Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
11 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 11 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament in cas relief d'appelWillem Blauw, burger van RotterdamLaurens Willemsen Verpoorten, koopman te MiddelburgBezwaar tegen het vonnis d.d. 26-06-1675 door schepenen van Middelburg gewezen inzake in mei 1672 getrokken wissels uit Suriname
Mandament in cas relief d'appelT.A. Weimann (Weiman), wonende te Amsterdam, gedaagdeHendrik Geervliet, groothandelaar in wijnen te Rotterdam, eiserTussen de partijen ongesloten contant van koop en verkoop. Door de suppliant verkochte 44 vaatjes lange rozijnen waren niet geleverd aan de tegenpartij. Compensatie van de kosten
Mandament in cas relief d'appelPieter van Es, wonende te RotterdamKrijna Maria Schouten, huisvrouw van Pieter van EsScheiding en verdeling van goederen, separatie van bed, tafel, bijwoning en goederen, zorg voor kinderen met name: Catharina Louisa van Es en Maria Johanna van Es en alimentatie voor deze
Mandament in cas relief d'appelMaria van den BroeckJan van LeeuwenVerzoek het proces te mogen inzake bezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Rotterdam d.d. 25-01-1730 met betrekking tot trouw beloften, die zij niet hebben gedaan
Mandament in cas relief d'appelMarcus Ezechiels en Zonen, kooplieden te Rotterdam, medesuppliant Ezechiel NathansJames Smith en Zoon, medekooplieden te RotterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam inzake een wisselbrief van 6.003 guldens. Een geschil over vervaldatum, fout van de boekhouder van de firma James Smith en Zoon, Simon van der Willigen. Door deze handelwijze bracht tot aan het faillissement van de firma Francois de Vink toe, koopman te Parijs
Mandament in cas relief d'appelJohannes van der Zel, medicine docter te Rotterdam, gedaagde als borg voor het handelshuis te SmijrnaJohannes Francicus Jacobus Stuurs, koopman te Rotterdam, in opdracht van de koninklijke Hoofdbeamte te Berlijn, eisersBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam d.d. 28-02-1776 inzake betaling van een borgtocht van ruim 48000,- Leeuwendaalders
Mandament in cas relief d'appelJohan Hendrik Willem Speelveld, wonende te Rotterdam, gemachtigde van Isaak Johan Harger, koopman, wonende te Nienhuis in het graafschap Bentheim en zijn overledene moeder Maria Magdalena Conijn, weduwe van Johannes HargerDe behuwd broer van de suppliants principaal Frederik Willem Wolters, getrouwd met Cornelia Maria Harger, te Rotterdam (Amsterdam?) in possessie van haar nalatenschap - effecten tot een nominatie waarde van 40.400 guldensVerschuldigde nalatenschap - 11.000 guldens, effecten, interesten en huren van 5 huizen
Mandament in cas relief d'appelFrancois de Richmont, koopman te AmsterdamSamuel Nathans, wonende te RotterdamBezwaar tegen het vonnis gewezen door schepenen van Rotterdam d.d. 26-01-1775 betreffende verbod om beslag te leten leggen op twee balen stof die met een valse wissel waren betaald en vervolgens doorverkocht
Mandament in cas relief d'appelDirk Luden cum sius, allen assuradeurs, wonende te AmsterdamJoan Osij en Zoon, kppolieden, wonende te Rotterdam hebben bij missive d.d. 2 mei 1785 order ontvangen van de weduwe Ant. Spijns en Zoon te Duinkerken om een partij Taffva te vervoeren van Port an Prince naar DuinkerkenBezwaar tegen het vonnis d.d. 3 juni 1789 door commissarissen van Zierikzee, te Amsterdam gewezen inzake geleden schade van een schip dat reeds 3 december 1784 was vertrokken en waarvan de assuradeurs dachten dat het nog aan de kade lag, Zij waren onwetend van de vertrek datum
Mandament in cas relief d'appelCambier en Dankerts (of Danckers?), kooplieden te Amsterdam - eisersWillem Vaasen, wonende te Rotterdam - gedaagdeVerhalen van een schuld van 4.932 guldens en 5 stuivers wegens op de 22 september 1806 verkochte en geleverde 25 matjes en 5 vaten coffie extraat (extract?) aan Willem Vaasen, die bij plechtige eed heeft verklaard, dat hij deze goederen heeft nooit gekocht of aan anderen gegeven
Mandament in cas relief d'appelAndries Crassier, Hermanus van Rijn, kooplieden te Rotterdam, als executeurs testementair van Adrianus de Munnick, tevens administrateurs en voogden over minderjarigenJan Notemans, gehuwd met Catharina van Biesum, Cornelis Versteegh gehuwd met Johanna van BiesumBezwaar tegen het vonnis d.d. 26 juli 1752 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake de onenigheid bij de afwikkeling van het testament van Mr. Diederik de Munnik
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in