Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
163 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 163 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van appelAbraham de Jacob Pareira Brandon, koopman te AmsterdamPieter Locquet, Stephanus Locquet, kooplieden te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 16-03-1756 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over betaling van 662 : 1:- gulden
Mandament van appelAbraham Gabriëls koopman te AmsterdamJan Doedek, koopman te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 29 mei door schepenen van Amstrdam gewezen inzake vermeende schuld i.v.m. geleverde koffie
Mandament van appelAbraham Gabriëls, koopman te AmsterdamEstienne Garrison en Zonen,Kooplieden te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 22 mei 1754 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een hier niet genoemde zaak, na een d.d. 22 mei 1753 op de rol gebracht vonnis en een ongefundeerd civiel request d.d. 8 juni 1753
Mandament van appelAbraham Levie, koopman te AmsterdamJoseph Hertog Jacobs, wonende te Amsterdam, Mr. Gijsbertus Stapel, curatoren over de persoon en goederen van Meijer Mozes IsaacqBezwaar tegen het vonnis d.d. 3-05-1770 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in betaling van 22002: 15:- gulden ter voldoening van geleverde juwelen en kleinodien
Mandament van appelAbraham Scheij, koopman, wonende te Steenbergen gehuwd met Johanna Wagtho overleden in 1758Quirijn Wagtho, Marius WagthoBezwaar tegen het vonnis d.d. 9-02-1759 door schepenen van Tholen gewezen inzake het achterhouden van twee missiven d.d. 18-03, en 22-03-1758
Mandament van appelAdriaan de Bil, wonende te WissekerkeJanis Caboort, wonende te WissekerkeBezwaar tegen het vonnis d.d. 28-7-1727 door schepenen van Geersdijk en Wissekerke gewezen inzake een te betalen geldbedrag
Mandament van appelAdriaan Michiel Jansz van Eersel, wonende te s'GravenmoerDingema Bakkeren, wonende te s'GravenmoerBezwaar tegn het informele vonnis d.d. 29-03-1753 door schepenen van s'Gravenmoer gewezen inzake defloratie, vergoeding van kraamkosten en alimentatie met de abusieve bijvoeging dat in geval van gebreke blijven, hij kerkelijk naar plaatselijke gewoonte, met haar moet trouwen
Mandament van appelAdriaan Waverijn, landbouwer te kruiningenJan Westoeer, herbergier en diens stiefzoon Bastiaan PaardekooperMishandeling van suppliant en diens verzoek om schadevergoeding. Welk verzoek door schepenen van Kruiningen bij vonnis d.d. 24-05-1745 werd afgewezen
Mandament van appelAert Toniesz, wonende te ZierikzeeLaurens Daene, wonende te SchiedamBezwaar tegen vonnis door het gerecht van Zierikzee gewezen d.d. 20-05-1638 in verband met een schulD
Mandament van appelAnna Manckor, wonende te SchoonhovenGerrit Hazonder, wijnkoper, wonende te SchoonhovenBezwaar tegen het vonnis d.d. 02-05-1771 door schepenen van Schoonhoven gewezen inzake gescil over kosten voor defloratie, kraam en alimentatie voor een op 18 05-1770 geboren zoon
Mandament van appelAnna Maria Schiers, gehuwd met Jurriaan Bruijdloft, wonende te AmsterdamJurrriaan BruijdloftBezwaar tegen het vonnis d.d. 23-01-1760 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over teruggave van goederen tevens om zich weer onder de macht van haar man over te geven
Mandament van appelAnthonie van den Andel, schipper varende vanuit en wonende te Groot WaspikLeendert Spruijt, wonende te DordrechtBezwaar tegen de uitspraak d.d. 02-07-1771 door de kamer juridicieel te Dordrecht uitgesproken inzake onrechtmatig beslag op suppliants schip , liggend aan de Rietdijkse Haven te Dordrecht
Mandament van appelAnthonij Feijt, gevangene in het tuchthuis te 's GravenhageFrederik Hendrik van Wassenaar, baljuw te 'sGravehage R.O.Bezwaar tegen het vonnis d.d. 20-11-1769 dooe schepenen van 's Gravenhage gewezen inzake criminele executie
