Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
280 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 280 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament relief d'appelSilvester (G) Uoigebuur , wonende te DixmuijdenDe curatoren van de insolvente boedel van Dirk en Cornelis van der Vlist, kooplieden te DordrechtBezwaar tegen vonnis door de kamer judicieel d.d. 09-07-1731gewezen inzake zonder voorkennis doorverkopen van zaad dat in het schip van schipper Engel Boon was achtergebleven en door Dirk en Cornelis van der Vlist was besteld
Mandament relief d'appelWillem Jan Lenert Huijgen, landman te Oud-VossemeerCarel Brouwer, majoor te Oud-VossemeerBezwaar tegen verkoop van schapen en koren in verband met achterstallige pacht
Mandament relief d'appelEstienna Gerardt, wonende in Den HaagGerardt SwanenburghBezwaar tegen het vonnis van Schepenen van d Den Haag dd. 26-02-1715 suppliant moet betalen 260 gulden 6 stuivers en 12 peningen. en 30 gulden 11 stuivers en 4 peningnen de kosten van de zegels, suppliant presteerd hiertegen en vraagt mandament van appel
Mandament relief d'appelDaniel Camsius, landmeter voor het land van Schouwen, erfgenaam van zijn vader Jan CamsiusDe weduwe van Hugo CraaijesteinProtest tegenuitspraak van het gerecht van Zierikzee van 26-02-1725. Suppliant heeft doen toekomen ten laste van de weduwe van Leendert Drijngs 2 Schepenbrieven van 150 ponden van een huis in de Nobelstraat te Zierikzee. Suppliant heeft huis verkocht aan Cornelis Schipper voor 139 ponden op 1-03-1710 via Hugo Craaiestein zaliger
Mandament relief d'appelAbraham Mouchart, koopman te Amsterdam, boekhouder en hoofdreder van het schip genaamd "De juffrouw Henriette"Parmentier en Philippe, kooplieden te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 11-12-1724 door schepenen van Rotterdan gewezen inzake vervoerde wijnen
Mandament relief d'appelJacob le Beuf, koopman te LeidenGerard de Wolff, curateur over de insolvente boedel van Christiaan VerweijBezwaar tegen het vonnis d.d. 10-03-1725 door schepenen van Leiden gewezen inzake geschil over preferentie van de opbrengst van verkochte boeken uit de genoemde boedel
Mandament relief d'appelGerard Emaus ten Bergh, advocaat, wonende te AmsterdamSara SchutBezwaar tegen het vonnis d.d. 20-03-1724 door schepenen van Amsterdam gewzen inzake cas van executie, waarbij vruchteloos is getracht tot accoord te komen
Mandament relief d'appelCornelis van Laar c.s. , allen kooplieden en assuradeurs te AmsterdamBewindhebbers van de Westindische CompagnieBezwaar tegen het vonnis d.d. 08-05-1725 door schepenen van Amsteram gewezen inzake gedane uitspraak door de kamenr van assurantie en averijen d.d. 26-01-1724
Mandament relief d'appelBarent de Jong, kadet in het regiment te paard dezer landeElisa Sas, advocaat, wonende te 's GravehageBezwaar tegen het vonnis d.d. 27-04-1725 door schepenen van 's Gravenhage gewezen inzake voorgewende injurie
Mandament relief d'appelJohan van Krugelhoven, koopman te DordrechtErfgenamen van Jan Jansz van Boogaars, molenaar in Oud BeijerlandAchterstallige aflossing van een hypotheek en de rente daarvan
Mandament relief d'appelJan Masman, koopman te AmsterdamHerman segers, schipper en eigenaar van het schip BloemendaalBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d. 12-09-1725 inzake schade aan het schip
Mandament relief d'appelHendrik Ketelanus, wonende te AmsterdamMr. Pieter Coel de jonge, advocaat en procureur wonende te Delft Ariaantje de Meijer, weduwe van Willem de Jong, broodbakker, wonende te DelftOnrechtmatige overdracht van een schepen schuldbrief aan Pieter Coel de oude i.p.v aan een niet met name genoemd persoon ten laste van Willem de Jong
Mandament relief d'appelWouter Isacqs Por, wonende in Mijnsherenland van MoerskerkenCornelis Ariense Por, wonende in de Groep onder Strijen, zoon van Arien Leendertse Por en Geertruijd Simonse Hordijk gewoond hebbende in Mijnsherenland van MoerkerkenBezwaar tegen vonnis d.d. 03-09-1726 door schepenen van Strijen gewezen inzake levering van een niet opgemaakte staat en inventaris. Isacq Wouterse Por, suppliants vader was toenmaals voogd met Gerrit Simonse Hordijk over de minderjarige kinderen. (Geertruijd Simonse Hordijk huwde na de dood van Arien Leendertse Por in 1716 met Hendrik van Roijen, vertrok naar Oud- Beijerland en overleed in 1719)
