Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
34 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 34 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van rau actieWillem Boon, wonende te Rotterdam,erfgenaam van zijn overleden zoon Heijman BoonErfgenamen van Cornelis van Beveren, hee van strevelshoek ectUitbetaling van een legaat van 200 gulden en de kosten van een rouwkleed
Mandament van rau actieBalthasar Fremont, wonende te Rotterdam, wedunaar van Cornelia van VoorstDe kerkeraad van de diaconie armen der Nederduitse gereformeerde kerk te Rotterdam en haar administrateursBezwaar tegn vonnis van 't Hof van Holland d.d. 27-04-1733 inzake nakomen van een testementaire beschikking
Mandament van rau actieAletta Catarina Bicker, douarëre van wijlen Johan Raije, vrouwe van Breuckelerwaert ect. wonende te AmsterdamMr. Hendrick Pelt, Heer van Piershil raad en oud burgemeester van RotterdamAflossing van een schuld en verrekening van renten
Mandament van rau actieLijsbet van Kaan, weduwe van Jacob Palinck, wonende te RotterdamPieter van Loon, Wonende te RijnsburgBetaling van borgtocht voor een obligatie afgegeven door Jan van der Spuij, opprzeilmaker bij de Oost Indische Compagnie
Mandament van rau actieMaria Gardijn, weduwe en geinstitueerd erfgename van Jan Hennequin en voogdes over Christiaan hennequin, hun minderjarige zoon, tesamen met geastumeerd voogd johan Leonard van AstenGeertruij van Swanenburg, weduwe van Dirck van NievelHet niet willem aanvaarden van de koop van een huis en erf tussen de Hoogstraat en t'Steijger in Rotterdam, gekocht op een veiling
Mandament van rau actieCornelia, Hendrina, Catharina, Francois en Dirk Hofman, kinderen en erfgenamen van wijlen Anna Nuijs, weduwe van Lucas HofmanMr. Francois Waarts en Cornelis van den Ameijden, wonende te Rotterdam, executeurs van de nalatenschappen van Hendrik Nuijs en Johan van SlingerlandVerkrijgen van een overzicht over het beheer van de genoemde nalatenschap
Mandament van rau actieDirk Soetens en de voogden over Cornelia Soetens, minderjarigen dochter van Abraham Soetens, gewezen borstel koopman te RotterdamLeendert Filipse Qualm, wonende in de omgeving van't Wout buiten DelftBetaling voor geleverde borstels
Mandament van rau actieHendrik Adriaansz NoordeloosPieter Barendregt wonende te Oud Beijerland en N. Stolk, klerk bij de weeskamer te Rotterdam, curateurs en administrateurs over Adriaantje Cornelis Thoen en de weesmeesters van RotterdamOnenigheid over het aanwijzen van een erfgenaam
Mandament van rau actieAlexander Arbutknot, schipper van het schip de Houghton GaleyThomas Pillans, koopman wonende in Den Haag of onder Monster en in dienst van Stephens en Franklijn, kooplieden te RotterdamOnenigheid over de betaling voor vervoer van partijen tabak en duigen naar en van Maryland in America
Mandament van rau actieDaniel de la Motte c. sosus, kooplieden te Rotterdam, voor hunzelf en voor het merendeel der crediteuren wegens actien in de compagnie van assurantien der stad RotterdamHendrik van Meel, te zamen met zijn moeder, de weduwe Dioijs Verburgh, een compagnei van negotie vormendOnenigheid over afbetaling van actiën middels een vijfde part van de winst
Mandament van rau actieMatthijs Servat jr. koopman te Amsterdam, als gemachtigde van Jean Lion uit Frankrijk en van Catharina Lion, weduwe van Isaecq Lalanne samen voogden over Alexander Charles Lalanne wettige zoon van wijlen Isaecq LalanneDaniël du Prat, koopman te RotterdamNog open staande schuld uit de verkoop van tabak, honing en wijn
