Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
280 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 280 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament relief d'appelDauwe en Gerrit Goedhart, wonende in AmsterdamHopen en Cie, kooplieden te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 11 september 1783 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in aflossing van een wisselbrief
Mandament relief d'appelSirp Oukema, controleur van de konvooien en licenten van de inkomende goederen aan het college van de admiraliteit te AmsterdamBurgemeesters en regeerders van EnkhuizenBezwaar tegen het vonnis d.d. 11-05-1756 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over verrekening van ambtgeld
Mandament relief d'appelMr. Couradus Ludivicus Jungius, advocaat wonende te Amsterdam, directie voerende over de boedel van wijlen Johannes Jungius, professor te s'HertogenboschMr. Cansius onder Wijngaard, advocaat Isaack Vailliant, koopman wonende te Delft, handelend voor Johan Daniël heul, wonende te Nieuw-HanauBezwaar tegen het vonnis d.d. 11-05-1769 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake verlenen van visie, kopie authentiek m.b.t. testementaire disposities en akte van executeur of voogdijschap
Mandament relief d'appelJan van Engelen, nom: ux: c: s: , wonende te Nieuwer-Amstel, gehuwd met Jaapje Jans VerbentCornelis SchoutenBezwaar tegen het vonnis d.d. 11-08-1757 door schepenen van Nieuwer-Amstel gewezen inzake geschil over de afwikkeling van de nalatenschap van Claas Hendrikse Akerboom, overleden 29-12-1755 zoon van Neeltje Verbent, tanta van Jaapje Jans Verbent
Mandament relief d'appelJan van Engelen nom. ux. c; s: , wonende te Nieuwer-Amstel, gehuwd met Jaapje Jans VerbentCornelis SchoutenBezwaar tegen het vonnis d.d. 11-08-1757 door schepenen van Nieuwer-Amstel gewezen inzake geschil over het gerechtigd zijn als erfgenamen ab-intestato in de nalatenschap van Claas Hendrikse Akerboom overleden 29-12-1755 te kunnen optreden
Mandament relief d'appelPaulus Pieman, wonende te AmsterdamWijnand Meurs, wonende te RijnsburgBezwaar tegen het vonnis d.d. 11-11-1762 door schepenen van Rijnsburg gewezen inzake geschil over betalingen van verschillende rekeningen
Mandament relief d'appelAbraham Mouchart, koopman te Amsterdam, boekhouder en hoofdreder van het schip genaamd "De juffrouw Henriette"Parmentier en Philippe, kooplieden te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 11-12-1724 door schepenen van Rotterdan gewezen inzake vervoerde wijnen
Mandament relief d'appelJacobus van der Schaaff, wonende te Amsterdam, boekhouder van het schip genaamd "de Vrouwe Hendrina"Pieter Ris, wonende te Amsterdam, bevrachter van het schipBezwaar tegen het vonnis d.d. 11-12-1771 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake weigering van betaling van 1784:10:- gulden, voor vracht, averij en kaplaken
Mandament relief d'appelJohannes Quint, linnenwever, wonende te 's Gravenhage, gehuwd met Johanna KluijtCornelis Gerritse GutterBezwaar tegen het vonnis d.d. 12 september 1748 door schepenen van Nieuwer-Amstel gewezen inzake recht van cessie i.v.m. de nalatenschap van Everhardus van der Burgh
Mandament relief d'appelAbraham Masurel, koopman wonende te AmsterdamJacob Senior Coronel, koopman wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 12-01-1742 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake zwendel bij levering van 27 vaten salpeter
Mandament relief d'appelGosewijn Molenaar, Alida Stoop, echtelieden, wonende te AmsterdamGuillielimo Weenix, Jacob weenixBezwaar tegen het vonnis d.d. 12-04-1753 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een vorafgaand mandament van reanditie
Mandament relief d'appelDaniël Havart, koopman, wonende te RotterdamDirk Villerius, burgemeester te Heenvlietbezwaar tegen het vonnis d.d. 12-04-1769 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake geschil over de koop van 7 vaten mee