Mandament relief d'appelMr. Gerard Bicker van Zwieten, Heer van Zwieten, Raad en vroedschap van Amsterdam, als executeur testementair van Agneta de Graaff, weduwe van Mr. Johan Baptista de HockepiedAdriana van Geel van SpanbroekBezwaar tegen het vonnis d.d. 14-05-1727 door schepenenen van Amsterdam gewezen inzake een te betalen bedrag van 1000,- gulden en het overgeven van twee zilveren kandelaars met initialen aan Adriana van Geel gelegateerd geworden
Mandament relief d'appelMr. Gerard van Zwieten, (als 36)Elisabeth van der BempdenBezwaar tegen vonnis door schepenen van Amsterdam d.d. 14-05-1727 gewezen inzake een te betalen bedrag van 1000,- gulden en overgave van een zilveren theeketel met comfoor aan Elisabeth van den Bempden gelegateerd geworden
Mandament relief d'appelMr. Gerard van Zwieten (als 36)Hester Tulp, weduwe van Joan van den Bemden, schepen van AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 14-05-1727 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een te betalen bedrag van 1000,- gulden en overgave van tapijten en een gouden doosje aan Hester Tulp gelegateerd geworden
Mandament relief d'appelMr. Gerard van Zwieten (als 36)Jacob Reijnst, kapitein der admiraliteit te Amsterdam gehuwd met Eva CliffortBezwaar tegen het vonnis d.d. 14005-1727 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een te betalen bedrag van 1000,- gulden aan Eva Cliffort gelegateerd geworden
Mandament relief d'appelJan Rijgaart, gehuwd met Johanna RaphaelJoost hendrik Stippius, curator in de boedel van Mighiel Raphael, suppliants overleden schoonvaderBezwaar regen het vonnis d.d. 08-02-1727 door schepenen van s'Gravenhage gewezen inzake overgifte van goederen nog uit de nalatenschap van suppliants overleden schoonmoeder, Elisabeth de Raat, komemde
Mandament relief d'appelHendrik Visser, broodbakker te AmsterdamGeertruijd van Breewaart, weduwe van Hendrick MulderBezwaar tegen het vonnis d.d. 08-07-1727 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake continuatie in het eigendom en bewoning van een huis en erf te Amsterdam, waarvan suppliant voor de helft eigenaar is
Mandament relief d'appelEstienne Rousselet, koopman te AmsterdamPierre MoureurBezwaar tegen het vonnis d.d. 02-09-1627 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake resitutie van een geldbedrag
Mandament relief d'appelEngel van der Meij, belasting ontvanger der bieren te Haarlem c.sJan Barentse Westrik, broodbakker te HaarlemBezwaar tegen het vonnis d.d. 09-10-1727 door schepenen van Haarlem gewezen inzake fraude bij inkoop van bier
Mandament relief d'appelAnna Brand, wonende te AmsterdamWillem BrooksBezwaar tegen vonnis d.d. 12-09-1927 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake teruggave van goederen
Mandament relief d'appelDina Burs, weduwe van Daniël Fruijtier, Heer van RithumAndries Boele, repatriant uit IndiaBezwaar tegen het vonnis d.d. 23-02-1728 door schepenen van Middelburg gewezen inzake taxatievan verkocht huis genaamd "Middelproijen"en land, waarvoor accoord was bereikt, koop gesloten en koopsom betaald, maar door onoordeelkundig beheer de waarde was verminderd
Mandament relief d'appelJan Everhard Grave, koopman te AmsterdamJacob Boursse, onder hypotheek eigenaar van een brouwerij en mouterij, woonhuis en erf gelegen aan de Oude Schans te AmsterdamBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam gewezen inzake een geschil over tocht en lichtgaten en gebruik van putwerken
Mandament relief d'appelDirk Wisselwerff, koopman te RotterdamTheodoor François de Meij, raad en vroedschap en oud burgemeester te Rotterdam, handelennd als hoofdofficierBezwaar tegen het vonnis d.d. 01-07-1728 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake het afleggen van getuigenis der waarheid in cas crimineel wegens vermeende mijneed
Mandament relief d'appelJoseph la Borde, wonende te AmsterdamTheodore Armand (zich hier noememde) een vagebonderende vreemdelingBezwaar tegn het vonnis d.d. 17-07-1728 door commissarissen van injurien gewezen inzake betaling van een vermeende schuld van 60,000,- gulden
