Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Soort gratie: Remissie

Meer resultaten

Soort gratie Remissie

Gratie Brussel

Gratieverlener Karel V

Suppliant(en) Gillis Maertszn.

Woonplaats dader(s) Rylandt

Soort delict Doodslag

Delict In de parochie van Rylandt

Gedagvaarde officier Adolf Hardinck, rentmeester Bewesterschelt en meester Reynier Brundt

Amende civiel Ja, 10 Carolus guldens en de kosten van de justitie

Advies gevraagd aan Adolf Hardinck, rentmeester Bewesterschelt

Toedracht en bijzonderheden Gillis Maertszn., wonende in Rylandt (Zeeland) heeft van de ambachtsheer de visserije gepacht voor een zekere som gelds. Op 1 oktober 1523 gaat hij zijn fuiken steken. Hij heeft een stalen boog bij zich om naar de vogels te schieten en zich te beschermen. Hij ontdekt drie mannen bij zijn fuiken, die aan het stelen zijn. Twee gaan er met hun schuiten vandoor, de 3e Pieter Nijs geheten, blijft aan de dijk staan. Er volgt een woordenwisseling waarbij Pieter, Gillis met zijn piek slaat. Omdat de Gillis vreest gewond te raken, lost hij zijn boog en raakt Pieter in de borst. Deze was uit Vlaanderen gevlucht, vanwege geplande wandaden. Pieter overlijdt aan de verwonding. Gillis vreest de justitie, ook al heeft er verzoening plaats gevonden. Er is advies gevraagd aan rentmeester Adolf Hardinck. In 1524 krijgt de dader in Brussel gratie. Op 13 september lestleden heeft hij brieven van relievement gekregen, hij had nl. de remissie niet op tijd gepresenteerd. Voor het presenteren van dit relievement zijn broer Jan Nijs, Adolf Hardinc en Reynier Brundt gedagvaard geweest, die gezegd hebben dat ze consenteren.

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3543, folionummer: 00120v

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in