Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
259 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 259 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament relief d'appelJan de Mol Anthoniszoon, wonende te Amsterdamvoor Jacoba du Bucquoij, weduwe van Jacobus van Jacobus Broekman, erfgenamen van Agtha Petronella du Burcqoij, weduwe van Bernhard van de Mark, baljuw schout en secretaris van WarmondHendrik van Liet, wonende te Amsterdam, erfgenaam van zijn gewezen vrouw Elisabeth de GrootAan supliant en Pieter Seijs, wonende te Warmond, als executeur testementair van Agatha Petronella Burcqoij was d.d. 9-06-1749 door schepenen van Warmond in hun nadeel vonnis gewezen. Aan Johan Bernhard van der Mark was preferentie verleend in de boedel. Later werd die opgeeist door Hendrik van der Liet vandaar dit verzoek
Mandament relief d'appelJohan van Krugelhoven, koopman te DordrechtErfgenamen van Jan Jansz van Boogaars, molenaar in Oud BeijerlandAchterstallige aflossing van een hypotheek en de rente daarvan
Mandament relief d'appelJan Smit, wonende te AmsterdamMaria RaschBbezwaar tegen vonnis d.d. 06-09-1758 dooe schepenen van Amsterdam gewezen inzake alimentatie van twee kinderen, na ontbinding van het huwelijk
Mandament relief d'appelJacob Bremenr qq notaris te RotterdamCommissarissen van zeegerecht te RotterdamBeroep om herstel van de uitspraken d.d. 20-07-1754 door commissarissen van het zeegerecht en d.d. 30-07-1754 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake geleden schade door slecht weer, van per schip vervoerde goederen
Mandament relief d'appelCarel Novisadi, wonende tte AmsterdamIzaak Barend SalomonsBeroep tegen vonnis door schepenen van Amsterdam d.d 20-07-1751 gewezen
Mandament relief d'appelCaspar Werth, koopman te RotterdamSirach van BankenBerzwaar tegn het vonnis d.d. 7-02-1763 door schepenen van Rotterdam gewezen geschil over betaling van verkochte meekrab
Mandament relief d'appelJan Rijgaart, gehuwd met Johanna RaphaelJoost hendrik Stippius, curator in de boedel van Mighiel Raphael, suppliants overleden schoonvaderBezwaar regen het vonnis d.d. 08-02-1727 door schepenen van s'Gravenhage gewezen inzake overgifte van goederen nog uit de nalatenschap van suppliants overleden schoonmoeder, Elisabeth de Raat, komemde
Mandament relief d'appelHerman Biehon, koopman, wonende te Rotterdam. Maria van Suijlekom, weduwe van Arij van Os, kraakschipper, wonende te RotterdamOverlieden van het houtzaagmolensgilde ta AmsterdamBezwaar regen het vonnis d.d. 29 oktober 1790 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake weigering om de kraakschuit geladen mmet gezaagd hout te mogen lossen. Deweigering duurt al van mei 1787
Mandament relief d'appelSamuel Keijser, koopman te AmsterdamJaecques Robethou, koopman te AmsterdamBezwaar tegen vonnis d.d. 19-06-1731 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake door de zoon Isacq Keijser doorverkochte goederen van Hendrick van der Heijden, welke laatste de goederen niet had betaald aan jaecques Robethou
Mandament relief d'appelEngelbert Kevelskamp, wonende te AmsterdamAbraham Wallis, zwager van de suppliant en Hermanus en Damaen Kevelskamp, zonen van suppliantBezwaar tegen beslissing van schepenen van Amsterdam d.d. 01-08-1742, inzake het tegen de zin van de suppliant aanstellen van een administrateur over zijn goederen
Mandament relief d'appelIsraël Moresco, Isaäk Moresco, wonende te 's GravenhageMr. Jan Henri van Heemskerk, oud commisaris van de kleine bank van Justitie te HaarlemBezwaar tegen de disposities d.d. 13 en 16 december 1763 door schepenen van Haarlem gewezen inzake geschil over twee wisselbrieven
Mandament relief d'appelArnoldus Hanzen c:s: qq. wonende te LeidenJohannes GockelsBezwaar tegen de uitspraak d.d. 22 juli 1747 door schepenen van Leiden uitgesproken inzake vverleend nihil m.b.t. overgifte van documenten
Mandament relief d'appelElisabeth Heicoop, (voor zichzelf en voor 1/3 deel erfgenamen van haar broer Wouter, ook als erfgenamen van haar overleden zuster Mariaook voor 1/3 deel erfgename van Wouter en voor haar broer Johan Wouter, allen nagelaten kinderen en erfgenamen van Johan Heicoop, oud raad van DordrechtMaria Schoen, wedeuwe en boedelhoudster van Johan Bosman, koopman te DordrechtBezwaar tegen de uitspraak van de kamer judicieel te Dordrecht d.d. 09-04-1732, inzake verrekening van een wisselbrief tegen geleverde wijnen en andere winkelwaren
