Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
378 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 378 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament om actie te instituerenHendrik van der Pals, Johannes Schumacher, makelaars te Rotterdam en executeurs-testementair van Margaretha Aldwen, eerst weduwe van Govert Arend en laatst van Dirk van den Rooster, gewezen vleeshouwer te RotterdamPotentiele crediteuren van de boedel van Margaretha AldwenVerkrijgen van zekerheid over vorderingen op de boedel
Mandament om actie te instituerenMichiel Jacob Weijll md, wonende te Nijmegen, Ezechîel Goldschmid Michielszn, wonende te 's Gravenhage als executeurs testementair in de boedel van Cosman Jacob Weijll en representanten van zijn erfgenamenPieter Sissing, wonende te RotterdamVoorgewende pretensie ad. 3228 : ! : - Gulden voor geleverde vis, kalkoen, kippen en porselein en tabak, geleverd aan Cosman Jacob Weijll
Mandament om actie te institueren en rauw actieDe regenten van het weeshuis te RotterdamDavid du Toict en Willem van Noorden, executeurs van de nalatenschap van Marija Hoeke te Leiden overleden weduwe van Casper BeekVerzoek tot rekening, verantwoording en afwikkeling van de boedel van Marija Hoeke
Mandament om actie te institueren met de clausule van edictLeonardus van der Burgh, wonende te 's Gravenhage, Lambertus Ruijssenaars, gehuwd met Maria van Cleef, wonende te GeertruidenbergJacob van Cleef, predikant te Oosterland, Egbertus van Cleef, notaris te Zevenbergen, Isaac Bruijn, voorlezer in de Zuiderkerk te Rotterdam gehuwd met Cornelia Dingemans, weduwe van Gerrit van CleefLevering van bewijs binnen de tijd van zes weken om aan te tonen rechthebbende te zijn op een deel van de onder fidei-commissaire nalatenschap van Jacob van Cleef, rooimeester te 's Gravenhage
Mandament om appoinctement nisi causanCornelis van der Pot, wonende te RotterdamCornelis Kuijper, bospes van het IJsselmondseveerVerzoek om getuigenis der waarheid inzake ontvreemding van vee en goederen van de grond van de suppliant, gedaan door Willem Kuijlenburg, bouwman op het land van de suppliant, i.v.m. verschuldigde huur
Mandament om arrementen van het proces aan te nemen en procureur acceptant te stellenAntoni van wijck, wonende te RotterdamErfgenamen en representanten van maria Leenderts Konijnendijck, in leven weduwe van Hendrik Oprel, gewoond hebbend onder Nieuw-BeijerlandVoortzetting van een onderbroken proces
Mandament om commissie op commissarissenPeeter de Heijder, koopman te Antwerpen, en Jan Baptist de Heijder, koopman te AmsterdamGerrit Schreuder, koopman te RotterdamVerzoek om commissie op commissarissenna appoinctement van arrest en rau actie in een hier niet genoemde zaak
Mandament om commissie op commissarissenAnthonij van wijck, wonende te RotterdamKerkeraad van Nieuw-Beierland als vertegenwoordigers van de nagelaten minderjarige kinderen van Maria Leenderts Konijnendijk, weduwe van Hendrik OprelBenoeming van commissarissen in verband met voortzetting van een proces
Mandament om commissie op commissarissenHendrik van der Marck, baljuw en schout van Oestgeest en Poelgeest, postmeester te LeidenMr.Jacob Mossel, oud-schepen van RotterdamVerzoek om commissie op commissarissen na cas van reformatie in een hier verder niet genoemde zaak
Mandament om commissie op commissarissenCornelis van der Aa, wonende te RotterdamJan Harmel, wonende te KralingenNa mandament van authorisatie de facto, penaal en rau actie, nu verzoek om commissie op commissarissen in een hier verder niet genoemde zaak
