Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Soort gratie: Remissie

Meer resultaten

Soort gratie Remissie

Gratie Mechelen

Gratieverlener Karel V

Suppliant(en) Cornelis Willemsz

Soort delict Doodslag

Gedagvaarde officier De heer Johan van der Aa, heer tot Bochoven, officier van de plaats delict, en de Procureur-Generaal van Holland.

Advies gevraagd aan De drossaard van Gorinchem en de president en luiden van de Raad van Holland

Toedracht en bijzonderheden Cornelis Willemsz, ingezetene van het land van Arkel, heeft op Goede Vrijdag in maart 1526 (er staat 1525 maar dat is stilo curie) remissie gekregen i.v.m. doodslag begaan aan Geryt Jansz. Hij is een eenvoudig ''landman", is gehuwd en heeft 5 kinderen. In september 1525 is er brandschatting geweest van de Geldersen en deze is omgeslagen over de ingezetenen. Geryt Jansz is meermaals bij Cornelis Willemsz wezen klagen dat hij meer moet betalen dan deze. Later treft Geryt Jansz de suppliant elders, tijdens een gelach; hij komt opnieuw met zijn grieven, is dronken en trekt zijn "cnoopmes" (= korte degen) Hij probeert de suppliant te steken. Suppliant vraagt de aanwezigen hem hiervan te weerhouden. De aanwezige broer van Geryt neemt hem mee en vraagt de suppliant achter te blijven. Ook elders probeert hij ruzie te maken, hiedoor komt hij weer terug in de gelegenheid waar de suppliant is, nu flink dronken. Hij maakt opnieuw ruzie, trekt zijn "cnoopmes" en steekt de suppliant 2 maal door zijn arm. De suppliant, die bij de schouw in een hoekje zit, roept: "Laten jullie mij hier vermoorden, als hij weer steekt, zal ik hem steken." Hij trekt zijn broodmes en als Geryt voor de derde maal wil steken, geeft de suppliant hem een steek in zijn zijde. Hierdoor overlijdt deze. Hoewel hij zich met de familie verzoend heeft, is hij uit vrees voor de justitie gevlucht. Hij leeft in armoede en zijn gezin moet van aalmoezen leven. Alleen in geval van gratie durft hij terug te keren. Dit krijgt hij t.g.v. Goede Vrijdag. Alle gedaagden consenteerden in het interinement.

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3543, folionummer: 0064

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in