Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
113 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 113 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Request antidotaalJacob Jan de Blocq van Kuteler, gecommiteerde in de generaliteits rekenkamer van Friesland, wedunaar en enige erfgenaam van Jacob Adriana de GraafGeenVerzoek om te voorkomen dat Mr. Gerard de Graaf, heer van Zuidpolsbroek, Purmersland en Ilpendam, oud schepen van Amsterdam en Mr. Francois de Wit, Raad en vicepresident schepen van Amsterdam, gehuwd met Alida Johanna de Graaf mandament van arrest aanvragen
Mandament van rau actie en in cas van salarisHeijndrick Pietersz Appelman, disstributeur van penningen ten behoeve van arme Duitse bedelaars te Den HaagGeenVerzoek om tevens benoemd teworden tot penningen distributeur van Franse bedelaars en om een voldaanding van 46 weken achterstallig salaris
MandementMichael Frederick Tatinghoff, te Westzaan, prediker met de inspecteurs en diakonen van de christelijk gemeente, professie makende van de Augsburgsche Confessie in de ban van Westzaan, enerzijds excipient (verweerder op exceptie)Jacon van Nierop, de baljuw van Bloys en de landen van Bloys, en het gerecht van Westzaan, anderzijds geëxcipieerde (partij waartegen exceptie is ingesteld)Verzoek van de supplianten om bijdragen af te schaffen aan de tegenpartij, na menige rekesten aan het hof en klachten; nu dagvaarding voor de vierschaar om de betaling van een boete door de armlastige gemeente af te dwingen; verzoek de baljuw aan te schrijven om van boetes af te zien en de godsdienstbeleving in alle stilte te laten doorgaan
Mandament met appel van authorisatieProcureur Generaal over Holland, Zeeland en FrieslandFrans Canter , Eerste President van Bassoura, in dienst van de V. O. CVerzoek van vrienden om Canter, onder borgtocht ad. 15000.- gulden, uit zijn detentie te ontslaan, niet de belofte om te compareren
Mandament apustille met de clausule van interdictieMaerten van Campen en Adreaen Anthonisz Wijnants, gewezen burgemeester van Spang over 1645Schout en enige heemraden uit het Oosteinde van SpangVoordracht voor de burgemeesters verkiezing
Verzoek om appointement in de margeMaria Snoeckx, vrouw van Rhene de Nicastre, achterop het request genoemd ReinierRhene de Nicastre of ReinierVoorlopige voorzienningen bij een echtscheidings procedure
Mandament van arrest en interdictie en penaalAdriaan Mauritz, Constantia Coijmans, douairiere van de Heer van Amerongen, bezitters van obligaties van respectievelijk 8000,- en 3000,- guldenIda marija Hooft, weduwe van Daniel van Hogendorp,gewezen dijkgraaf van Schieland, de gerechten van Moerkapelle en de Wildervenen, De gerechten van Rotterdam en Crijn Backer, schepen van ambacht RiswijkVrees voor de verkoop van goedeen, waaraan eisers hun vorderingen willen verhalen
Mandament om bij appoinctement een curator aan te stellenLeonardt Mostaert, koopman te Leiden, Anneken Adolfsdr, weduwe van Heijndric Dierxsz, Appeldoorn, gewezen koopman te Rotterdam en Anthonij van der Drift, notaris te Den Haag, met procutatie van enige kooplieden uit Rotterdam, Amsterdam en Leiden allen groot-crediteurenCornelia van der Maa, weuwe van Jan de Jonge, winkelier in Den HaagVrees voor het negeren van een arrest
Mandament om executie gedecerneert te hebbenJohan Frans Droste tot Moldijck, gevange in de gevangenpoortJohan SijbertsVrijlating uit de gevangenpoort na verzuim om schulden te betalen, en overtreding van een verblijfs gebod, om via de keurvorst van Brandenburg en de familie van kapitein Jacob Mangelman het benodigde geld te verstreken
GeenGerrit Hendrik Schreuder, wonende te Den HaagGetuigen: Johannes Lutzkij, Johannes Schaede, burgers in Den HaagVverklaring van onvermogendheid
Mandament om executie gedecerneerd te hebben en commissie in possessieMaria de Breedt, voor zichzelf en voor haar zoontje Francois de BressesJan van der Lissen, administrateur van 20.000 gulden, nagelaten van suppliante en zoontjeWanbeleid betreffende het nagelaten kapitaal
Mandament van interdictie penaal met de clausule van authorisatie op een deurwaarder van het HofBurgemeesters, regeerders van de kerkenraad van BarsingerhornDe heer van SchagenWegsturen van de predikanten en sluiting van de kerk te Barsingerhorn
Mandament van attentatenWillem Verniers Nissan Verniers, kinderen van wijlen Pieter Verniers, in leven secretaris van Weesp, alsmede de voogden over zijn minderjarige erfgenamenSchout en schepenen van WeespWeigering assistentie van de deurwaarder in de uitoefening van zijn opdracht in mandament van arrest van 02-02-1723 jegens Arend Schouten
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in