Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: wilhelmina

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
5 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 5 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament om executie te zien decernerenPieter Opperdoes, burgemeester en Raad van de stad Hoorn, gehuwd met Magdalena Ment; Arend Groot, Raad van de stad hoorn, gehuwd met Alida Ment.Wilhelmina de Veth, weduwe van Cornelis Ment de oude, voogdesse over de minderjarige kinderen en mede ergename van Cornelis Ment de jongeDe boedel van Wijlen Cornelis Ment de oude alsnog te laten inventariseren en te taxeren, zoals was overeengekomen met Pieter Opperdoes.
MandementMr. Louys Heynsius, Adriaen Heynsius en Erckenraet Heynsius voor zichzelf en Louys en Adriaen Heynsius als de voogden van Cornelia Heynsius, hun minderjarige zuster en de erfgename van Willemina Thierens, dochter van Philippina Heynsius, haar overleden zuster en Anthony Thierens, en haar universele erfgenameAnthony ThierensBevel aan de tegenpartij tot levering van de staat en inventaris onder ede aan de supplianten en te laten volgen de legitieme portie van Wilhelmina Thierens uit moeders nalatenschap en te betalen 400 Carolusguldens zoals in het testament is aangeduid
Mandement van arrest op goederenAnthony van der Hulst te Den Haag, vader en voogd van Anthony van de Hulst de jonge en Maria van der Hulst verwekt bij Magdalena Everaerts, zijn overleden huisvrouw; Dr. Ludovicus Thimade (?), advocaat en gehuwd met Wilhelmina van der Hulst; Jacobus Palavoisine, vaandrig in het garnizoen van Maastricht en gehuwd met Sibilla van der Hulst; Thomas Duyff, wijnkoper in Den Haag en gehuwd met Helda van der HulstMargareta Everaerdts, de weduwe en boedelhoudster van Cornelis Mouritsz, bij leven solliciteur in Den HaagAchterstallige som betaalbaar op obligaties van Cornelis Mouritsz
Mandement van arrest op goederenDiverse personen als de crediteuren van juffrouw Wilhelmina van LeeuwenMr. Johan Claerhout als gemachtigde van de erfgenamen ter andere zijde en de erfgenamen van Cornelis van TeylingenBetaling van achterstallige sommen aan de supplianten door de tegenpartij
Mandement van Rau Actie, pro deoJohanna Wilhelmina Langenberg, weduwe van wijlen Coenraad Metelerkamp te Hillegersberg als moeder en voogd over Coenrada Metelerkamp, minderjarige jongedochter te RotterdamFrancois Bollenois, en Abraham Bollenois zijn vader, te RotterdamFrancois Bollenois heeft Coenrada Metelerkamp bezwangerd, en haar moeder vraagtn aan de vader van Francois 600 gulden (defloratie) 100 gulden (bevalling) en 3 gulden per week totdat het kind 18 jaar oud is, en zelf de kost kan verdienen
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in