Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
4 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 4 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandement van arrest en rau actie met de clausule van edicte.Diaconen van de Nederduijts Gereformeerde Kerk in Den Haag.Meester Andries Hofflant, advocaat bij het Hof van Holland.Het in arrest nemen van 2500 gulden en uit te betalen aan de twee kinderen van Susanna Lengton, zuster van wijlen Hendrik Lengton, gewoond hebbende in Londen (uit fidei commis) te weten: Cornelia van Alphen, laatst weduwe Schilbeek te IJsselstein, terwijl die kinderen door suppliant zijn onderhouden.
Mandement van arrest en rau actie met de clausule van edicte.Barholomeus Lodewijk, wonende te Rijswijk, getrouwd in gemeenschap van goederen met Christina Elisabeth Sels, die weduwe is geweest van wijlen Govert van Wijngaerde.Willem Hendrik Sels en zijn vrouw Josina van der Voort, wonende te 's-Hertogenbosch.Het in arrest nemen van de goederen van tegenpartij, die zich bevinden onder de jurisdictie van dit Hof in Rotterdam, zolang zij nog niet betaald hebben aan suppliant een bedrag van respectievelijk 1000 en 3000 gulden vanwege twee obligatiën van dato 30 september 1710 en 20 oktober 1710 met rente en interest.
Mandement van arrest en rau actie met de clausule van edicte.Aarnout van den Bergh, koopman te Rottedam.Eugene Joseph van Bors, postmeester te Pempelfort bij Keulen.Het kwijtraken van een postzending met een zakje met 500 gouden dukaten bestemd voor Frederico Broegh te Livorno. Te betalen het kwijtgeraakte bedrag plus de rente en de kosten hierom gedaan en om de schade te verhalen op de gelden, die tegenpartij in Amsterdam had.
Mandement van arrest en rau actie met de clausule van edicte.Meester Nicolaas Mulder, advocaat en solliciteur militair, wonende in Den Haag.Amilia van Motzvelt, Vrouwe van Segwaart.Tegenpartij is aan suppliant verschuldigd een bedrag van 269 gulden en 8 stuivers. Zo lang zij niet betaalt verzoekt suppliant in arrest te nemen de Heerlijkheid van Zegwaart met de revenuen en pachtpenningen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in