Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
7880 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 7880 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
F. Brouwiers, kapitein, in dienst van dit land en echtgenote Alletta Cornelia van der MeerAppolonia van Zeestraten, weduwe van wijlen Johan van StaverenHet verzoek geen machtiging aan Appolonia van Zeestraten te verlenen zonder det de suppliant is gehoord00-00-0000
Pieter Idsweert, burger en inwoner van Meenen.Gabriel de Serre,luienant Kolonel van het Regiment van Linden.Tegenpartij moet bij vonnis van 22-02 1716 een bedrag van 1224 gulden voorschot betalen.00-00-0000
Neelken Jansdr, laats weduwe van Ghijsbrecht Stoffelsz, wonende te NieuwkoopStoffel Ghijdbrechtsz, Jan Aeriaenz, gehuwd met Manken Ghijsbrechtdr en Thons Heindricksz, schipper, gehuwd mmet Tijntgen Ghijsbrechtsdr, kinderen en erfgenamen van de voornoemde Ghijsbrecht StoffelszVerkoop van een huis en erf uit de nalatenschap van Ghijsbrecht Stoffelsz03-07-1523
Willem Bartholomeeusz Ruijter, wonende te AmsterdamNoe Willensz, koopman te LeidenBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d. 21-09-1635 inzake het niet voldoen van een schuld24-10-1535
Fredrick Cornelisz Buijs, wonende te Maassluis ( borg voor Willem Gijsen van Veen te Rotterdam, pachter van de meelaccijns aldaar) c.sDirck Troost, deurwaarder van de gemene middelen te RotterdamBezwaar tegen de verkoop enkele inbeslag genomen huizen en andere goederen, eigendom van Buijs c.s., ondanks het verbod bij vonnis van de schout en het gerecht van Maassluis d.d. 01-06-163802-06-1538
Jonker Leo van Abbinga, wonende te Amsterdam, zoon van Adolf Abbinga en Griete GerritseSijmon NoormanToestemming om een rente brief tot last van het land af telossen en te lichten17-02-1544
Maria Anthonides van der Linden, weduwe van Mr. Hermanus Eijsleven, advocaat, wonende holwerd ( Holwaerd vermeld) in Friesland, dochter van Dr Hermanus Anthonides van der Lindennen Claes van der Heijden, beiden overledenDs. Abrahamus van der heijden, professor in de theologie te Leiden. Johannes van der Heijden, predikant te Amsterdam, Daniel van der Heijden, Pieter ter Haer, man en voogd van Janneken van der Heijden en Maria van der Heijden, allen erfgenamen van Clara van der HeijdenWeigering van de erfgenamen samen voor de helft van Clara van der Heijden, om aan de erfgenamen van de andere helft, zijnde supplianten, haar deel uit te keren05-20-1550
Pieter van Es, wonende te RotterdamKrijna Maria Schouten, huisvrouw van Pieter van EsScheiding en verdeling van goederen, separatie van bed, tafel, bijwoning en goederen, zorg voor kinderen met name: Catharina Louisa van Es en Maria Johanna van Es en alimentatie voor deze15-12-1609
Jan Gerritsz Barrevelt, man en voogd van Barbara Jochiemsdr, Jan Jansz Buijs schoorsteenmaker, gehuwd met Lijsbeth Jochiemsdr en Andries Jansz Backer, gehuwd met Willemgen Jochiemsdr kinderen en erfgenamen van Jochiem Jansz CoolMaerten Ghijsbrechtz Cnotter, warmoezenier te LeidenAchterstand in de betaling van de custing op een stuk land in het ambacht van Leiderdorp23-01-1623
Jan IJsbrantsz van Bijlant, koopman te Delft en borg voor Jan Jacobsz, alias Jonge Cabbelau, wonende te GoederedeDaniel Jansz en Arjen Jacobsz timmerman, voogden over de boedel van de inmiddels overleden Jacob CabbelauAchterstallige aflossingen te betalen rente van een obligatie24-01-1623
