Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
11 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 11 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament in cas relief d'appelT.A. Weimann (Weiman), wonende te Amsterdam, gedaagdeHendrik Geervliet, groothandelaar in wijnen te Rotterdam, eiserTussen de partijen ongesloten contant van koop en verkoop. Door de suppliant verkochte 44 vaatjes lange rozijnen waren niet geleverd aan de tegenpartij. Compensatie van de kosten
Mandament in cas relief d'appelMarcus Ezechiels en Zonen, kooplieden te Rotterdam, medesuppliant Ezechiel NathansJames Smith en Zoon, medekooplieden te RotterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam inzake een wisselbrief van 6.003 guldens. Een geschil over vervaldatum, fout van de boekhouder van de firma James Smith en Zoon, Simon van der Willigen. Door deze handelwijze bracht tot aan het faillissement van de firma Francois de Vink toe, koopman te Parijs
Mandament poenaal en rau actie met edicteCatharina van der Dussen, weduwe van wijlen meester Melchior Gerard van Rietvelt, in zijn leven Raad en Burgemeester van Gouda en Ontvanger van de Generaliteitsmiddelen aldaar, als moeder en voogdes van haar dochter Johanna vanRrietvelt, 21 jaar; Meester Bruno van der Dussen, Burgemeester, Raad en Raadspensionaris van Gouda, Hoogheemraad van Schieland en Dijkgraaf van de Krimpererwaard; Meester Gerard van der Dussen, Heer van Teijlingen, Raad in de Vroedschap van Rotterdam, Raad en advocaat fiscaal in het College ter Admiraliteit op de Maas; Meester Jacob Adriaan van der Dussen, secretaris van Gouda; Meester Anthonie Sligher, Raad Ordinaris in het Hof van Holland en Johan de Meij, Heer van Lekkerland, Raad en President Schepen van Gouda, omen en behoudomen maternel van de voornoemde Johanna van RietveltCorstiaan van Alphen, Schout en Secretaris te MoerkapelleTegenpartij moet het gefabriceerde instrument uit zijn protocol schrappen en aan de suppliant doen blijken dat er grossen van worden uitgegeven en betalen de kosten en schaden door het fabriceren en uitgeven van de grossen ontstaan en betalen de kosten hierom gedaan
Mandament van anticipatieJan Roodbol, wonende te RotterdamJacob Smits; G.G. Jung, voor de zefde firma van Durselen en Jung; E.P. Lohuis (Lohuissen); Hendrik Lambert Johsz, aangestelde sequestors in de insolventen boedel van Pieter Klerk JacoszBezwaar tegen de onwettige acte van arrest, verantwoording van alle penningen achtergehouden aan voornoemde kantoor verschuldig te zijn met de interesten 5 procent in het jaar, vergoeden alle kosten en schaden
Mandament van AppelJan Hendrik Mosch, makelaar te Amsterdam; benevens de makelaars: Hendrik Fopser; Bernardus Jacobus Ramers in de Nes in de Brakke grond te Amsterdam. Een publieke veiling hadde gehouden van een partij vers beschadigde bladen tabak. Alles verdt verkocht "voet stoots zo goed en kwaad"Makelaar Leuning en zijn meesters Minderop en Gevers, kooplieden te Rotterdam, heeft gekocht de kavelingen nr.5, 9 en 24Bezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam inzake gekochte tabak en betalen een som van 470 guldens en 16 stuivers - aan de suppliant
Mandament van appelJan Hendrik Mosch, makelaar te Amsterdam, benevens de makelaars: Hendrik Fopser en Bernardus Jacobus Ramers in de Nes in de Brakke grond te Amsterdam. Een publieke veiling hadde gehouden van een partij vers beschadigde bladen tabak. Alles werdt verkocht "voet stoots zo goed en kwaad"Door makelaar Leuning gekocht zijn de kavelingen nr.2 en nr.13 voor zijn meester Pieter Kooman, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam inzake gekochte tabak en betalen een som van 358 guldens 1stuiver en 8 penningen met interesten - aan de suppliant
Mandament van appel met de clausule van reliefHendrik Frater, wonende onder jurisdictie van Rotterdam, scheepstimmerman, onder de firma van Cornelis Frater en ZoonLeonardus Plemp van Duiveland en Johan Michiel Valeton, wonende te Rotterdam, curators in de gerepudieerde boedel van Cornelis HartoghBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Rotterdam in dato 20 maart 1808 in questie door de suppliant afgebouwde kofschip De Hoop voor de firma van Cornelis en Zoon Hartogh op contante betaling
Mandament van appel met de clausule van reliefJan van der Hoop en compagnie kooplieden, wonende te Rotterdam. 20 obligaties op Spanje hebben verkocht en geleverd aan tegenpartij met 5 en 1/2 percent voor 9.338 guldens en 4 stuivers. Van deze som was 4.888 guldens en 3 stuivers afbetaaldH.E. Oostendorp, weduwe van J.N. Verbruggen, wonende te RotterdamAchterstallige betaling van 4.450 guldens en 1 stuiver aan de supplianten
Mandament van appel met de clausule van reliefJoan Osij en Zoon, kooplieden te RotterdamMattijs Francken en compagnie kooplieden te Rotterdam; Francois Joseph Mangez, koopman te BrusselBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam inzake geschil over een som van 29.516 guldens 13 stuivers en 8 penningen aan de supplianten te betalen
Mandament van rau actieSchepenen van de ambachte van Lisse - curatoren over de insolvente boedel en nalatenschap van wijlen Willem Jacobus Sennepart, vroeger schout in Lisse, getrouwd met nu wijlen Antge (Antje) Boes. De laatste curator was Mr. Jacobus van Lutsenburg, schout in LisseDe erfgenamen van Mr. Jacobus van Lutsenburg: Adrianus Milders, koopman wonende te Rotterdam, in huwelijk met Sophia van Lutsenburg en Johannes de Bruin, wonende te Bodegraven, in huwelijk met Cornelia van Lutsenburg. Sophia en Cornelia waren enige nagelaten kinderen en erfgenamen van Mr. Jacobus van LutsenburgRekening en verantwoording, ontvang en uitgaaf - over de boedel en nalatenschap van wijlen Willem Jacobus Sennepart en zijn huisvrouw. Een som van 2.686 guldens 6 stuivers en 8 penningen. De 1/2 van de som te betalen aan de schepenen van de stad Lisse
Mandament van Rau-ActieSimon Wytman, wonende te Hazerswoude, zoon van wijlen Gerrit Wytman en wijlen zijn moeder Simontje MunnickFrans van Meurs, wonende te Rotterdam; nu wijlen Arend Wytman, wonende in Den Haag; medevoogd Jan van Stavel, wonende te Waddingsveen nu overleden en zijn vrouw als weduwe en boedelhoudster Gerritje van de Tooren (Toren), wonende onder Waddingsveen; Cornelis Isaacsz Munnick, allen waren voogden over toen minderjarige suppliant en zijn nalatenschapRekening en verantwoording van de directie en administratie door voogden over de boedel en nalatenschap, alle boeken, brieven, chartres en papieren tot de inventaris, rekeningen en effecten en bewijzen van eigendom
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in