Mandament relief d'appelJacobus Overvelt, brouwer te MonnikendamAlbert Drebbel, oud burgemeester en raad te Monnikendam, Dirk Boon, president en burgemeester en raad te Monnikendam als voogden over de minderjarige kinderen van Jocob KatwouwBezwaar tegen het vonnis d.d. 12-05-1731 door schepenen van monnikendam gewezen inzake geschil bij aflossing van een obligartie
Mandament relief d'appelJochem Matthijs, Coenraad Smitt, koopman te Amsterdam medereders en boekhouders van het schip genaamd "de Juffrouwen Anna en Maria"Johannis Hendrik Smerts, voorondermeester op het schipBezwaar tegen het vonnis d.d. 12-06-1771 door schepenenvan Amsterdam gewezen inzake een bedrag van 204,- 12 gulden voor quasi betaling van 11 maanden gage
Mandament relief d'appelPieter Poolman, wonende te AmsterdamJan Koopman jr. wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 12-07-1769 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over financiële verplichtingen met betrekking tot gezamelijke compagnonschap
Mandament relief d'appelSamuel Buéno de Mesquita, koopman te Amsterdam, overgebleven compagnon van de compagnie van Negotie onder de naam van "samuel en Aran Bueno de Mesquita"Mosch MalquiBezwaar tegen het vonnis d.d. 13-07-1763 door schepenen van Amsterdam inzake geschil over betaling van rekeningen, komemde uit de insolvente boedel van Jacob Haijma Cohen
Mandament relief d'appelAlexander Livingston,koopman, wonende te RotterdamJan Wolfers, wonende te Rotterdam, schipper op het schip genaamd "de Bonacq"Bezwaar tegen het vonnis d.d. 13-07-1768 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake geschil over betaling van per schip vervoerde goederen
Mandament relief d'appelRinse Lieve Brouwer, wonende te AmsterdamLaurens BessemBezwaar tegen het vonnis d.d. 13-11-1770 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over betaling van geleverd spiegelglas en pakhuishuur
Mandament relief d'appelJan van Poll cis: vertegenwoordigend de " Sociteit van Assurantie" te AmsterdamRudolph le Chavelier, Jacob Paauw, wonende te Amsterdam, Cornelis Wittert, wonende te Leiden, domicilie gekozen hebbend ten huize van procureur Johannes Crommelin te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 14 juli 1780 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake het eigendom van een kist boeken, brieven ect. Zich bevinden ten huize van Samuel Hendrikse, kastelein van het logement " de Karsseboom" te Amsterdam
Mandament relief d'appelJan Mets, koopman wonende te AmsterdamDirk Westrick Beienhaas, wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 14 juni 1747 door schepenen van Amsterdamgewzen inzake verschil over levering van koffie
Mandament relief d'appelBewindvoerders van V.O.C.Minne geerts, kwartiermeester in dienst van de V.O.C.Bezwaar tegen het vonnis d.d. 14 november 1748 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over schadevergoeding door overvaring van een Moluks schip
Mandament relief d'appelMr. Pieter de Mauchij, Michiel Marinus de Mauchij, directeuren van de bierbrouwerij "de Twee Leeuwen "ook genoemd "de Twee klimmende LeeuwenPierre Jouhanneau La Regnare, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 14 september 1791 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake geschil over afrekening van 200 oxhoofden bier
Mandament relief d'appelJohan Whitfeld, koopman wonende te VlissingenJacobus van Dijcke, notaris en procureur te Vlissingen handelend voor François Nourij, koopman , wonende te st. QuintinBezwaar tegen het vonnis d.d. 14-03-1760 door schepenen van Vlissingen gewezen inzake geschil over betaling van goederen
Mandament relief d'appelJacob Daniël Thuret, koopman te HaarlemJacob Schut, timmerman, wonende te HaarlemBezwaar tegen het vonnis d.d. 14-03-1769 door schepenen van Haarlem gewezen inzake geschil over rekeningen en arbeid en materialen m.b.t. aangenomen timmerwerk
Mandament relief d'appelMr. Gerard van Zwieten (als 36)Hester Tulp, weduwe van Joan van den Bemden, schepen van AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 14-05-1727 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een te betalen bedrag van 1000,- gulden en overgave van tapijten en een gouden doosje aan Hester Tulp gelegateerd geworden