Cornelis Corneliszn, wonende te AbbenbroekBaljuw en leenmannen van AbbenbroekVerhindering om een verklaring af te leggen voor het gerecht van Abbenbroek inzake belediging van Mautgen Jacobdr, aangegeven door jonker Pieter van Vanewelt e.a12-04-1623
Cornelis Cornelisse te AbbenbroekDe baljuw en leenmannen van AbbenbroekGijzeling wegens het niet betalen van geeiste inleggeld12-04-1623
Pieter en Andries Moerbeeck, kooplieden te AmsterdamThijmen en Jacobsz Hindelopen, Jacob Backer, Philippo Calandrini, Dirck Vlaming cum socie kooplieden te Amsterdam en curatoren over de boedel van Bartholomeus Munter, eertijds wonende te AmsterdamGeschil over afhandeling en betaling van lopende contracten met de Ierse Compagnie18-04-1623
Crijn Corneliszn Boij de Oude, koopman te ZierikzeeLieven Matheusz Cocq de JongeBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Zierikzee gewezen d.d. 07-04-1623 waarbij de suppliant bevolen wordt nader te antwoorden op de eis19-04-1623
Pieter Adriaensz, Cornelis Jacobszn en Gerrit Claesz BraeckJan Pieters Bleijck, oom en voogd van Maritghen Gerrits, nagelaten kind van Aertgen PietersVonnis van het gerecht van Overschie en Hogeban inzake door de supplianten te betalen som geld25-04-1623
Adriaen Cornelisz van Cleeff, schout van Giessn Oudkerk, Joost Willemsz van Houwelingen, Jan Gerritsz, Balthasar Heijndricxz en Cornelis Pietersz Backer, heemraden van Giessen-Oudkerk en GiessendamGhijsbrecht Ghijsbrechtsz, schout van Giessendam, Cornelis Jan Ghijssen en Adriaen Jansz Brouwer, gewezen waarslieden van Giessenbenedenkerk en GiessendamBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Dordrecht gewezen d.d. 02-02-1623 inzake een geschil over geleverde zeilen en touw voor de molens van Giessenbenedenkerk en Giessendam10-05-1623
Bartholomeus Dirck Vinck,erfgenaam van Dirck Coenelisz Vinck, wonende te LeidenFloris Maerteinsz, wonende te WarmondAchterstallige aflossing van een obligatie15-05-1623
Maertgen Adriaansdr, weduwe van Jacob Cornelisz BoonWillhem Melchiorsz Welhouch, wonende te SchiedamOnenigheid over de verdeling van de opbrengst van een vicari, gesticht door Geertruijt Floris Heijndricxdr16-05-1623
Jacob Gerritsz als man en voogd van Jennitgeniens en Sijmon Pietersz van de Stroet, als oom en voogd van Cornelis, Lijsbeth en Griet Ariens, kinderen van Adriaen Cornelisz Koij (coij) en Geijrte PieterszCornelis Michielsz van Rijngen, brouwer van de " Drie Haringen" te DelftBezwaar van de supplianten tegen de door van Rijngen geeiste openbare verkoop van een huis23-05-1623
Jan Adriaensz Caemerlinck, wonende te ZierikzeePauwels Stoel, wonende te 's GravenmoerBezwaar tegen het vonnis door schepenem van Zierikzee gewezen d.d. 19-05-1623 inzake de ontruiming van de molen, die Caemerlinck van Stoet gehuurd heeft26-05-1623
De weduwe vanJaecquue Kieckeport, wonende te AmsterdamWeintgen Hudde, wonende te KampenBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d. 13-05-1623 inzake het beslagleggen op een aandeel van de Oost Indische Compagnie, eigendom van de suppliante29-05-1623
De voogden van het weeskind Dirck Adriaensz BackerBartholomeus Maertensz en Egbert Jacobsz, administrateurs van de goederen van de kinderen van Marijtgen Adriaensdr, erfgenamen van Annetgen BartholomeusdrAfhandeling van een proces met de supplianten als gedaagden en de voorn Annetgen Bartholomeus als eiseres03-07-1623
Daniel Heindricksz, Schriver, koopman te AmsterdamMelchior van HoornBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d 23-06-1623 inzake aflossing en betaling van achterstallige rente van een obligatie04-07-1623
