Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Soort gratie: Remissie

Meer resultaten

Soort gratie Remissie

Gratie Mechelen (1e x)

Gratieverlener Karel V

Suppliant(en) Dierick Gilliszoen

Woonplaats dader(s) Rotterdam

Soort delict Doodslag ( 1)

Delict Rotterdam

Gedagvaarde officier Adriaen van Dorp, officier van Rotterdam

Amende civiel Ja, 25 Carolusguldens en de justitiele kosten

Advies gevraagd aan Baljuw, burgemeester en schepenen van Rotterdam en de president en luiden van de Raad van Holland

Toedracht en bijzonderheden Het betreft hier TWEE doodslagen, en 2 remissiebrieven. Omdat de 1e remissiebrief verjaard is, is er een brief van relievement. Dierick Gilliszoon heeft deze 2 brieven. De ene brief is van Goede Vrijdag 1525 (? 30-3-1526) betr. doodslag van Katherijne huisvrouw van Claes Vincken. De andere van maart lestleden (?maart 1527) betr. doodslag van Leenaert Heynrichzoon, alias Goutgen. Suppliant is getrouwd met de voordochter van Katheryne. Deze had buiten medeweten van haar man ingestemd met het huwelijk en beloofd bepaalde goederen te geven. Het paar kon bij haar blijven wonen, tot het huwelijksgoed voldaan was. Toen het echtpaar op 8 november 1524 om 10 uur thuis kwam, is er ruzie ontstaan over de goederen tussen de suppliant en zijn schoonmoeder. Hierbij heeft hij haar verwond. Aan die verwonding is zij 6 weken later overleden. Suppliant is gevlucht. Het is voor hem een schadelijke, nadelige en verdrietige situatie. Hij durft alleen terug te keren als hij gratie krijgt. Naast de amende civiel moeten de kosten van de justitie betaald worden. De gratie is gegeven in Mechelen op Goede Vrijdag 1525 (? 30-3-1526)

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3543, folionummer: 0079 (1e x)

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in