Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
163 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 163 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van appelZijtje Juriaans met haar moeder Jannetje GerritsMr. Meijnnard van Vossen, schepen van EnkhuizenBezwaar tegen vonnis d.d. 29-12-1927 door schepenen van Enkhuizen gewezen inzake vermeende belediging i.v.m. twee buitenechtelijke kinderen
Mandament van appelWouter Lampertsz Coppert, notaris en procureur binnen Gouda, gehuwd met Anna Dircksdr Steenwijck, dochter vanGeenIntrekken van eerder afgewezen verzoek om een huis te mogen kopen uit de toekomstige erfenis van de kinderen
Mandament van appelWillemina Keetel, gehuwd met Anthonij van Abcouw, wedunaar van Hester van Langeren. wonende te AmsterdamAnthonij van AbcouwBezwaar tegen het vonnis nihil d.d. 27-04-1769 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over de financiële afwikkeling in een echtscheiding
Mandament van appelWillem Verniers en Nisa Verniers, kinderen en erfegnamen van Cornelis Verniers, in leven raad en burgemeester van Weesp, en Grietje Pieters de Goijer te WeespMatthijs Herwaarder, burgemeester en raad van Weesp, als voogd van de minderjarige kinderen van wijlen Laurens Verniers, zoon van Cornelis Verniers en Gtietje Pieters de GoijerBezwaar tegen vonnis door schepenen van Weesp d.d. 30-01-1723 gewezen inzake verdeling van de nalatenschap van Cornelis Verniers en Grietje Pieters de Goijer
Mandament van appelWillem van der Sluijs, mr. timmerman, wonende te Amsterdam, gehuwd met Cornelia Coppenol nom ux.Pieter Bekker, die na de dood van zijn vader Claas Bekker, bewind en administratie had geleverd over de boedel van Ewout Warnaarts en Lijsbet TeunisBezwaar tegen het vonnis d.d. 27-11-1727 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een erfenisquestie
Mandament van appelWillem Scheerken, notaris en procureur te LeidenJan Janse van ReeuwijkAchterstallige huur en verwijdering van hekken
Mandament van appelWillem Groenendaal, Jan Nierman Dirksz, wonende te AmsterdamCrristoffel Brummel, wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 19-11-1760 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over het plaatsen van een deur en raam tussen de erven van de woningen
Mandament van appelWillem de Raauw, wonende te St. MaartensdijkKlara van leeuwen, gesepareerde echtgenote van de suppliant, wonende te DordrechtBezwaar tegen het vonnis d.d. 29-07-1768 door schepenen van St. Maartensdijk gewezen inzake, door armoedige omstandigheden, achterstallige betaling van alimentatie
Mandament van appelWillem Cannenburg Gzn.qq. wonende te ZierikzeeDaniel Velsberg, schipper op het schip genaamd " de Juffrouw Helena"Bezwaar tegen het vonnis 24 oktober 1785 door schepenen van Zierikzee gewezen inzake door malversatie onstaan over de opbrengst van gekochte en verkochte goederen naar Curacau en Martinicque vv.
Mandament van appelWijnbrand Wiebes, schipperThomas Hope, Adriaan Hope, kooplieden te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 5 september 1752 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake beschadiging van vracht i.v.m. zwaar weer tijdens het vervoer
Mandament van appelWijnant Wiltens, gehuwd met Margareta Elias, wonende te AmsterdamPieter de VogelBezwaar btegen het vonnis d.d. 14 mei 1754 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over zonder overleg en tioestemming geplaatste ramen
Mandament van appelWestrik en Pool, kooplieden te AmsterdamMeesters: Gijsbertus Assenberg; Pieter Lespinasse; Lambertus Hendrik Lankhorst, directeuren van de Amsterdamse Brand SocieteitDe tegenpartij heeft bepaalde obligatie in dato 13 januari 1809, welke zij publiek of uit de hand willen verkopen en autoriseeren met de interesten en kosten, De supplianten verzetten zich tegen voorschreven verzoek in hoger beroep
Mandament van appelThomas Wiltson, Josua Warne, beiden wonende te Londen gecommitteerden in de boedel van Joseph Büll, gewoond hebbend te LondenJosph büllBezwaar tegen het vonnis d.d. 08-12-1768 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nihil verklaring van arrest op de goederen van Büll, i.v.m. een schuld van ruim 2600 pond sterling
