Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
3 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 3 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van willig decreetMr. Jacob Nicolaas Warin en Johannis van Veen, beiden wonende te Amsterdam, gestelde curateurs en sequestors in de boedel van de weduwe A.H. Kleyn, een winkelhuis, waar een kruidenierswinkel wordt gedaan, staande en gelegen op de Leidsestraat, tussen de Prinsengracht en Lange Leidsedwarsstraat, getekend met D8, G27, nr.67, wijk 55 nr.3060 - nieuwe nr.3185 zwartJohannis van Veen, te Amsterdam, koper, de boedel heeft gekocht voor een som van 1850 guldensDe bodel van de weduwe A.H. Kleyn was verkocht zonder verkoopvoorwaarden. Op verzoek van de suppliant is verandering - 400 guldens in mindering der kosten op het willig decreet te vallen, welke kosten geheel voor rekening van de koper zouden zijn, registratie en het stellen van borgen door de koper zijn gemaakt en vast gesteld
Mandament van willig decreetJohannes Deodatus Remmers, wonende te Amsterdam en Lucas Slotemaker, wonende te Middelharnis, als executeuren van het testament van wijlen Engelina Maria de Le Noy, weduwe wijlen George Diemel, te Middelharnis, als voogden over haar minderjarige erfgenamen, administratie van haar nalatenschapGeenVerkoop van drie huizen en erven bij publieke veiling: 1/ Een huis staande en gelegen in de Raamstraat getekend met nr. 15, nieuw nr. 6.600 blauw, is aan Johan Martin Alkers verkocht voor 800 guldens; 2/ Een huis gelegen in de Raamstraat getekend met nr. 16, nieuw nr. 6.599 blauw, is aan Jan Dekkers verkocht voor gelijke 800 guldens; 3/ Een huis gelegen in de Raamstraat getekend met nr. 17, nieuw nr. 6.598 blauw, is aan Samuel Dekkers verkocht voor gelijke 800 guldens. De bewijzen van eigendom
Mandament van willig decreetFrans Hendrik Gelhuis, wonende te Schoonrewoerd, eigenaar van een huis en erve te Amsterdam in de Oude Spiegelstraat, waar Vulcanus in de gevel staatJohannes Theodorus Obeloo, wonende te Amsterdam, heeft het zelfde huis gekocht voor een som van 4.000 guldens contant geldHet huis en erve zoude worden geleverd bij willig decreet van deze Hove in communi forma
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in