Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Soort gratie: Remissie

Meer resultaten

Soort gratie Remissie

Gratie Amsterdam

Gratieverlener Karel V

Suppliant(en) Symon Dircxz., poorter van Amsterdam

Woonplaats dader(s) Amsterdam

Soort delict Doodslag

Delict Amsterdam

Gedagvaarde officier Mr. Jan Huberechts, schout en officier van Amsterdam en Claes van Dam substituut van de Procureur-Generaal van Holland

Amende civiel Ja, 10 Carolus guldens en de rechterlijke kosten

Advies gevraagd aan Schout, burgemeesteren, schepenen en raad van Amsterdam en daarna de president en luiden van de raad van Holland

Toedracht en bijzonderheden Symon Dircxz., poorter van Amsterdam, heeft een remissiebrief van Karel V van 'Goede Vrijdag 1525 lestleden' (=30-3-1526 ?) Symon heeft een vrouw en vele kinderen, die moeten leven van wat hij met werken verdient. Op '15 maart 1524' in de vasten, toen men in Amsterdam de processie van het heilig sacrament had, was hij daar met zijn medegildebroeders van het kleermakersgilde. 's Avonds om een uur of zeven is hij naar zijn moeder gegaan om daar te slapen. Voor hij zich uitkleedde, ging hij buiten zijn behoefte doen op de "Nyeuwe brugge"waar een privaat stond. Hij had zijn rapier van de processie nog aan zijn zijde hangen. Hij kwam een andere poorter - Garbrant Pietersz. tegen, die ingezelschap was van Cors Claesz Bieker en Hendrick Cortleven, die dronken waren. Deze Garbrant dreigde met de suppliant op de vuist te gaan. Symon grijpt naar zijn mes, zonder de bedoeling te vechten. Er ontstaat een woordenwisseling en een schermutseling waarbij Garbrant valt en door de punt van het mes geraakt wordt. Symon is weggegaan, niet wetende dat hij Garbrant geraakt heeft. Garbrant is naar de herberg ''t Gulden Beerken" gegaan, waar hij een paar kannen bier gedronken heeft. Hij is onwel geworden en op bed gelegd. De volgende dag is hij naar het huis van zijn moeder gebracht , waar hij na twee dagen op bed te hebben gelegen, is overleden. Op zijn doodsbed heeft hij Simon die nog familie was, vergeven. Deze is echter uit vrees voor de justitie gevlucht en durft zonder gratie niet terug te keren. Alle gedaagden gaven te kennen in te stemmen met het interinement. Gedaan in Den Haag ''12 maart 1526 stilo curie Hollandie"

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3543, folionummer: 0040v

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in