Mandament relief d'appelMr. Gerard Bicker van Zwieten, Heer van Zwieten, Raad en vroedschap van Amsterdam, als executeur testementair van Agneta de Graaff, weduwe van Mr. Johan Baptista de HockepiedAdriana van Geel van SpanbroekBezwaar tegen het vonnis d.d. 14-05-1727 door schepenenen van Amsterdam gewezen inzake een te betalen bedrag van 1000,- gulden en het overgeven van twee zilveren kandelaars met initialen aan Adriana van Geel gelegateerd geworden
Mandament relief d'appelDiaconie van de Lutherse Gemeente te LeidenJohannes Determeijer, predikant van de Lutherse Gemeente te Leiden, executeur testementair van Christiaan van Houten wijnverkoper te LeidenBezwaar tegen het vonnis d.d. 14-06-1755 door schepenen van Leiden gewezen inzake geschil over een deel van een getrokken conclusie in een hier verder niet genoemde zaak
Mandament relief d'appelJohannes Huijsman, wonende te Nieuwer-AmstelHendrik van Riessen, Johannes DenekerBezwaar tegen het vonnis d.d. 14-09-1768 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over belemmering van doorvaart door een gezamelijke sloot tot in de boerenwetering
Mandament relief d'appelMr. Gerard van Zwieten (als 36)Jacob Reijnst, kapitein der admiraliteit te Amsterdam gehuwd met Eva CliffortBezwaar tegen het vonnis d.d. 14005-1727 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een te betalen bedrag van 1000,- gulden aan Eva Cliffort gelegateerd geworden
Mandament relief d'appelPierre Mounier et fils c:s:, kooplieden te AmsterdamWeduwe Casper Hendrik graver c:s: kooplieden te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 15 december 1749 door schepenen van Amsterdam gewezen n.a,v. de correctie van het vonnis d.d. 6 mei 1745 door de kamer van assurantie en averijen gewezen i.v.m.opgelopen schade aan goederen vervoerd met het schip "The Expidition"
Mandament relief d'appelAnthonij Bakhuijs, wonende te LimmenGerrit Visser, wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 15-04-1756 door schepenen van Limmen gewzen inzake geschil over betaling van winkelwaren
Mandament relief d'appelAdriaen Adriaenszn, schipper op het schip genaamd "de Vrouwe Johanna"Cornelis Lieberg, stuurman op het schip genaamd "de vrouwe Johanna"Bezwaar tegen het vonnis d.d. 15-11-1752 ddor schepenen van Amsterdam gewezen inzake een geschil over verrekening van een geldbedrag
Mandament relief d'appelWeduwe Hendrik Merkus, wonende te AmsterdamEvers, boekhandelaar te st Pietersburgbezwaar tegen het vonnis d.d. 16 januari 1789 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil bij aflossing van een wisselbrief
Mandament relief d'appelJohannes Mulder, wonende te Amsterdam, crediteur van Jan Paul CasselJan Paul Cassel, wonende te ZaandamBezwaar tegen het vonnis d.d. 16-02-1772 door svhepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over mandament van cessie d.d. 15-03-1771
Mandament relief d'appelJacob Severijn, wonende te WarmenhuizenCornelis Schujtemaker, Willem Michielszn, burgemeesters van WarmenhuizenBezwaar tegen het vonnis d.d. 16-07-1755 door schepenen van Warmerhuizen gewezen inzake geschil over het gebruik van overpad
Mandament relief d'appelBurimannus en Co, kooplieden te Medemblik, Burmannus, Kruijmel en van der PalsBenjamin Joseph TrotterBezwaar tegen het vonnis d.d. 16-12-1756 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in het betalen van 1269:9: ,- gulden voor geleverde oesters
Mandament relief d'appelArent Hop, wonende te AmsterdamJohannes van Eijndhoven, koopman te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 17 mei 1748 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over levering van koffie
Mandament relief d'appelJacobus van der Schaef, koopman te AmsterdamGerrit Braemcamp, koopman te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 17 october 1747 door de schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over over betaling van ondeugelijke geleverde houtwaren
