Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: munster

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
7 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 7 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mabndament van arrest en rau actie met de clausule van edictDekaan en kapittel van Oud Munster te UtrechtPieter Anthonij de Huijbert, kolonel , heer van Kruiningen, door zijn vader beleend via donatie inter vivos met diverse tienden op Zuid-BevelandWeigering om na drooglegging van verdronkenland in Zuid-Beveland, het daarover verschuldigde, zoals vastgelegde in verleibrief te betalen
Mandament in cas d'appel en van reformatie met de clausule van reliefJan van Vijven, wonende onder de parochie van Colljnsplaat en Noord BevelandAndries Munter, als zich noemend gemachtigde van zijn broer Jan MunsterBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Colijnsplaat en Noord Beveland gewezen d.d. 1648-09-24 inzake pandingen executie van 14 gemeten land, gevolgd door verkoop voor halve waarde
Mandament van arrest en rau actie met de clausule van edictAnneken van Niedorp, thans wonende te Den Haag en daarvoor te Munster (Duitsland), dienstmaagdLeonard de Swart, chirurgijn uit Den Haag: thans verblijvend in MunsterNakomen van trouwbeloften
Mandament van rau actieDaniél van Rande, wonende te Rotterdam gehuwd met Geertruijt de CaloniaJacob Gijblant, Pieter van Munster, Jacob de Calonia, executeurs-testementair van Abraham van Rande, vader van de suppliant en de gezamelijke voogden van de kleinkinderen van AbrhamVerzoek om een deel van de erfportie van suppliants kinderen aan hem uit te keren, daar hij door ziekte van hemzelf en blindheid van zijn vrouw geen inkomsten heeft
van Arrest en Rau ActieDe Decaan en de capittulairen van Oud Munster in UtrechtCarel Fredrik, baron van Dopf (Dopff), nomine uxoris, gehuwd met Cornelia Clara Huijssen, Heer van Neercan (Neercannes), wonend te MaastrichtDe Praedissesseuren van de Suppliantens hebben op de 2de november 1713 verleent het beheer van 1/4 part de de thienden van 21 gemeten 110 roeden land in St. Philipsland met een jaarlijks pensien van 7 stuivers en 4 penningen, te betalen op St. Laurensdag, onder voorwaarde, dat er jaarlijks betaald zou worden, en anders zouden de thienden aan de supplianten toebehoren.
van Arrest en Rau Actie met de clausule van EdicteJohanna Delebecq en Catharina Delebecq, ongehuwde dochters te Amsterdam als executrices van het testament van wijlen Anthonij Delebecq, haar broeder, in zijn leven kanunnik in het kapittel van oud munster te UtrechtJohannes van der Grijp, predikant te Berkoude, als gemachtigde van Margriete van der Cappellen, in haar leven Vrouwe van Berkoude in de Achterhoek, Bouariere van Bronkhorst13.000 gulden + rente en kosten sedert 1 mei 1716, (De renten @ 4% van een erfenis van 20.000 gulden sinds 1 mei 1700.
Willig DecreetDe erfgenamen van wijlen Margareta van Asewijn, douarière van Munster tot Ruinen.n.v.t.De verkoop van zekere woningen, vrij allodiaal goed zonder enige speciale opstallen of belastingen, met boomgaard en partijen van landen, gelegen in Nieuw Beyerland, bestaande meest uit teelland annex woningen, groot 59 morgen en 304 roeden, belent ten oosten: Aert Hogerwerff en des gemene lands watering, belent ten westen: Den Dronkreek voor een gedeelte en Dirk Willemsz van den Weijden, belent ten zuiden: Den nieuwe Beyerlandse Dijk en de heer van Zuidwijk, belent ten noorden de Plaatsenweg voor een deel en navolgende tweede partij zijnde woningen en landerijen belst met een rente van 85 gulden 11 stuivers 9 penningen etc.etc.etc.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in