Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
359 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 359 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van rauw actieFran Wilezerrski, kamerheer van de koning van Polen, keurvorst van Saxen, wonende in den HaagCarl van SchönbergNalatigheid bij aflossen van wisselbrief
Mandament van rauw actieCornelis de Lange, armmeester te CabauwCatharina Tijkmaker, weduwe van Jodocus van Wijngaarden, heer, baljuw, schout en secretaris en gaarmeester van Cabauw en Jan Gijsen Lelistein, gewezen armmeester van CabauwHet onder zich houden van de finacien van het armbestuur en bij het in dienst treden van de suppliant weigering die aan hem over te dragen wat ook aan diens voorganger nooit was gebeurd
Mandament van rauw actieMr. Johan van der Burgh, heer van Sliedrecht en CurrihilCatharina van Lier, weduwe van Johan van Asperen als borg voor haar neef Evert van Asperen, schout en secretaris van Sliedrecht en NaaldwijkNalatigheid in betaling van verplichte recognitie
Mandament van rauw actiePieter Hoes, mr. koekebakker te Rotterdam wedunaar van Anna Miskijn, ( die tot de erfgenamen van Maria de Jager weduwe van Hendrik Abrons behoorde)Claas Miskijn te Rotterdam en Hendrik Steeman te Schiedam, executeursVerzoek tot afwikkeling van de nalatenschap van Maria de Jager, weduwe van Hendrik Abrons, die 10-04-1734 te Schiedam is overleden
Mandament van rauw actieKrijn van der Pluijm,wonend achter Leidsedam, gehuwd met Cornelia Ariens Bruijnswijk, voor zijn echtgenote en haar minderjarige dochter uit een eerste huwelijk met Maerte Dirkse Brouwer, en Gijsbrecht van der Voort, te Wateringen, als vader en voogd van zijn twee minderjarige kinderen bij zijn overleden vrouw Aaghje Dirkse BrouwerClaes Willemse van der Valck, gehuwd met Grietje Dirkse Brouwer, Cornelis Dirkse Brouwer en Joris Harpense Zuijdgeest, gehuwd met Neeltje Dirkse BrouwerVerschil van mening inzake de nalatenschap Dirck Brouwer en Maartje Franse van der Meer
Mandament van rauw actieMr. Petrus Leonardus Schippers, ambachtsheer van BodegravenColleges van ambachtsbewaarders, schepenen, weesmannen en brandmeestersVerzoek om het recht van de ambachtsheer te respecteren i.v.m. de huisvesting van het rechthuis
Mandament van rauw actieCicilia Zelbagh, wonende te Rijnsburg, moeder van en voogd over Jeronimus de Wilhem enige erfgenaam van Mr. Hendrik Davidt de Wilhem, zijn vader, en Nicolaas Sonmans, notaris te Amsterdam en mede voogdConstantinus Cornelis de Wilhem en Sophia en Henrietta WickefoortOnenigheid over de vraag wie de nalatenschap van Mr. Hendrick Davidt de Wilhem mag beheren
Mandament van rauw actieMaria Boerbergh, weduwe van Johan de Hamer, wonende te OudenbroekCornelia Florentina Raven, weduwe van Mr. Johan de Hamer overleden 08-10-1737 wonende te LeidenMr. Johan de Hamer, zoon van suppliante heeft aan zijn moeder jaarlijks een bedrag 800.- gulden gelegateerd in een bedrag in contanten ad. 3000.- gulden. Tevens benoemde hij zij vrouw als universele erfgename. Laatstgenoemde blijft echter in gebreke bij voldoening daarvan
Mandament van rauw actieAnna van Scholerbeek, wonende te DordrechtCORNELIA, Maria en Johan van SchellebeekTerugbetaling van een kapitaal van 7100/- gulden plus verschenen renten
Mandament van rauw actieTheodorus Klinck, wonende te NoordwijkerhoutCornelis Cornelisse van der Speck, gehuwd met Willemijna de Haes, wonende te NoordwijkerhoutNalatigheid in aflossing van een onderhandse obligatie
