Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
3 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 3 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament CrimineelDe Procureurs - generaal des Konings over het voormalig departement HollandJohn Sleaven, wonende te Amsterdam; overeenkomst met Anthonie Frisch, eigenaar van een vissersvaartuig en met Arie Vlieland, die als schipper diende - transporteren van personen en goederen naar Engeland voor een som van 1.600 guldens, welke som zal John Sleaven betalen, terwijl hij zelf van onderscheidene personen te samen ontvangen heeft een som van 2.000 guldens tegen een quitantie aan ieder gegeven heeft, gedeponeerd op zeker kantor te Rotterdam. De reis verhinderd is geweestJohn Sleaven heeft overtreden de poenale wetten tegen de handel en communicatie met Engeland geëmaneerd en dat moet gestraft worden
Mandament CrimineelDe Procureurs - generaal des Konings over het voormalig departement HollandArie Vlieland, schipper, wonende te Rotterdam, voor 4 à 5 % van de vracht met Anthonie Frisch, eigenaar van een vissersvaartuig; John Le Vasseur en John Sleaven - overeenkomst over vervoeren van passagiers en goederen naar Engeland en met andere passagiers terug te brengen voor een som van 1.600 guldens; Cornelis van Prooyen, commissaris van de loodsen en seinposten in BrielOvertreding van de poenale wetten tegen de handel en communicatie met Engeland geëmaneerd en dat moet gestraft worden
Mandament CrimineelDe Procureurs - generaal des Konings over het voormalig departement HollandAnthonie Frisch, wonende te Rotterdam, eigenaar van een vissersvaartuig; John Le Vasseur; John Sleaven; Cornelis van Prooyen, commissaris van de loodsen en seinposten in Briel - overeenkomst over vervoeren van passagiers en goederen naar Engeland en met andere passagiers terug te brengen voor een som van 1.600 guldensOvertreding van de poenale wetten tegen de handel en communicatie met Engeland geëmaneerd en dat moet gesraft worden
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in