Mandament om commissie op commissarissenCatharia Mulder, weduwe van Leendert de Lange, wonende te Rotterdam, en verblijvende op de voorporte van t' HofMr. Paulus Gevers, officier te RotterdamNa mandament van appel nu verzoek om commissie op commissarissen in een hier verder niet genoemde zaak
Mandament om commissie op commissarissenMr. Paulus Gevers, hoofdofficier te Rotterdam R: O:Catharina Mulder, weduwe de LangeNa mandamet van appel nu verzoek om commissie op commissarissen in een hier verder niet genoemde zaak
Mandament om commissie op commissarissen en om tuigenJacques Danfez, koopman, wonende te RotterdamJohannes Nooseman, Pieter katswijlen, administrateurin de vacerende boedel van Thomas RocheVerzoek om commissie op commissarissen en om tuigen na mandament van appel
Mandament om condemnatie te zien decernerenFrancois Joachim Qudan en Jannetje Kruit, weduwe en erfgenaam en boedelhoudster van Nicolaas Pals, als erfganamen onder beneficie van inventaris van Abraham Stout, brouwer te RotterdamLeentje Jacobse Koning, weduwe en boedelhoudster van Herman Verhagen, gewezen biersteker te Middelharnis en thans huisvrouw van Corstiaan Paij, ook wonende te MiddelharnisAflossing van een schepenkennisse en hijpotheekbrief van 1200,-gulden d.d. 19-02-1705 waarvoor als onderpand een huis schuur en erf ect. en 2 boomgaarden van respectievelijk ruim 171 en ruim 173 roeden
Mandament om declaratie van kosten over te nemenvan de Lande, van Oordt, kooplieden te RotterdamGeertruijd van der Schelling, gesepareerde vrouw weduwe van Aart Stiermans, wonende te RotterdamNa mandament relief d'appel en verzoek om procureur acceptant te stellen, waarbij Geertruijd Schelling alles negeert, in verzoek om declaratie van kosten over te nemen
Mandament om declaratie van kosten over te nemen en procureur acceptant te stellenSophia Jacobs Piers, weduwe van Hendrik Lantzlaar c:s: , allen wonende te RotterdamErfgenamen van Maximiliaan Caesar, gewoond hebbend te RotterdamOvername van kosten i.v.m.voorafgaand relief d'appel en na overlijden van David van Bijsterveld, procureur, een nieuwe aan te stellen
Mandament om executie te decernerenAdriaantje Harthout, wonende te RotterdamClaas Ariense Krepijn en zijn vader Arij KrepijnWegens vertrrek van de tegenpartij kan het uitvoeren van het vonnis van 11-03-1722 van Overschie betreffende het kraamgeld en alimentatie van het kind verwekt door gedaagde Claas Ariense Krepijn geboren op 15-10-1721 niet geéffecteerd worden
Mandament om executie te zien decernerenSusanna Ignatia van Schinne, weduwe en erfgename van Johan Cornelis Radermacker, thesaurier generaal der domeinen en voogden over de minderjarige kinderen en medeerfgenamen uit hun huwelijk geborenPieter de Ruijter, koopman te RotterdamBurggraaf dat gezamenlijk bezit was van Cornelis Radermacker en Pieter de Ruijter
Mandament om executie te zien decernerenJan Leemput, deels erfgenaam van zijn zuster Maria Leemput en de voogden over de minderjarige kinderen van Alida Leemput, ook deels erfgenamenJannetie Verburgh, de erfgenamen Arij Ariënse Verburgh en de kinderen van Wouter van Eijndhoven en Heijlie van Aken of hun voogden, allen erfgenamen van Lijsbet Janse LeemputIn gebreke blijven om te voldoen aan een sententie van t'Hof van Holland d.d. 30-07-1728 inzake opening van zaken over het beheer van een blekerij, huis en erf in Ruijbroek, buiten de Goudse Poort in Rotterdam
Mandament om executie te zzien decernerenJoachim Hoekemeijer, koopman te Rotterdam gehuwd met Anna Maria GorisJohan Frederik Ebert, wonende te RotterdamNalatigheid in uitvoering van het vonnis d.d. 21 december 1781 door 't Hof gewezen inzake excuus voor belediging, schade aan suppliants goede naam toegebracht en betaling van proceskosten, suppliant is bang voor verjaring
