Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
280 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 280 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament relief d'appelWumpke Bakker, gehuwd met Adrianus Luijten jr. wonende te MonnickendamAdraianus Luijten jr.Bezwaar tegen het vonnis d.d. 23-05-1772 door schepenen van Monnickendam gewezen inzake voortvloeinde moeilijkheden bij scheiding tussen tafel en bed
Mandament relief d'appelWouterus Coenradi, wonende te AmsterdamMaria Capiteln, gescheiden echtgenote van de suppliantBezwaar tegen het vonnis d.d. 21 mei door schepenen inzake ontzegging van de eis met de kosten i.v.m. overspel en ontbinding van het huwelijk
Mandament relief d'appelWouter Isacqs Por, wonende in Mijnsherenland van MoerskerkenCornelis Ariense Por, wonende in de Groep onder Strijen, zoon van Arien Leendertse Por en Geertruijd Simonse Hordijk gewoond hebbende in Mijnsherenland van MoerkerkenBezwaar tegen vonnis d.d. 03-09-1726 door schepenen van Strijen gewezen inzake levering van een niet opgemaakte staat en inventaris. Isacq Wouterse Por, suppliants vader was toenmaals voogd met Gerrit Simonse Hordijk over de minderjarige kinderen. (Geertruijd Simonse Hordijk huwde na de dood van Arien Leendertse Por in 1716 met Hendrik van Roijen, vertrok naar Oud- Beijerland en overleed in 1719)
Mandament relief d'appelWillem van Maseijk, Gerrit Jilders, Gijsbert Jan Noordink, Pieter Alderkamp, oud-overlieden van het tinnengietersgilde te AmsterdamGerrit Masius, Jan de Koning, Willem van Aarsdal, fungerende overlieden van het tinnergietersgilde, te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 5-06-1772 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over de rekening en verantwoording der boeken
Mandament relief d'appelWillem van Haeften, wonende te AlmkerkJacob ten Hage, burgemeester van WoudrichemBezwaar tegen het vonnis d.d. 7 augustus 1754, door schepenen van Woudrichem gewezen inzake geschil over huur van een hofstede met landerijren te Almkerk
Mandament relief d'appelWillem van der Jagt c: s:, allen crediteuren van Jan Jacobse WillebroekJan Jacob Willebroek, wonende te MaassluisBezwaar tegen het vonnis d.d. 06-12-1758 door schepenen van Delft gewezen inzake geschil over ingediende brieven van cessie
Mandament relief d'appelWillem Nagel, Mr. Hoedemaker, wonende te AmsterdamDe weduwe van Simon van Leeuwaerden, wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 26-02-1743 door schepenen van Amsterdam gewezen. Suppliant had onder huurcontract in het huis van de weduwe gedreven. Hij wilde daarmee stoppen en de verbouwing nodig voor de winkel, op zijn kosten ongedaan maken
Mandament relief d'appelWillem Kool, wonende te BerkelArij Zijdenbosch, mr. timmerman, wonende te HilligersbergBezwaar tegen de vonnissen door het gercht van Berkel en Rodenrijs d.d. 28-01-1732 en door de welgeboren mannen van Delfland d.d. 23-06-1732 in een niet genoemde zaak gewezen
Mandament relief d'appelWillem Jan Lenert Huijgen, landman te Oud-VossemeerCarel Brouwer, majoor te Oud-VossemeerBezwaar tegen verkoop van schapen en koren in verband met achterstallige pacht
Mandament relief d'appelWijnands en Cramenr, bevrachters van het schip "Sorg en IJver" kooplieden te Amsterdamkers kersjes, Jan Kersjes, mede-reders van het schip "Sorg en IJver"Bezwaar tegn het vonnis d.d. 18-09-1771 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over betaling van vracht, averij, kaplaken en kosten voor ligdagen van het schip
Mandament relief d'appelWeduwe Hendrik Merkus, wonende te AmsterdamEvers, boekhandelaar te st Pietersburgbezwaar tegen het vonnis d.d. 16 januari 1789 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil bij aflossing van een wisselbrief