Mandament relief d'appelHendriik de Jongh, wonende te AlkmaarJacob Rootjes, schepen van Medemblik, zich noemende voogd en administrateur over de goederen van Catharina de Zee, dochters van Jan de Zee en Grietje de Jongh, suppliants zusterBezwaar tegen de uitspraak van schepenen van Medemblik inzake onterecht onder curatele stellen van Catharina de Zee
Mandament relief d'appelJeunis Horneer ( Teunis ), Qlaus ( Olaus ) Horneer, kooplieden te AmsterdamFrederik Aalbregt, willem Decker Sappius, DibbetzBezwaar tegen de vonnisen d.d. 10-7-1753 door schepenen van Amsterdam en 22-09-1752 door commissarissen van assurantie en averij van Amsterdam gewezen inzake betaling van 7600,- en 185,- gulden
Mandament relief d'appelWillem Kool, wonende te BerkelArij Zijdenbosch, mr. timmerman, wonende te HilligersbergBezwaar tegen de vonnissen door het gercht van Berkel en Rodenrijs d.d. 28-01-1732 en door de welgeboren mannen van Delfland d.d. 23-06-1732 in een niet genoemde zaak gewezen
Mandament relief d'appelParnassims van de Portgees Joodse natie te Amsterdam, in kwaliteit als executeurs-testementair over de boedel van Abraham Cohen de Lara, die executeur-testementair was over de boedel van Ester van Abraham Mendes da CostaRachel Mendes da Costa, dochter van Ester van Abraham Mendes da CostaBezwaar tegen de vonnissen respectievelijk 28 november 1780 en 10 juli 1783 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake het bepalen van de waarde van het zoekgeraakte portret vaan de grrootvader van Rachel Mendes da Costa
Mandament relief d'appelMr. Nicolaes Steengraght, burgemeester van Veere, Lieven Boeije, raad van Zierikzee, als executeurs testementair van Mr. Cornelis Boeije, burgemeester van ZierikzeeCornelis Harinck, predikant te Oudelande, zoon en erfgenaam van Abraham Harinck, predikant te HeinkenszandBezwaar tegen het appoinctement d.d. 21-06-1731 door de schepenen van Zierikzee verstrekt inzake vermeend recht in de nalatenschap van Elisabeth Boeije, zuster van Mr. Cornelis Boeije
Mandament relief d'appelMr. Jeremias Eijlkens, wonende te Amsterdam, zoon van Daniel Eijlkens, en broer van Mr.Daniel Jacobus Eijlkens. Beide laatsten stonden borg voor de erven van Adam Heck, die in dienst van de Oost Indische Compagnie ter kamer Amsterdam en in 1769 op reis per schip naar Ceijlon is overledenClaas Heck, Neeltje Heck,zegende te wonen in Weesp, zich kwalificerende erggenamen ab intestato te zijn van Adam HeckBezwaar tegen het appoinctement d.d. 9 december 1783 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake betwiste inlevering van 3565: 11: - gulden quasie ter voldoening van zeker appoinctement d.d. 5 september 1780 door schepenen van Amsterdam gesteld, waarvan suppliant niet op de hoogte was
Mandament relief d'appelGerard van Bergsland, griffier en secretaris te St.OedenrodeMarie van Hasselt, weduwe en boedelhoudster van Nicolaas van StaphorstBezwaar tegen het informele vonnis d.d. 04-03-1771 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake het omzetten van provisioneel vonnis van namtissement, in een definitieve condemnatie m.b.t. betaling van grote sommen geld
Mandament relief d'appelJan Zeevaard, wonende te GoesLaurus Zuijdijk, Jacobus van de Peerl, beide wonende te WemeldingenBezwaar tegen het interlocutoir vonnis d.d. 9 september 1782 door schepenen van Goes gewezen inzake mondeling opgezegde samenwerking tussen partijen
Mandament relief d'appelHendrik Rijffsnijder Gerritzn, koopman, wonende te Amsterdam mede-reder en boekhouder van het schip "de Vrijheid"Abraham Machgilzen, wonende te Buiksloot, varende als schipper op "de Vrijheid". Tevens mede-reder en deelnemende voor 1/4 portieBezwaar tegen het vonnis 1juli 1788 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake niet nakomen van afspraken, ontstaan door gezamelijke rederij beheer
Mandament relief d'appelJacob Teijssen, koopman te Rotterdam, handelend voor Colik en Cie, kooplieden te BordeauxThomas Brouwne en Zoon, kooplieden te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d,.d. 9-11-1769 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake geschil over levering van goederen