Jan Pietersz van Warmont, schipper, wonende te RijnsburgGerrit Dirksz Nachtegael, herbergier te OegstgeestAchterstallige van geleverd bier04-07-1623
Crijn Fransz Rottervalle, gehuwd met Martijntgen AdriaensdrGerrit Jacobsz CoolBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Bloemendaal gewezen d.d.03-05-1623 inzake aflossing van een hypotheek07-07-1623
Anna de Stoppelaar, weduwe van Mr. Maerten Cromstrijen, advocaat bij het Hof van Holland, als vertegenwoordigster van haar kinderenCornelis Jansz Bon, wonende in de polder Bommel onder OoltgenplaatAchterstallige betaling van pacht12-07-1623
Willem Nicolaes Cromstrijen de OudeJan Cornelisz van Drijel, wonende in CromstrijenAchterstallige betaling van pacht13-07-1623
Willem Eeuwoutsz Prins, brouwer te Rotterdam, vertegen -woordigende Willem Ottensz SchuijmGeertgen Gijbertsdr, weduwe van Andries Pietersz en haar borg, Pieter Heijndrick Huijgennsz, wonende te SchoonhovenAchterstallige betaling van een aflossing en rente van een hypotheek op een schip14-07-1623
Vrouwe MargrieteHugo Spieneng, koopman te RotterdamGeschil over de verkoop van de Hoge Heerlijkheid van de Vrijehoeve en de ambachtsheerlijkheid van de Vrijehoeve, Aarlanderveen en Gnephoek aan Spieneng18-07-1623
Hilleken Aerstdr, weduwe van Claes Coeneliszn ,notaris in Oud BeijerlandGrietgen Cornelisdr, zuster ven Claes Corneliszn en Marietgen Ellen,dochter van Adriaantgen Cornelisdr, eveneens zuster van Claes CorneliszGeschil over de nalatenschap van Claes Corneliszn25-07-1623
Crijntgen Hendricx, weduwe en boedelhoudster van Louweris ( Louris) Cornelisz van der SchoorSecretaris en gerecht van KlaaswaalGeschil over het beheer van de nalatenschap van Louweris (Louris) Cornelisz van Schoor04-08-1623
Cephas van de BaerseJan Their, baljuw van Domburg en Jonker Johan de Morgneau, baljuw van VeereVonnis van burgemeester en schepenen van Domburg d.d. 21-07-1623 inzake te stellen cautie08-08-1623
Neeltgen Pietersdr, weduwe van Sijmen Block, wonende op WalcherenWouter JasperszGeschil over betaling van de koopsom van een stuk land groot 5 gemeten en 96 roeden, gelegen in Oud-Vlissingen15-08-1623
Heijnrick Piggen, secretaris van st' MaartensdijkCornelis Blick, vertegenwoordigende de weduwe van Arent Marinuszn te ScherpenisseBezwaar tegen vonnis d.d. 24-07-1623 inzake beslaglegging op te velde staande gewassen15-08-1623
Adriaen Pietersz Boer en Willem Pietersz Boer, wonende te Waddinxveen, als borgen voor Adriaen Cornelis Neel MeijnesFrans Willemsz, kleermakerGeschil over de betaling van de lasten, rustende op een huis, dat door Adriaen Cornelisz Neel Meijnsz gekocht is19-08-1623
Thonis en Jan Corneliszn Soos, wonende te SchoonhovenJan Pieterszn, Nijpoort, lakenkoopman te UtrechtBeslaglegging op goederen uit de nalatenschap van hun vader, om hiermee de schulden van hun broer Rochus Corneliszn Soos te voldoen19-08-1623
Dirck van Vrijenes, wonende te SchoonhovenJan Gerritzoon van RietveltBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Schoonhoven gewezen d.d. 18-07-1623 inzake beslaglegging op goederen toebehorend aan Jacob Jacobsz, welke zich bevinden in en bij het huis dat Jacobz van de suppliant heeft gehuurd21-08-1623
Jan Claesen Verheij, metselaar te GoudaJan Joosten de Horn, ook wonende te GoudaBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Gouda gewezen d.d. 09-08-1623 inzake een geschil over het plaatsen van nieuwe ramen in zijn huis door Jan Joosten22-08-1623
