Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
15 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 15 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandement om betalingAntony Coninck, koopman te RotterdamJohan Juriens, koopman in ParijsAchterstand in betaling van 2089 kronen plus rente
Mandement om betalingJohan van der Burgt, procureur voor het gerecht van Rotterdam en gehuwd met Liedewyna Muys, de dochter van Antoni Muys zaliger en Anna van Raveswaey (daarna gehuwd met Arnolt Jonchout)De weesmeesters van de stad SchiedamAanspraak suppliant namens zijn vrouw op het kapitaal plus rente wegens overlijden van Arnolt Jonchout (tweede echtgenoot van Anna van Raveswaey)
Mandement om betalingJuffrouw Alida Hofflant, de weduwe van Daniel Clarke, bij leven koopman te RotterdamPieter Adriaensz TollBetaling van een som plus rente op basis van een obligatie wegens geleverd goed aan haar man
Mandement om betalingJuffrouw Elysabeth van Amerongen, mondige dochter van Francois van Amerongen, bij leven koopman te Rotterdam, mitsgaders Mr. Hugo de Roy, de gekozen voogd van supplianteMr. Philip van Lanschot, te Alkmaar als voogd van de goederen van drie kinderen van de heer burgemeester van LanschotTerugbetaling som (f 500,-) aan de suppliant
Mandement om betalingJohan van der Heyde, koopman in Den Haag, met actie en transport van Nicolaes du Chemin, koopman te RotterdamNicolaes van Terlingen, te RotterdamEen verjaard vonnis ten laste van de tegenpartij aan de suppliant te voldoen met een interest van acht procent vanaf de vonnisdag tot en met de dag van voldoening
Mandement om betalingDavid Cardon, koopman te RotterdamAbraham Amse, brouwer te HaarlemAchterstallig bedrag aan geld
Mandement om betalingDe weduwe van Hugo Bastiaensz van der Made te Rotterdam alsmede van Daniel Paludanus in het dorp van Beijerland, beiden geweest zijnde dekens van het Craemers- en Glazemakersgilden binnen de stad DordrechtDe gezamenlijke dekens van de andere gilden aldaarBetaling van voorschotten, onkosten en inhalen van verzuimde tijd wegens hechtenis op de Voorpoort ingevolge de opdrachten vanuit opgelegde bezigheden van de andere gilden en privileges vandien
Mandement om betalingJacominia van Vliet, de weduwe van Arent van den Graeff, notaris te RotterdamAndries Heffelt de Dinter, baljuw van Oud-BeijerlandAchterstallige koopsom volgens de koopvoorwaarden van een windoliemolen met bijbehorend woonhuis
Mandement om betalingDe kinderen en erfgenamen van Mr. Johan van Driel, bij leven oud-schepen van RotterdamLeendert Pietersz Arckenbout, wonend in het land van VoorneAchterstallige pacht plus interest voor duingrond in Voorne
Mandement om betalingPyeter Mouet, koopman van wijnen te RotterdamDe weduwe en erfgenamen van Adriaen Stevensz Crillaerts, bij leven wonen de WoudrichemBetaling van een achterstallige som op obligatie wegens aan de tegenpartij geleverde wijn en brandewijn
Mandement om betalingJacob Baselier, koopman tegenwoordig wonend te Antwerpen, als voogd van de tien minderjarige kinderen en erfgenamen van Rombout le Fer, bij leven koopman te MiddelburgDe weduwe en erfgenamen van Jan BLom, brouwer te RotterdamAchterstallige som op obligatie sprekende ten laste van Johan Blom
Mandement om betalingCrijntje Lambrechts, de weduwe en boedelhoudster van Adriaen Jacobsz als mede Dirck Lambrechtsz te Rotterdam en Willem de With te TielJan Claesz Schoenhoort, te VlaardingenAchterstallige bedragen en kosten terug te betalen aan de suppliant
Mandement om betalingCasper de Raet, voorheen schoolmeester in Charlois, tegenwoordig wonend in de heerlijkheid van RodenDe kinderen en erfgenamen van Jacobus Lewins, doctor in de medicijnen te RotterdamOpeising van een achtergestelde som op obligatie uit te keren uit de opbrengst van een gemeenschappelijk bezit in een huis te Delft, inclusief de vruchten en huren en verdere inkomsten
Mandement om betalingJoan Gelius, baljuw van ValkenburgJohan de Riviere, te RotterdamRekest waarin de heer Wouter Reynier van Sterrevelt aan de suppliant alle proceskosten plus de genoemde stallingskosten van het paard dient te betalen en schadeloos af te doen met de daaraan verbonden andere kosten te voldoen
Mandement om betalingJohan Gelius, baljuw van ValkenburgJohannes de Riviere, te RotterdamVerzoek waarbij de heer Wouter Reynier van Sterrevelt aan de suppliant alle proceskosten plus alle genoemde stallingskosten voor het paard betaalt en schadeloos afhandelt en overige kosten vergoedt
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in