Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
154 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 154 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament penaalAnna Groeneman, weuwe van Pieter van Staden, wonende te Amsterdam, eigenaren in aandelen op hijpotheek ad. 72000,- gulden betreffende de plantage "Ruijmzicht"in de kolonie de BerbiceJohannes Aegidius, gewezen directeur van neegotie op de plantage "Ruijmzicht"in de kolonie de BerbiceAanmatiging zich te kwlificeren als directeur van de negotie gevestigd op de hijpotheek, van genoemde plantage en onbevoegd beslaglegging op 53 balen koffie
Mandament penaalAdriaan Stalpart, wonende te LeidenDe baljuw van ValkenburgAfbreken van een vlasoven
Mandament penaalWilhelmus Borbeeck, wonende te LeidenJonkheer Bernardus Torck, heer van Aelst en Alexander Livingston, neef van TorckAgressie op klaarlichte dag op de openbareweg
Mandament penaalSimon Maertense van der Schilde, wonende de KaagJan Wierman, baljuw van AlkemadeArrestatie en beschuldiging van diefstal na binnenhalen van hooi van gehuurd land, waarover door de eigenaar al enige jaren geen belasting is betaald
Mandament penaalPieter de Hoge , wonende te s'GravehageJean Louis Hanet, wonende te RotterdamBelediging en ongepaste bemoeiing in zaken van suppliant waarbij diens zoon, Paulus de Hoge zelfs was ontvoerd en verborgen gehouden
Mandament penaalRoeloff Reijnertz, schoenmaker te SchermerhornClaes Claesz, vader van Guijertges Claes, wonende te SchermerhornBeschuldiging van het verwekken van een kind
Mandament penaalGovert Hoogenberch, oud-schepen, raad en vroedschap van Gouda, vader en voogd van de onmondige Barnardus HoogenberghMaritje Jans, vrouw van lichte zedenBeschuldiging van verwekken van een kind en dreigement om dit kind naar pretense verwekker te sturen
Mandament penaalGerrit Willemsz Butterpot te Nieuw-NedorpGerrit Heertgens, wonende te Wieringerwaard, voormalige curator van Gerrit Willemsz ButterpotBeslaglegging in een zaak die nog onder de rechter is
Mandament penaalJan Cornelisz, wonende buiten SchoonhovenJan Cornelisz, genoemd Dierickgen op 't Enge, wonende te Berkenwoude en Frederik van Dam, deurwaarderBeslaglegging op een stuk land van de suppliant naar aanleiding van een geschil over betaling van wederzijdse schulden
Mandament penaalBaunier van Nes en Jan Aelderts Koek, door schepenen van het Hof van Delft aangesteld als curateurs over de insolvente boedel van Maartje Pieters PronkJan Voet , smid wonende te HaarlemBeslaglegging op een wagen uit een insolvente boedel in 't Hof van Delft, het geen verboden is bij een resolutie van 10-07-1677
Mandament penaalThonis en Jan Corneliszn Soos, wonende te SchoonhovenJan Pieterszn, Nijpoort, lakenkoopman te UtrechtBeslaglegging op goederen uit de nalatenschap van hun vader, om hiermee de schulden van hun broer Rochus Corneliszn Soos te voldoen
Mandament penaalGijsbert Baersz, wonende te Uithoorn in het sticht van UtrechtJan Ariensz Feuijes (of Fevijes)Bezwaar tegen beslag-legging op custing brieven door Dirck Hendricksz Grutter, deurwaarder van het Hof van Holland naar aanleiding van een vonnis door de Gecommitteerde Raden van de Staten van West-Friesland en Noorderkwartier d.d. 08-03-1635 waarbij de suppliant veroordeeld wordt tot een boete wegens fraude met turf, hoewel hij niet onder hun jurisdictie valt
Mandament penaalHans Romburch, koopman te AmsterdamHendrick Druijff c.s. en de voogden van Willem Coppier, allen erfgenamen van Cornelis Cornelisz PothBezwaar tegen beslaglegging van een stuk land in de Zijpe aan de oostzijde van de Belckmeerweg
Mandament penaalGrietje Wognum te HoornSalomon Da Rocha te NaardenBezwaar tegen de arrest op goederen van de suppliant en haar overleden compagnon Pieter Bos, gelegen in de jurisdictie van het Hof van Holland, door de raad van Brabant te Brussel
