Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
8847 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 8847 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
in cas d'Appel met de clausule van Relieff.Willemina (Wilhelmina) van Zeller meerderjarig dochter te Nijmegen, eenig en universeel erfgenaamvan haar zuster Elisabeth van ZellerPieter Brouwer, gehuwd met Hendrina van MarkenHet vonnis van de schepenen van Amsterdam dd 16 julij 1722 betreffende de erfenis van Johanna van Zeller, weduwe van wijlen Jan Klopper.
Verzoek tot het aannemen van de bijlagen tot justificatie van de zoonWillemina 's Grauwen, weduwe van wijlen Wouther ten Haghuijs, in zijn leven Commissaris van de Monstering wegens de provincie Overijssel en Commissaris van 's Lands Magazijnen te BredaDe weduwe Rietvelt, moeder van Johanna Catharina RietveltAdriaan ten Haghuijs, zoon van suppliant, wil trouwen met dochter van tegenpartij en is er met haar vandoor. Suppliant vraagt het Hof om justificatie van de papieren over de zoon die wordt verdacht van ontvoering
Mandament van rau actieWillemijntje Timmers, weduwe van Dirk Michielsze; Pieter Timmers en Frans Timmers, kinderen van Abraham Timmers, die een zoon was van Pieter Abrams Timmers; Willem Kuijts en Isaak Hasius, diaconen van de Gereformeerde Nederduitse Gemeente te Haarlem en de Regenten van het diaconiehuis, als daarin alimenterende Saartje van Campen, minderjarige dochter van Maritje Timmers, die een dochter was van Pieter Abrams TimmersMargareta Vermaet, als weduwe en erfgenaam van Pieter Timmers voornoemdTegenpartij moet betalen aan de erfgenamen van de overleden neef Pieter Abrams, een somma van 1000 gld zoals beschreven in de huwelijkse voorwaarden van 17-12-1697 voor notaris Arnoldus Meijsterus
Mandament van debitisWillemetta Swanevelt, weduwe van Gerrit van Eijek en de erfgenamen van Anna van Swanevelt gewezen brouwster in Brouwerij 't Hart te RotterdamDiverse debiteurenOnbetaalde rekeningen voor bierleveranties en dergelijke
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitieWillem, Pieter, Egbert, Maritgen en Jetgen, kinderen en erfgenamen van Jan Egbertsz, die gewoond heeft in LekkerlandDe mondige kinderen van Adriaen Barendszn van Asperen, gewezen schout tot Streefkerk en van Maritgen Jansdr, half zuter van suppliantenBezwaar tegen het vonnis door het gerechht van Streefkerk gewezen d.d. 11-04-1650 inzake het regelen van de verdeling van de nalatenschap van Jan Egbertsz
Mandament van appèl met reliefWillem Yven van der Maar, burger en inwoner van BeverwijkJacob Gool van Bosvelt, Baljuw van Beverwijk en hoofdofficier voor de stad BeverwijkHet vonnis van 16-08-1714 en 25-07-1714 tegen suppliant voor Schout en Schepenen van Beverwijk
Mandament van spolieWillem Willlemszoon van der Burch, glazenmaker in Den HaagJan schol, gewezen bottelier van een niet bij namen genoemde, reeds overleden Doorluchtige HoogheidWeigering om achterstallige huishuur te betalen, bedreiging en bedrog
Mandement van Reductie met de clausule van inhibitieWillem Willink en Jan Willink, wonende te Amsterdam, eigenaren van diverse partijen veenlanden, gelegen in de Vlietpolder onder Esselijkerwoude en Heer Jacobswoude, nog verveende slik of turfAdriaan van Holst, dijkrichter van Rijnland, R.O.Bezwaar tegen het uitspraak van Hoogheemraden van Rijnland inzake onwetig verveende slik of turf, het arrest van deze en boete van driemaal 70 ponden en 40 groten per stuk ten profijte van de dijkrichter, eiser R.O.
