Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
4048 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 4048 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Samuel de Pas, makelaar te AmsterdamAbraham Mendes FlorisjzBezwaar tegen het vonnis d.d. 31 januari 1750 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake van het vonnis 19 juni 1748 door commissarissen van kleine zaken, gewezen m.b.t. vereffening van twee bedragen24-04-1750
Jacobus de Surimond, koopman wonende te AmsterdamAbraham Romswinkel, ook koopman te AmsterdamBezwaar tegen vonnis van het gerecht van Tetteroo, Aelbertsbergh en Vogelesangh betreffende het verleggen van een riool14-10-1726
Cristoffel Mendes Castelmendo, portugees koopman te AmsterdamAbraham Salom, Jacob Athias, Abraham Israel Pereira, allen portugees kooplieden te AmsterdamUitvoering van een mandament d,.d. 1648-01-14 en comparitie voor twee commissarissen op1648-01-2925-02-1648
Pieter de Ketelaar,brouwer te Haarlem, met procuratie van zijn broer Henrick de Ketelaar, koopman te LondenAbraham Targier, wonende te DordrechtBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d. 1648-07-25 inzake aanspraken op een vaatje met garen03-09-1648
Elias Baart, wonende te Amsterdam c:s: qq allen crediteuren van schipper Jacob Bosch, overleden op St. Eustatius d.d. februari 1759Abraham ter Borch, wonende te Amsterdam, in bezit van de opbrengst der verkochte goederen op St. EustatiusBezwaar tegen het vonnis d.d. 27-11-1770 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over afhandeling van de opbrengst der verkochte goederen31-12-1770
Mr. Jan backer c:s:, wonende te Amsterdam, commissarissen van zekere negatiatie t.b.v. enige planters op de Deens-Amerikaanse eilanden St' Croix, St' Thomas en St' Jan, onder directie van Abrham ter BorghAbraham ter Borgh sr. Abraham ter Borgh. JHhet onbevoegd toeeigenen van macht na aftreden als directeur van Abraham ter Borgh den Oude, t.b.v. Abrham ter Borgh jr.21-03-1774
Johan Hartcop, koopman te RotterdamAbraham Twent, koopman te RotterdamBezwaar tegen een vonnis d.d. 15-02-17 door schepenen van Rotterdam inzake betaling van een som gelds17-02-1723
Anthonij Delapoort, solliciteur, wonende in Den HaagAbraham van Baersenburch. sr. makelaar, wonende te DelftOnenigheid over de vereffening van weder zijdse assignaties28-08-1648
Johan Hees, koopman te AmsteredamAbraham van Duijnen, respectievelijk diens weduwe en verdere erfgenamenAchterstallige huur van een pand aan de Prinsengracht te Den Haag28-06-1675
Claes Wite, hospes in de Prins van Oranje te HartogsveldAbraham van Haeij, Raad en Drossard van Gorinchem ect. en Baljuw van Hardinxveld en Anthonij Zuijdam, wonende te Giesen - NieuwkerkOnenigheid over de vergoeding van kosten inwoning voor de ten onrechte gearresteerde en vrijgesproken Zuijdam en zijn bewaker20-12-1726
Nicolaas Nosse en Zonen, kassiers, wonende te AmsterdamAbraham van Katesack ?Verzoek om in hogerberoep het vonnis d.d. 22-06-1774 door schepenen van Amsterdam gewezen, inzake nalatigheid in aflossing van een wissel, te herzien04-07-1774
Pieter Huijge Velstar, wonende te MonsterAbraham van Swieten, wonende te Schipluiden, Frank van Soest, wonende te Monster als voogden over de minderjarige kinderen van Arie Houwert en Maria Dijkshoorn, echtlieden genaamd Abraham en PieterNalatigheid bij aflossing van een obligatie30-05-1747
