Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
12 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 12 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
GeenGeenGeenBrief van de kerkeraad der Engelse Ggemeente te 's Gravenhage. Accordverklaring van de consistorie van de Engelse gemeente met de door het Hof van Holland opgestelde regelementen voor het verkiezen van ouderlingen en diacenen
GeenGeenGeenGeen
GeenMr. Johan Leonard de Hartog, advocaat verzoek om weer op de lijst van advocaten van het Hof geplaatst te worden na enige jaren in Maastricht vertoefd te hebbenGeenGeen
GeenVerklaring van Frederik Abraham Cassa, en commies van finacien van Holland en Mr. Casper Clotterbooke, commies ten kantore van de raadspensionaris dat ergeen erfganamen meer zijn van Anthony Cornelis van Oldenbarnevelt, genaamd de Tulling d.d. 8-7-1749 wat zij op de 14e juli 1749 onder eede hebben verklaardGeenGeen
GeenHermanus van SeppenwoldeAdolf Jan Hethuijsen en compagnieGeen
GeenJan Baas, wonende te Willeskop en Kortheeswijk en Geertruijd Verrijn, kleindochter en echgenoot van Jan Baas, Mede erfgenaam van Geertruijd van Wieringen, weduwe van Hendrik VerrijnHermanus van Horsten, Elisa de Lange en Reijnier Blok, als executeur testementairGeschil in erfenis kwestie
GeenBrief aan de raden van Holland, Zeeland en FrieslandGeenGevraagd wordt om advies inzake het request betreffende Mr. Jacob Philip 'd Orville, wonende te Amsterdam
GeenBrief van de president en raden van Holland, Zeeland en Friesland aan Jan Terhuis, baljuw van WaterlandGeenNa request van Hendrik Coller, kastelijn naast de sluis te Nieuwendam zullen hij en Jan Terhuis d.d. 26 juni dienen te verschijnen
GeenHerman Holthuijsen, wonende te Rotterdam, met machtiging van Abraham Vereaminnen, en verdere mede-erfgenamen van Francois Huijsman, gewoond hebbend te Amsterdam, en allen afstammelingen van Jans Commertgen en maritgen Jans, zusters van testateurWeesmeesters van AmsterdamOpheffing van een fidecommis en overdracht van de daaronder vallende nalatenschap
Geenniet vermeldCarel SmidtSchadevergoeding in verband met defloratie en het verwekken van een kind
GeenGeenGeenVerklaring met getuigen bij notaris Johannes Sijthoff, opgesteld in de zaak waarin Jan Donia was aangezien voor Frans spion
GeenGerrit Hendrik Schreuder, wonende te Den HaagGetuigen: Johannes Lutzkij, Johannes Schaede, burgers in Den HaagVverklaring van onvermogendheid
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in