Mandament van rau actieAnna Maria Emaus, weduwe van Arnoldus van Voort, wonende te DelftWillem van Rijp, notaris te Rotterdam Godefridus PLassius, wonende te Geertruidenberg, executeur testementair, voogden en administrateurs over de boedel van Claas van Noort suppliantes schoonvaderNalatigheid in uitkering van een jaarlijks legaat ad. 200,- gulden
Mandament van rau actieHermanus Heijting van der Hoogh, Dirk Heijting, juwelier, wonende te Rotterdam ( vader en voogd over Hermanus )Margaretha KamphoffVerbreking van trouwbeloften
Mandament van rau actieLeendert Milborn, metselaar, wonende te Bergen op ZoomDavid van Stolk, wonende buiten Rotterdam, Reijnier van Mourik, wonende te Zevenbergen, Johan van Stolk, wonende buiten Rotterdam directeuren i.v.m. herstelwerkzaamheden aan de rivier te ZevenbergenNalatigheid in betaling van verdiend salaris ten bedrage van 66852 : 9 : gulden
Mandament van rau actieFrançois van de Kasteele, wonende te s'Gravenhage, Pieter Repelius, wonende te Nijmegen, curatoren over de boedel van Anna Verhagen gedurende haar innocentieLeendert Wesseling, wonende te RotterdamGeschil over de aflossing van twee hypotheekbrieven
Mandament van rau actieCornelis van Schermbeek, nom. ux, zilversmid en kashouder, wonende te Rotterdam, gehuwd met Maria van LoonLambertus Matthijssen, Leendert van TongerenNalatigheid in aflossing van een obligatie
Mandament van rau actieHendrina Elizabeth van Groeneveld, weduwe van Christiaan de Reus, Nicolaas Sterkstad, gehuwd met Ingetje van Groeneveld, beide wonende te RotterdamLeendert de Wit, gehuwd met Sara van Groeneveld, wonende te DelfshavenWeigering om overlevering van onwettige collatie m.b.t. recht van patronaatschap van vicarie op naam van Ingetje van Hameren overleden in 1761
Mandament van rau actieMr. Jacob Hop, oudschepen en raad van Amsterdam, heer van den Klingendorp en parochie van Lekkerkerk en ambacht, heer van Lekkerkerk en ZuidbroekMr. Cornelis Groeninx van Zoeken, raad in de vroedschap van Rotterdam in Rotterdam en ambachtsheer van Ridderkerk, en eventueel de Procureur Generaal over Holland en WestfrieslandGeschil over het heemheersschap van de Ambachtsheerlijkheid Ridderkerk
Mandament van rau actieStephanus Dame, Gerard Houthoff, kooplieden te RotterdamNicolaas Roelandszn van Overveld, Debora Elisabeth Gaal, echteliedenNalatigheid in het aflossen van een hijpotheek
Mandament van rau actieStephanus Dame, Gerard Houthoff qq. kooplieden te RotterdamNicolaas van Overveld Roelandszn gehuwd met Debora Elisabeth Gaal, wonende te RotterdamNalatigheid in het aflossen van meerdere hijpotheken
Mandament van rau actieJohanna Sereijn, laats weduwe van Pieter Mawet, wonende in Den BrielDe kinderen en erfgenamen van Pieter MawetNakomen van verplichtigen uit huwelijkse voorwaarden en uit een testament om elk jaar 200,- gulden uit te keren plus de geschatte jaarlijkse huur van een huis op de Vissersdijk te Rotterdam
Mandament van rau actiePieter le Jole, wonende te Amsterdam als lasthebber van Aletta van Bernagie, weduwe van Elias Tael,van haar minderjarige kind, Reijnier Lampe, mede namens Leendert Tael, als executeurs van het testament van Elias TaelJacob Sonnemans, wonende te RotterdamBbbbetaling van een request van een schuld zijnde 632,- gulden, plus gemaakte kosten, van de executeurs
Mandament van rau actieMaertgen Dammasdochter, ongehuwd, thans wonende in Rotterdam, oud in de 60 jaarMaritjen Ariens, weduwe en erfgename van Leendert Dammasz hovenier, wonende in SchiedamNiet nakomen van bij testament opgelegde zorgplicht