Mandament penaalPieter Cornelisz Wiltgroen, wonende te ZwammerdamLouis Dircxzn, wonende te ZwammerdamBezwaar tegen de eis van Louis Dircxzn om de kosten van een proces, gevoerd door de baljuw en welgeboren mannen van Voshol, te betalen, niettegenstaande een appel bij het Hof van Holland, in welke zaak nog geen vonnis gewezen is
Mandament penaalMr. Reijnier Bouwens, oud schepen en bewindhebber van de Oostindische Compagnie ter kamere AmsterdamJoan Lucas Bouwens, zoon van Joan Bouwens overleden 12-11-1720 koopman te AmsterdamBezwaar tegen de manier waarop tegen de testementaire afspraken in een huis wordt verkocht
Mandament penaalJacobus Visser als echtgenoot van Catharina Hoogsaart, Meijndert Takel, als echtgenoot van Anna Hoogsaart, Nicolaas Wittepaart , Hoogsaart en Libert van reeden, als echtgenoot van Wilemina Hoogsaart kinderen en erfgenamen van wijlen Philips HoogsaartThimotius Thol en Herman BoumanBezwaar tegen de partijdige arbitrage van Thol en Bouman
Mandament penaalFredrick Cornelisz Buijs, wonende te Maassluis ( borg voor Willem Gijsen van Veen te Rotterdam, pachter van de meelaccijns aldaar) c.sDirck Troost, deurwaarder van de gemene middelen te RotterdamBezwaar tegen de verkoop enkele inbeslag genomen huizen en andere goederen, eigendom van Buijs c.s., ondanks het verbod bij vonnis van de schout en het gerecht van Maassluis d.d. 01-06-1638
Mandament penaalJohannes Isacus Lamotius, wonende te Charlois, Servaes van Schoonstraten, notaris te Den HaagDe schepenen en de secretaris van Charlois in opdracht van Govert GrascampBezwaar tegen de weigering van het gemeentebestuur om mee te werken aan de formele overdracht van een huis te Charlois
Mandament penaalRudolphus Lidius, wonende te EnkhuizenPolder voogden van de polder ImmelhovenBezwaar tegen dreiging van gedwongen verkoop van eigendommen van suppliant door poldervoogd in verband met te betalen aanslaggelden, daar waar de suppliant een tegen vordering heeft
Mandament penaalHendrick van Mijerop, oud schepen van Delf en Daen Jacobsz de Graeff m molenmeester van VrijenbanFrans jorisz van der Houwe, molenmeester van Nootdorp en Jacob Maertensz en Ijsbrant Cornelisz, acht-mannen van het ambacht van NootdorpBezwaar tegen het graven van een sloot door het land van Hendrick van Mijerop in opdracht van de molenmeester en acht-mannen van Nootdorp, hoewel het land van Mijerop in het rechtsgebied van Vrijeban ligt
Mandament penaalCornelis Roelofs van Oossanen, schipper op de ' Gedem"Eigenaren van het schip " Gedem", wonende in verscheidene jurisdictiesBezwaar tegen het in beslag nemen van 21 balen amandelen en een partij zout weigering gagae en voorgeschoten bedragen te betalen, ondanks een " Seureté de corps et des biens"
Mandament penaalGaldron la Criste, wonende te Den HaagFerdinand de Perponcher de Ziduisky, kolonel in het legerBezwaar tegen het in detentie houden van suppliant door tegenpartij in verband met een schuld
Mandament penaalSchoontje Meijer, wonende te AmsterdamCuratoren van de desolate boedelkamenr te AmsterdamBezwaar tegen het ten onrechte, plaatsen van oppassers inhet huis en over de goederen van suppliante
Mandament penaalPieterse Claes, wonende te LekkerkerkJacob de Leeuw, kerkeraad van Lekkerkerk, predikant van Lekkerkerk, gerecht van LekkerkerkBezwaar tegen het voorgenomen huwelijk van Jacob de Leeuw met Marijke Jans, terwijl in de procedure inzake de huwelijksbelofte aan suppliante nog geen vonnis gewezen was
