Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
17 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 17 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Hendrick van Nuijs, wonende te RotterdamDe erven van Alida Cardon, weduwe van Jan BesoijenBezwaar tegen het vonnis 10-02-1724 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake betaling van geleverde ijzerwaren30-01-1725
Bewindhebbers van de West Indische Compagnie van de kamer binnen DelftJacob de Bre, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam gewezen d.d. 15-10-1635 inzake een vordering op de Bre29-10-1635
Pierre Berand, koopman te RotterdamGerard Ellinckhuijsen, Jan Marteveld, vertegnwoordigend, J. F Lantsheer en J. J Negre, beiden wonende te MiddelburgBezwaar tegen het vonnis gewezen door het zeegerecht van Rotterdam d..d. 6-12-1777 inzake vergelding van schade aan goederen, verzekerd op een zeeverzekerngs polis03-03-1778
Coopstad, Rochussen, beide wonende te RotterdamGerrit Abrahamsz de Vries, Gerrit de Vries, kooplieden te Amsterdam, Jan Marteilhe te SurinameBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Amsterdam d.d. 6-12-1775 inzake de betaling van een wisselbrief van 7655,- gulden met 25% herwissel, oorspronkelijk uitgegeven in Suriname voor aankoop van 16 slaven24-05-1776
Pieter Maartensz Hoogerscheijt en Co, houtkopers te RotterdamIngen Jansz Kreuck, schipper te Ouderkerk a/d IJsselBezwaar tegen het vonnis van het Hoogheemraadschap van de Zwijndrechtse Waard d.d. 22-01-1723 tot verkoop van het schip van de gedaagde om een boete te betalen in preferentie van een hypotheek die de suppliant op het schip heeft02-03-1723
Samuel Sorij, huurkoetsier wonende te Rotterdam, gehuwd met Wihelmina van LambertinghChristiaen van Vliet, wonende in't Ambacht van Kralingen, gehuwd met Johanna van HasendonckBezwaar tegen vonnis van schepenen en Mannen van Schieland van 31-03-1733 inzake erkenning en afbetaling van schuldenn19-05-1733
Adriana Johanna Houtman gehuwd met Cornelis van Ceters, koopman te RotterdamCatharina van Eede, weduwe van Pieter Molijn, wonende te DelftBezwaar tegen vonnis van schepenen van Delft d.d. 21-12-1725 in een niet genoemde zaak22-01-1726
Mathijs Coenraetse, echtgenoot van Jannetje Verburg en andere voor 4/5 deel erfgenamen van Lijsbeth Janse leemput allen wonende te Rotterdam, eisersMaria, Jan en Alida Leemput, erfgenamen van Hendrick Janse Leemput, gedaagdenBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam d.d. 28-04-1723 inzake het eigendomsrecht op 2 campen land of blekerijen, een woonhuis, erf en spoelhuis05-07-1723
Theodore Francois de Meij, Raad in de Vroedschap, Burgemeester en laatst hoofdofficier van de stad RotterdamCornelis Verlinden, makelaar in tabakBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam d.d. 31,03-1729 inzake het sluiten van een compagnonschap als tabaksmakelaars, hetgeen was verboden bij ordnnanties van 25 april 1682 en van 10 juni 171902-06-1729
Hendrik broekman, arts, wonende te Rotterdam, gehuwd met Elisabeth Groenewout, Dochter van Adriana van Brandwijk, weduwe van Hendrik PhoonsenOverige erfgenamen van Hendrik PhoonsenBij testament waren na beider overlijden de erfgenamen van testateur en testatrice gelijkelijk gerechtigd tot de nalatenschap.Testatrice heeft na het overlijden van haar man bij de suppliant in gewoond en volledige verzorging genoten. Suppliant wil gemaakte kosten hiervoor in rekening brengen wat op moeilijkheden stuit. Vonnis gewezen voor schepenen van Rotterdam d.d. 13-09-1742 viel ten nadele van suppliant uit30-07-1743
Nicolaas Oursel, koopman te RotterdamAssuradeurs met namen: Joan Orij en Zoon, Pedro Rogiers, Jan van der Hoop, Isaacq van Alphen, Josaca Veleton JeuneNa vergaan van schip verzekerde, zijn goederen niet geborgen. Na voorafgaand proces voelt suppliant zich benadeeld04-06-1750
Pieter Ebbens, wonende te RotterdamHermanus KoningNalatigheid in aflossing van een schuld ad. 261:15:- gulden17-06-1768
Willem Snellen voor zichzelf en handelend voor Benjamin Ward, beiden kooplieden te Rotterdam die samen een compagnonschap hadden gevoerdDe erfgenamen van Pieter van Hoorn, koopman te AmsterdamNalatigheid in betaling van een voor de supplianten verkochte partij bokking, waarbij het vonnis d.d.08-05-1736 gewezen door schepenen van Amsterdam in hun nadeel uitviel11-09-1736
Adrianus Kriellaard, wonende buiten RotterdamJasper de Bruin, wonende te GeertruidenbergVerzoek om in hoger beroep het vonnis d.d. 10 mei 1787 door schepenen van Werkendam gewezen inzake voorkeur van preferentie, te herzien07-08-1787
Jan Dionijs Verburgh, koopman te RotterdamHeuser, Kurtem, kooplieden te RotterdamVerzoek om in hoger beroep het vonnis d.d. 17-12-1755 door schepenen van Rotterdam gewezen te herzien inzake geschil over een wisselbrief02-02-1756
Elisabeth van Rhee, wonende te RotterdamMatthijs Hagendoorn, slager te RotterdamVerzoek om in hogerberoep het vonnis, d.d. 26-03-1754 door schepenen van Rotterdam gewezen, inzake een poging om het huwelijk van Hendrik Hagendoorn, zoon van Matthijs met slinkse middelen te voorkomen27-05-1754
Hendrik van Broekhuijsen, wonende te Gorinchem tijdelijk verblijfhoudend in het verbeterhuis "Padna"te RotterdamAlide de Beer, echtgenote van suppliantVerzoek van opheffing van zijn verblijf in "Pnada", waarop bij appoinctement d.d. 17-01-1767 nihil werd verleend, in hoger beroep te herzien
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in