Mandament met de clausule van edictWillem Willemszoon de Wit, Jacob Willemszoon de Wit, beide wonende te Bodegraven voogden over de minderjarige kinderen van Jan Pieterszn. Ramp en Marrigje Willemszn de WitArij Janszn Boer, gehuwd met Marrigje Willemszn de Wit, weduwe van Jan Pietersz Ramp, overleden 09-04-1749Verzoek om arrest op goedeen en effecten van Arij Jansz Boer i.v.m nalatigheid om een actie van uitkoop na te komen, ten nadele van twee meerderjarigen n.l. Neeltje en willempje Jansz Ramp
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitie, relief en compulsoirWillem Willemsz van Beijnsdorp, koopman te AmsterdamDirck van Eijck, schout van de BijlmerBezwaar tegen een vonnis van het gerecht van Amsterdam d.d. 02-06-1650, waarbij gerechtelijke regels zijn overtreden ten nadele van suppliant
Mandament van rau actieWillem Willemsz Gibo,wonende te Oud BeyerlandJan de Jager en Teunis Janskinderen de Jager, wonende te SliedrechtAchterstallige aflossingen te betalen van lopende contracten met de suppliant. Schuld aan de suppliant voor de laatste contractjaar - 280 guldens, 26 guldens in plaats van niet geleverde 200 bossen zwaare walgerse paalen, 539 guldens schuld bij de nieuwe contract
Mandament van rauw actieWillem Wilhelmius, predikant te Westzaan, gewezen predikant van LekkerkerkKerkmeesters van Lekkerkerk,Isaac Johannes Constantijn Pielat de Blagnij, heer van Lekkerkerk, rentmeester van de kerkelijke goederenAchterstallige beloning voor predikdiensten etc.
Mandement van attentatenWillem Wijnschut, koopman te ZierikzeeArnoldt de Wael, schout te ZierikzeeHerstel van de plundering van het huis van zijn zuster door de tegenpartij op aanklacht van haar schoonmoeder en de meegenomen goederen terug te bezorgen
Mandament poenaal, authorisatie en om actie te institueren.Willem Wijnants, koopman te 's-Hertogenbosch, getrouwd met Johanna van Bousel, voor hemzelf en instaande voor de verdere kinderen en kleinkinderen; De erfgenamen van Aelbert van Bousel en Adriana van den Heuvel, in hun leven echtelieden.Johanna van den Heuvel, weduwe van Jan van den Heuvel.Suppliant heeft aan Hubert Spieringh verhuurd een huis, erf en boomgaard, groot ongeveer 7 hond land, gelegen in het dorp van Veen in het land van Heusden, voor 4 jaar. Tegenpartij is meerdere malen het huis binengedrongen. Daarom verzoekt suppliant aan het Hof om tegenpartij bij herhaling van het binnendringen binnen 6 weken een boete op te leggen en te betalen de kosten hierom gedaan.
Mandament van rau actieWillem Vogel, wonende te DordrechtThomas Baarss, wonende te DordrechtNalatigheid in nakoming van afspraken m.b.t. de houthandel "Vogel en Baars" opgericht 1 maart 1780
Mandament om een obligatie te kennen of te ontkennenWillem Vinck, wonende te GorinchemSchout, schepenen, heemraden en geërfden van UitwijkTerugbetaling van een obligatie van 1600.- carolus guldens met rente
van Arrest en Rau ActieWillem Verviers en Nisa Verviers, meerderjarig, mitsgaders de voogden over de minderjarige erfgenamen van wijlen Pieter Verviers, in zijn leven secretaris van Burgemeesteren der stad Wesop (Weesp) alsmede Cornelis Schouten, oud-burgemeester en Raad van de Stad WesopArent Schouten, oud-burgemeester en raad van de stad WesopRechtszaak betreffende 2923 gulden en 10 stuivers tussen de suppliant en de tegenpartij in 1721, die de tegenpartij nog verschuldigd is aan de suppliant.