Mandament relief d'appelJan Bake, koopman te AmsterdamHendrik Heijneke, compagnon van suppliantBezwaar tegen vonnis door schepenen van Amsterdam d.d. 14-12-1730 gewezen inzake het zonder toestemming belastern van het compagnonschap
Mandament relief d'appelJudel Jacobs, wonende te AmsterdamJan Gosselaar, mr. timmerman wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam d.d. 31-01-1731 gewezen inzake eigendomsrecht van een perceel en inning van de huur daarvan
Mandament relief d'appelJacobus Overvelt, brouwer te MonnikendamAlbert Drebbel, oud burgemeester en raad te Monnikendam, Dirk Boon, president en burgemeester en raad te Monnikendam als voogden over de minderjarige kinderen van Jocob KatwouwBezwaar tegen het vonnis d.d. 12-05-1731 door schepenen van monnikendam gewezen inzake geschil bij aflossing van een obligartie
Mandament relief d'appelMr. Nicolaes Steengraght, burgemeester van Veere, Lieven Boeije, raad van Zierikzee, als executeurs testementair van Mr. Cornelis Boeije, burgemeester van ZierikzeeCornelis Harinck, predikant te Oudelande, zoon en erfgenaam van Abraham Harinck, predikant te HeinkenszandBezwaar tegen het appoinctement d.d. 21-06-1731 door de schepenen van Zierikzee verstrekt inzake vermeend recht in de nalatenschap van Elisabeth Boeije, zuster van Mr. Cornelis Boeije
Mandament relief d'appelJan de Wolff, koopman te AmsterdamJacob Speciaal en Claas Ploeger, assuradeursBezwaar tegen het vonnis d.d. 21-03-1731 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake vergoeding van geleden schade uit de opbrengst van de walvisvangst opgelopen door het vastlopen van het schip op een klip
Mandament relief d'appelSamuel Keijser, koopman te AmsterdamJaecques Robethou, koopman te AmsterdamBezwaar tegen vonnis d.d. 19-06-1731 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake door de zoon Isacq Keijser doorverkochte goederen van Hendrick van der Heijden, welke laatste de goederen niet had betaald aan jaecques Robethou
Mandament relief d'appelDe weduwe van Mourits Dreijer en zoon wonende te Amsterdam, handelend voor wijlen Commissieraad Jannes Collet, gewoond hebbende te ChristianiaDe weduwe Jacob Jense en haar zoon Peder Hansse beiden wonende te CristianiaMoeilijkheden bij het aflossen van twee wisselbrieven waarvan het restant zou worden betaald uit de assurantiepenningen van een verongelukt schip
Mandament relief d'appelArij Vonk, wonende te KatendrechtLijntje van Dijk, wonende te KatendrechtBezwaar tegen het vonnis d.d 17-11-1731 door schepenen van Katendrecht gewezen inzake vergoeding van onkosten en alimentatie voor het kind uit hun buitenechtelijke relatie geboren
Mandament relief d'appelSamson Salomons, koopman van de Hoogduijtse Joodse Natie wonende te AmsterdamB. Jacobs, alias Hartogh en Benedictus Jacobs de VriesNalatigheid en moeilijkheden bij afhandeling en voldoening van een wisselbrief
Mandament relief d'appelElisabeth Heicoop, (voor zichzelf en voor 1/3 deel erfgenamen van haar broer Wouter, ook als erfgenamen van haar overleden zuster Mariaook voor 1/3 deel erfgename van Wouter en voor haar broer Johan Wouter, allen nagelaten kinderen en erfgenamen van Johan Heicoop, oud raad van DordrechtMaria Schoen, wedeuwe en boedelhoudster van Johan Bosman, koopman te DordrechtBezwaar tegen de uitspraak van de kamer judicieel te Dordrecht d.d. 09-04-1732, inzake verrekening van een wisselbrief tegen geleverde wijnen en andere winkelwaren
Mandament relief d'appelJan van der Driest, wonende te St. Annaland op Tholen, gehuwd met Jacoba Rauveroij C.S. allen erfgenamen van hun vader en grootvader Anthonij Rouveroij die een tweede huwelijk aanging met Maria van DulmenJosephus lab Court, weduwnaar van Maria van DulmenBezwaar tegen vonnis van schepenen van Tholen d.d. o02-05-1732 gewezen inzake een foutieve veronderstelling van la Court als zouden de supplianten een genoegzame garantie , diene te leveren alvorens hij staat en inventaris der goederen moest leveren
Mandament relief d'appelWillem Kool, wonende te BerkelArij Zijdenbosch, mr. timmerman, wonende te HilligersbergBezwaar tegen de vonnissen door het gercht van Berkel en Rodenrijs d.d. 28-01-1732 en door de welgeboren mannen van Delfland d.d. 23-06-1732 in een niet genoemde zaak gewezen
