Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: wilhelmina

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
2 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 2 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Mr. Johannes van Doelen; Anna Wilhelmina van Doelen, weduwe van Everard Johan Römer, beiden wonende te Utrecht; Jacoba Beatrix van Doelen, wonende te MaarsenJan Sterk, wonende te Moordrecht en Anna Maria Sterk, wonende te Leiden, enige nagelaten kinderen en erfgenamen van wijlen Maria van Riebeeck (Riebeek), weduwe van Jan SterkDe goederen, geld en effecten uit het vernielde huis van wijlen Mr. Willem van Riebeeck, zijn vrouw Sara Johanna van Doelen en dochter Cornelia Johanna van Riebeeck; verwanten: Christophus Carolus van Fricht en Pieter de Sek. Onenigheid over de verdeling van de goederen.28-09-1810
Wilhem Willink en Jan Willink, kooplieden, wonende te AmsterdamCharbon en Zoon; Sebastiaan van Noeten Jansz; C.S. Sander (Coert Simon Sander); weduwe van P. van Staden; Ar. Franciscus Henricus Moorrees; Wilhelmus (Wilhelminus) Buddingh; I.M.Simons en David Berck; G. Bramer; I. Boelen en J. Boelen junior; Pieter Engelen; Hendrik Elser; Barend Glasius - speciale gemachtigde van Cornelis Jan Meyer - oud raad te Utrecht, in huwelijk met Wilhelmina Elisabeth Catharina van Staden en haar zuster Johanna van Staden, de enige erfgenamen van wijlen hun moeder Anna Groeneman, weduwe van Pieter van Staden; mitsgaders en de rato caverende voor Aldert Jan Glasius in huwelijk met Johanna van Staden.Bezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam in dato 16-09-1808 inzake een koopcontract van goederen - 548 balen koffie, het niet nakomen van deze contract veroorzaakte schade aan de supplianten03-05-1809
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in