Mandament van appelAntonij de Laurette, koopman, wonende te RotterdamBarend Dirk Middendorp, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 18 november 1772 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake onbetaalde geleverde goederen aan Wlliam Koks, zwager van Middendorp, tot een bedrag van 3632 : 14 : 8 gulden
Mandament van appelBalthazar Huijdecoper, baljuw en schpout van Texel R : O :Pieter Meijnertsz Boon, wonende aan de Waal op TexelBezwaar tegen het vonnis d.d. 03-07-1753 door schepenen van Texel gewezen inzake geschil over niet aangekomen citaten i.v.m. cas crimineel n.a.v. geweldplegeing
Mandament van appelBarend Lohuis gehuwd met Trijntje Verschuur, dochter en erfgename van Otto Verschuur en Breckje WigmansHendrik van Campen, gehuwd met Bregitta Verschuur, overleden 09-05-1750Bezwaar tegen het vonnis d.d. 20-01-1752 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een clausule in het testament van Breckje Wigmans
Mandament van appelBarend Vork, wonende te AmsterdamWillem Ebbenhorst, makelaar te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 10-05-1770 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake conflict bij verkoopvan een huis aan de Botermarkt door suppliant bewoond
Mandament van appelBerent Janszoon, koopman in vee wonende te Dwingeloo voor zichzelf en voor Dirk Wolters en Jan Dirkszoon ook wonende te DwingelooJacob Bets, schout van Zunderdorp en NieuwendamBij vervoer van 10 koeien en 4 ossen wordt op dit vee eerst beslag gelegd en later verbeurd verklaard. Het vonnis d.d. 6-3-1749 door schepenen van Zunderdorp was zeer ten nadele van suppliant
Mandament van appelBernard van Baalen, wonende te Amsterdam, gehuwd met Maria Pelgrom de BijeHendrik Pelgrom de Bije, Willem Duizenddaalders, curatoren over de persoon en goederen van de suppliantBezwaar tegen het d.d. 12-09-1753, onbevoegd onder curatelestellen van de suppliant
Mandament van appelBonaventure de Leijne, wonende te MiddelburgCarel Hoentjes, wonende te MiddelburgNa gewezen vonnis d.d. 10-07-1749 in een niet genoemde zaakvoelt supliant zich bezwaard
Mandament van appelBucking en Co, kooplieden te AmsterdamRijndertsz, en de WitBezwaar tegen vonnis d.d. 12-01-1735 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake betaling van geleden schade
Mandament van appelCeasar Sardi en Cie, kooplieden, wonende te AmsterdamPieter Arnoldus van Bloemen, Dirk van Schorenberg, beiden wonende te Amsterdam, executeurs-testementair over de boedel van Arnoldus van BloemenBezwaar tegen het vonnis d.d. 19-09-1771 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over obligaties berust hebbend onder Arnoldus van Bloemen, suppliants boekhouder en bediende
Mandament van appelClaes Claesz Brouwer, wonende te RenesseJan Creupel, voogd over de kinderen van Pieter CrijnszBezwaar tegen de vonnissen door het Landrecht van Zierikzee gewezen d.d. maart 1630 en de schepenen van Zierikzee d.d. 17-04-1630 inzake een geschil over het te betalen pacht
Mandament van appelClaes Claeszn, schout van Genderen, uit hoofde van zijn ambt en voor de collecteur van de gemeenlandse ongeldenGodschalck van LuijckBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Heusden gewezen d.d. 07-02-1635 inzake de beslaglegging door de suppliant op het koren van G van Luijck
Mandament van appelClaes Dircksz met de duimen, wonende te VelsenGuijrtgen Gerritsdr, wonende te HaarlemBezwaar tegen het vonnis door het Gerecht van Haarlem gewezen d.d.16-04-1630 inzake geschil over de eigendomsrechten van zekere landerijen
Mandament van appelCornelis Aedraens, wonende te Zijdewind, als man en voogd van Aeff AerjaensJacob JanszBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Niedorp gewezen d.d. 23-04-1635 inzake de betaling van 50.- gulden jaarlijks