Mandament van rauw actieDominicus Gerrits Olsthoorn, meerderjarige jongman, wonende Naaldwijkerbroek, voor 1/5 mede erfgenaam van zijn ouders Gerrit Joosten Olsthoorn en Adriaantje Daene van der ValkCornelis Gerrits Olsthoorn, wonende Loosduinen en mede familieleden c.sHet afleggen van rekening en verantwoording over en het uitkeren van een nalatenschap waarover men de administratie voerde of borg stond
Mandament van rauw actieJohannis Quint, lijnzaadwever, gehuwd met Johanna Kluijt en gemachtigde van Willem en Hendrik Kramer uit het land van KleefCornelis Gerritse Gutter, wonende op de Legmeer, directeur van sterfhuisen begrafenis van Everhardus van der Burgh, Rooms Pastoor in Bovenkerk onder AmsterdamOpeisen van de Falcidique portie van de erfenis, na overlijden ab intestato
Mandament van rauw actieDe ouderlingen en diakenen van de gemeente RidderkerkCornelis Groeninx, oud schepen te Rotterdam, Heer van RidderkerkGeschil bij de benoeming van een nieuwe predikant, waarbij de Heer van Ridderkerk zijn fiat moet geven
Mandament van rauw actieBruijn Hendrikse, schipper wonende te Loosdrecht, gehuwd met Marritje Elbertse van Gouwen, dochter en mede erfgenaam van haar vader Elbert Cornelisse van Gouwen uit zijn tweede huwelijk met Willempje Reijers geborenCornelis Heijblom, hoofd baljuw van Loosdrecht als executeur testementair in de boedel van Gouwen en voogd over Marritje van GouwenNa ontvangst van een gebrekkige copie van de staat en inventaris der goederen wordt nu gevraagd om volledig overzicht van alle bescheiden en uitkering van de tegoeden met interest welke Heijblom in beheer heeft
Mandament van rauw actieElisabeth Langerbeen, weduwe van Laurens Vreniers wonende te WeespCornelis Hoet, notaris en prcureur te Weesp, wedunaar van Nisa Verniers, Matthijs van Herwaarden en Pieter Pieterse VerniersVerzoek om staat en inventaris te leveren van alle bescheiden, de nalatenschap van Cornelis Verniers burgemeester van Weesp, en Grietje Pieter de Goijer, hun ouders betreffende
Mandament van rauw actieJohan van Asten, notaris te 's Gravenhage, als rentmeester van Charles Joseph, Baron d' Overschie, burggraaf van Heulle, Heer van Bierges ect.Cornelis Hoogdenpijl, wonende te RuijvenNalatigheid in huur van een huis, schuur ect. en 32 morgen wei en hooiland
Mandament van rauw actieHelena Maria Staats, ambachtsvrouwe van de grote Lindt, weduwe van Hendrik Theodorus de Jong, Heer van grote LindtCornelis JorisseWeigering om het recht van 2 1/2% op de nakoop van alle onroerende goederen te betalen aan de suppliante
Mandament van rauw actieAnna Schellebeek, gehuwd met Henrij Gras Walraven, wonende te Dordrecht, bevoegd om haar zaken waar te nemenCornelis Kersse, procureur te AmsterdamNalatigheid in aflossing van een obligatie
Mandament van rauw actieAdraantje Arens Casteleijn wonende te ZwartewaalCornelis Kroon, wonende te ZwartewaalVerbreking van trouwbeloften defloratie verzoek om kraamkosten en alimentatie voor het kind
Mandament van rauw actieJohanna Clara Maria Buijs, weduwe van Jacob Kleppers, als patrones van de vicarie in de parochiekerk te Ouddorp in het land van Goederede, en voor haar minderjarige zoon Willem Kleppers gerechtigd tot de vruchten van de vicarieCornelis Nierop en de gezamelijke erfgenamen van Pieter BoonHet onrechtmatig verkopen van land behorende aan bovengenoemde vicarie
Mandament van rauw actieMr. Johan van Groenhout, advocaat te HaarlemCornelis Sijmonse Meijne en Dirk Slicher, gehuwd met Maartje Simons Meijne, als erfgenaam van hun vader Sijmon Cornelisse Meijne die borg had gestaan voor Cornelis Pieterse, molenaar en inwoner van LimmenNalatigheid bij aflossing van een lening ad 1100.- gulden á 4% per jaar
Mandament van rauw actieBregteland Baas, wonende te HaarlemCornelis van As, Dirk Heemskerk, wonende te DelftGeschil over de afwikkeling van de nalatenschap van Jan van de Burg, advocaat