Mandament relief d'appelWeduwe Beuker c:s; , allen crediteuren van Nicolaas KroonNicolaas Kroon, wonende te EdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 03-05-1771 door schepenen van Edam gewezen inzake geschil over de wijze waarop proces is gevoerd m.b.t. open brieven van sesie
Mandament relief d'appelUnico Willem van Seppenwolde, wonende te Leiden, Pierre de Visme, wonende te Leiden, als executeur-testementair en administrateur over de boedel van Dr.Franciscus Theodorus van Zelst, gewoond en overleden te LeidenMr. Pieter Boers, baljuw, schout en secretaris van de beide Katwijken in 't Zand, enige en universele erfgenaam met last van usu fruct van Dr. Franciscus Theodorus van ZelstBezwaar tegen het vonnis d.d. 20-04-1780 door schepenen van Leiden gewezen inzake geschil bij de sfwikkeling van de nalatenschap van Dr. Franciscus Theodorus van Zelst
Mandament relief d'appelTherzeros en Sierra, kooplieden te AmsterdamCompagnonschap, "de Los Cinca Gremios Majoris van Madrid"Bezwaar tegen het vonnis d.d 27-11-1770 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in betaling van een wisselbrief
Mandament relief d'appelSpoors en Sprengen. kooplieden te Middelburg qq.Arnold FresonBezwaar tegen het vonnis d.d. 2 april 1781 door schepenen van Middelburg gewezen inzake kosten, schade, interest en winstderving i.v.m. 225 geleverde balen koffiebonen
Mandament relief d'appelSirp Oukema, controleur van de konvooien en licenten van de inkomende goederen aan het college van de admiraliteit te AmsterdamBurgemeesters en regeerders van EnkhuizenBezwaar tegen het vonnis d.d. 11-05-1756 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over verrekening van ambtgeld
Mandament relief d'appelSimon Beijerman, koopman te Rotterdam, handelend voor Jan Blancan, koopman te Bordeaux in FrankrijkArchibald Isaac, Zacharias Hope en Johan Goddart, als crediteuren van Daniel de RoijBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam d.d. 24-10-1743 gewezen inzake een zending geleverde suiker, gekocht door suppliant en in bezit van de insolvente Daniel de Roij en opgeslagen in een pakhuis te Rotterdam
Mandament relief d'appelSilvester (G) Uoigebuur , wonende te DixmuijdenDe curatoren van de insolvente boedel van Dirk en Cornelis van der Vlist, kooplieden te DordrechtBezwaar tegen vonnis door de kamer judicieel d.d. 09-07-1731gewezen inzake zonder voorkennis doorverkopen van zaad dat in het schip van schipper Engel Boon was achtergebleven en door Dirk en Cornelis van der Vlist was besteld
Mandament relief d'appelSamuel Strauch, wonende te Riga, domicilie gekozen hebbend ten huize van S.J. en A.W. Blankenhagen te AmsterdamJan, Dirk en Willem van Vollenhoven, koolieden te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 20 januari 1792 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake recht van preferentie op arrest van het schip genaamd "de Suzanna Henrietta", eigenaar Everhard Wevel en Cie, wonende te Riga, verhijpothekeerd aan de suppliant
Mandament relief d'appelSamuel Keijser, koopman te AmsterdamJaecques Robethou, koopman te AmsterdamBezwaar tegen vonnis d.d. 19-06-1731 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake door de zoon Isacq Keijser doorverkochte goederen van Hendrick van der Heijden, welke laatste de goederen niet had betaald aan jaecques Robethou
Mandament relief d'appelSamuel Buéno de Mesquita, koopman te Amsterdam, overgebleven compagnon van de compagnie van Negotie onder de naam van "samuel en Aran Bueno de Mesquita"Mosch MalquiBezwaar tegen het vonnis d.d. 13-07-1763 door schepenen van Amsterdam inzake geschil over betaling van rekeningen, komemde uit de insolvente boedel van Jacob Haijma Cohen