Mandament van appelCornelis Cornelisz Honing(h), wonende te ZaandijkCornelis Haan, gehuwd met Maartje Claasz Muusse, wonende te BreukelenBezwaar tegn vonnis d.d. 22-08-1771 door schepenen van Westzaan gewezen inzake gehouden pleidooi zonder verdediging i.v.m. absentie door ziekte van suppliantr advocaat
Mandament van appelCornelis Lever en Johannes de Bruine, kooplieden te AmsterdamJan Jacob FaaschBezwaar tegen vonnis d.d 21 januari 1791 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake moeilijkheden bij aflossing van 25 oblgaties
Mandament van appelCornelis van Spengen, wonende te KoudekerkWelgeboren mannen van KoudekerkBezwaar tegen het vonnis door genoemde heren d.d. 26-07-1742 gewezen inzake het vermeend lichten van visnetten behorend aan Mouring Pieters van Swieten, waarbij suppliant zwaar was mishandeld
Mandament van appelCornelis Willemsez van der Hoeck wonende te Klaaswaal in KromstrijenJan van Gorp, president schepen van Oud-BeijerlandBezwaar tegen het vonnis van de vierschaar van Oud-Beijerland d.d. 27-05-1723 inzake weigering van Gorp (gedaagde) een getekend relaas te geven van de gijzeling van Adriaen Waaldijk. Hierdoor kan de executie van een vonnis van het Hof van Holland tegen Waaldijk inzake het rooien van een iep geen voortgang vinden
Mandament van appelDaniel Heindricksz, Schriver, koopman te AmsterdamMelchior van HoornBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d 23-06-1623 inzake aflossing en betaling van achterstallige rente van een obligatie
Mandament van appelDavid de Emanuel Viëra en Zoon, kooplieden te AmsterdamPieter Jacobse Graauw, schipper van het schip "de jonge Pieter Galleij"Verzoek om herroeping van gewezen vonnis d.d. 30-01-1750 gewezen inzake levering van wijnen
Mandament van appelDe overlieden van het koek-beschuit en pasteibakkersgilde te Amsterdam,Christoffel Hendrik CrulBezwaar tegen het vonnis d.d. 5december 1752 gewezen door schepenen van Amsterdam, inzake het afgeven van een leerbrief het geen verplicht was bij indiensttreding
Mandament van appelDijkgraaf en Heemraden van de BijlmermeerCommissaren van de zandpaden tussen Amsterdam en WeespBezwaar tegen het vonnis d.d. 6 januari 1781 door schepenen van Diemen gewezen inzake onbevoegd kappen en vervoeren van bomen (wilgen)?, staande op grond van supplianten
Mandament van appelDirecteuren van de geoctrooieerde societeit van SurinameJochem Mathijs SmithBezwaar tegen het vonnis d.d. 11 september 1748 door de schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over een cognossement m.b.t. geleverde suiker uit Suriname
Mandament van appelDirk Badon, wonende te LeidenMaria Sombaar, weduwe van Isack de Man, wonende te LeidenBezwaar tegen het vonnis d.d. 03-05-1758 door schepenen van Leiden gewezen inzake het heropenen van een afgesloten procedure in een hier verder niet genoemde zaak
Mandament van appelDirk Bovaert, korenmolenaar, wonende te LeidenAdrianus KuijkhovenBezwaar tegen het vonnis d.d. 21-07-1727 door schepenen van Leiden gewezen inzake kwestie over een custingbrief
Mandament van appelDirk de Vrije, arts, raad van schepenen van Gouda, Gerard Pijper, notaris en procureur te Gouda, Pieter Texelius, wonende te Gouda, als executeur testementair en voogd over de minderjarige erfgenamen van Hillebrand Herenbras, gehuwd geweest met Hester van Coevenhoven overleden in 1734, gfewoond hebbende te GoudaQuintinus Noortberg, prdikant te Gouda en gehuwd geweest met Hester Herenbras, dochter van hillebrand Herenbras en Hester van CoevenhovenBezwaar tegen de beslissing van de magistraat van Gouda om het verzoek van Quinitinus Noortberg, om als voogd over zijn zoon Jan het beheer over de goederen van de grootvader Hillebrand Herenbras te krijgen , in te willigen daar er testementair geen voogd is benoemd. Jan Noortberg is de enige erfgenaam van zijn grootvader, die heeft beslist bij nieuw testement dat noch de vader, noch eventuele half zusters of broers daarin zouden delen, supplianten werden ook hier weer benoemdals executeurs testemetair