Arrest en actie te institueren met edictWillem Versijl qq. wonende in 't Munnekland,(Driel)Adriaan Versijl, wonende in GelderlandVerzoek om beslag op goederen i.v.m.voorgeven om acties te pretenderen te hebben uit de nalatenschap van Maria Anna Versijl
Van Arrest en Rau ActieWillem Verruci, oud-convoijmeester te Dokkum, zowel voor zichzelf alsook als vader van en voogd over zijn minderjarige kinderenHendrik Emmen, Raadsheer te Groeningen, enig erfgenaam van Mr. Gerard Johan Vossius, in zijn leven in de Raad van VlaanderenDe legaten die Mr. Gerard Johan Vossius beloofd had te zullen nalaten aan de kinderen Verucci
Mandament van attentatenWillem Verniers Nissan Verniers, kinderen van wijlen Pieter Verniers, in leven secretaris van Weesp, alsmede de voogden over zijn minderjarige erfgenamenSchout en schepenen van WeespWeigering assistentie van de deurwaarder in de uitoefening van zijn opdracht in mandament van arrest van 02-02-1723 jegens Arend Schouten
Mandament van appelWillem Verniers en Nisa Verniers, kinderen en erfegnamen van Cornelis Verniers, in leven raad en burgemeester van Weesp, en Grietje Pieters de Goijer te WeespMatthijs Herwaarder, burgemeester en raad van Weesp, als voogd van de minderjarige kinderen van wijlen Laurens Verniers, zoon van Cornelis Verniers en Gtietje Pieters de GoijerBezwaar tegen vonnis door schepenen van Weesp d.d. 30-01-1723 gewezen inzake verdeling van de nalatenschap van Cornelis Verniers en Grietje Pieters de Goijer
Mandement in cas d'appelWillem Verdoes te Amsterdam en gehuwd met Hillegond Coleur, voordochter van Anthony Coleur; Egbert Gerritsz, voogd van de drie nakinderen van Anthony Coleur; Belitje Barentsz, weduwe te Amsterdam, als gedaagden in cas van guarandSieuwert Heyndricksz, nomine uxoris; Symon Jansz, geelgieter; de weduwe en boedelhoudster van Herman Jacobsz Carreman; Dirck Grijp, gewezen voogd van Verdoes' huisvrouwBeroep tegen het vonnis van het gerecht van Amsterdam dat de supplianten heeft veroordeeld tot vrijwaring van de tegenpartij tegen de geëiste uitwinning (verhalen van schuld) op een huis
Mandament van reformatieWillem Verboom, gehuwd met Neeltje van Leeuwen, eerder weduwe van Jan Mulder wonende te Noord WaddinxveenKlaas van Stavel, wonende te Noord WaddinxveenVerzoek om in hoger beroep het pppoinctement, zonder datum, door schepenen van Noord Waddinxveen afgewezen i.v.m.weigering om Pro Deo te mogen procederen te herzien
mandement van Rau ActieWillem van Wilgen en Arie van Wilgen, wonend te HeukelumHet gerecht van HeukelumSpecificatie en rekening van alle geld en zilverwerk, dat in of bij het huis van Hendrik Sar gevonden is in (27) October 1772. Hendrik Sar heeft veel geld en zilverwerk bij supplianten gestolen, en ook hun huis in 1772 in brand gestoken. En hun deel van de buit in de Put verstoken hadden. Supplianten missen nog veel geld en zilverwerk, ondanks het feit dat zij een deel hebben teruggekregen van de schepenen.
Mandement penaalWillem van Wassenaar, heer van de vrije heerlijkheid van Veur etc., ter admiraliteit van de stad Amsterdam en gecomitteerde raad; de baljuw en het gerecht van de heerlijkheid VeurGeenVerkregen hebbend het octrooi voor het onderhoud van een schoolmeester, vroedvrouw en dienaar voor zes achtereenvolgende jaren voor de Veur, bezwaar tegen de procedures om verkeerdelijk bij het hof aan te kloppen, omdat de ambachtsbewaarders van Veur zelf voldoende middelen in kas hebben om de lasten zelf te dragen
Mandament in cas relieff d'appelWillem van Walgeren c.s. , schut secretaris, dijkgraaf en schepenen van Nieuw Hellevoet en de QuakPieter Willemse van der Velde, vroeger aangestelde bode en thans vaandrager van de burgerij van Nieuw Hellevoet, de Quak en Oude en Nieuwe StruijteBezwaar tegen vonnis van Baljuw en Leenmannen van Voorne d.d. 26-04-1726 inzake posten uit de rekeningen van de verpondingen en het weghalen van een vaandel
Mandament om arrementen van het proces aan te nemen en procureur acceptant te stellen.Willem van Vreedenburgh (Vredenburg) en Remees Floris van Zanen, in zijn leven advocaat te Haarlem, door Schepenen der stad Haarlem aangestelde curateurs over de insolvente boedel van wijlen meester Nicolaas van der Sprong, en nog Willem voornoemd als echtgenoot van Maris van Bilderbeek en Dirk Castelijn, getrouwd met Anna van Bilderbeeck. Beiden als voogden over Dirk van der Sprong en Francois de Schregel Galenuszoon, tesamen erfgenamen van Wijntje Bontemantel, laatst weduwe van Nicolaas vander Sprong voornoemd.Wijlen meester Remees Floris van Zanen, als procureur van meester Cornelis van Berendrecht, en Dirk van Berendrecht, execureur van de boedel van Duijfje van Berendrecht.Cornelis van Berendrecht en Dirk van Berendrecht, of bij hun overlijden hun erfgenamen, moeten de arrementen aannemen van het proces dat supplianten hebben gevoerd voor Schepenen van Haarlem. Tevens moeten ze de procureur acceptant stellen en de kosten hierom betalen.