Mandament relief d'appelSamson Salomons, koopman van de Hoogduijtse Joodse Natie wonende te AmsterdamB. Jacobs, alias Hartogh en Benedictus Jacobs de VriesNalatigheid en moeilijkheden bij afhandeling en voldoening van een wisselbrief
Mandament relief d'appelSaloman van Wattens, wonende te AmsterdamJean Luzen, wonende te Leiden, Stienna Luzen wonende te Leiden, gewezen medecompagnon van de suppliant die handelde onder de naam " Sniet en Van Wattens"Bezwaar tegen het vonnis d.d. 18 juli 1783 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over betaling van 8198.00 gulden door de suppliant en Mr. Jan Jacob Sniet te voldoen
Mandament relief d'appelRinse Lieve Brouwer, wonende te AmsterdamLaurens BessemBezwaar tegen het vonnis d.d. 13-11-1770 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over betaling van geleverd spiegelglas en pakhuishuur
Mandament relief d'appelReijer Aal, gehuwd met Jannetje Jans van Dingsteen mede erfgenaam voor een derde part van wijlen Adriaan Aldertste Wint overleden 1743Cornelis Willemse Aal, jan Kint en Claas Spits als executeur s testementair in de boedel van Adriaan Alderste WintGeschil bij de afwikkeling van de nalatenschap waarbij inzage in de staat en inventaris en verantwoording van het bewind wordt bemoeilijkt
Mandament relief d'appelRachel Vlivin, weduwe van David de Perra, ook genaamd David van Aron Servatij, wonende te AmsterdamSamuel Sapartas, wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 1 februari 1788 door schepenenvan Amsterdam gewezen inzake vvvverrekening van proceskosten, waarin zij debattante en Samuel Saportas gedebatteerde was
Mandament relief d'appelPieter Poolman, wonende te AmsterdamJan Koopman jr. wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 12-07-1769 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over financiële verplichtingen met betrekking tot gezamelijke compagnonschap
Mandament relief d'appelPieter Janse Backer, wonende te Oud KarspelCornelis Pietersz VolkertsHet zich onrechtmatig toëigenen van een ram. Bij schepenen van Oud Karspel en Koedijk werd d.d. 01-06-1748 ten nadele van suppliant vonnis gewezen
Mandament relief d'appelPieter Huijs, sleper wonende te RottedamDorothea van der HorstBezwaar tegen het vonnis d.d 6 november 1786 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake interkking van de beslissing om het huwelijk tussen Pieter Huijs en Dorothea van der Horst te ontbinden
Mandament relief d'appelPieter de Leeuw, gehuwd met Helena Schaick, wonende te Nisse op Zuid-BevelandMaria DekkersBezwaar tegen vonnis d.d. 24-11-1742 door schepenen van Nisse gewezen inzake vermeende mishandeling van Maria Dekkers en haar kind
Mandament relief d'appelPieter Ariense Vader, zoon en mede erfgenaam van Adriaen Vader, Gerrit Janse Weij en Evert Corneliszoon Meester, voogden over de minderjarige erfgenamen van Adriaan Vader, Mr. Jan Reeland als rentmeestervan CallantsoogJan Harge, oprichter van 's landswerken te Callantsoog, kleinzoon van Adriaan Corneliszoon VaderGeschil over opbrengst van wol en verrekening van huur waarbij na gewezen vonnis d.d. 4-5-1751 aan suplianten eis werd ontzegd vandaar nu verzoek van relief d'appel
Mandament relief d'appelPierre Mounier et fils c:s:, kooplieden te AmsterdamWeduwe Casper Hendrik graver c:s: kooplieden te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 15 december 1749 door schepenen van Amsterdam gewezen n.a,v. de correctie van het vonnis d.d. 6 mei 1745 door de kamer van assurantie en averijen gewezen i.v.m.opgelopen schade aan goederen vervoerd met het schip "The Expidition"