Mandament relief d'appelJean Cahoers, Abraham Dozij, Daniel van Eijs en Pierre Robineaux, allen wonende te Leiden, als voogden over de meerderjarige kinderen van wijlen Philip Jordan en Jeanne de Gevreijfrancois la Pierre, gehuwd met Jeanne de GevreijBezwaar tegen vonnis door het gerecht van Leiden d.d. 07-07-1732 in niet genoemde zaak gewezen
Mandament relief d'appelFrancois Valleree, wonende te DirkslandDingeman Anemaat, secretaris van Zevenbergen in zijn privé en voor Mr. Willem van Assendelft, burgemeester van s'Gravenhageen de weduwe van secretaris Adriaan AnnemaatBezwaar tegn vonnis d.d. 13-11-1734 door schepenen van Nieuw Craijerspolder gewezen inzake het niet nakomen van afspraken bij de huur van 65 gemeten, 29 roeden zaailand in de polder van van Nieuw Craijersplaat gemaakt
Mandament relief d'appelAbraham de Vries, arts te AmsterdamHartog Levij, broer van de vrouw van de Vries, genaamd Duifje Isaacs HartogBezwaar tegen vonnis d.d. 20-03-1736 door schepenen van Amsterdam gewezen, inzake frivole middelen gebruikt om uit te komen onder terug betaling van geld dat hem jaarlijks, zonder vergoeding van rente, was uitbetaald onder contract bij suppliants huwelijk gesloten
Mandament relief d'appelIsaq Issindorp, koopman te DordrechtSara de Mendina, moeder van Isaaq FidanqueBezwaar tegen vonnis door schepenen van Amsterdam d.d. 14-07-1740 gewezen inzake haar bewering rekeningen te hebben voldaan voor haar insolvente zoon. isaaq Fidanque en die nu door de curator van de insolvente boedel uitgekeerd te willen hebben ten nadele ven overige crediteuren
Mandament relief d'appelMr. Johannes Schopman, advocaat van t'Hof en Leonard Bijlant, notaris te s'Grvanhage, op last van de voornaamste crediteuren van Mr. Balthazar Mandt, wonende te GoudaMr. Balthazar MandtBezwaar tegen vonnis door schepenen van Gouda d.d. 06-07-1740 gewezen inzake overgave van documenten na hoor en wederhoor van partijen
Mandament relief d'appelJohannes Vergeel, koopman te AmsterdamMartinus Sagmans, koopman te AmsterdamBezwaar tegen vonnis d.d. 29-11-1740 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake moeilijkheden bij de levering en betaling van een partij mallebaerse cardamon, gekocht door makelaar Hendrik Attee in opdracht van suppliant
Mandament relief d'appelJacob De veer, koopman te Amsterdam in opdracht van Coensen de Veer, kooplieden te MarseilleWillem Kup, als vader van Paulus Voortst KupPaulus Voorst Kup is in dienst getreden als boekhouder van Doensen en De Veer, Zijn vader zal borg staan voor tekorten tot een bepaalde som. De zoon draagt bepaalde bedragen niet af en vertrekt. supplianten hebben nu bezwaar tegen vonnis d.d. 14-07-1740 door schepenen van Amsterdam gewezen waarin aan hen eis werd ontzegd om de schuld op de vader te verhalen, wat bij contract was vastgesteld
Mandament relief d'appelAdam Huijgens, wonende te AmsterdamGualterus Holtius, baljuw van KoudekerkVermeend onbevoegd vissen in de Hogewaartse Polder te Koudekerk
Mandament relief d'appelJan van Meersum, brouwer te Alkmaar, gehuwd met Maria Strandvliet, dochter van Maarten StrandvlietPieter Bonser, wonende te Amsterdam, gehuwd met Geertruij Strandvliet, enige erfgenaam van Grietje Strandvliet, Maarten en Grietje Strandvliet zijn voor een zesde part erfgenaam van Jacob Pieter CorfBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Alkmaar d.d. 19-12-1741 gewezen inzake een geldsom die Bonser van suppliant opeist
Mandament relief d'appelAbraham Masurel, koopman wonende te AmsterdamJacob Senior Coronel, koopman wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 12-01-1742 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake zwendel bij levering van 27 vaten salpeter
Mandament relief d'appelEngelbert Kevelskamp, wonende te AmsterdamAbraham Wallis, zwager van de suppliant en Hermanus en Damaen Kevelskamp, zonen van suppliantBezwaar tegen beslissing van schepenen van Amsterdam d.d. 01-08-1742, inzake het tegen de zin van de suppliant aanstellen van een administrateur over zijn goederen
Mandament relief d'appelJacob Bakker, wonende te AmsterdamJohanna Catharina Cramer, dienstmeid van suppliantBezwaar tegen vonnis door schepenen van Amsterdam d.d. 11-07-1742 gewezen, inzake het verbreken van vermeende trouwbeloften
vorige
12...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in