Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
280 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 280 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament relief d'appelMr. Jacob de Vreij, gehuwd met Philippina Albertina Tepel, weduwe en erfgename van Hieronimus Ernst van BassenGijsbert Heijcoop, gehuwd met Catharina Ernst van BassenBezwaar tegen het vonnis d.d.13 september 1747 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over de afwikkeling van de nalatenschap van Hieronimus Ernst van Bassem
Mandament relief d'appelMr. Gerard van Zwieten, (als 36)Elisabeth van der BempdenBezwaar tegen vonnis door schepenen van Amsterdam d.d. 14-05-1727 gewezen inzake een te betalen bedrag van 1000,- gulden en overgave van een zilveren theeketel met comfoor aan Elisabeth van den Bempden gelegateerd geworden
Mandament relief d'appelMr. Gerard van Zwieten (als 36)Hester Tulp, weduwe van Joan van den Bemden, schepen van AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 14-05-1727 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een te betalen bedrag van 1000,- gulden en overgave van tapijten en een gouden doosje aan Hester Tulp gelegateerd geworden
Mandament relief d'appelMr. Gerard van Zwieten (als 36)Jacob Reijnst, kapitein der admiraliteit te Amsterdam gehuwd met Eva CliffortBezwaar tegen het vonnis d.d. 14005-1727 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een te betalen bedrag van 1000,- gulden aan Eva Cliffort gelegateerd geworden
Mandament relief d'appelMr. Gerard Bicker van Zwieten, Heer van Zwieten, Raad en vroedschap van Amsterdam, als executeur testementair van Agneta de Graaff, weduwe van Mr. Johan Baptista de HockepiedAdriana van Geel van SpanbroekBezwaar tegen het vonnis d.d. 14-05-1727 door schepenenen van Amsterdam gewezen inzake een te betalen bedrag van 1000,- gulden en het overgeven van twee zilveren kandelaars met initialen aan Adriana van Geel gelegateerd geworden
Mandament relief d'appelMr. François van der Voren, oud schepen van Hoorn, gehuwd met Johanna Laan, directeur en reder van de zeepziederij genaamd "De Twee Boomen" te HoornMr. Francois van Breedenhoff, vrijheer van Oosthuizen ect. wonende te Hoorn. Mr. Jacob Ripperse van Hoolwerff, wonende te Amsterdam, Maria de Jong, Jan Vervoren, Joan de Jager allen wonende te Hoorn, Paulus Streek, wonende te Oosterblokker, allen mede reders van de zeepziederijBezwaar tegen het vonnis d.d. 28-08-1755 door schepenen van Hoorn gewezen inzake geschil over rekening en bewijs van directie met inzage in alle papieren de zeepziederij betreffend
Mandament relief d'appelMr. Couradus Ludivicus Jungius, advocaat wonende te Amsterdam, directie voerende over de boedel van wijlen Johannes Jungius, professor te s'HertogenboschMr. Cansius onder Wijngaard, advocaat Isaack Vailliant, koopman wonende te Delft, handelend voor Johan Daniël heul, wonende te Nieuw-HanauBezwaar tegen het vonnis d.d. 11-05-1769 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake verlenen van visie, kopie authentiek m.b.t. testementaire disposities en akte van executeur of voogdijschap
Mandament relief d'appelMr. Cornelis van der Goes, ontvanger van 's lands middelen te DelftArnoldus Franken, vendumeester te 's GravehageBezwaar tegn het vonnis d.d. 30-07-1763 door schepenen van Delft gewezen inzake onvoldane verpandingen m.b.t. twee verkochte huizen te Delft
Mandament relief d'appelMr. Cornelis Dentz van Assendelft, wonende te AmsterdamLaurens Stuifbergen, wonende te CastricumBezwaar tegn het vonnis d.d. 30 september 1783 door Meesterknapen van Holland en West-Friesland gewezen inzake het zetten van konijnen en hazenstrikken in de duinebn van Castricum
Mandament relief d'appelMr. Coenraad van Schuilenburg, raad en oud - burgemeester van Haarlem gehuwd met Cornelia Maria Clant Schatter, erfgenamen van Pieter van der Camer, oud - burgemeester van HaarlemMr. Caspar Jacob Ravens, raad en oud - schepen van Haarlem, gehuwd met Maria Jacoba Bakker, weduwe van Mr. Pieter Clant Schatter, dochter van Adriaan Bakker en Anna Catharina van der Camer, zuster van Pieter van der CamerBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Haarlem d.d. 29 maart 1754 gewezen inzake geschil over een lijfrente brief etc met ontkenning van de handtekening van Pieter van der Camer