Mandament van appelTeunis in 't Velt en Cornelis van Es wonende te OudenhoornMr. Willem van Almonde, baljuwBezwaar tegen vonnis d.d. 03-02-1736 gewezen door de leenmannen inzake het roten van vlas in de dijksloot van de Oudenhoornse Molendijk onder Nieuwehoorn
Mandament van appelTaesch, weduwe van Jan RudolphMatthijs Oosters, Jan Frederik Albert, Daniël WijnantsBezwaar tegen het vonnis d.d. 14 maart 1753 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake weigering bij het uitkeren van schade i.v.m. geleden schipbreuk
Mandament van appelSieuwert Steenveld, Paulus Ellens, Jan Stijn, allen wonende te Amsterdam, waagdragers van het Texelseveem te AmsterdamWeduwe van Hendrick Castelijn, weduwe van Jacob Christoffels, weduwe van Jan Lauwekkerk, weduwe van Willem KerkmanBezwaar tegen het vonnis d.d. 27-10-1756 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over het uitkeren van weduwgeld ad. 2,- gulden per week
Mandament van appelSalomon en David Levij, kooplieden te AmsterdamClifford en Zonen, Mr Jan van de Poll, Jacques Teijssel, sequesters om de boedel van Clifford en Zonen tot liquiditeit te brengenBezwaar tegen het vonnis d.d. 17 november 1784 gewezen inzake geschil over de afhandeling van wisselbrieven ter waarde van 29750,00 Gulden
Mandament van appelRinse Lieve Brouwer, wonende te Amsterdam, boekhouder en medereder van het schip genaamd "Aukje"Willem Blom, Cornelis zeeman, Daniël Steven Schorer, Alexander Honing,x
Mandament van appelRijnier Peereboom, gehuwd met Sijtje Doen wonende te HoornWillem Hendrik Vos, gehuwd met Aagje Zeeridder, kleindochter van Sijbrand Doen en Aagje Jans de HaanBezwaar tegen het vonnis d.d. 19 maart 1753 door schepenen van Hoorn gewezen inzake de nalatenschap van Sijbrand Doen en aagje Jans de Haan
Mandament van appelRaymond en Theodora de Smith, kooplieden te Amsterdam, handelend voor Pieter Heinrich Kriting een Zoon, kooplieden te KoningsbergenThomas Hendrick Weimar, wonende te AmsterdamBezwaar tegen abusief vonnis d.d. 15 december 1780 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake beslag op schepen, door de supplianten d.d.31 oktober 1778 en 6 november 1778, aangevraagd
Mandament van appelPieter Zwaandrecht, Jacobus Overvest, gehuwd met Elsje SwaandrechtPieter Haverling, Jacobus van der Chijs, Jan Frederik Stembor, als executeurs testementair over de nalatenschap van Jacobus de WaalBezwaar tegen het vonnis d.d. 27 october 1753 door schepenen van Delft gewezen inzake geschil over kosten, gerezen bij de afwikkeling van de nalatenschap van Jacobus de Waal
Mandament van appelPieter Wllemzn Gomes, wonende op Texel aan het OudeschildHendrik van der Merkt, commissaris en Commies van de recherche op TexelBezwaar tegen het vonnis d.d. 22 juni 1786 door schepenen van Texel gewezen inzake beschuldiging van injurien
Mandament van appelPieter Waterland de Jonge, koperslager en gevangen in het raadhuis te SchoonhovenJan Braet, baljuw te SchoonhovenBezwaar tegen het vonnis d.d. 2-11-1769 door schepenen van Schoonhoven gewezen inzake gijzeling, verwonding en verbanning uit Schoonhoven, na schermutselingen op de openbare weg
Mandament van appelPieter van Slingeland, Procureur van het gerecht van het oude NieuwlandMeers Jans Breem, Willem Jooste, Paulus Matthijsz, t' Heerschap en Jan BreenBezwaar tegen het vonnis d.d. 04-08-1731 door baljuw en leenmannen van Voorne gewezen inzake onenigheid over de hoogte van gerezen onkosten bij verklaring onder eede hen opgelegd door suppliant, i.v.m af te leggen verklaringen in opdracht van William Thomson, handelend voor Maria Schepers, weduwe van jacob Noortheij raad , vroedschap en burgemeester van Rotterdam
Mandament van appelPieter van der Looij, cici Florens Eijlbragt, (wonende buiten Rotterdam in het ambacht van Beukelsdijk Oost en West Blommersdijk alias "Kool"Johannes van PuttenBezwaar tegen het vonnis d.d. 2 juni 1753 door schepenen van Beukelsdijk Oost en West Blommersdijk gewezen inzake geschil over lozing van water