Mandament van rauw actieCornelia van Tilborg, weduwe van Petrus Pus, predikant te GiessenCornelis van Brandwijk Jansz, Cornelis van der Hoeven, Cornelis van Brandwijk Cornelisz, als excuteurs testementair van Johanna van Brandwijk haar nevendie medeerfgename voor 1/6 deel was van Nicolaas Brandwijk haar broerWeigering van uitkering van 1/6 deel van de nalatenschap van Nicolaas Brandwijk wat testementair was bepaald om na de dood van Johanna van Brandwijk toe te delen aan suppliante zijnde haar nicht
Mandament van rauw actieCornelis van Aerssen, heer van Hogerseijde, ontvanger generaal van HollandCornelis van der Vaert, Teunis van de Velde, tuinlieden in NaaldwijkHet nakomen van de huurovereenkomst inzake twee percelen land of terugbetaling van de door desuppliant gemaakte kosten
Mandament van rauw actiePieter van der Linden, wonende te RotterdamCornelis van der Wiel, wonende te Groot AmmersTerugbetaling van een lening van 600,- gulden en bij behorende kosten. ( zie acte obligaties d.d. 15-02-1723 )
Mandament van rauw actieGeertruijd Jacomina Potael, weduwe van daniel Langewegh, C.S. allen kinderen en erfgenamen van Cornelis Potael, arts en oud burgemeester van Zevenbergen, gehuwd geweest met Elisabeth CommersteijnCornelis van Maurick, oud schepen en vroedschap van ZevenbergenDoor slecht beheer van Bartholomeus Priemers, als huurder van een boerderij en landerijen, behoord hebbende aan wijlen Elisabeth Commersteijn, weduwe van Cornelis Potael, hadden de supplianten gerechtelijk beslag laten leggen op meubelen ect. en ze ook laten inventariseren. Van Maurick heeft Priem met het vervoer van beesten en deze op zijn eigen boerderij onder gebracht. Dit alles zeer ten nadele van de supplianten, waarvoor zij nu de kosten willen declaren aan Van Maurick
Mandament van rauw actieAnna Vermaes, weduwe en mede erfgenaam van Jan rutte, marktschipper van Rotterdam op Gorkum, Quirijn Swartveld en Jan van Appeltare, voogden over de minderjarige kinderen en medeërfgenamen van Jan RutteCornelis Verploeg, gehuwd met Johanna van CopereNalatigheid in voldoening van een lening
Mandament van rauw actieHendrick van Eekhout, koopman te Amsterdam, gehuwd met Johanna van AuraCristiaen van Aura wonende te Leiden, Hendrick van Aura wonende te Noordwijk Jan van Bommel, gehuwd met Elisabeth van Aura, wonende te LeidenVerzoek om tot een vergelijk te komen van wat ieder al van hun vader Silvester van Aura heeft genoten om daarna tot een behoorlijke scheiding en deling te komen. ( Silvester van Aura overleden 29-07-1727 te Noordwijk is gehuwd geweest met Magtildis van der Meij in een 2e en met Johanna Barara Daeldorp in een laatste huwelijk)
Mandament van rauw actiePieter Anthonij de Huijbert, Heer van Kruiningen en Rilland, enige erfgenaam van zijn moeder Helena Velters, weduwe van Mr. Anthonij de Huijbert, Heer van Kruiningen en gewone raad in de Hoge Raad te s'GravenhageDaminianus Abrahams, gehuwd met Adriana Copal.c.s., erfgenamen van Adriana Copal, als vrouw en moederVerzoek om roijement van een hypotheek die reeds was voldaan van een verkochte hoeve en land te Steenbergen
Mandament van rauw actieAbrham Boas, Simeon Boas, kooplieden te s'GravenhageDaniël Adrianus Beukelaar, Johannes van TwistGeschil over een wisselbrief
Mandament van rauw actieMr.Diederik van Hoogendorp, oud burgemeester van Rotterdam, Steenbergiusis van Hogendorp, vrijheer van Hoffwegen, GijsbertDavid Bosch, schout van Leiderdorp, Saria Maria BoschVerzoek om restitutie van alle brieven en schriftelijk gedane trouwbeloften, in onbezonnenheid in minderjarigheid, zonder voorkennis aan de voogd en familie gedaan