Mandament relief d'appelMosch Henriques de Mesquita, wonende te AmsterdamWillem van Tongeren, makelaar , handelend voor Jan van der Hoop, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 26-03-1755 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over betaling van twee vaten terug gezonden assa fatida, die niet voldeden aan het vooraf geleverde monster
Mandament relief d'appelMichiel Jacob Weill m.d. te Nijmegen, Ezechiel Goldsmit Michielszn, wonende te Den Haag, als executeur-testementair in de boedel van Cosman Jacob Weill, gewoond hebbende en overleden te Den HaagSimon Jacob de Graaff, Magdalena Jacoba Augustina van Son. echteliedenBezwaar tegen het vonnis d.d. 5 september 1787 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in het aflossen van een obligatie
Mandament relief d'appelMichiel Bruijningh, raad en vroedschap van Amsterdam, gemachtigde van Martinus van Barneveld gehuwd met Geertruijda Bruiningh, zuster van de suppliant, erven ab. intestato van Mr. François Bruijningh, gewoond hebbend te AmsterdamZacharias BaruchBezwaar tegen het vonnis d.d. 08-09-1767 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een geschil over een contract, m.b,t. loten , waarvan suppliant onkundig is en bewijs wil hebben op de handtekening onder het contract van Mr. François Bruijning wel authentiek is
Mandament relief d'appelMaximiliaan Franciscus Overgoor, oudschepen van Brielle en Medisch Dokter aldaarHendrik Wolff, Provoost van het garnizoen te BrielleBezwaar tegen het vonnis d.d. 30-09-1771 door schepenen van Brielle gewezen inzake reperatie van injuriën
Mandament relief d'appelMatthieu Servat, koopman te Amsterdam, overgebleven compagnon van Daniël en matthieu Servat boekhouder en medereder van het schip genaamd "Maria Elisabeth Gallij"Egbert Bosch, koopman te Amsterdam, gemachtigde van Guilliaume Grou, Francoijs Liboult en Luc Ofchiel, kooplieden te NantesBezwaar tegen vonnissen respectivelijk d.d. 12-12-1759, 17- 07-1761, en 10-11-1762 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over verlaging van lopende rekeningen, betreffende lonen , provisie , verschotten, potto enz. m.b.t. per schip vervoerde goederen
Mandament relief d'appelMathijs Rietveld, wonende te AmsteredamReijnier Waning, wonende te AmsterdamVerzoek om anulering van een vonnis d.d. 30-11-1747 door schepenen van Amsterdam, gewezen inzake een eerder vonnis d.d. 12-11-1745, waarbij suppliant was veroordeeld voor belediging
Mandament relief d'appelMartinus Gaaswijk, schout, Anthonie Modde, burgemeesterMatthijs Spiering, Willem Kuijper,Cornelis Oom,Jasper Korte, schepenen en Hendrik Spruijt, secretaris van Poortvliet, Adolf Julius Burchard, baron van Huffel, ambachtsheer van PoortvlietBaljuw, burgemeesters en schepenen van TholenGeschil tussen beide overheden over vermeende onrechtmatige verkoop van de goederen van Abraham Meertense en Jacob Luik die tarwe hadden gestolen van Jacob Enthove
Mandament relief d'appelMartinus de Moor, predikant te WarmenhuizenCornelis Schuijtenmaker, burgemeester van Warmenhuizen, Willem Michielsz burgemeester van warmenhuizenBezwaar tegen het vonnis d.d. 24-12-1754 door schepenen van Warmenhuizen gewezen inzake het op eigen bevoegdheid opleggen van een persoonlijke bijdrage voor bekostiging van een brandspuit
Mandament relief d'appelMarten Vork, koopman te AmsterdamFijtje dobbe, wonende te HazerswoudeBezwaartegen het vonnis door schepenen van Zwammerdam inzake geschil over hoogte van schadevergoeding voor defloratie en alimentatie voor het kind
Mandament relief d'appelMaria Marcus, weduwe van Arnoud Noël, Maria Rebecca Simons, weduwe van François Noël, wonende te Amsterdam. Arnoud en François Noël, kooplieden te AmsterdamHendrik Hofstee, Isaac la Coste, curatoren in de insolvente boedel van Joachim Pieter Hofman, zich ook noemende Pieter HofmanBezwaar tegen het vonnis d.d. 08-03-1786 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in aflossing van een obligatie
Mandament relief d'appelMaria Anna le Roij, weduwe van Jacob Henrij Chabanel, wonende te Amsterdam, Cornelis Hartsinck Jansz nom ux, qq, wonende te Amsterdam, gehuwd nmet Magdalena Chabanel, dochter van Jacob Henrij ChabanelWeduwe Estienne de clercq en Collard, Willem Jacob Boers, Willem George Koutz jrBezwaar tegen het vonnis d.d. 26 november 1782 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake de procedure over het interinement van beneficie van inventaris