Eric la Rue, gehuwd met Maria Scalogne, wonende te LeidenAbraham Vromans, sequetor en notaris te LeidenBezwaar tegen het vonnis d.d. 23 december 1749 gewezen inzake afhandeling van de nalatenschap van Louise Daudet, weduwe Branchu, gewoond hebbende en overleden te Leiden15-09-1752
Geertruijd Croes, weduwe van Johannes Croes,wonende te 's GravenhageAbraham Walles, gehuwd met Anna Maria Croes, nicht van suppliante, Abrham Walles voerde de administratieOnenigheid over afdracht van de opbrengst van de helft van een obligatie24-09-1751
Engelbert Kevelskamp, wonende te AmsterdamAbraham Wallis, zwager van de suppliant en Hermanus en Damaen Kevelskamp, zonen van suppliantBezwaar tegen beslissing van schepenen van Amsterdam d.d. 01-08-1742, inzake het tegen de zin van de suppliant aanstellen van een administrateur over zijn goederen31-08-1742
Huijbert van Wijn, koopman in wijnen te 's hageAbrham Douglas, agen van de koning van Pruisen, wonende te HonselersdijkNalatigheid in betaling van wijnen en leverantie van geleverde lege flessen15-08-1752
Rachael Machora, weduwe van Judah Machaben, wonende te AmsterdamAbrham en Betseba Machaben wonende te Amsterdam, broer en zus van JudahWeigering om de contanten en rente, onder huwelijkse voorwaarden ingebracht, aan de suppliante uit te keren na het overlijden van haar man28-06-1728
DaniëlMontagne, wonende te LeidenAbrham Montagne, suppliants zoonBezwaar tegen het vonnis d.d. 22-02-1727 door schepene van Leiden gewezen inzake een niet genoemde zaak14-03-1727
Thomas van Swieten te NieuwkoopAchgen Jacobs,luikenmaakster te 's GravenhageVerbreking van vermeende trouwbeloften en huisvredebreuk08-11-1638
Johannes Meisner, wonende te Den HaagActrice, Echtgenote van Pilippe Antoine Dorfeuille directeur van een reizende troep Fransen comediantenVerbod van uitgifte van het voor en nabericht betrffende het stuk " La Retour du Provence d'Orange ou Les Pecheus de Schevelinge" die de goede naam van de suppliant aantasten en aanzetten tot verstoring van de voorstelling08-12-1787
Willem Raads, arbeider wonende te HeemstedeAdam Adriaan Baron van der Duijn, vrijheer van 's Gravenmoer, heere van Benthorn, als houtvester van Holland en WestfrieslandGeleden schade aan goederen, bij ongeldige dagvaarding .d.d 19-10-1750 waarop suppliant niet verschijnt maar verzoekt om mandament Pro Deo teneinde moeilijkheden te voorkomen in voortzetting van de zaak door justitie. Bij vonnis d.d. 14-04-1751wordt hen echter toch in eis ontzegd daarom nu relief d'appel05-04-1751
Mr. Jacob Philip 'd Orville, wonende te AmsterdamAdam Adriaan Baron vander Duijn, vrijheer van 's Gravenmoer, heere van Benthorn, als houtvester van Holland en WestfrieslandGeleden schade aan goederen04-05-1751
David Robert, wonende te NieuwpoortAdam Adriaenszn, Oom, ook wonende te NieuwpoortBezwaar tegen een vonnis door schepenen van Nieuwpoort gewezen30-08-1630
Ijsbrandsz Tamme Beth, Hendrik beth, Justus Willem Beth, allen wonende te Amsterdam, en samen vertegenwoordigend de op st' Eustatius verblijvende Cornelia Beth en de Oost Indië verblijvende Willen Beth Jacobsz, kinderen en kleinkinderen van wijlen IJsbrand Beth en Rebecca van SwietenAdam Beth, oom, respectivelijk oudoom van supplianteBezwaartegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d. 18-06-1777 betreffende de afhandeling van de nalatenschap van Rebecca van Swieten, weduwe van IJsbrand Beth09-07-1777
Procureur-Generaal over Holland, Zeeland en FrieslandAdam Smits, postmeesterBedrieglijk in rekening brengen van onkosten bij het verzenden van 4 missiven28-09-1768
