Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: faillissement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
12 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 12 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandement van arrest op goederen en persoonAbraham Spilliers, koopman in VenetiëAlewijn Hendricxsz, schipper van het schip genaamd de HoopeAchterstallige levering van een lading krenten, alsmede de diefstal van 33 vaten en het faillissement van tegenpartij
Mandement in Cas Relief d'AppelJacob Mozes en J: L: Content, kooplieden wonende te AmsterdamBuys de Bordes en Jordan, kooplieden te Amsterdam, medecommissarissen de desolate boedelkamer te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis van schepenen te Amsterdam van 10 december 1805 inzake faillissement van de boedel
van MaintenueBurgemeester en Regeerders van de stad DordrechtDe curateurs die door het Nieuw-Beyerlandse gerecht zijn aangesteld, die de gijseling vragen van Gerrit van Belle, huisman ( boer ) te Nieuw-Beyerlandfaillissement van Gerrit van Belle, curator (Albertus van Nievelt, notaris en procureur te Dordrecht) door de kamer judicieel. De tegenpartij heeft een ander benoemd als curator. De supplianten zijn verwonderd.
Mandement van Arrest en Rau-Actie met de clausule van edicte ad valvas curiaeJohannes Huigens en Johannes Deel - beide notarissen en procureurs, wonende in Den Haag, voor zich en nog als uitstaande en de rato caverende voor alle de opgekomene en erkende crediteuren in de boedels van wijlen Abraham Boas en Simeon Boas, gewoond gebbende en overleden in Den Haag; Mr. Jacob de Kempenaar; Mr. Jean Jeremie Faissiere en nu wijlen Mr. Samuel Anthonij Gertner - crediteuren en gecommiteerden in de boedels van Abraham Boas en Simeon Boas. Belangen van de crediteuren waar te nemen en de boedels tot liquiditeit te brengenGeenOnenigheid over de verdeling van de uitdelingen tussen de crediteuren en gecommiteerders. De boedels zijn in beslag genomen
Mandament van arrest en rauw actieJacob Pieterse Wit te BeetsHoogwerf en Compagnie te AmsterdamVerzoek tot beslaglegging op 24 kassen may kaasjes die nog niet betaald zijn, i.v.m. het faillissement van Hoogwerf en Compagnie
Mandement penaalCoenraed Hulstman, koopman te MiddelburgJacques Maton, koopman te Amsterdam, tijdens faillissement en ziekte vertegenwoordigd door zijn zwagers Jasper de Potter, Barend Feris en Michiel ColeprisSuppliant verzoekt uit vrees voor schade aan zijn reputatie van arrest of gijzeling verschoond te blijven, ondanks dat de ongecasseerde wisselbrieven zijn voldaan
Mandament in cas relief d'appelMarcus Ezechiels en Zonen, kooplieden te Rotterdam, medesuppliant Ezechiel NathansJames Smith en Zoon, medekooplieden te RotterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam inzake een wisselbrief van 6.003 guldens. Een geschil over vervaldatum, fout van de boekhouder van de firma James Smith en Zoon, Simon van der Willigen. Door deze handelwijze bracht tot aan het faillissement van de firma Francois de Vink toe, koopman te Parijs
Mandament penaalJansen, Pauwels, paardekoper, wonende te WognumJan Pietersz, Claes Pietersz, beide wonende binnen wijzend Pieter Cornelis Vriesman, wonende te Hoogkarspel, cum sociisHet doorbreken van een accoord dat voor drie jaar zou gelden, gesloten in eem faillissement, door nieuwe vorderingen aan te voeren en een nieuwe rechtzaak aan te spannen
Mandement van DesertieCornelis Killebrink, wonende te Amsterdam, schepenkennis van desolate boedel (faillissement)Nu wijlen Pieter Dregman, wonende te Amsterdam en zijn vrouw, weduwe Christina Braakman, enige erfgename van failliete boedelOnenigheid tussen de partijen over de preferentie van zekere schepenkennis (brieven) en proceduren voor Commissarissen van de Desolate Boedelkamer. Tegen het vonnis van het Committé van Justitie in Amsterdam
Mandement van arrest op persoon en goederenCoenraet Coymans, koopman te Haarlem en Jasper Coymans, koopman te Amsterdam; de weduwe van Jan Engelsz, mede aldaarPieter Messchaert, gewezen koopman te HaarlemFaillissement van de zaakwaarnemer
Mandement van arrest op goederenGerrit Maes wonende te Den HaagPieter van Holma, gewezen kapitein, en zijn borgen George Houward, Charles Gornigh, Robbergt Killegren, Robbert Starrismore, Philip Sherard en George Morton, allen kapiteinsVrees dat lening (1100 gulden) aan Pieter van Holma wegens diens faillissement niet wordt terugbetaald, terwijl zijn borgen in het buitenland zijn en hier geen domicilie hebben
Mandament van Reformatie op korte termijnenHermanus van Eerde, koopman te AmsterdamPieter van Rumelaar, wonende te Alkmaar - in staat van faillissementBezwaar tegen het vonnis van schepenen in Alkmaar inzake een som van 1.190 guldens wegens om contant geld verkochte en geleverde boekweit aan de tegenpartij, schuld om te betalen aan de suppliant met de interesten
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in