Mandament penaalFrans Hals, dokter in de medicijnen te Leiden, tezamen met enkele ingezetenen van NoordwijkDe gezworenen van NoordwijkBezwaar tegen hhet betalen van de 30e penning, over de goederen die hij van Noordwijk, waar hij 1 1/2 jaar heeft gewoond , heeft meegenomen naar Leiden. Hierover is per 01-05-1634 een proces tegen hem begonnen, ondanks het feit dat bij beschikking d.d. 15-06-1634 van de Gecommitteerde Raden niet met het proces mag worden doorgegaan, trekken de gezworenen zich hier niets van aan
Mandament penaalWillem Jansz Olij, te ZevenhuizenHerman van Wilick, baljuw van SchielandBezwaar tegn het onterecht in hechtenis nemen van de suppliant door de baljuw van Schieland
Mandament penaalJacob Gerritsz als man en voogd van Jennitgeniens en Sijmon Pietersz van de Stroet, als oom en voogd van Cornelis, Lijsbeth en Griet Ariens, kinderen van Adriaen Cornelisz Koij (coij) en Geijrte PieterszCornelis Michielsz van Rijngen, brouwer van de " Drie Haringen" te DelftBezwaar van de supplianten tegen de door van Rijngen geeiste openbare verkoop van een huis
Mandament penaalEigenaren van de visserij in de Merwede vanaf het hoofd van Papendrecht tot in de mond van de Lek ook van de erfpacht van de zandplaten enz. in deze rivierTielman van Muijlwijck, Heer van PependrechhtBezwaar van de supplianten tegen het door de Heer van Papendrecht laten leggen van een dam in de Merwede, waaedoor zij belemmerd worden in de zalmvisserij
Mandament penaalWillem Claesz Timmerman, wonende te Zevenhuizen, jan Willemsz, ook wonende aldaarGerecht van ZevenhuizenBoedelschuld van wijlen Hendrick Bruuijnen, gewoond hebbend in Zevenhuizen
Mandament penaalAdriaan Pooij, wonende te Bennebroek, voorheen te AmsterdamArent Fabricius, Heer van Santhorst, Baljuw van KennemerlandDagvaarding in cas crimineel op aanklacht van ten onrechte een dienstbode van diefstal te hebben beschuldigd
Mandament penaalHuijbert van Beusekom, Elisabeth van Beusekom en Gerrit de Vries, gehuwd geweest met Maria van Beusekom wonende te Amsterdam respetievelijk, broer zuster en zwager en enige nabestaanden van Dirk Beusekom, wonende te AmsterdamMaria CappelhofDe familie wil trachten het huwelijk te voorkomen tussen Maria Cappelhof en Dirk van Beusekom, daar laatstgenoemde geestelijk niet meer in staat is om de sluwe streken van Maria Cappelhof te doorzien
Mandament penaalHildebrant de Otter van Krijenes, Heer van Krijenes van Vrijenes, Ambachtsheer van Sluipwijk, Ravensberg, Nieuwenbroek, Gravekoop ect.Enkele heemraden en ingelanden , niet bij naam genoemdDe gebieden van de suppliant vormen samen met Kalverenbroek en Vrijhoef een waterschap, volgens de in 1617 door de suppliant gemaakte verordeningen en regelementen moeten vergaderingen van het waterschap belegd worden door de schout en heemraden van Sluipwijk en de secretaris van Sluipwijk moet de vergadering bijwonen. Enkele heemraden hebben met voorbijzien van de regelementen in december 1634 een vergadering belegd onder leiding van de secretaris van het Land van Steen en Kalverenbroek. Hier tegen heeft de suppliant bezwaar
Mandament penaalJohan Sourij,Mr. advocaat bij het hof van Holland, en suppoost van het Hof in geheel HollandJohan van der Toorn, horlogemaker te RotterdamDe opheffing van een ten onrechte gelegd beslag door j op een huis en de huurpenningen van de suppliant
Mandament penaalBaljuw en armenmeesters van MonsterStadsbestuur van VlaardingenDe verantwoordelijkheid voor de weeskinderen van Jacob Brasser en Maertgen Cornelisdochter
Mandament penaalAer Hannis Buijs, burger van BrielleStijntje Leenderts Houvast,Dreigement om het kind, waarvan tegenpartij bevallen is waarvan zij stelt dat suppliant de vader is, op suppliants drempel te deponeren
Mandament penaalCatharina Boelen, vrouw van Nicolaes Padthuijs, gewezen deurwaarder te AmsterdamDirck Claesz Veen, burger te HoornDreiging om wegens assurantie schuldvan de man om diens vrouw in arrerst te nemen
