Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
3 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 3 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van appel met de clausule van reliefPieter van Dun, wonende in Den Haag en I.I. Le Clerc, te samen fabrikeurs in compagnie in Den HaagWillem Pennings, zadelmaker te RotterdamEen contract tussen de partijen op de 8 september 1807 door I.I. Le Clerc getekend - levering van 250 patroontassen met bandeliers en 250 cordenriemen op de 6 october 1807 voor de som 1.143 guldens en 15 stuivers. Door Raad van administratie van het bataillon de levarentie was afgekeurd. De zadelmaker eist schadeverguning met interesten voor zijn werk
Mandament van appel met de clausule van reliefJohannes Franc van den Corput, wonende te Amsterdam, getrouwd met Elisabeth Margaretha CrulElisabeth Margaretha Crul, huisvrouw van de suppliant met zijn kindBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Amsterdam inzake scheiding van bed, tafel en bijwoning en het dochtertje laten bij haar moeder
Mandament van appel met de clausule van reliefJohanna Margaretha Verschuyl (Verschuil), huisvrouw van Johannes Bernardus de Bas; mede Maria Adela de Bas, wonende te Voorschoten; haar broer Johannes Bernardus de Bas, erfgenamen van wijlen Willem Wilkens (Wilckens) van Meurs, die was erfgenaam van de 1/2 nalatenschap van wijlen Johannes Wilkens van Meurs, overleden 2-12-1797 te Amsterdam, zonder achterlating van wettige descendentenL. Boon; J.M. Boon; H.G. Boon; E.A. Boon en G. Boon - de naaste vrinden van wijlen Catharina Durels, in leven huisvrouw van Johannes Wilckens (Wilkens) van Meurs, voor andere 1/2 nalatenschap. Lucas Boon Jonge; Arnoud van Beestingh, in huwelijk met Jacoba Maria Boon; Bartholomeus Snellen, in huwelijk met Henrietta Geertruyda Boon; Pieter (Offerman?) Herman, in huwelijk met Elisabeth Adriana Boon; alle vrouwen met hun gemelde mannen; ook voor hun uitlandigen broer Gerrit Boon; hun overleden zuster Adriana Boon; kinderen van wijlen Johanna Adriana Swijgelman, dochter van wijlen Christoffel Swijgelman, zoon van Adriana Durels, zuster van Catharina Durels, die was de huisvrouw van Johannes WilckensDe 1/2 van nalatenschap van wijlen Willem Wilckens van Meurs en Johannes Wilckens van Meurs, alle effecten en contante penningen
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in