Mandament relief d'appelPierre Gosse, wonende te 's Gravenhage---------Gauteron en Tils, uit naam van ------- de Felice, advocaat te Zwtitserland die de arrementen van de proces aangenomen heeft op naam van de overleden Fortuné Barthelenij de FeliceBezwaar tegen het vonnis d.d. 23 november 1790 door schepenen van 's Gravenhage gewezen inzake beschadigde levering van 1600 stuks van het boekwerk genaamd."Encijclopedie ou dictionaise reformíe des connaîssances humainces"
Mandament relief d'appelPierre Geraud en Rolland, kooplieden te Amsterdam, bevrachters vabn het schip de Prins van RaunitzDockscheer en Steenbergen, kooplieden te Amsterdam handelend voor R. Briuck, schipper op het schip " de Prins van Kaunitz"Bezwaar tegen het vonnis d.d. 25 mei 1787 door schepenen van Amsterdam gewezen, inzake de handhaving van een eerder vonnis d.d. 16 december 1783 door commissarissen van Zeeland gewezen, met betrekking tot verschil over de vrachtprijs van vervoerde goederen
Mandament relief d'appelPierre du Moulin en Jan Fevre, bootslieden en meerdere bemanningsleden van het kaperschip genaamd "La St.Genevisve"Eduard Bouvier, schipper op genoemd schipNalatigheid in uitbetaling van gage. Het gewzen vonnis d.d. 07-04-1746 voor schepenen van Amsterdam viel ten nadele van supplianten uit
Mandament relief d'appelPaulus Pieman, wonende te AmsterdamWijnand Meurs, wonende te RijnsburgBezwaar tegen het vonnis d.d. 11-11-1762 door schepenen van Rijnsburg gewezen inzake geschil over betalingen van verschillende rekeningen
Mandament relief d'appelPaulus Jansz van der Maerel, wonende te PijnackerBarend Koops, gehuwd met Johana Cornelis van Campen, dochter van Marijtje Jansz van der Maerel en Cornelis Jansz van CampenBezwaar tegen het vonnis d.d. 20 augustus 1755 door schepenen van Pijnacker gewezen inzake geschil over de uitvoering van de nalatenschap van Annetje Jansz van der Maerel, gewoond hebbende te Pijnacker en overleden te Rijswijk juni 1734
Mandament relief d'appelPaulus charlé, koopman te Amsterdam, handelend voor Frans Veijdt, wonende te AntwerpenPieter Willem van den Heuvel en Cie, kooplieden re AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 29-juni 1790 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nihil op rekest civiel i.v.m. afspraken bg. vervoer vvan 20 lasten Westindissche producten zoals koffie cacao en katoen
Mandament relief d'appelPaulus Agtienhoven, gehuwd met Geertruijd van Duleken, Balthasar van Duleken, beiden wonende te Amsterdam hun overleden zuster die hen tot erfgenamen had benoend en tezamen erfgenamen van hun vader Vincent van DulekenJacob van Thiel, Jan Coenradus Magerus, Dirk Essing Tengnagel, executeurs testementair van Jacob MoleneijerGeschil over onbetaalde rekeningen. Bij gewezen vonnis d.d. 9-12-1745 voor schepenen van Amsterdam viel de uitslag ten nadele van supplianten uit
Mandament relief d'appelParnassims van de Portgees Joodse natie te Amsterdam, in kwaliteit als executeurs-testementair over de boedel van Abraham Cohen de Lara, die executeur-testementair was over de boedel van Ester van Abraham Mendes da CostaRachel Mendes da Costa, dochter van Ester van Abraham Mendes da CostaBezwaar tegen de vonnissen respectievelijk 28 november 1780 en 10 juli 1783 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake het bepalen van de waarde van het zoekgeraakte portret vaan de grrootvader van Rachel Mendes da Costa
Mandament relief d'appelOieter bergerrits, schepen van Purmerend, als executeur testemetair van Jan BollebakkerAllen die denken gerechtigd te zijn om te delen in de nalatenschap en waarbij door schepenen van Purmerend ten nadele van suppliant vonnis was gewezenGeen
