Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Soort gratie: Remissie

Meer resultaten

Soort gratie Remissie

Gratie Breda

Gratieverlener Karel V

Suppliant(en) Louris Bartolomeeus

Woonplaats dader(s) Beverwijk

Soort delict Doodslag

Gedagvaarde officier Schout van Beverwijk en de Procureur-Generaal van Holland

Amende civiel Ja, 6 Carolusguldens en de kosten van de justitie

Advies gevraagd aan Schout en schepenen van Beverwijk en van president en luiden van de Raad van Holland

Toedracht en bijzonderheden Louris Bartolomeeus, poorter van Beverwijk, heeft een remissiebrief van keizer Karel V van september lestleden, betreffende een doodslag begaan aan (wijlen) Claes Pietersz. Ca. 10 jaar geleden was hij ter haringvangst op zee en kreeg ruzie met Claes Pietersz., die dronken was. Louris probeerde de ruzie te ontlopen, maar Claes wilde dat hij meeging naar het voorschip en voegde hem vele beledigingen toe, ook m.b.t. zijn ouders. Louris probeerde de ruziemaker te ontwijken, maar deze dreef hem in het nauw zodat hij niet verder kon. Er ontstond een 'hantsgemeyn', waarbij de suppliant met een klein kaakmes Claes gestoken heeft, waardoor hij terstond overleed. Hij heeft zich met de familie verzoend maar is uit vrees voor de justitie gevlucht. Vier jaar geleden lag de suppliant te slapen in de duinen in Beverwijk, toen hij gewekt werd door mensen die zeiden dat men kwam om hem te vangen. Suppliant had een mes aan zijn zijde en was met de mensen meegelopen "zoedat daer duere een gevangen by de dienaers van de bailliu van Beverwyck hem ontliep zonder dat de suppliant den voirsz bailliu yet misdede, maer naedat hy hun gesproken hadde, zeggende dat hy hem nyet begeerde te mesdoen, es wechgegaen, waer of de suppliant gecomposeert heeft met bailliu" (composeren=schikking maken) Toch durft hij niet terugkeren zonder gratie. Hij moet civile betering doen en de kosten van de justitie betalen. Gedaagd waren de naasten van de overledene. Bij absentie van hen is 't exploit gedaan aan Pieter Gerytz die verklaarde dat de anderen overleden waren en het feit gezoend was. De eveneens gedagvaarde schout van Beverwijk, gaf te kennen in het interinement te consenteren. Gedaan in Den Haag 13 februari 1526 stilo curie Hollandie.

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3543, folionummer: 0031

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in