Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
4043 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 4043 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Reformatie met clausule van reliefSamuel de Pas, makelaar te AmsterdamAbraham Mendes FlorisjzBezwaar tegen het vonnis d.d. 31 januari 1750 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake van het vonnis 19 juni 1748 door commissarissen van kleine zaken, gewezen m.b.t. vereffening van twee bedragen
Mandament in cas relieff d'appelJacobus de Surimond, koopman wonende te AmsterdamAbraham Romswinkel, ook koopman te AmsterdamBezwaar tegen vonnis van het gerecht van Tetteroo, Aelbertsbergh en Vogelesangh betreffende het verleggen van een riool
Mandament om condemntie op een uitsoraakCristoffel Mendes Castelmendo, portugees koopman te AmsterdamAbraham Salom, Jacob Athias, Abraham Israel Pereira, allen portugees kooplieden te AmsterdamUitvoering van een mandament d,.d. 1648-01-14 en comparitie voor twee commissarissen op1648-01-29
Mandament in cas d'appel met de clausules van inhibitie en reliefPieter de Ketelaar,brouwer te Haarlem, met procuratie van zijn broer Henrick de Ketelaar, koopman te LondenAbraham Targier, wonende te DordrechtBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d. 1648-07-25 inzake aanspraken op een vaatje met garen
Mandament relief d'appelElias Baart, wonende te Amsterdam c:s: qq allen crediteuren van schipper Jacob Bosch, overleden op St. Eustatius d.d. februari 1759Abraham ter Borch, wonende te Amsterdam, in bezit van de opbrengst der verkochte goederen op St. EustatiusBezwaar tegen het vonnis d.d. 27-11-1770 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over afhandeling van de opbrengst der verkochte goederen
Mandament penaalMr. Jan backer c:s:, wonende te Amsterdam, commissarissen van zekere negatiatie t.b.v. enige planters op de Deens-Amerikaanse eilanden St' Croix, St' Thomas en St' Jan, onder directie van Abrham ter BorghAbraham ter Borgh sr. Abraham ter Borgh. JHhet onbevoegd toeeigenen van macht na aftreden als directeur van Abraham ter Borgh den Oude, t.b.v. Abrham ter Borgh jr.
Mandament in cas relieff d'appelJohan Hartcop, koopman te RotterdamAbraham Twent, koopman te RotterdamBezwaar tegen een vonnis d.d. 15-02-17 door schepenen van Rotterdam inzake betaling van een som gelds
Mandament van arrestAnthonij Delapoort, solliciteur, wonende in Den HaagAbraham van Baersenburch. sr. makelaar, wonende te DelftOnenigheid over de vereffening van weder zijdse assignaties
Mandament van rauactieJohan Hees, koopman te AmsteredamAbraham van Duijnen, respectievelijk diens weduwe en verdere erfgenamenAchterstallige huur van een pand aan de Prinsengracht te Den Haag
Mandament van rauw actieClaes Wite, hospes in de Prins van Oranje te HartogsveldAbraham van Haeij, Raad en Drossard van Gorinchem ect. en Baljuw van Hardinxveld en Anthonij Zuijdam, wonende te Giesen - NieuwkerkOnenigheid over de vergoeding van kosten inwoning voor de ten onrechte gearresteerde en vrijgesproken Zuijdam en zijn bewaker
Mandament van reformatieNicolaas Nosse en Zonen, kassiers, wonende te AmsterdamAbraham van Katesack ?Verzoek om in hogerberoep het vonnis d.d. 22-06-1774 door schepenen van Amsterdam gewezen, inzake nalatigheid in aflossing van een wissel, te herzien
Mandament van rauw actiePieter Huijge Velstar, wonende te MonsterAbraham van Swieten, wonende te Schipluiden, Frank van Soest, wonende te Monster als voogden over de minderjarige kinderen van Arie Houwert en Maria Dijkshoorn, echtlieden genaamd Abraham en PieterNalatigheid bij aflossing van een obligatie