Mandament relief d'appelNiesje Bruijn, gesepareerde echtgenote van Egbert Janszn Wolkringa, wonende te EdamCornelis Gerinantzn Ploeger, wonende te JispBezwaar tegn het vonnis d.d. 16-01-1761 door schepenen van Edam gewezen inzake geschil over voldoening van een judiciele schuldbekentenis
Mandament relief d'appelNicolaas Teijssen, stadhouder van Voshol R: O:Marten Vorck, wonende te ZwammerdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 21-10-1760 door schepenen van Voshol gewezen inzake nalatigheid in betaling van een boete
Mandament relief d'appelNicolaas Freher jr. wonende te Amsterdam, Nicolaas Freher sr. wonende te AmsterdamWinser en Co., te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 29-03-1771 door scheepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in aflossing van een oblgatie
Mandament relief d'appelMr. Willem Gerrit Dedel salomonszn als borg voor wijlen Mr. Lambert Jacob van Tets, bevrachter van 't fregatschip "Ouderkerk" , Johanna Cornelia Vrolickhart weduwe Van TetsWillem Beth, Boekhouder en mede-reder van 't fregatsschip "Ouderkerk"Bezwaar tegen het vonnis d.d. 08-09-1761 door schepenen van Amsterdam gewezen na eerder vonnis d.d. 25-11-1760 door commissarissen van zeezaken gewezen inzake geschil over betaling van huur van het genoemde schip
Mandament relief d'appelMr. Willem Antonij Pieterson, oud burgemeester van 's GravenhageJohan Heinus en Zoon, kooplieden te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 7 november 1753 door schepenen van 's Gravenhage gewezen inzake geschil over een wisselbrief
Mandament relief d'appelMr. Pieter de Mauchij, Michiel Marinus de Mauchij, directeuren van de bierbrouwerij "de Twee Leeuwen "ook genoemd "de Twee klimmende LeeuwenPierre Jouhanneau La Regnare, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 14 september 1791 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake geschil over afrekening van 200 oxhoofden bier
Mandament relief d'appelMr. Nicolaes Steengraght, burgemeester van Veere, Lieven Boeije, raad van Zierikzee, als executeurs testementair van Mr. Cornelis Boeije, burgemeester van ZierikzeeCornelis Harinck, predikant te Oudelande, zoon en erfgenaam van Abraham Harinck, predikant te HeinkenszandBezwaar tegen het appoinctement d.d. 21-06-1731 door de schepenen van Zierikzee verstrekt inzake vermeend recht in de nalatenschap van Elisabeth Boeije, zuster van Mr. Cornelis Boeije
Mandament relief d'appelMr. Johannes Schopman, advocaat van t'Hof en Leonard Bijlant, notaris te s'Grvanhage, op last van de voornaamste crediteuren van Mr. Balthazar Mandt, wonende te GoudaMr. Balthazar MandtBezwaar tegen vonnis door schepenen van Gouda d.d. 06-07-1740 gewezen inzake overgave van documenten na hoor en wederhoor van partijen
Mandament relief d'appelMr. Jeremias Eijlkens, wonende te Amsterdam, zoon van Daniel Eijlkens, en broer van Mr.Daniel Jacobus Eijlkens. Beide laatsten stonden borg voor de erven van Adam Heck, die in dienst van de Oost Indische Compagnie ter kamer Amsterdam en in 1769 op reis per schip naar Ceijlon is overledenClaas Heck, Neeltje Heck,zegende te wonen in Weesp, zich kwalificerende erggenamen ab intestato te zijn van Adam HeckBezwaar tegen het appoinctement d.d. 9 december 1783 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake betwiste inlevering van 3565: 11: - gulden quasie ter voldoening van zeker appoinctement d.d. 5 september 1780 door schepenen van Amsterdam gesteld, waarvan suppliant niet op de hoogte was
vorige
12...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in