Mandament relief d'appelJohannes Schouten , wonenende aan de Overtoom te AmsterdamArmenvoogden van Sloten en OsdorpBezwaar tegen het vonnis d..d. 17-06-1760 door leenmannen van Kennerland gewezen inzake geschil over betaling van vier en een half jaar loon aan Willem Seliszn
Mandament relief d'appelArnold Philip Fredrik Sluijter, wonende te Rotterdam, ddoch thans gegijzeld onder het raadhuisJohannes Lambertus Sluijter, koopman te Amsterdam, vader van de suppliantBezwaar tegen het vonnis d..d. 2 januari 1789 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake arrest en gijzeling in een schuld van 4950.- gulden
Mandament relief d'appelArij Vonk, wonende te KatendrechtLijntje van Dijk, wonende te KatendrechtBezwaar tegen het vonnis d.d 17-11-1731 door schepenen van Katendrecht gewezen inzake vergoeding van onkosten en alimentatie voor het kind uit hun buitenechtelijke relatie geboren
Mandament relief d'appelClaes Cornelisse Groot, koopman te westzaan, boekhouder van het schip genaamd "Geertrui Galeij"Jan Kuijt, Cornelis Willemse Aak, wonende te Westzaan, medereders van het schip "Geertrui Galeij"Bezwaar tegen het vonnis d.d 23 februari 1747 door schepenen van Westzaan gewezen inzake geschil over rekenong en verantwoording van de gevoerde administratie
Mandament relief d'appelTherzeros en Sierra, kooplieden te AmsterdamCompagnonschap, "de Los Cinca Gremios Majoris van Madrid"Bezwaar tegen het vonnis d.d 27-11-1770 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in betaling van een wisselbrief
Mandament relief d'appelPieter Huijs, sleper wonende te RottedamDorothea van der HorstBezwaar tegen het vonnis d.d 6 november 1786 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake interkking van de beslissing om het huwelijk tussen Pieter Huijs en Dorothea van der Horst te ontbinden
Mandament relief d'appelChristiaan van Oerle, Bernardus van Duiden, beiden wonende te RotterdamHendrik Brouwer, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 16-11-1758 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake gefundeerd arrest op een partij brandewijn
Mandament relief d'appelUnico Willem van Seppenwolde, wonende te Leiden, Pierre de Visme, wonende te Leiden, als executeur-testementair en administrateur over de boedel van Dr.Franciscus Theodorus van Zelst, gewoond en overleden te LeidenMr. Pieter Boers, baljuw, schout en secretaris van de beide Katwijken in 't Zand, enige en universele erfgenaam met last van usu fruct van Dr. Franciscus Theodorus van ZelstBezwaar tegen het vonnis d.d. 20-04-1780 door schepenen van Leiden gewezen inzake geschil bij de sfwikkeling van de nalatenschap van Dr. Franciscus Theodorus van Zelst
Mandament relief d'appelDirk Wisselwerff, koopman te RotterdamTheodoor François de Meij, raad en vroedschap en oud burgemeester te Rotterdam, handelennd als hoofdofficierBezwaar tegen het vonnis d.d. 01-07-1728 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake het afleggen van getuigenis der waarheid in cas crimineel wegens vermeende mijneed
Mandament relief d'appelEstienne Rousselet, koopman te AmsterdamPierre MoureurBezwaar tegen het vonnis d.d. 02-09-1627 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake resitutie van een geldbedrag
Mandament relief d'appelWeduwe Beuker c:s; , allen crediteuren van Nicolaas KroonNicolaas Kroon, wonende te EdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 03-05-1771 door schepenen van Edam gewezen inzake geschil over de wijze waarop proces is gevoerd m.b.t. open brieven van sesie
Mandament relief d'appelJan Huntelaar, wonende te Klein Muiden, onder jurisdictie van MuidenCornelis Zeldenzijk, zwager van suppliant, wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 06-10-1768 door schepenen van Muiden gewezen inzake geschil over gezamenlijk bezit van huis en erf te Klein Muiden
Mandament relief d'appelWillem van der Jagt c: s:, allen crediteuren van Jan Jacobse WillebroekJan Jacob Willebroek, wonende te MaassluisBezwaar tegen het vonnis d.d. 06-12-1758 door schepenen van Delft gewezen inzake geschil over ingediende brieven van cessie
Mandament relief d'appelMaria Marcus, weduwe van Arnoud Noël, Maria Rebecca Simons, weduwe van François Noël, wonende te Amsterdam. Arnoud en François Noël, kooplieden te AmsterdamHendrik Hofstee, Isaac la Coste, curatoren in de insolvente boedel van Joachim Pieter Hofman, zich ook noemende Pieter HofmanBezwaar tegen het vonnis d.d. 08-03-1786 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in aflossing van een obligatie