Mandament van appelPieter Oostenrijk, bakker in zoeterwoudeGeenBezwaar tegn vonnis van Welgeboren mannen van Rijnland d.d. niet vermeld, inzake manslag op Cornelis Jansse Schrier, mr. smid te Zoeterwoude
Mandament van appelPieter Moerkerke, graankoopman, wonende te ZwammerdamNicolaas Teijssen, stadhouder van Voshol, tevens schout en secretaris van Zwammerdam en wonende aldaarBezwaar tegen het vonnis d.d.22-05-1764 door schepenen van Zwammerdam gewezen inzake geschil over rekeningen van geleverd graan en bonen
Mandament van appelPieter Keijzer (Keyzer), turfschipper, wonende in Den Haag; Hubertus Stryp, koopman in turf, wonende in Den HaagAnthonij Nicolas de Charvillac, gepensioneerde lieutenant, collonel in franse dienst, wonende in Den HaagKontract tussen de partijen over leverentie van brandstoffen met 5 precent van hele leverentie, een som van 27 guldens en 4 stuivers, bezwaar tegen het vonnis van schepenen in dato 6 september 1809
Mandament van appelPieter Jochemse Zeijlmans, schout en secretaris van Luijten Ambacht, wonende te WaspikSimon van Zon, ambachtsheer en schout van RaamsdonkBezwaar tegen vonnis door het gerecht van Raamsdonk d.d. 09-11-1740 gewezen, inzake het onrechtmatig graven van een sloot om daaruit turf te steken
Mandament van appelPieter Jacobse Bien, wonende te AalsmeerMaartie Klaese BolBezwaar tegen het vonnis d.d. 25 september 1753 door schepenen van Aalsmeer gewezen inzake vermeend vaderschap
Mandament van appelPieter Hugetan, heer van Vrijhoeven,wonende te s'GravenhageMr. Willem van 't Wout en Mr. Gerard Burghout, executeurs van het testament van Reneta Clara Vâlters; en Francois Helena van Harenkarspel, kinderen van de testatriceBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 01-12-1730, in een verzoek tot vergoeden van kosten van huisvesting ect. van wijlen zijn schoonmoeder Renatta Clara Vâlters van 16-04-1728. gevraagd is 3000,- gulden per jaar
Mandament van appelPieter Brouwer, wonende te AmsterdamAgneta Sara Kemper, wonende te AmsterdamHet onwettig verklaren van trouwbeloften. Bij gewezen vonnis d.d. 10-07-1750 wordt aan beiden opgelegd om brieven en geschenken te restitueren. Suppliant voel zich bezwaard en verzoekt om appel
Mandament van appelPieter Bernard, wonende te AmsterdamAlbert CarelitsBezwaar tegen het vonnis d.dd. 2 april 1790 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over overpad, dit door het plaatsen van een deur, die de doorgang voor de suooliant belemmert
Mandament van appelPierre Babet, koopman te AmsterdamHorneca H0qquer en Cie, bankiers te Amsterdam, gemachtigden van de erven Joan la Tour, gewoond hebbend en overleden op CuracaoBezwaar tegen het vonnis d.d. 17-01-1770 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake de bedragen ad: 45.982 : 18:- gulden en 12.432: 11:- gulden quasi behorende tot de boedel van Joan la Tour, aan de bankiers te voldoen
Mandament van appelPhilippus Pot, notaris te AmsterdamFedde Donker, wonende te AmsterdamVermeende betaling van kooppenningen van huizenin de Onkelboersteeg en de Teggelstraat gedeeltelijk onder obligatie afgerekend. Bij vonnis door schepenen van Amsterdam d.d. 12-10-1745 gewezen viel de uitslag ten nadele van suppliant uit
Mandament van appelPaulus Bastiaanse, getrouwd met Johanna Drim. wonende in Den HaagJohanna van CouwelaarBij het vonnis van 12 02-1715 van schepenen van Den Haag, voelt suppliant zich bezwaard omdat hij 1000. gulden moet betalen
Mandament van appelOlphert Pet, oud burgemeester van PurmerendJan Smit en Jacob Tomming, secretarissen van Purmerent zich noemende vendumeestersGeschil over betaling van gekochte goederen, waarvoor d.d. 23-10-1748 door schepenen van Purmerend ten nadele van suppliant vonnis was gewezen
Mandament van appelOlivier Jansz, koopman te AmsterdamJan van HensbergenBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Amsterdam gewezen d.d. 29-08-1623 inzake beslaglegging op een partij huiden, door Albert Burgersz, wonende te Deventer, zowel aan suppliant als aan Van Hensbergen in onderpand gegeven