Mandament om kosten schade en interestenAdriaen Gerbrantsz, Reijer Jansz de With en Willem Jansz BenningAdrijaen Ewoutsz Prins, wonende te Rotterdam voor Lijsbeth Adriaensdr, weduwe van Adrijaen Heestgens te st' Maarten bij AlkmaarCompensatie van gemaakte kosten wegens onterecht bezwaar tegen betaling van schulden
Mandament om procureur acceptant te stellen? van de Lande, van Oordt, kooplieden te RotterdamGeertruij van der Schelling, gesepareerde echtgenote van Aart Stiermans, wonende te RotterdamVerzoek om een andere procureur aan te stellen om zodanig in deze zaak verder te procederen
Mandament om procureur acceptant te stellenTheodore Fransiscus de Meij, Raad en vroedschap en oud burgemeester en hoofdofficier van RotterdamDirck Dusselwerff, wonende te RotterdamVoortzetting van het proces na overlijden van de procureur van de tegenpartij Joachim Huijssen
Mandament om procureur acceptant te stellenVan de Lande en Van Vliet, kooplieden te RotterdamGeertruij van der Schelling, gesepareerde echgenote van Aert Stiegmans, wonende te RotterdamVerzoek om andere procureur aan te stellen om de lopende procedure in cas relief d'appel af te ronden
Mandament om rekening, bewijs en reliquaDe vader en de regenten van het armen weeshuis te Den Haag, ten behoeve van Margareta van Nuijs, minderjarige dochter van wijlen Harpart van Nuijs en Hendrick van Dolen, gehuwd met Elisabeth van Nuijs, voordochter van Harpart van NuijsDe weduwe en de erfgenamen van Dirck van Nuijs, gewezen steenkoper en pachter van "gemeene lands middelen" in Rotterdam gewoond hebbendeVerduistering van gelden, vallend onder de nalatenschap van Harpert Nuijs mr. bakker en Commertie Maertens, gewoond hebbend in Den Haag
Mandament om tuigenCatharina Mulder, weduwe van Leendert de Lange, wonende te Rotterdam, verblijvende op de voorporten van t' HofMr. Paulus Gevers, officier te RotterdamNa mandament van appel nu verzoek om tuigen in een hier verder niet genoemde zaak
Mandament om tuigenMr. Paulus Gevers, hoofdofficier te Rotterdam R:O:Catharina Mulder, weduwe de LangeNa mandament van appel nu verzoek om tuigen in een hier verder niet genoemde zaak
Mandament on actie te instituerenTheodorus ven Beeck, wonende te Breda en Mr. Johan Diert, advocaat, wonende in Den Haag, echtgenoot van Catharina Goverdina van BeekMr. Jacob Wittrert, wonende te RotterdamOnenigheid over een 10 jaar na aankoop te voorschijn gekomen, Hypotheek op land, gekocht door Gerard van Beek, overleden vader , repectievelijk, schoonvader van de supplianten
Mandament on actie te instituerenNicolaas Verschaak, koopman te Rotterdam, Jacob de Geus, koopman te AmsterdamJohannes Nutges c : s : , wonende te AmsterdamVerzoek om levering van bewijs erfgenamen ab intestato van Cathrina Nutges, overleden 19-01-1756, gewoond hebbend te Amsterdam te zijn
Mandament penaalMr. Johan van der Meijde, oud burgemeester raad en vroedschap van RotterdamJeremias de SterkeOnenigheid over de eigendom van een schuldbekentenis
Mandament penaalJohan Sourij,Mr. advocaat bij het hof van Holland, en suppoost van het Hof in geheel HollandJohan van der Toorn, horlogemaker te RotterdamDe opheffing van een ten onrechte gelegd beslag door j op een huis en de huurpenningen van de suppliant