Mandament relief d'appelCornelis van Laar c.s. , allen kooplieden en assuradeurs te AmsterdamBewindhebbers van de Westindische CompagnieBezwaar tegen het vonnis d.d. 08-05-1725 door schepenen van Amsteram gewezen inzake gedane uitspraak door de kamenr van assurantie en averijen d.d. 26-01-1724
Mandament relief d'appelHendrik Visser, broodbakker te AmsterdamGeertruijd van Breewaart, weduwe van Hendrick MulderBezwaar tegen het vonnis d.d. 08-07-1727 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake continuatie in het eigendom en bewoning van een huis en erf te Amsterdam, waarvan suppliant voor de helft eigenaar is
Mandament relief d'appelMr. Willem Gerrit Dedel salomonszn als borg voor wijlen Mr. Lambert Jacob van Tets, bevrachter van 't fregatschip "Ouderkerk" , Johanna Cornelia Vrolickhart weduwe Van TetsWillem Beth, Boekhouder en mede-reder van 't fregatsschip "Ouderkerk"Bezwaar tegen het vonnis d.d. 08-09-1761 door schepenen van Amsterdam gewezen na eerder vonnis d.d. 25-11-1760 door commissarissen van zeezaken gewezen inzake geschil over betaling van huur van het genoemde schip
Mandament relief d'appelJohan van Eck, timmerman te HeemstedeGozewijn van Dijk, houtkoper. Jacob van Zanen, crediteuren van de suppliantBezwaar tegen het vonnis d.d. 08-09-1761 door schepenen van Haarlem gewezen inzake brieven van atterminatie en respijt
Mandament relief d'appelMichiel Bruijningh, raad en vroedschap van Amsterdam, gemachtigde van Martinus van Barneveld gehuwd met Geertruijda Bruiningh, zuster van de suppliant, erven ab. intestato van Mr. François Bruijningh, gewoond hebbend te AmsterdamZacharias BaruchBezwaar tegen het vonnis d.d. 08-09-1767 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een geschil over een contract, m.b,t. loten , waarvan suppliant onkundig is en bewijs wil hebben op de handtekening onder het contract van Mr. François Bruijning wel authentiek is
Mandament relief d'appelEngel van der Meij, belasting ontvanger der bieren te Haarlem c.sJan Barentse Westrik, broodbakker te HaarlemBezwaar tegen het vonnis d.d. 09-10-1727 door schepenen van Haarlem gewezen inzake fraude bij inkoop van bier
Mandament relief d'appelGeorgius Erhard, oud predikant te Zaandijk wonende in de SchermerHendrik Coster, wonende te SchermerhornBezwaar tegen het vonnis d.d. 09-11-1756 door schepenen van Schermerhorn gewezen inzake geschil over verdiend salaris
Mandament relief d'appelRachel Vlivin, weduwe van David de Perra, ook genaamd David van Aron Servatij, wonende te AmsterdamSamuel Sapartas, wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 1 februari 1788 door schepenenvan Amsterdam gewezen inzake vvvverrekening van proceskosten, waarin zij debattante en Samuel Saportas gedebatteerde was
Mandament relief d'appelHarmen Claessen, wonende te ValkenburgGerardus Albertus Worms, baljuw van ValkenburgBezwaar tegen het vonnis d.d. 1-03-1771 door schepenen van Valkenburg gewezen inzake vermeende injuriën
Mandament relief d'appelJacob le Beuf, koopman te LeidenGerard de Wolff, curateur over de insolvente boedel van Christiaan VerweijBezwaar tegen het vonnis d.d. 10-03-1725 door schepenen van Leiden gewezen inzake geschil over preferentie van de opbrengst van verkochte boeken uit de genoemde boedel
Mandament relief d'appelJan Lampe, Willem Lampe, kooplieden te AmsterdamLoujòl, Cordes, kooplieden te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 10-06-1760 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over levering van Portorico tabak
Mandament relief d'appelDauwe en Gerrit Goedhart, wonende in AmsterdamHopen en Cie, kooplieden te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 11 september 1783 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in aflossing van een wisselbrief
Mandament relief d'appelSirp Oukema, controleur van de konvooien en licenten van de inkomende goederen aan het college van de admiraliteit te AmsterdamBurgemeesters en regeerders van EnkhuizenBezwaar tegen het vonnis d.d. 11-05-1756 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over verrekening van ambtgeld
vorige
12...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in