Mandement in cas d'appel met de clausule van InhibitieWillem van Vasenberch, brouwer te Leiden, als gedaagde in het proces enerzijdsNouwe de la Court en Niclaes de la Court, als eisers anderzijdsErnstig bezwaar tegen het abusieve vonnis van de schepenen van Leiden (3 mei 1660) waarbij de suppliant werd veroordeeld aan alle partijen boekweit (zes lasten) te leveren, terwijl door hem al twee lasten waren betaald
Mandament van rau actieWillem van Strijp, procureur voor de Raad en Leenhof van Brabant, bij het testament van wijlen Huberta van Guldenhoek, in haar leven weduwe en erfgenaam van wijlen Willem van Strijp de oude, in zijn leven Burgemeester van Heusden, aangesteld tot voogd over de twee nagelaten kinderen van willem van Strijp de jonge, gewoond hebbende te Utrecht, mede erfgenamen ex testamento voor 1/4 deel van de voornoemde Huberta, hun grootmoederGeertruid van Strijp, weduwe van wijlen Adolph van de Waal, en Maria van Strijp, toen meerderjarige dochter en nu getrouwd met Pieter Pijl, commies van het Magazijn te Heusden, voor haarzelf en als testamentair voogdes over het nagelaten kind van haar zuster Emmerentia van Strijp, aan haar in huwelijk verwekt bij Abraham van Hanenburg, haar overleden man, allen kinderen en mede erfgenamen voor 3/4 deel van de gemelde Huberta, hun moeder en grootmoeder, voor notaris David van der Werve hebben gemaakt een provisionele scheiding van de nagelaten boedelTegenpartij moet aan suppliant geven 1/4 deel van de nagelaten boedel van Huberta voornoemd sinds 23-08-1708 en met de suppliant komen tot finale deling van haar nalatenschap en betalen de kosten hierom gedaan
Mandement in Cas Relief d'AppelWillem van Stigt, wonende te Puttershoek, wettige eigenaar is geworden van een huis, schuur en erve, staande en gelegen binnen Puttershoek met alles inCornelis Stoop, medewonende te Puttershoek, vorige eigenaar van de verkochte goederen aan de suppliant, zonder toesteming heeft aan de westzijde van de suppliants huis een schuur gebouwdBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Puttershoek inzake het recht van huisdrop, van afwatering op het erf van de buurman te bouwen. Vergoeden van de kosten en schaden en interesten
Mandament van rauwactieWillem van Rij, wonende te den BrielGerrit Vlieland, wonende te den BrielNalatigheid in aflossing van schuld
Mandament van rauw actieWillem van Rij, directeur van de bank van lening te BrielleDe kinderen en het kleinkind van Ariaentje Commis, weduwe van Schalk Janz Kuijper, vroedvrouw te BrielleNalatigheid bij aflossing van een obligatie ad. 1000.- gulden á 5% per jaar na het overlijden van de Ariaentje Commies
Mandament om declaratie van kosten over te nemen en procureur acceptant te stellenWillem van Rensen en Tobias Baas, beiden wonende te 's Gravenhagevoor zichzelf en handelend voor de personele crediteuren in de boedel van Salomon PareiraJosua Israel d'Andrade, wonende te AmsterdamVerzoek om i.v.m. overlijden van huidige procureureen ander aan te stellen om zodoende de zaken te kunnen voortzetten en verder te procederen in een mandament van reformatie
Rau ActieWillem van Regenmorter, wonend te Ouddorp op het eiland van Westvoorne, voor hemzelf en voor Catharina van Regenmorter weduwe van wijlen nn Massico, in zijn leven predikant te Oostende en van nn, luitenant van de Artillerie, gehuwd met aletta van Regenmorter en voogd over de minderjarige kinderen van Pieter Regenmorterte samen voor twee vierden partCornelis van Slingelant, gehuwd met Maria Elisabeth van Regenmorterde verdeling van een boedel bestaande uit een herenhuis en een boerenhuis en 70 gemeten hooiland tussen de suppliant en de tegenpartij
