Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
2 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 2 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
1). De weduwe van wijlen George Peiffer; 2). Jacque Revors; 3). Coenraad Godding; 4). Christiaan Bemelmans; 5). De weduwe Gielen; 6). P. Keunings; 7). J.L. Eijmaal; 8). De weduwe van wijlen C.M. Albrechts; 9). De erfgenamen van wijlen Henricus Kuipers en Maria Margaretha Deumers, in leven echtelieden; 10). Jean Schaf; 11). Pieter Lipkens; 12). P.T. Melliard; 13). A. Melliard; 14). Anselmus Cox; 15). Marie Lutgarde Lensens, priorinne van het paenitentenklooster; 16). M.G. Dieudonne: De zich schrijvende gezusters Peron; 17). Servaas Niest; Allen wonenden te Maastricht.Ernest van Holstein, wonende te Stevensweert, gelegen onder het resort van Hun Hoog Mogenden (De Staten Generaal)De oude schulden van de tegenpartij en zijn moeder, de weduwe van Honstein, geboren Lardenoy de Ville, en de gelden van Ernest van Honstein, berustende onder Jan Mulder, klerk ten furneerkamer van dit Hof22-07-1776
Mr. Isaac (Isaacq) van Teijlingen, Raad in de Vroedschap van Rotterdam, en Etienne Paul Bouwer, wonende te AmsterdamMaria Bouwer, weduwe van wijlen Jean Jacques Coudere, wonende te AmsterdamTwee obligatiën, van elk 10.000 gulden, die de supplianten veilig willen stellen voor de aanspraken die de erven Jean Jacques Coudere zouden willen pretenderen. Twee obligatiën van elk 10.000 gulden die de supplianten veilig willen stellen voor de aanspraken die de erven Jean Jacques Coudere zouden willen pretenderen15-04-1776
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in