Mandament van appelNicolaas van Diest, secretaris en penningmeester van Nieuw VosmaarCornelis van Borne, die een koopmamschap was aangegaan met Adriaan Marijnisse, schutter van Nieuw VosmaerBezwaar tegen de vonnissen d.d. 12-en 19-03-1728 gewezen door schepenen van Tholen inzake het aandeel in de koopmanschap dat de suppliant als penningmeester en niet als privé voor Marijnisse op zich had genomen, waardoor moeilijheden onstaan
Mandament van appelNeel Jollisdr, gehuwd met Harrick Germansz Candiels, wonende te ZwaagdijkAdriaen Claesz Clootschieter, in naam van zijn vrouwBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Hoowoud gewezen d.d. 05-02-1630 inzake diefstal en inbraak
Mandament van appelN.M.Goetzee, wonende te AbkoudeChristiaan Eeg, als kapitein van het schip De Jacob en Albertus, bodem te SurinameBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d. 8-02-1810 inzake betaling van een som van 12.000 guldens met de interest - restitutie van gedeponeerde som. Onenigheid over drie wisselbrieven betreft deze som
Mandament van appelMr. Willem Houting, burgemeester van MonnickendamGerrit Hendriks, wonende in MonnickendamBezwaar tegen het vonnis d.d. 8 juli 1752 door schepenen van Monnickendam gewezen inzake restitutie van de kooppenningen m.b.t. de koop van 4 koeien die allemaal aan een besmettelijke ziekte zijn gestorven
Mandament van appelMr. Pieter VlasvattThimon Jansz Joncker, wonende te BlokzijlBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d..d. 20 augustus 1650 inzake de betaling voor geleverde turf ter waarde van 635 gulden 14 cent
Mandament van appelMr. Pieter Clifford, oud schepen van AmsteredamArend Rutgers, makelaar te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 13 juli 1752 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake ontkenning van ontvangst van vier recepissen
Mandament van appelMr. Jacob Valkenaar, advocaat van het HofWeduwe Archibald Hamilton en Meijners, kooplieden te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d 5-04-1780 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake nalatigheid in aflossing van een hijpotheekbrief
Mandament van appelMr. Gothofridus Amelis Schock, advocaat te Amsterdam, als executeur testementair en administrateur van de goederen van Cathrina Geertruijde Laborde des Mastres en voogd over haar minderjarige broer, tevens enige erfgenaam genaamd Pierre Joseph Laborde des Mastres en Elisabeth Henrica DitgensMr. Jacobus Augustinus van Son en Abraham Follé voogden over Catharina en Pieter i.p.v. Anthonij PauwGeschil over onkosten gerezen bij proces tegen Anthonij Pauw. Na gewezen vonnis d.d. 10-11-1750 waarbij aan suppliant eis werd ontzegd verzoekt deze nu om mandament van appel
Mandament van appelMr. Gothefridus Aenelis Schoock, advocaat te Amsterdam als executeur testementair, voogd en administrateur over de nagelaten goederen van Catharina Gertruda la Borde des Martres voor haar broer als enige erfgenaam genaamd Pierre Joseph Francoîs la Borde des MartresJolle Jolles, als curateur over de insolvente boedel Anthonie Paauw, koopman te Amsterdam en gewezen voogd over Catharina Gertrude la Borde des MartresMoeilijkheden bij het leveren van copien
Mandament van appelMr. Daniel van Alphen, wonende te LeidenWillem van Hemert, Pieter Frena, executeurs testementair van het testament van Abigael Boddings, gewoond hebbend in AmsterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d. 27-03-1777 inzake de verkoop van aandelen in de Engelse Oost-Indische Compagnie
Mandament van appelMr. Cornelis Graafland Corneliszn, gehuwd met Margaretha Jacoba van Strijen, Jacob van StrijenNicolaas van StrijenBezwaar tegen opheffing van de curatele op de persoon en kinderen van Nicolaas van Strijen
Mandament van appelMeijnard Mijtwerf, boekverkoper te AmsterdamMargaretha Johanna Booge, gesepareerde vrouw van suppliantBezwaar tegen het vonnis d.d. 12 juli 1752 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake overgave van goederen en sieraden en verplichte alimentatie voor zijn gewezen vrouw en drie uit dit huwelijk geboren kinderen
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in