Mandament van appelDirk Willemse Poelgeest, wonende te KoudekerkWelgeboren mannen van KoudekerkZelfde zaak als onder no: 23 vermeld. Suppliant was samen met Cornelis van Spengen in de boot, maar was over land gevlucht
Mandament van appelElias Gaon en Zoon, kooplieden te AmsterdamCornelis van den Broek ReijnierszoonBezwaar tegen het vonnis van 30 november 1730, van de schepenen van Amsterdam m.b.t. de leverantie van 4000 pond cacao
Mandament van appelFrans Adams Carelsen qq. koopman wonende te AmsterdamJolle Jolles, gecommitteerde van de commissarissen van de desolate boedels te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 08-07-1755 door schepenen abn Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in aflossing van een wisselbrief
Mandament van appelFrederi Helmers, mr. metselaar, wonende te AmsterdamHendrik RijfsnijdersBezwaar tegen vonnis d.d. 31-10-1743 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake de eis tot schadevergoeding i.v.m. instorten van zijn huis
Mandament van appelGeertruijd van der Straten, weduwe van Johannis Gakees, wonende te St. MaartensdijkIsak Gakees, broer van suppliantes overleden manBezwaar tegen het vonnis d.d. 21-09-1765 door schepenen van St. Maartensdijk gewezen inzake geschil over arrest i.v.m. vermeende schulden
Mandament van appelGerard Chevalier, weduwnaar en erfgenaam van Clasina van HeedenRegenten van het leprozenhuis te s'GravenhageBezwaar tegen het vonnis d.d. 27-07-1756 door schepenen van s'Gravenhage gewezen inzake leugenachtige en financieel nadelige behandeling door de regenten de suppliant aangedaan
Mandament van appelGerardus van den Bergh de Jonge, wonende aan de Leidsandam onder Veur, handelend voor zijn vader Gerardus van den Bergh den Ouden ook aldaar wonendeMartinus Boers, wonende te s' Gravenhage gehuwd met Maria van den BerghBezwaar tegen het vonnis d..d. 3 december 1772 door schepenen van Veur gewezen inzake geschil bij de afwikkeling van de nalatenschap van Elisabeth van den Bergh
Mandament van appelGerrit van der Pot, wonende te Rotterdam, eigenaar van een suikerraffinaderij, gelegen aan "de Boompjes" te RotterdamJan Blok, wonende te Rotterdam, eigenaar van een pakhuis en erf, gelegen aan " de Boompjes" te Rotterdam naast de raffinaderijBezwaar tegen het vonnis d.d.28 oktober 1783 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake geschil over het plaatsen van ramen
Mandament van appelGijsbert Hijkoop, koopman te AmsterdamJoris CraffordBezwaar tegn het vonnis d.d. 27-01-1725 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake de uitspraak van een provisioneel vonnis van namtissement
Mandament van appelHanna Henriques Farro, weduwe van Josua Israel d'Andrade, wonende te AmsterdamJoseph Israel d'Andrade, wonende te s'Gravenhage enige erfgenaam van Josua Israel d'AdradeVerzoek om pro deo te mogen procederen in niet genoemde zaak
Mandament van appelHarwig Neeve, wonende te Amsterdam, Jan Dirxe Coeheerden q.q c.s allen wonende te AmsterdamSommige crediteuren die weigeren accoord te gaan met gemaakte afspraken opgesteld door commissarissen van de desolate boedekamerBezwaar tegen het vonnis d.d. 08-05-1725 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake afwikkeling van de lopende zaak
Mandament van appelHendrik Brruijning, wonende te AmsterdamHendrik Oostman, wonende te AmsterdamBezwaar tegen het onrechtmatige vonnisdoor schepenen van Schoorld.d. 21-05-1727 gewezen inzake moeilijheden bij verkoop van boerderij gelegen te Aagtdorp onder Schoorl
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in