Boije Cornelisz Roodt, wonende te HoornAmbrosius jacobsz, wonende te HoornVonnis door het gerecht van Hoorn gewezen d.d. 26-06-1623 inzake achterstallige huurpenningen22-08-1623
Clause le Maire, wonende te s' GravenhageWalter Couley, EngelsmanDreigement van Walter Couley de suppliant te vermoorden25-08-1623
Adriaen Neel Meijnse, wonende te Gouda, man en voogd van Aerjaentgen Harmansdr en Jan Lenertsz, wonende te Zwammerdam, voor hemzelf en zijn broers, allen kinderen van Dirckgen HarmanssdrCornelis en Jacob Reijnierszn Block, wonende te Gouda en Thomas Aestsz Puttershouck, secretaris van SluipwijkAchterstallige aflossing van een hypotheek op 9 morgen land25-08-1623
Claes Claesz Pille, wonende te NieuwehoornThomas Dammisz SasburchVerschil van mening over achterstallige aflossing van een lening met als onderpand 12 gemeten land onder beneficie van cautie26-08-1623
Olivier Jansz, koopman te AmsterdamJan van HensbergenBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Amsterdam gewezen d.d. 29-08-1623 inzake beslaglegging op een partij huiden, door Albert Burgersz, wonende te Deventer, zowel aan suppliant als aan Van Hensbergen in onderpand gegeven29-08-1623
Nicolaes Dircxsz van Lijn, wonende te Leiden als voogd van de kinderen van Sijmen Gerbrantsz, mede-erfgenamen van Mr. Floris HeijSijmen Claesz ColijnNog te vorderen schulden uit de nalenschap van Floris Heij, waarvan de goederen van Colijn als onderpand afgegeven zijn en die door Colijn verkocht dreigen te worden29-08-1623
Willem de Moij, drossaart van PolsbroekAdriaen Suijtlandt, schout van Zuid-PolsbroekWeigering van Suijtlandt om na beindiging van het huurcontract het door hem bewoonde huis (eigendom van suppliant) te ontruimen en de achterstallige huur te betalen29-08-1623
Louwijs de Gheer, koopman te AmsterdamGallois DogiersBezwaren tegen het vonis door het gerecht van Amsterdam gewezen d.d.23-08-1623 inzake een geschil over de datum van leverantie van een partij wapens30-08-1623
Jaques Craeck, solliciteur, wonende te s' GravenhageVrouwe Agneta Bercq, weduwe van kolonel EdmondtBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van s' Gravenhage gewezen d.d. 31-07-1523 inzake betaling van 2000.- gulden04-09-1623
Cornelis Ijsbrantsz, wonende te HoornJan Pieterszoon, wonende te Graft en Pieter Claesz, wonende te Limmerschouw in de ban van WinkelHet niet terugbetalen van een lening, groot 1200 Carolusguldens en de rente hiervan04-09-1623
Anthonis Gijsberts,schout van s'Hertogenbosch voor het Hof van Utrecht aangestelde curator van de nalatenschap van de Heer van BraeckelWeduwe van jonkheer Statius van AeswijnHet niet betalen aan de heer van Braeckel door Jonkheer Statius van Aeswijn van de meerwaarde van 12 morgenland, die van Aeswijn ontvangen heeft in ruil voor 6 morgenland06-09-1623
Mr. Jacob van der Blocq, advocaat voor het Hof van Holland, als man en voogd van Helena van der Blocq en vertegen-woordigende Bartholomeus van der Blocq, zijn onmondige zwager, mede erfgenamen van Casper LantingHendrick Lanting en Jan Thielmans van der Blocq (vader van Helena en Bartholomeus van der Blocq)Hendrick Lanting en Jan Thiemans van der Blocq hebben zich niet gehouden aan de bepalingen in het testament van Casper Lanting, waardoor Helena en Bartholomeus van der Blocq benadeelt dreigen te worden07-09-1623
vorige
12...158
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in