Mandament van rauw actieDe weesmeesteren der stad delft als executeurs van het testement van Clara van SparwoudeDe Abdij van Rijnsburg, het Gasthuis binnen Delft en Crij Jacobs van der KooijOnenigheid over scheiding en indeling van een gemeenschappelijk gondbezit en woning in Vrijenban bij de Oude Overslag
Mandament van rauw actieWillem Jan van Alphen, procureur voor de gecommitteerde Raden van de staten van Holland en Westfriesland, gehuwd met Cornelia van den BerghDe bewindvoerders van de Oostindische Compagnie te AmsterdamMalatigheid in het uitbetalen van een kapitaal ad. 4667.- gulden, komende uit de boedel van Pierre Rogeau
Mandament van rauw actieJopje Simonsdochter van Oostvoorn, weduwe van Pieter Jansse van der Mark, wonende te Maassluis, dochtertje van Commertje Jansse van Geest en simon van Oostvoorn Commetje was een dochter van Haasje Barends Westerwout en Jan Willemse van GeestDe diaconie der gereformeerde kerk te HillegersbergReijers Jacobs Verheul en Claasje Barends Westerwout, zuster van Haasje Barends Westrewout hadden bij testament besloten dat na enige legaten 2/3 deel van hun nalatenschap naar de diaconie der Gereformeerde Kerk van Hillegersberg zou gaan. Dit onder voorwaarde dat wanneer iemand uit de maagschap van de testateur en lidmaat van genoemde kerk in behoeftige omstandigheden kwam te verkeren, de genoemde diaconie moest bijspringen. De diaconie van Maassluis spreekt hen daarop aan, na hulp aan de suppliante te hebben verleend, maar deze aanvraag wordt geweigerd
Mandament van rauw actieMr. Willem Vlaerdingerwout, c.s allen wonende te Delft en belanghebbende in een assurantiemij.De directeuren van de betreffende assurantiemij.Onwil om een rekening van inkomsten en uitgaven te leveren na opheffing de maatschappij
Mandament van rauw actieJohan Panneboeter, secretaris en notaris te HeijnenoordDe erfgenamen en vrienden van Jacobus Schouten, wonende te Charlois, Katedrecht en HeijnenoordNalatigheid in het betalen van gemaakte onkosten, gerezen in het proces tussen de erfgenamen en vrienden Jacobus Schouten en zijn weduwe Maria van der Kest
Mandament van rauw actiePetronella Anemaat weduwe van Adriaan Dingmand, ontvanger van s'Heere Domeinen op Noord Beveland en secretaris van Colijnsplaat, erfgename van haar broeder Jacob Anemaat, baljuw van Cortgene ectDe erfgenamen van Adriaan Anemaat, namelijk zijn zusters Maria, weduwe Verkoutere, Dina en Anna Anemaat, gehuwd met predikant Servatius Hasevoet te VlissingenVerrekening van de inkomsten uit de ambten, door Jacob en Adriaan Anemaat bekleed, zoals door hen vatgelegd op 13-03-1687
Mandament van rauw actieJoan Soermans, predikant te Giessen-Oudkerk en voogd over de kind een van wijlen Anthonie brooshoofdDe erfgenamen van Anthonie Brooshoofd, gewezen schout en secretaris van Giessen Oudkerk, ect. de [penningmeester van het Waterschap Nederwaard en de secretaris van AlblasserdamOnenigheid over het overnemen van charters, papieren en effecten, gedeeltelijk behorende aan het waterschap, over het verlenen van decharge over het gevoerde voogdijbeleid en over betaling van gemaakte en nog te maken kosten
Mandament van rauw actieDe gezamenlijke erfgenamen van Anthonio Alvarez MachadoDe erfgenamen van David Ximenes CordosoIn gebreke blijven van het doen van behoorlijke rekening van een huis, éé'n van de vijf, staande aan de Herengracht over de plantage aan de Noordwestzijde en behorende aan Anthonio Alvarez Machado, waarover eerst Cordoso en later de erfgenamen de administratie hadden gevoerd