Mandament relief d'appelMargaretha Straatman, wonende te Gouda, gesepareerde echtgenote van Jan BlockLeendert Swanenburgh Evertszn, wonende te Gouda, handelend voor Martinus Lambrechts jr.Bezwaar tegen het vonnnis d.d. 15 november 1747 door schepenen van Gouda gewezen inzake afhandeling van de nalatenschap van Martinus Lambrechts. sr
Mandament relief d'appelMargaretha Elizabeth Loot, weduwe van Pieter Martend Jr, thans gehuwd met Gerlach van der VulstRegina Martens, weduwe van Jan Elïas Buijs, wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 7 april 1786 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake ontzegging van het verzochte relief en van de brieven van benefiter van inventaris, voordoende dat de suppliante de boedel nimmer zou hebben aanvaard
Mandament relief d'appelMarcelis de Smidt, notaris te Vlissingen qqJoost Nooze, griffier van de weeskamer te Middelburg,geauthoriseerd door schepenen van Middelburg om procedures te voeren m.b.t. de nalatenschap van Mr. Jan Kaam, overleden 17-05-1763Bezwaar tegn het vonnis d.d. 12-12-1768 door schepenen van Middelburg gewezen inzake geschil over de afwikkeling van de nalatenschap van Mr. Jan Kaam
Mandament relief d'appelLijntje Waters, wonende te RotterdamWillem van der Most, wonende te SchiedamBezwaar tegen het vonnis d.d. 19-12-1755 door schepenen van Schiedam gewzen inzake defloratien, kraamkosten en alimentatie voor het kind d.d. 12-04-1755 geboren, waarvan Willem van der Most ontkent de vadar te zijn
Mandament relief d'appelLena van Meurs, weduwe van Gerrit Robbe, wonende te HeemstedeCornelis van Ewijk, gehuwd Erumpje van der Sluis, wonende te HeemstedeBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Heemstede d.d. 7 october 1746 gewezen inzake geschil over landhuur en omheining
Mandament relief d'appelLeendert Pieter de Neufville, wonende te AmsterdamCoert RoseboomBezwaar tegen het vonnis d.d. 6-11-1771 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake verbreking van een aangegaan accooord, ten nadele van de suppliant
Mandament relief d'appelleendert Jongeneel, wonende te AmsterdamClaes van der Star, wonende te Amsterdam, sament met de suppliant een turfhandel drijvendeBezwaar tegen het vonnis d.d. 23-03-1769 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over financiele afhandeling bij beëindiging van hun compagnonschap
Mandament relief d'appelJurriaan Wiel, wonende te AmsterdamPieter Jacobes HuberSuppliant was voor 1/5 deel en gedaagde voor 4/5 deel eigenaar van het schip genaamd "Domini Providentia" Na stranding en weer vlot trekken van het schip, waarbij grote onkosten waren gerezen, ontstaan grote moeilijkheden om die onkosten vergoed te krijgen
Mandament relief d'appelJudel Jacobs, wonende te AmsterdamJan Gosselaar, mr. timmerman wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam d.d. 31-01-1731 gewezen inzake eigendomsrecht van een perceel en inning van de huur daarvan
Mandament relief d'appelJosua Israel d'Andrada, i.v.m. preferentie inzake de insolvente boedel van Salomon PareiraWillem Hendrik Ravens, procureur van het gerecht van s'Gravenhage die d'Andrada in deze zaak bedientBezwaar tegen vonnis d.d. 22-03-1732 door schepenen van s'Gravenhage gewezen inzake geschil over uitkering van verdiend salaris
Mandament relief d'appelJoseph la Borde, wonende te AmsterdamTheodore Armand (zich hier noememde) een vagebonderende vreemdelingBezwaar tegn het vonnis d.d. 17-07-1728 door commissarissen van injurien gewezen inzake betaling van een vermeende schuld van 60,000,- gulden
Mandament relief d'appelJoost Voswinkel en cie, te AmsterdamJacob van der Stoop, timmerman te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 8-12-1768 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over betaling van arbeidsloon en materrialen
Mandament relief d'appelJohannes Vergeel, koopman te AmsterdamMartinus Sagmans, koopman te AmsterdamBezwaar tegen vonnis d.d. 29-11-1740 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake moeilijkheden bij de levering en betaling van een partij mallebaerse cardamon, gekocht door makelaar Hendrik Attee in opdracht van suppliant
Mandament relief d'appelJohannes van Seppenwolde, koopman wonende te AmsterdamClifford en Zonen, Mr. Jan van de Pol, Jacques Teijsset, sequesters in de boedel van Clifford en ZonenBezwaar tegen het vonnis d.d. 18 oktober 1781 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nonprestaties van zekere conventies, waarbij de suppliant schade heeft geleden
