Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Soort gratie: Remissie

Meer resultaten

Soort gratie Remissie

Gratie Mechelen

Gratieverlener Karel V

Suppliant(en) Arent Philipszn

Woonplaats dader(s) Gouda

Soort delict Doodslag (2x)

Delict 1e. Gouda, 2e. Breukelen

Gedagvaarde officier Adriaen van Campen, schout van Gouda en de Procureur-Generaal van Holland

Amende civiel Ja, 20 Carlous guldens + de kosten van de justitie

Advies gevraagd aan Baljuw, burgemeesteren, schepenen en raad van Gouda

Toedracht en bijzonderheden Arent Philipsz, metselaar uit Gouda, is ca. 32 jaar oud, heeft vrouw en kinderen, en heeft 2 personen 'dood geslagen'. Hij is op St. Pancrasdag (=12 mei 1514 na de 'noene' binnengeroepen in het huis van Jan Adriaensz stoeldrayer dat 'In de Vogelensanck' heet. Hier zaten Pieter Woutersz, Daniel Jacobsz, Adriaen Jacobsz metselaer en andere goede mannen een kan bier te drinken. Hier kreeg de suppliant ruzie met Adriaen Jacobsz over een gezel. De anderen vroegen geen ruzie te maken en het gezellig te houden. Hierop brengt Adriaen de suppliant een kan. Toch maken ze daarna weer ruzie. Verhit trok de suppliant zijn 'dagge' en stak hiermee Adriaen, die 4 dagen later overleed. Suppliant is gevlucht naar het Sticht van Utrecht en daar in dienst getreden bij een hoofdman, Willem Turck heer van Nyeroo genaamd, en in de louwmaand (januari) 1516 is hij met zijn heer naar Breukelen gegaan met nog een knecht Splinter geheten. Ze hebben zitten drinken en zijn dronken huiswaarts gegaan. Willem Turck wilde zijn komst aankondigen en gelastte de suppliant zijn geladen "hantbusse" te lossen. Omdat het de suppliant niet lukte, heeft Splinter het wapen afgepakt en op de grond gegooid. Hierover ontstaat ruzie en beiden trekken hun lange mes. Het was donker en ze konden elkaar niet zien. Suppliant hield het mes ter bescherming voor zich. Splinter kwam op hem af en kreeg hierdoor een steek in zijn buik. Hierna zijn ze uit elkaar gegaan en 8 dagen later is Splinter overleden. Beide doodslagen spijten de suppliant zeer, hij heeft de families voldaan en is verder van onbesproken gedrag. Hij vreest echter de justitie en is bang gevangen genomen te worden, daarom is hij gevlucht. Hij krijgt gratie t.g.v. Goede Vrijdag. Naast de civile betering moet hij de kosten van de justitie betalen. De familie van Adriaen Jacobs consenteert in het interinement en van Splinter Wygaerts verschijnt niemand. Voor hij uit Den Haag vertrekt moet hij 20 Carolus guldens civiele betering aan de rentmeester betalen. [datum interinement is 13-3-1526 stilo curie]

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3543, folionummer: 0048v

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in