Mandament relief d'appelCasper Omstee, wonende te AmsterdamElisabeth Bos, weduwe van Gerrit RijnoisBezwaar tegen het vonnis d.d. 17-05-1754 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over belemmering van overpad door het plaatsen van een paal
Mandament relief d'appelJohanna Boelen, wonende te BaardwijkJocob Verhoeven , burgemeester van Baardwijk en aldaar wonendeBezwaar tegen het vonnis d.d. 18 juli 1782 door schepenen van Baardwijk gewezen, inzake belediging i.v.m. " vermeend " vaderschap
Mandament relief d'appelSaloman van Wattens, wonende te AmsterdamJean Luzen, wonende te Leiden, Stienna Luzen wonende te Leiden, gewezen medecompagnon van de suppliant die handelde onder de naam " Sniet en Van Wattens"Bezwaar tegen het vonnis d.d. 18 juli 1783 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over betaling van 8198.00 gulden door de suppliant en Mr. Jan Jacob Sniet te voldoen
Mandament relief d'appelGerrit Hendrik Fortuijn, wonende te GoudaCornelis Vermeulen, wonende te DordrechtBezwaar tegen het vonnis d.d. 18 juli 1785 door schepenen van Gouda gewezen inzake geschil bij de verkoop van een schilderij, onder zekere conditie gedaan , ontstaan
Mandament relief d'appelJohannes van Seppenwolde, koopman wonende te AmsterdamClifford en Zonen, Mr. Jan van de Pol, Jacques Teijsset, sequesters in de boedel van Clifford en ZonenBezwaar tegen het vonnis d.d. 18 oktober 1781 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nonprestaties van zekere conventies, waarbij de suppliant schade heeft geleden
Mandament relief d'appelCristiaan van Dongen, wonende te HeusdenCatharina de Jongh, wonende te Oud-HeusdenBezwaar tegen het vonnis d.d. 18 seotember 1783 door schepenen van Heusden gewezen inzake ontkenning van vaderschap
Mandament relief d'appelJacob l'Admiral, IJkmeester-Generaal van de Unie, residerende te AmsterdamAdriaan Adriaanszn, wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 18-12-1766 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake het niet nakomen van gemaakte afspraken in contract d.d. 9-11-1762 door partijen gesloten, m.b.t. tot overneme van suppliants winkel
Mandament relief d'appelLijntje Waters, wonende te RotterdamWillem van der Most, wonende te SchiedamBezwaar tegen het vonnis d.d. 19-12-1755 door schepenen van Schiedam gewzen inzake defloratien, kraamkosten en alimentatie voor het kind d.d. 12-04-1755 geboren, waarvan Willem van der Most ontkent de vadar te zijn
Mandament relief d'appelSpoors en Sprengen. kooplieden te Middelburg qq.Arnold FresonBezwaar tegen het vonnis d.d. 2 april 1781 door schepenen van Middelburg gewezen inzake kosten, schade, interest en winstderving i.v.m. 225 geleverde balen koffiebonen
Mandament relief d'appelAnthonij Mijlius C.S: qq, Reinier Eibergen, notarissen, wonende te AmsterdamJohanna van WijkBezwaar tegen het vonnis d.d. 2 april 1790 en eerder vonnis d.d. 29 juli 1787 coor schepenen van Amsterdam gewezen inzake vermeende nalatigheid bij aflossing van een oblgatie ad. 250.- gulden
Mandament relief d'appelPaulus Jansz van der Maerel, wonende te PijnackerBarend Koops, gehuwd met Johana Cornelis van Campen, dochter van Marijtje Jansz van der Maerel en Cornelis Jansz van CampenBezwaar tegen het vonnis d.d. 20 augustus 1755 door schepenen van Pijnacker gewezen inzake geschil over de uitvoering van de nalatenschap van Annetje Jansz van der Maerel, gewoond hebbende te Pijnacker en overleden te Rijswijk juni 1734
Mandament relief d'appelSamuel Strauch, wonende te Riga, domicilie gekozen hebbend ten huize van S.J. en A.W. Blankenhagen te AmsterdamJan, Dirk en Willem van Vollenhoven, koolieden te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 20 januari 1792 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake recht van preferentie op arrest van het schip genaamd "de Suzanna Henrietta", eigenaar Everhard Wevel en Cie, wonende te Riga, verhijpothekeerd aan de suppliant
123...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in