Mandament relief d'appelJohannes van Seppenwolde, koopman en wonende te AmsterdamMr. Paul le Heu de Wilhem, heer van Drongelen, Mr. Hendrik Collat d' Escurij, executeur-testementair in de boedel en voogden over de minderjarigen van Mr. Remers Floris van Zaanen en tevens administrateursBezwaar tegen het vonnis d.d. 5-11-1779 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil bij de verrekening van kosten over obligaties
Mandament relief d'appelJohannes van Genderen, wonende te AmsterdamHendrik van Wijk, eigenaar van een korenmolenBezwaar tegn het vonnis d.d. 26-07-1762 door schepenen van Heusden gewezen inzake het niet nakomen van gemaakte condities m.b.t. verkoop van de molen, waarbij suppliant tussenpersoon was
Mandament relief d'appelJohannes van der Hoef, met zijn vader Wijnand van der Hoef beiden wonende te LeidenCornelia van der Hee, met haar vader Dirk van der Hee ook wonende te LeidenBezwaar tegen huwelijks proclamatie, waarbij door schepenen van Leiden d.d.27-11-1745 ten nadele van supplianten vonnis was gewezen
Mandament relief d'appelJohannes Schouten , wonenende aan de Overtoom te AmsterdamArmenvoogden van Sloten en OsdorpBezwaar tegen het vonnis d..d. 17-06-1760 door leenmannen van Kennerland gewezen inzake geschil over betaling van vier en een half jaar loon aan Willem Seliszn
Mandament relief d'appelJohannes Quint, linnenwever, wonende te 's Gravenhage, gehuwd met Johanna KluijtCornelis Gerritse GutterBezwaar tegen het vonnis d.d. 12 september 1748 door schepenen van Nieuwer-Amstel gewezen inzake recht van cessie i.v.m. de nalatenschap van Everhardus van der Burgh
Mandament relief d'appelJohannes Mulder, wonende te Amsterdam, crediteur van Jan Paul CasselJan Paul Cassel, wonende te ZaandamBezwaar tegen het vonnis d.d. 16-02-1772 door svhepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over mandament van cessie d.d. 15-03-1771
Mandament relief d'appelJohannes Ignatius Facker en pieter van Meurs, beiden wonende te s'Gravenhage als curatoren in de boedel van wijlen Florentinus Facker, benoemd door het gerecht van de heerlijkheid AlkemadeSecretaris van AlkemadeWeigering van verzoek om copie van notulen in hun geding tegen Gijsbert van der Schot, wonende te Warmond als gewezen mede executeur in de boedel van wijlen Johannes van der Meij
Mandament relief d'appelJohannes Huijsman, wonende te Nieuwer-AmstelHendrik van Riessen, Johannes DenekerBezwaar tegen het vonnis d.d. 14-09-1768 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over belemmering van doorvaart door een gezamelijke sloot tot in de boerenwetering
Mandament relief d'appelJohannes Gildemeester, wonende te AmsterdamEvert Bolman, gewezen tuinman op de buitenplaats van de suppliant genaamd "Frankendaal" te WatergraafsmeerBezwaar tegen het vonnis d.d. 30-11-1760 door schepenen van Watergraafsmeer gewezen inzake geschil over een halfjaar loon, levering van zaden enz.
Mandament relief d'appelJohannes Bont, wonende te AmsterdamGijsbert Dominicus, wonende te Huizen in t'GooiGeschil over betaling van geleverde kruidenierswaren waarbij ten nadele an suppliant d.d. 20-09-1748 door schepenen van Huizen vonnis was gewezen
Mandament relief d'appelJohanna van Battum, weduwe van Jan Duistermars, wonende te AmsterdamBartholomeus de Vos. wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 8 november 1747 door schepenen van Amsterdam, gewezen inzake een vermeende rekening voor geleverde hoeden
Mandament relief d'appelJohanna Margaretha Boge, gesepareerde vrouw van Meijnard Mijtwerff, wonende te AmsterdamMeijnard MijtwerffBezwaar tegen het vonnis d.d. 27-02-1760 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake levering van geld, sieraden en goederen , onder haar bewind berustende
Mandament relief d'appelJohanna Dorothea Latterman, wonende te AmsterdamJohan Christoffel ArnoldtBezwaar tegen het vonnis d.d. 4-06-1757 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake verbreking van trouw beloften
Mandament relief d'appelJohanna Boelen, wonende te BaardwijkJocob Verhoeven , burgemeester van Baardwijk en aldaar wonendeBezwaar tegen het vonnis d.d. 18 juli 1782 door schepenen van Baardwijk gewezen, inzake belediging i.v.m. " vermeend " vaderschap
Mandament relief d'appelJohan Whitfeld, koopman wonende te VlissingenJacobus van Dijcke, notaris en procureur te Vlissingen handelend voor François Nourij, koopman , wonende te st. QuintinBezwaar tegen het vonnis d.d. 14-03-1760 door schepenen van Vlissingen gewezen inzake geschil over betaling van goederen
123...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in