Mandament van arrest en rauw actie met de clausule van edictEric la Rue, gehuwd met Maria Scalogne, wonende te LeidenAbraham Vromans, sequetor en notaris te LeidenBezwaar tegen het vonnis d.d. 23 december 1749 gewezen inzake afhandeling van de nalatenschap van Louise Daudet, weduwe Branchu, gewoond hebbende en overleden te Leiden
Mandament van rauw actieGeertruijd Croes, weduwe van Johannes Croes,wonende te 's GravenhageAbraham Walles, gehuwd met Anna Maria Croes, nicht van suppliante, Abrham Walles voerde de administratieOnenigheid over afdracht van de opbrengst van de helft van een obligatie
Mandament relief d'appelEngelbert Kevelskamp, wonende te AmsterdamAbraham Wallis, zwager van de suppliant en Hermanus en Damaen Kevelskamp, zonen van suppliantBezwaar tegen beslissing van schepenen van Amsterdam d.d. 01-08-1742, inzake het tegen de zin van de suppliant aanstellen van een administrateur over zijn goederen
Mandament van rauw actieHuijbert van Wijn, koopman in wijnen te 's hageAbrham Douglas, agen van de koning van Pruisen, wonende te HonselersdijkNalatigheid in betaling van wijnen en leverantie van geleverde lege flessen
Mandament van rauw actieRachael Machora, weduwe van Judah Machaben, wonende te AmsterdamAbrham en Betseba Machaben wonende te Amsterdam, broer en zus van JudahWeigering om de contanten en rente, onder huwelijkse voorwaarden ingebracht, aan de suppliante uit te keren na het overlijden van haar man
Mandament van reformatieDaniëlMontagne, wonende te LeidenAbrham Montagne, suppliants zoonBezwaar tegen het vonnis d.d. 22-02-1727 door schepene van Leiden gewezen inzake een niet genoemde zaak
Mandament om actie te institueren en penaalThomas van Swieten te NieuwkoopAchgen Jacobs,luikenmaakster te 's GravenhageVerbreking van vermeende trouwbeloften en huisvredebreuk
Mandament penaal en injurienJohannes Meisner, wonende te Den HaagActrice, Echtgenote van Pilippe Antoine Dorfeuille directeur van een reizende troep Fransen comediantenVerbod van uitgifte van het voor en nabericht betrffende het stuk " La Retour du Provence d'Orange ou Les Pecheus de Schevelinge" die de goede naam van de suppliant aantasten en aanzetten tot verstoring van de voorstelling
Mandament relief 'd appel, Pro DeoWillem Raads, arbeider wonende te HeemstedeAdam Adriaan Baron van der Duijn, vrijheer van 's Gravenmoer, heere van Benthorn, als houtvester van Holland en WestfrieslandGeleden schade aan goederen, bij ongeldige dagvaarding .d.d 19-10-1750 waarop suppliant niet verschijnt maar verzoekt om mandament Pro Deo teneinde moeilijkheden te voorkomen in voortzetting van de zaak door justitie. Bij vonnis d.d. 14-04-1751wordt hen echter toch in eis ontzegd daarom nu relief d'appel
Mandament d'appel met clausule van reliefMr. Jacob Philip 'd Orville, wonende te AmsterdamAdam Adriaan Baron vander Duijn, vrijheer van 's Gravenmoer, heere van Benthorn, als houtvester van Holland en WestfrieslandGeleden schade aan goederen
Mandament in cas d'appelDavid Robert, wonende te NieuwpoortAdam Adriaenszn, Oom, ook wonende te NieuwpoortBezwaar tegen een vonnis door schepenen van Nieuwpoort gewezen
Mandament in cas d'appelIjsbrandsz Tamme Beth, Hendrik beth, Justus Willem Beth, allen wonende te Amsterdam, en samen vertegenwoordigend de op st' Eustatius verblijvende Cornelia Beth en de Oost Indië verblijvende Willen Beth Jacobsz, kinderen en kleinkinderen van wijlen IJsbrand Beth en Rebecca van SwietenAdam Beth, oom, respectivelijk oudoom van supplianteBezwaartegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d. 18-06-1777 betreffende de afhandeling van de nalatenschap van Rebecca van Swieten, weduwe van IJsbrand Beth
Mandament crimineel met de clausule van edictProcureur-Generaal over Holland, Zeeland en FrieslandAdam Smits, postmeesterBedrieglijk in rekening brengen van onkosten bij het verzenden van 4 missiven