Mandament van rau actieWillem van Regenmorter wonende te Ouddorp op het eiland van Westvoorne voor hem zelf voor 1/4 part en last en procuratie hebbende van Catharina van Regenmorter, weduwe van .nn Massico in zijn leven predikant te Oostende en van nn... van Lit luitenant van de artillerie gehuwd met Aletta van Regenmorter en als voogd over de minderjarige kinderen van Pieter van Regenmorterte samen voor twee vierden part.Cornelis van Slingelant, gehuwd met Maria Elisabeth van RegenmorterVerdeling boedel bestaande uit van eenheerenhuis en een boerenhuis en erf en 70 gemeten land, gelegen in het oude land van Westvoorne, tussen Willem van Regenmorter en Cornelis van Slingerlant, getrouwd met Maria Elisabeth van Regenmoter
Mandement penaalWillem van Ravesteyn, als procureur van de heren staten van UtrechtDe heren verhuurders van grote partijen landen in het land van Altena onder Almkerk en den DoornAchterstallige pachten van gebruikers en borgen snel innen na het niettemin constateren van het hooien, weghalen van bomen, akkers op te breken en te bezaaien tot nadeel van de verhuurders en naleving op te leggen van de voorwaarden voor de grote partijen land over de periode van vijf achtereenvolgende jaren
Mandament van rau actieWillem van Persijn. stadhouder en register Mr. van leeuwen van het huis van WassenaarHugo de Bois,wonende in het Ambacht van Oegtgeest, oudste zoon van Pieter Huijgensz du BoisWeigering door Hugo du Bois om een leen van 1 1/2 meter land, Verleend door Jan Jansz van Baersdorp via zijn gemachtigde op 27-07-1608 aan Hugo's vader, Pieter Huijgens du Bois, nadiens dood te verheffen, maar het wel te gebruiken
Mandement van ArrestWillem van Ouwendijk, secretaris van de Heerlijkheid ZevenhuizenWillem Cornelisse van Agthoven, wonende te Santambacht (Sandambacht)De suppliant heeft een woning met landerijen ter grootte van 36 morgen en 487 roeden verhuurd aan de tegenpartij voor 515 guldens, 7 stuivers en 8 penningen per jaar. Deze huursom wordt niet volledig voldaan. De suppliant verzoekt het Hof van Holland beslag te leggen op koren, vruchten, vee, en andere goederen, en de tegenpartij te veroordelen tot de kosten hierom gedaan
Mandament relief d'appelWillem van Maseijk, Gerrit Jilders, Gijsbert Jan Noordink, Pieter Alderkamp, oud-overlieden van het tinnengietersgilde te AmsterdamGerrit Masius, Jan de Koning, Willem van Aarsdal, fungerende overlieden van het tinnergietersgilde, te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 5-06-1772 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over de rekening en verantwoording der boeken
Mandament om actie te instituerenWillem van Langen, mandemaker te DelftHoofdlieden van Warmoesgilde te DelftTeruggave van de manden door het Warmoesgilde gevorderd, waarvan volgens hen de maten niet overeenkwamen met de voorgeschreven Delftse en Haagse maten
Mandament in cas relieff d'appelWillem van Klinkenberg, solliciteur militair in Den HaagGeorge Hamilton, voormalig Generaal Majoor ten dienste dezer lande, vermoedelijk wonende te RotterdamBezwaar tegen vonnis van schepenen te Den Haag,d.d. 12-11-1728 inzake schulden, gemaakt door de tegenpartij tijden zijn dienst in een Schots regiment