Mandament penaalWiandina Michault, wonende te KlundertFrederick Michault, echtgenoot van supplianteEen huwelijk aangegaan zonder huwelijkse voorwaarden, waardoor het mogelijk is geworden dat suppliante haar geld en goederen kwijt raakte als gevolg van wanbeleid van haar inmiddels verdwenen echtgenoot
Mandament penaalLucas Corssen, wonende te Hoogeveen ( in Rijnland )Pieter Jansz van der SluijsEen perceel land van de suppliant grenst aan de Hoogeveensevaart Pieter Jansz is eigenaar van een stuk land aan de andere zijde van de vaart de grens tussen de percelen Pieter Jansz maakt aanspraak op de gehele breedte en heeft in het bijzijn van de bode van Hoogeveen een fuik verwijderd die de suppliant in zijn helft van de vaart geplaatst had
Mandament penaalRoeloff Huijgensz van Raephoest, Jan jansz Oosterboen, willempje Dircksdochter van Wassenaer, Annitje Dicksdochter van Wassenaer,kinderen en erfgenamen van wijlen Jannitje Persoonsdr allen wonende te Noordwijk, Maertje Cornelisdochter Vinck, wonende te RotterdamJan Leendertsz van Roon, landbouwer te Katwijk, getrouwd geweest met Fijtjen Huijgensdr van Raephorst, weduwe van 1e. Jan Cornelisz van Leeuwen en 2e. Floris Pietersz van HeemstedeEen verbod aan tegenpartij om zijn onroerende goederen te vervreemden of te belasten, teneinde de supplianten instaat te stellen een vordering van ca. fl. 7500 op hem hierop te verhalen
Mandament penaalMarijtge Jansdr, weduwe van Cornelis Neel Meijnes, wonende te WaddinxveenAdiraen Willemsz, wonende te WaddinxveenEen vonnis van het Hof van Holland d.d. 5-09-1623 waarin supplianten bevolen werd onderpand te geven voor een schuld aan Adriaen Willems, hieraan heeft supliant voldaan maar de tegenpartij weigert het geld in ontvangst te nemen omdat hij ook de de kosten van proces vergoed wil hebben
Mandament penaalBurgemeester en vroedschzppen van het dorp Ghilp off GhispSchepenen en vroedschap van GhispEisers van salaris uit de dorpsomslagen, hoewel dat sinds 1611 verboden is
Mandament penaalNeeltgen Pietersdr, weduwe van Sijmen Block, wonende op WalcherenWouter JasperszGeschil over betaling van de koopsom van een stuk land groot 5 gemeten en 96 roeden, gelegen in Oud-Vlissingen
Mandament penaalAlbrecht van Duijvenvoorde en Woude, heer van Alckenmade ect.Ingeërfde van de ambachtsheerlijkheid van AlckenmadeGeschil over de afdracht van henneptienden
Mandament penaalIraël en Isaäc Moresie, kooplieden te 's GravenhageIsaäc Schabrak, koopman te AmsterdamGeschil over de afrekening van een obligatie
Mandament penaalAdriaen Pietersz Boer en Willem Pietersz Boer, wonende te Waddinxveen, als borgen voor Adriaen Cornelis Neel MeijnesFrans Willemsz, kleermakerGeschil over de betaling van de lasten, rustende op een huis, dat door Adriaen Cornelisz Neel Meijnsz gekocht is
Mandament penaalDirck Heijndricxz Bugge, wonende te DelftAnthonis Jansz Alenburch, procureur van Degna en Maria van den Hooch, dochters van Arent van der HoochGeschil over de betaling van een gedeelte van de kooppenningen van 11 hond land
Mandament penaalDe erfgenamen van Cornelis Cornelisz en Alidt Arisdr, gewoond hebbende te VelsenDe erfgenamen van Mathijs Pietersz Sal, gewoond hebbende te VelsenGeschil over de nalatenschap van Cornelis Cornelisz, inzake een stuk leenland in de ban van Velsen, in leen van de kerk van Egmond
Mandament penaalHenrij Ferdinand Baron de QuarreJohan Huijman voor zijn vader Heijndrik HuijmanGeschil over de overdracht van 14 morgen 's hond land, gelegen in Katendrecht i.v waarmee de suppliant gegijzeld is
Mandament penaalGerard Hulst van Keulen, koopman te AmsterdamSusanna Maria Commelin, weduwe van Cornelis Buijs van Keulen, wonende te AmsterdamGeschil over de verdeling van deopbrengst scheepsporties en de verkoop van het schip ' de Goede Vriend"
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in