Bastiaan Corsten, schipper, wonende te RaamsdonkAdam Somers, wonende te RaamsdonkNa vonnis d.d. 31-07-1754, gevolgd door appel, nu verzoek om penaal i.v.m. nalatigheid in betaling van geleverd hooi24-02-1755
Procureur Generaal over Holland Zeeland en FrieslandAdam van der Grooberg, gewwond hebbende te Delft doch thans voortvluchtigNa cas crimineel nu arrest op de goederen om te voorkomen dat Adam van der Gooberg schikkingen kan treffen over zijn goederen om zo aan proceskosten te ontkomen25-01-1788
Adam van Gorp, wonende te Oud-BeijerlandAdam van Thoorn, wonende te VlaardingenNalatigheid in betaling van de kooppenningen van huis, schuurtje en bakkerij met toebehoren gelegen aan de zuidzijde van de Oostdijk te Oud-Beijerland, waarbij door schepenen van Vlaardingen d.d. 16-04-1742 ten nadele van suppliant vonnis was gewezen06-06-1742
Jan Lucasz de Jonge, korenschipper te Lage ZwaluweAdam van Toorn, tevens schipper aldaarHet wederom negeren van afspraken over het vervoer van bepaalde goederen, waardoor de suppliant schade lijdt29-09-1739
Schout en schepenen van RaamsdonkAdam Zomers, wonende te RaamsdonkVezoek om terugtrekking van belediging en oplegging van boete16-02-1750
Schout en schepenen van RaamsdonkAdam Zomers, wonende te RaamsdonkVerzoek om mandament van tuigen, een hier verder niet genoemde mandament van injurien13-07-1750
Simon van Son, schout, Adriaan Koning en Jacob Boeser, gewezen burgemeester van raamsdonkAdam zomers, wonende te RaamsdonkVerzoek om commissie op Commissarissen, i.v.m. een hier niet genoemde mandament van injurien13-07-1750
Simon Son, schout, Adriaan Koning en Jacob Boeser, gewezen burgemeester van RaamsdonkAdam Zomers, wonende te RaamsdonkVerzoek om mandament van tuigen i.v.m. een heir verder niet genoemd mandament van injurien13-07-1750
Simon van son, schout, Adriaan Koning en Jacob Boeser, gewezen burgemeester van RaamsdonkAdam Zomers, wonende te RaamsdonkVerzoek om mandament commissie op commissarissen i.v.m een hier niet genoemde de zaak injurien13-07-1750
Magdalon Rijke, wonende te Den HaagAdilia Louise, Barones van Steeland,douariere van Jan Baron van Welderen, Heer van Ubbergen en Valburgh ectNiet genoemde zaak04-09-1726
Marijtge Jansdr, weduwe van Cornelis Neel Meijnes, wonende te WaddinxveenAdiraen Willemsz, wonende te WaddinxveenEen vonnis van het Hof van Holland d.d. 5-09-1623 waarin supplianten bevolen werd onderpand te geven voor een schuld aan Adriaen Willems, hieraan heeft supliant voldaan maar de tegenpartij weigert het geld in ontvangst te nemen omdat hij ook de de kosten van proces vergoed wil hebben15-11-1623
Maria Longeville, wonende te HaarlemAdolf Jan heshuijzen, raad en oud schepen van HaarlemVerzoek om in hoger beroep het proces inzake onwilligheid in het geven van een getuigenis der waarheid i.b.t. trouwbeloften tussen suppliante en Floris Koopman, notaris te Haarlem, voort te zetten05-07-1769
Cornelis Lever, koopman te AmsterdamAdolph BrugmanBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 09-05-1775 gewzen inzake het vonnis van commissarissen van injurien-zaken te Amsterdam 28-10-177328-07-1775
Marcellus Broem, wonende te Amsterdam, tesamen met een aantal anderen, allen deelnemers in een overeenkomst van geldlening in een mijnbouw bedrijfAdolph Jan Heshuijzen, raad van de vroedschap van Haarlem en Frans Jacob heshuijzen, thesaurier extraordinaris van Amsterdam, compagnon in, " Adolph Jan Heshuijzen en Compagnie",Fraude met onderpanden van een aandelen uitgifte26-03-1779