Mandament van sauvegarddeWillem van Kemma, en Amela Ulgers, heer en vrouwe tot HerptGeenBescherming tegen ingezetenen van de heerlijkheid herpt, die gewelddadig protesteren tegen de aanstelling van een door de heer gekozen schoolmeester
Mandament van rau actieWillem van Kemma jr. heer tot Herpt, Amelia Ulgers, vrouwe tot Herpt, zwager, respectivelijk zuster Anna Marij, weduwe van Cornelis Blanckaert, en moeder van Werneris van Blanckaert Jr.Jan BlanckaertJr. wonende te Heusden , testementair voogd van Werneris Blanckaert Jr.Geschil over betaling van kostgeld en leningen ter waarde van respectivelijk 2250.- gulden en 203.- gulden 17 stuivers
Gevraagd een verklaring van het Hof, dat welgeboren mannen tot hun 70ste jaar, hun ambt moeten uitoefenen op straffe van gijzelingWillem van het Hoeff, baljuw van DelflandPieter Leenertsz Vercade, wonende buiten MaaslandVerplichting voor welgeboren mannen om tot hun 70ste jaar recht en justitie te administreren
Mandament relief d'appelWillem van Haeften, wonende te AlmkerkJacob ten Hage, burgemeester van WoudrichemBezwaar tegen het vonnis d.d. 7 augustus 1754, door schepenen van Woudrichem gewezen inzake geschil over huur van een hofstede met landerijren te Almkerk
Mandement van Rau-ActieWillem van der Wind; Arnoldus van Sprenkhuizen; Leendert Schipperus; Pieter Labryn en Willem Peijpers, voor zichzelfs en nog als gequalificeerden leden van de Societeit, opgericht in 1775 in RotterdamAbraham Bothall (Bothal); Jacob (Jacobus) Ringleven en Johannes Jacobus Meijneken- directeuren van de Societeit met meer machtBezwaar en ontevredenheid met de werk en macht van de drie directeuren inzake fondsten. Bevel met de supplianten tot schifting en verdeling van de fondsten- aan elk lid zijn aandeel berekend. Rekening en verantwoording, de fondsten en penningen te stellen ter dispositie van de leden van de Societeit
Mandament van appelWillem van der Sluijs, mr. timmerman, wonende te Amsterdam, gehuwd met Cornelia Coppenol nom ux.Pieter Bekker, die na de dood van zijn vader Claas Bekker, bewind en administratie had geleverd over de boedel van Ewout Warnaarts en Lijsbet TeunisBezwaar tegen het vonnis d.d. 27-11-1727 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een erfenisquestie
Mandament in cas relieff d'appelWillem van der Meijden, wonende te Hekelingendiaconie armmeester in 1721Arij Goutswaert, opvolger van de suppliantBezwaar tegen vonnis van schepenen van herkingen d.d. 28-10-1729 inzake onenigheid over de jaarafrekening van de diaconie
Mandament van appel met de clausule van reliefWillem van der Laar, wonende te IjsselsteinAmbrosius van der NollBezwaar tegen het vonnis d.d. 24 maart door schepenen van Hoorn gewezen inzake afrekening van verkochte goederen
Mandament van relief d'appèlWillem van der Kool, Meester plateelbakker te Delft, getrouwd met Anna Maria Keijser, en Abraham Keijser, brouwer in de brouwerij van de Halve Maan te Delft, getrouwd met Theodora Schrevelius, beide kinderen en erfgenamen van Gabriel Schrevelius, in zijn leven brouwer in dezelfde brouwerijCornelis Jorisse van Dijck en Claes van der MedenEr is een proces geweest voor het Gerecht van Vlaardingen op 22-12-1710 over een som geld van 582 gld dat aan tegenpartij was betaald. Met het vonnis op 15-02 1712 is suppliant het niet eens
123...177
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in