Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
11 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 11 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Cornelis Verdonck, koopman te RotterdamSymon Pauwelsz de Bats, wonend in Heinkenszand in het land van GoesAchterstallige betaling na levering van wollen lakens22-06-1651
Jan Douche, gehuwd met Jacomyna Quakelveen, de weduwe van kapitein Jan Graveau, gewoond hebbend te Rochelle in FrankrijkDe weduwe van scheepskapitein Jacob Foran te Rotterdam, bij leven f 1800 schuldig aan zijn zwager Gabriël Grain te RochelleGabriël Grain had beslag laten leggen op de lading van een schip bevracht door Jan Graveau waarin Foran partenier (medereder) was. Om het schip vrij te krijgen had Graveau f 1800 betaald en getracht dit van de weduwe van Foran terug te krijgen. Deze had echter de supplianten onder valse voorwendselen laten arresteren die het arrest inmiddels ongedaan hadden gemaakt bij het hof. Zij willen nu beslag laten leggen op haar huis in Rotterdam om alsnog de achterstallige schuld te innen.16-05-1651
Jan Reyniersz de With, te RotterdamDe erfgenamen van Bastiaen Bastiaensz Pors, bij leven wonend te CharloisSchuld gehypothekeerd op 3 morgen 67 roe land, die na herhaalde aanmaningen niet is betaald zodat suppliant beslag wil laten leggen op gewassen en vee op het land19-06-1653
Jan van Huyseren, burger en koopman te Windau in Courland (Letland), voor zichzelf en namens zijn medereders aldaar woonachtig, als eigenaars van het voormalige fluitschip St. Jan Baptist of de DooperDe tegenwoordige schipper, matrozen, reders en anderenVerzoek beslag te leggen op het schip met toebehoren dat momenteel in de Leuvehaven van Rotterdam ligt, voordat het geladen weer vertrekt: het schip was eerder door Engelse kapers of piraten gekaapt en van teken en naam veranderd18-11-1653
Jannetje van der Snoeck, de echtgenote van Cornelis Bijlandt thans buitenslands, met last en procuratie van haar manIJsbrandt Bijlandt, broeder van Cornelis Bijlandt en apotheker te DelftBeslag van in bewaring gegeven rentebrieven bij de tegenpartij (een is inmiddels verkocht aan Cornelis d'Helt te Delft en de ander aan Johannes Franz, in Rotterdam en Den Haag) en teruggave van de brieven aan de suppliante met de vruchten vandien25-06-1657
Joffrouwe Anthonette van Duynen, weduwe wonend te Rotterdam, mede erfgename van haar moeder Aeltje van VeldePieter Jan Joosten te StrijenBeslag op goederen wegens geleend kapitaal waarvoor geen termijnen zijn betaald ondanks herhaalde verzoeken en waarschuwingen; alleen uitstel met schone beloften30-07-1653
Johan van Weel, notaris en procureur te Rotterdam, met actie en transport van Jan Gruninger die last en procuratie had van Humphrie Davie, koopman te RotterdamGerrit Hartinck, te BreevoortAchterstallige schuld die de supplianten willen terugvorderen door beslag te leggen op een tegoed dat Hartinck eerstdaags in Den Haag zal komen opnemen01-02-1653
Johannis Mulder te Rotterdam, via zijn oom Cornelis Bosch onder contract, met Manuel Spranger, Adriaen Gerritsz en Jacob Faes, kooplieden te AmsterdamVrienden en erfgenamen van wijlen Cornelis Bosch, echtgenoot van joffrouw Cornelia AdriaensdrEis tot beslagname van goederen wegens het niet nakomen van het contract met Johannis Mulder22-02-1653
Marcus Moodt, Schots koopman te RotterdamTobias Houwel, Schots schipper wonend te Aluwa (Alloa)De suppliant wil de achterstallige schuld van de tegenpartij invorderen door beslag te laten leggen op diens schip inclusief lading, genaamd de St. Jacob06-07-1656
Mr. Andries Berlicom, secretaris van RotterdamEngelbrecht de Groot, wonend te Oud-PiershilVerzoek om beslag te mogen leggen op de gewassen op het land wegens achterstallige landhuur20-06-1653
Suys Henriques Reinel, Portugees koopman te AmsterdamWouter Abrahamsz, voormalig koopman te Rotterdam en sinds enige tijd consul in PortugalSchade van f 4520 door acht scheepsladingen zout volgens contract niet af te nemen15-11-1651
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in