Mandament penaalRoeloff Huijgensz van Raephoest, Jan jansz Oosterboen, willempje Dircksdochter van Wassenaer, Annitje Dicksdochter van Wassenaer,kinderen en erfgenamen van wijlen Jannitje Persoonsdr allen wonende te Noordwijk, Maertje Cornelisdochter Vinck, wonende te RotterdamJan Leendertsz van Roon, landbouwer te Katwijk, getrouwd geweest met Fijtjen Huijgensdr van Raephorst, weduwe van 1e. Jan Cornelisz van Leeuwen en 2e. Floris Pietersz van HeemstedeEen verbod aan tegenpartij om zijn onroerende goederen te vervreemden of te belasten, teneinde de supplianten instaat te stellen een vordering van ca. fl. 7500 op hem hierop te verhalen
Mandament penaalMr. Jean Bichon, heer van IJsselmonde en burgemeester van RotterdamLambertus Evenhuijs, predikant te IJsselmondeNa dagvaarding van Evenhuijs door Johan Herman Hallinck, Bal juw van Zuid-Holland i.v.m. getendeerd overspel nu verzoek omverbod, om zonder toestemming van de sijnode het predikambt te hervatten
Mandament penaalPieter de Hoge , wonende te s'GravehageJean Louis Hanet, wonende te RotterdamBelediging en ongepaste bemoeiing in zaken van suppliant waarbij diens zoon, Paulus de Hoge zelfs was ontvoerd en verborgen gehouden
Mandament penaalJan Bosch, boekhandelaar te HaarlemJohan Herman Schneider, boekhandelaar te RotterdamTegen verleend octrooi, in druk brengen van het boek "L'Education Phijsique des Enfanca" in de Nederlandse en Fransetaal
Mandament penaalJacob Dircksz Houwaert, Jacob Claesz Wip, Jacob Claesz,voogden over de kinderen van Aeltchen Claesdr, bij haar eerste man Dirck Chrijchsman, en haar tweede man Corstiaen JacobszCornelis Cleijwech, wonende te RotterdamGeschil over een schuld van 550,- gulden
Mandament penaalJan Oom Claesz, Hans van Hielen, Jan Ruijsch, Simon Jansz, cum sociis, kooplieden te Amsterdam en crediteuren van Coenraet Mol, MaasschipperMagdalena Vermaes, bij monde van haar man, Dirck Raij, wonende te Dordrecht en Joost Jacobs, koopman te RotterdamOpheffen van een arrest op een geplunderd schip en de daarin nog achtergebleven goederen om andere schuleisers niet tekort te doen
Mandament penaalAdriaan van Schoonhoven, koopman te RotterdamMr. Paulus Hartogh, advocaat Justus van der Meij, procureur, curatoren, over de persoon en goederen van de suppliantVerzoek om verleende akte van confiniment d.d. 22-03-1770 en de akte van curatele d.d. 31-03-1770 ongedaan te maken
Mandament penaalGoossen Dercxz NaggePieter Adriaensz, koopman, wonende te RotterdamHet onterecht beslag laten leggen op een huis en 1 gemet land, gelegen aan de Zuidzijde van de Nieuwhoornsekerk
Mandament penaalPieter Schas, wonende te RotterdamDavidt Smals, wonende te RotterdamIn het proces dat door Smals tegen Schas aangespannen is voor de schepenen van Rottrdam inzake onbetaald loon, verdiend door de zoon van Smals, hebben de schepenen Schas veroordeeld tot betaling hiervan, waarna Schas een verzoek om mandament relief d' appel heeft ingediend bij het Hof van Holland. Ondanks het feit dat in deze nog niet door het Hof is beslist, heeft een gerechtsbode van Rotterdam beslag gelegd op goederen van de suppliant
Mandament penaalFredrick Cornelisz Buijs, wonende te Maassluis ( borg voor Willem Gijsen van Veen te Rotterdam, pachter van de meelaccijns aldaar) c.sDirck Troost, deurwaarder van de gemene middelen te RotterdamBezwaar tegen de verkoop enkele inbeslag genomen huizen en andere goederen, eigendom van Buijs c.s., ondanks het verbod bij vonnis van de schout en het gerecht van Maassluis d.d. 01-06-1638
Mandament penaalJoachim Hoekemeijer. koopman te Rotterdam, gehuwd met Anna Maria GorînJohan Frederik Ebert, wonende te RotterdamVerbod om door te gaan met het plaatsen van advertenties in Delftse en Utrechtse Couranten, wat bij vonnis d.d 21 december 1781 reeds was verboden, bevattende beledigingen en aantasting van suppliants goede naam