Mandament penaalBastiaan Corsten, schipper, wonende te RaamsdonkAdam Somers, wonende te RaamsdonkNa vonnis d.d. 31-07-1754, gevolgd door appel, nu verzoek om penaal i.v.m. nalatigheid in betaling van geleverd hooi
Mandament van arrest met de clausule van edictProcureur Generaal over Holland Zeeland en FrieslandAdam van der Grooberg, gewwond hebbende te Delft doch thans voortvluchtigNa cas crimineel nu arrest op de goederen om te voorkomen dat Adam van der Gooberg schikkingen kan treffen over zijn goederen om zo aan proceskosten te ontkomen
Mandament van reformatieAdam van Gorp, wonende te Oud-BeijerlandAdam van Thoorn, wonende te VlaardingenNalatigheid in betaling van de kooppenningen van huis, schuurtje en bakkerij met toebehoren gelegen aan de zuidzijde van de Oostdijk te Oud-Beijerland, waarbij door schepenen van Vlaardingen d.d. 16-04-1742 ten nadele van suppliant vonnis was gewezen
Mandament van attentaat penaalJan Lucasz de Jonge, korenschipper te Lage ZwaluweAdam van Toorn, tevens schipper aldaarHet wederom negeren van afspraken over het vervoer van bepaalde goederen, waardoor de suppliant schade lijdt
Mandament van injurienSchout en schepenen van RaamsdonkAdam Zomers, wonende te RaamsdonkVezoek om terugtrekking van belediging en oplegging van boete
Mandament van tuigenSchout en schepenen van RaamsdonkAdam Zomers, wonende te RaamsdonkVerzoek om mandament van tuigen, een hier verder niet genoemde mandament van injurien
Mandament van tuigenSimon van Son, schout, Adriaan Koning en Jacob Boeser, gewezen burgemeester van raamsdonkAdam zomers, wonende te RaamsdonkVerzoek om commissie op Commissarissen, i.v.m. een hier niet genoemde mandament van injurien
Mandament van tuigenSimon Son, schout, Adriaan Koning en Jacob Boeser, gewezen burgemeester van RaamsdonkAdam Zomers, wonende te RaamsdonkVerzoek om mandament van tuigen i.v.m. een heir verder niet genoemd mandament van injurien
Mandament van commissie van commissarissenSimon van son, schout, Adriaan Koning en Jacob Boeser, gewezen burgemeester van RaamsdonkAdam Zomers, wonende te RaamsdonkVerzoek om mandament commissie op commissarissen i.v.m een hier niet genoemde de zaak injurien
Mandament van tuigenMagdalon Rijke, wonende te Den HaagAdilia Louise, Barones van Steeland,douariere van Jan Baron van Welderen, Heer van Ubbergen en Valburgh ectNiet genoemde zaak
Mandament penaalMarijtge Jansdr, weduwe van Cornelis Neel Meijnes, wonende te WaddinxveenAdiraen Willemsz, wonende te WaddinxveenEen vonnis van het Hof van Holland d.d. 5-09-1623 waarin supplianten bevolen werd onderpand te geven voor een schuld aan Adriaen Willems, hieraan heeft supliant voldaan maar de tegenpartij weigert het geld in ontvangst te nemen omdat hij ook de de kosten van proces vergoed wil hebben
Mandament van anticipatieMaria Longeville, wonende te HaarlemAdolf Jan heshuijzen, raad en oud schepen van HaarlemVerzoek om in hoger beroep het proces inzake onwilligheid in het geven van een getuigenis der waarheid i.b.t. trouwbeloften tussen suppliante en Floris Koopman, notaris te Haarlem, voort te zetten
Mandament van reformatieCornelis Lever, koopman te AmsterdamAdolph BrugmanBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 09-05-1775 gewzen inzake het vonnis van commissarissen van injurien-zaken te Amsterdam 28-10-1773
Mandament van rau actieMarcellus Broem, wonende te Amsterdam, tesamen met een aantal anderen, allen deelnemers in een overeenkomst van geldlening in een mijnbouw bedrijfAdolph Jan Heshuijzen, raad van de vroedschap van Haarlem en Frans Jacob heshuijzen, thesaurier extraordinaris van Amsterdam, compagnon in, " Adolph Jan Heshuijzen en Compagnie",Fraude met onderpanden van een aandelen uitgifte