Mandament van rauw actieAnna Walingius, weduwe en erfgename van Jan Correz, burgemeester en koopman te OostzaandamDe erfgenamen van Jacob Cardinaal, koopman te ZaandamJan Correr en Jacob Cardinaal deden samen zakenen hadden op verschillende plaatsen in het buitenland grote partijen hout gekocht. Over de rekeningen ontstaan moeilijkheden na het overlijden van beide kooplieden
Mandament van rauw actieDoede Dirchse Verbaan, wonende te BarwoutswaarderDe ergenamen van Simon en Doe Ariense van Heijningen en Jacob Dame Groenevelt, wedunaar van Agnietie Jans, wonende te KoudekerkVerzoek om levering van staat en inventaris en inzage in alle bescheiden van Agnietie Jans, grootmoeder van s'vaderszijde van de suppliant
Mandament van rauw actieGerrit van der Soest, solliciteur militair te 's GravenhageDe erven van Christoffel Petorelle, exkapitein der dragondersVerzoek om beslag op goederen van Petorelle i.v.m. onbetaalde wisselbrieven
Mandament van rauw actieMaijke Everaers, weduwe en boedelhoudster van Mr. Cornelis van Aalst, wonende te Hendrik Ido AmbachtDe erven van Cornelis Belaerts, rentmeester van ;t heilige Geesthuis van de grote kerk te DordrechtNalatigheid in voldoening van 3 obligaties
Mandament van rauw actieCornelis Jacobus van Rijp, wonende te DelfshavenDe erven van Johannes van Rijp, notaris te Rotterdam, Maria Vogel weduwe en boedelhoudster van Abraham Muntendam, arts te Rotterdam. Johan van Rijp en Abraham Muntendam waren de testementaire voogden over de suppliant en Johan van Rijp Corneliszn. vader van de suppliantNalatigheid in het beheer der voogden en de vader waardoor suppliant schade lijdt t.w.v. 11.000.- gulden
Mandament van rauw actieArij, Aalbert, Dirk, en Elisabeth Centen, weduwe van Arij Tas, erven van Cent Ariensz, hun vader die de enige zoon en erfgenaam was van zijn vader Arie Centen, beiden gewoond hebbende in Oudekerk a/d IJsselDe erven van Maria Ruijffelaars, weduwe van Hendrik van Heuven, die zuich borg had gesteld voor Hieronimus Jongkint, gewoond hebbende te GoudaNalatigheid in aflossing van een obligatie
Mandament van rauw actieJan Joriz van der Does,wonende te ScheveningenDe erven van Willem NieupoortVerzoek om eigendomsrecht van de rechten van de helft van een meer aan de IJssel leenroerig verbonden aan het huis "Van den Capelle op de IJssel" hem toekommende uit de nalatenschap van zijn vader Joris Dirksz van der Does
Mandament van rauw actieWillem Cagias, echtgenoot van Trijntje Koper te HoornDe executeurs van de nalatenschap van Pieter Janse Vlucht zoontje van Trijntjes overleden zuster Marijtje Frederiks Koper en de Gereformeerde Diaconie Armen te EnkhuizenVerzoek tot afwikkeling van de nalatenschap van Pieter Jan Vlucht
Mandament van rauw actieMatteus Castela, geboren te RotterdamDe kamer van Zeventien, vertegenwoordigende de generale Oostindische CompagnieVerzoek om uitbetaling van ingehouden verdiend loon over acht jaar i.v.m. arrest op zijn persoon bij vonnis d.d. 04-11-1711 door gouverneur en raden van Banda gewezen inzake beschuldiging in de vorm van openbare lasterlijke uitlatingen jegens fatsoenlijke lieden gedaan. Suppliant was daar onschuldig aan en zodoende in zijn eer en goede naam aangetast
Mandament van rauw actieWillem van Rij, directeur van de bank van lening te BrielleDe kinderen en het kleinkind van Ariaentje Commis, weduwe van Schalk Janz Kuijper, vroedvrouw te BrielleNalatigheid bij aflossing van een obligatie ad. 1000.- gulden á 5% per jaar na het overlijden van de Ariaentje Commies
Mandament van rauw actieArij Jacobse Ruijchbroek, wonende te VoorschotenDe kinderen en medeerfgenamen van Abraham van SprenkhuijsenBetaling van hun aandeel in een borgtocht voor een geldlening , waarvoor hun overleden vader borg stond
123...8
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in