Mandament penaal en rau actiePaulus Jansz Walingh en zijn echtgenote Marijtje Pieters Goudeleeuw genaamd Kater, wonende onder RotterdamDe erfgenamen van Pleuntje Cornelis van NieropVerzoek tot verbod op scheiding en deling van de nalatenschap van Pleuntje Cornelis van Nierop, die gehuwd was met Willem Pieterse Goudeleeuw, alvorens de vordering van Paulus Jansz Walingh en zijn vrouw is voldaan
Mandament penaal en rau actiePieter Adrianus Daeme, Jan Bake, kooplieden te Rotterdam, curatoren in de insolvente boedel van Robbert Maij, gewezen koopman te RotterdamJan Jacob Vonte en zonen, kooplieden te AmsterdamVoorkoming om bij publieke veiling d.dd. 25 maart 1783, 169 vaten of vaatjes koffie te verkopen, die als onderpand dienden voor een lening a.d. 20.000.00 gulden d.d. 24 november 1782 door Robbert Maij aangegaan
Mandament penaal en rau actieLeendert van Vloejestein, burgemeestre te Rotterdam, eigenaar van huis en erf en stadsherberg genaamd ' de Papegaaij' te KralingenGeorge Vorst, Casper Frolijk, wonende te KralingenOvertreding van het verbod om voortgang aan de verbouwing van de paardestal, gelegen naast het huis van suppliant, tot hoefmelderij voort te zetten
Mandament penaal en rauw actieMr. Franco Pauw, raad en vroedschap te Delft, als voogd over Anna Petronella van Heemskerk, dochter van Mr. Antonij van Heemskerk overleden 3-11-1748, commissaris van zeezaken te Rotterdam en gehuwd geweest met Antonia Petronella Elsevier. Zij huwt later met Cornelis van Heemskerk van Beest, luitenant kolonel van een compagnie voetvolkAntonia Petronella ElsevierOnrechtmatige toeeigening van de nalatenschap door moeder ten ongunste van haar kind en vraag om opening van zaken om goed beheer te kunnen voeren
Mandament penaal en rauw actieProcureur Generaal van Holland en West - FrieslandDirk Montanban, Mr. goudsmid te Rotterdam, als curateur over de persoon en goederen van wijlen Elisabeth Vinkenberg overleden 1-08-1747 en administrateur over haar goederenHet verplicht opstellen en overgeven van een lijst van personen, vergezeld van geldige bewijzen van diegenen die denken erfgenaam ab intestato te zijn van Elisabeth Vinkenberg. Verder geen handelingen ondernemen alvorens dit is geschied
Mandament penaal en rauw actieMr. Hendrik Vockestaert, secretaris van Delft, Mr. Maerten Staal, oud commissaris van de vredemakerskamer te Rotterdam en Simon van Brunswijk wonende te SchipluidenJan van Loon, brouwer geweest te Delft. De erven van Catharina Hoogevout overleden 14-06-1636 echtgenote van Jan van LoonNalatigheid bij aflossing van twee onderhandse obligaties op beider naam afzonderlijk gesteld en aangezien hun huwelijk onder huwelijkse voorwaarden was voltrokken apaprt te innen
Mandament penaal en rauw actieJan van der Vlugt, wonende te PortugaalJohanna Elijsabeth van Biemont, wonende te PortugaalVerzoekom gedane trouwbeloften na te komen en de huwelijks proclamatie van Johanna Elijsabeth van Biemont met Johannes Fransburgh, wonende te Rotterdam in te trekken
Mandament penaal en request en appoinctement van comparitie ect.WillemThomson, wonende te Rotterdam c.s. eigenaard van goederen in het schip Fortuijn van Peterburg, liggende in Medenblik, onder schipper Jan CorneliszHendrik Brouwer, hoofdofficier Cornelis van der Wolff, burgemeester, Jan Cornelisz schipper en burgemeesteren van MedenblikHet aan den deurwaarder van het Hof van Holland onmogelijk maken om een mandament te exploiteren en ten uitvoer te brengen
123...8
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in