Mandament van arrest en rau actieAnna Catharina Mijlhuijsen, weduwe van Cornelis Baars, Govert de Bondt, wonende te 's GravenhageAdolph Julius Burgard, baron van Huffel drossard van SallandVerzoek om beslag op huis en erf, gelegen aan de Oostzijde van het Voorhout te 's Gravenhage i.v.m. nalatigheid in betaling van een rekening m.b.t. levering van 200 spiegelruiten
Mandament van rau actieJonker Arent Vijgh, kapitein van het garnizoen te Wezel, zoon van Jonker Carel Vijgh, heer van ZoelenAdolph Philippe de Hornes, baron van Loqueren, universeel erfgenaam van Maximiliaen de Hornes, vrijheer van LoquerenGeschil over de verkoop van enkele pecelen leenland, gelegen in Zoelen
Mandament in cas relief d'appelNicole de Luijanté, weuwe van Jean François, te MaastrichtAdolph Reutter, korporaal in het regiment Guardes te voet onder de compagnie Grenadiers van de overste FerietBezwaar tegen vonnis gewezen door schepenen van den Haag d.d. 28-11-1738 inzake trouwbeloften, verzoek het proces Pro Deo voort te zetten
Mandament van tuigenDe Procureur Generaal van Holland, Zeeland en VrieslandAdraan Zeijlmans, schout van Groot Waspik en s' Grevelduijn Cappel, thans gesuspendeerdNiet genoende zaak
Mandament van rauw actieAdriana Conatantia Sohier de Vermandoijs, Vrijvrouwe van warmenhuijzen ect,c.s. allen erfgenamen van Anna Christina van Bennebroek, douariere van Warmenhuijzen, dochter van Adriaan Pauw, president van 't Hof gehuwd geweest met Cornelia Clara PauwAdraen Pauw, wonende te Amsterdam en...Pauw, weduwe van Anthonij van Kinschot, griffier van 't Hof, wonende te DelftGeschil in erfenisafwikkeling i.v.m.betaalde verpandingen ect.
Mandament relief d'appelWumpke Bakker, gehuwd met Adrianus Luijten jr. wonende te MonnickendamAdraianus Luijten jr.Bezwaar tegen het vonnis d.d. 23-05-1772 door schepenen van Monnickendam gewezen inzake voortvloeinde moeilijkheden bij scheiding tussen tafel en bed
Mandament relief d'appelJacob l'Admiral, IJkmeester-Generaal van de Unie, residerende te AmsterdamAdriaan Adriaanszn, wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 18-12-1766 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake het niet nakomen van gemaakte afspraken in contract d.d. 9-11-1762 door partijen gesloten, m.b.t. tot overneme van suppliants winkel
Mandament penaal met de clausule van interdictieMichiel de Reper, wonende te LoosdrechtAdriaan Bodecher, baljuw van Loosdrecht, Meijnden en TeckopContractbreuk bij het uitoefenen van de functie van baljuw, voor wat betreft innen van 1/3 deel van bepaalde boetes
Mandament van arrestWillem Ockersse, winkelier in den HaagAdriaan Bout, agent van keurpalsiche troepenOnenigheid over betaling van een schuld van 1830,- gulden met rente voor kostgeld, winkelwaren en voorschotten, ect.
Mandament van rau actieWillem Pieterssen van Wieringen, wonende Aalsmeer en Cornelis Jansen IJlick te Amsterdam als voogden en schout en weesmeester van Kuddelstaart als oppervoogden, administrerend de aktie van de enige zoon en erfgenamen van Willem Machielsen PutAdriaan Cuijck, wonende te Amsterdam, gehuwd met een dochter en erfgenaame van Jan Ijbrantssenetaling van een schuld van 700.- gulden tegen 5% contract ddd.d. 09-10-1634 ondertekend door Jan Ijsbrantssen en bevestigd voor schepenen van Nieuweramstel op 12-01-1639
Mandament van rau actieProcureur - Generaal over Holland en West- FrieslandAdriaan de Bruijn, beurtschipper, varende van Geertruijdenberg op 's Gravenhage v.v.Vervoer van jenever zonder tolgeld te betalen van wat al vanaf 13 mei 1518, op ordonantie van Keizer Karel de vijfde, verplicht was
123...81
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in