Anna Catharina Mijlhuijsen, weduwe van Cornelis Baars, Govert de Bondt, wonende te 's GravenhageAdolph Julius Burgard, baron van Huffel drossard van SallandVerzoek om beslag op huis en erf, gelegen aan de Oostzijde van het Voorhout te 's Gravenhage i.v.m. nalatigheid in betaling van een rekening m.b.t. levering van 200 spiegelruiten14-07-1761
Jonker Arent Vijgh, kapitein van het garnizoen te Wezel, zoon van Jonker Carel Vijgh, heer van ZoelenAdolph Philippe de Hornes, baron van Loqueren, universeel erfgenaam van Maximiliaen de Hornes, vrijheer van LoquerenGeschil over de verkoop van enkele pecelen leenland, gelegen in Zoelen24-08-1835
Nicole de Luijanté, weuwe van Jean François, te MaastrichtAdolph Reutter, korporaal in het regiment Guardes te voet onder de compagnie Grenadiers van de overste FerietBezwaar tegen vonnis gewezen door schepenen van den Haag d.d. 28-11-1738 inzake trouwbeloften, verzoek het proces Pro Deo voort te zetten30-12-1738
De Procureur Generaal van Holland, Zeeland en VrieslandAdraan Zeijlmans, schout van Groot Waspik en s' Grevelduijn Cappel, thans gesuspendeerdNiet genoende zaak05-04-1726
Adriana Conatantia Sohier de Vermandoijs, Vrijvrouwe van warmenhuijzen ect,c.s. allen erfgenamen van Anna Christina van Bennebroek, douariere van Warmenhuijzen, dochter van Adriaan Pauw, president van 't Hof gehuwd geweest met Cornelia Clara PauwAdraen Pauw, wonende te Amsterdam en...Pauw, weduwe van Anthonij van Kinschot, griffier van 't Hof, wonende te DelftGeschil in erfenisafwikkeling i.v.m.betaalde verpandingen ect.18-06-1728
Wumpke Bakker, gehuwd met Adrianus Luijten jr. wonende te MonnickendamAdraianus Luijten jr.Bezwaar tegen het vonnis d.d. 23-05-1772 door schepenen van Monnickendam gewezen inzake voortvloeinde moeilijkheden bij scheiding tussen tafel en bed17-07-1772
Jacob l'Admiral, IJkmeester-Generaal van de Unie, residerende te AmsterdamAdriaan Adriaanszn, wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 18-12-1766 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake het niet nakomen van gemaakte afspraken in contract d.d. 9-11-1762 door partijen gesloten, m.b.t. tot overneme van suppliants winkel16-01-1767
Michiel de Reper, wonende te LoosdrechtAdriaan Bodecher, baljuw van Loosdrecht, Meijnden en TeckopContractbreuk bij het uitoefenen van de functie van baljuw, voor wat betreft innen van 1/3 deel van bepaalde boetes30-10-1643
Willem Ockersse, winkelier in den HaagAdriaan Bout, agent van keurpalsiche troepenOnenigheid over betaling van een schuld van 1830,- gulden met rente voor kostgeld, winkelwaren en voorschotten, ect.27-08-1723
Willem Pieterssen van Wieringen, wonende Aalsmeer en Cornelis Jansen IJlick te Amsterdam als voogden en schout en weesmeester van Kuddelstaart als oppervoogden, administrerend de aktie van de enige zoon en erfgenamen van Willem Machielsen PutAdriaan Cuijck, wonende te Amsterdam, gehuwd met een dochter en erfgenaame van Jan Ijbrantssenetaling van een schuld van 700.- gulden tegen 5% contract ddd.d. 09-10-1634 ondertekend door Jan Ijsbrantssen en bevestigd voor schepenen van Nieuweramstel op 12-01-163914-04-1650
Procureur - Generaal over Holland en West- FrieslandAdriaan de Bruijn, beurtschipper, varende van Geertruijdenberg op 's Gravenhage v.v.Vervoer van jenever zonder tolgeld te betalen van wat al vanaf 13 mei 1518, op ordonantie van Keizer Karel de vijfde, verplicht was09-09-1771
123...81
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in