Mandament van rau actieJan Adolf Houtekamp, wonende te RotterdamJoan Francois Bentinck, Nicolaas Blank, curatoren over de persoon en goederen van Theodorus Anthonius ReijnjackNalatigheid in betaling van rijtuigen en paarden, logieskosten ten waarde van 1770:17:- gulden
Mandament van rau actieFredrik Brosch, wonende te RotterdamJan Daniël DouglasNalatigheid in betaling van schulden i.v.m. geleverde goederen
Mandament van rau actieLucia Sinculer, wonende te Rotterdam, enige dochter van Willem Sinculer en Helena NorreBewindvoerders van de West Indische CompagnieNalatigheid in uitkering van supplianted deel. Als fideicommissaire erfgename van Robbert Norre, haar oom
Mandament van rau actieJohanna de Wit, weduwe Johannes Drantman, wonende te AmsterdamDe firma " Weduwe Archibald Hamilton en Meijers", te RotterdamNiet betaalde rente en aflossingen op een aantal obligaties ten behoeve van een plantage, " De Goede Verwachting" in Suriname
Mandament van rau actieGerrit Gerrtitszn, timmerman te MaassluisJacob Adriaensz Lucq, wonende te Voorhout en Dirck Jans Langeveldt, wonende te Rotterdam, gehuwd met Marietgen Adriaens Lucq, erfgenamen van Jacob Doezn Lucq en Haesjen Jacobsd moeder van de suppliant uit en vorig huwelijk met Gerrit Jansz MijnheerTerugvorderen van uit eigenmiddelen betaald onderhouds geld
Mandament van rau actieDe Heilige Geestmeester van VlaardingenDe erfgenamen van Geertgen Pietersdr, gewoond hebbende te RotterdamGeschil over eigendomsrecht en achterstallige pacht van een stuk land in het Ambacht van Vlaardingen, door Vranck Philipsz nagelaten aan de Heiligegeest armen
Mandament van rau actieDe weduwe , kinderen en erfgenamen van Jan Govertsz, gewezen schipper van Rotterdam op AmsterdamCornelis Bosch, waard in het Swijnshooft te RotterdamBetaling van dokterskosten en smartengeld, totaal 800.- gulden, wegens overlijden na manslag
Mandament van rau actieDirk Jean van der Haeven, heer van Tienhoven, wonende te RotterdamJan Wijnand Ram, oud schepen van Rotterdam, heer van Ameide en eigenaar van "Huise Herlaar"Verzoek om akte declaratoir en voer gifte van de suppliant i.v.m. ontstaan geschil over restitutie genomen d.d. 21 mei 1783
Mandament van rau actieDirk Hoogstraten, vroedschap te Vlaardingen; Simon van der Meer te Maassluis, beiden mededirecteuren; Mitsgaders Jacob Noortheij bewindhebber van de Oostindische Compagnie ter kamer van Rotterdam, Abraham van der Pot, koopman te Rotterdam, beiden Consulenten van de Societeit van Haringvaart etc.Jacobus Braet, substituut baljuw en schout, Klaas Janz Buijk (Luijk), Daniel Hoogvliet, Cornelis van Rijn, allen Regenten van de stad Vlaardingen; Jacobus van Rijkevorsel; Jan Donraad; Jan Godard: uit Rotterdam; Simon van der Meer van Maaslands-SluisIn de vergadering dd 10 october 1720 zijn de supplianten aangesteld om 2% van 5.000.000 gulden te ontvangen = schuld van 100.000 gulden in de wisselbank van Rotterdam.
Mandament van rau actieJacobus Casparus de Lang, koopman te RotterdamMaria Ockers, weduwe van Willem Kievitt, wonende op de Hill. Govert Corstiaanse van Dijk, schepen wonende te Dussen Munsterkerk, als borgen voor Johannes de Lang m.d. wonende te MeeuwenNalatigheid in aflossing van het restant van een obligatie a.d. 2600.- gulden
Mandament van rau actieBouwe Peterse Scheltena md. wonende te RotterdamAndries Joseph Polak, wonende te Rotterdam, Cornelis Alidanus Pijl, schout en secretaris te AlblasserdamNalatigheid in aflossing van obbligaties en verpande obligaties
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in