Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: gevangenis

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
12 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 12 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
1). Cornelis Cornelisze van Neuren, meesterknecht van 2). Hugo Boon van Engeland, wonend op het eiland den Beer voor Oud-Beijerland.Askanius van Zijpesteijn, Baljuw, en Schout en Schepenen van Oud-Beijerland op verzoek van Mr. Cornelis Boon van Engeland, broer van Hugo Boon van Engelandee authorisatie aan de deurwaarder om suppliant 1 vrij te laten uit de gevangenis van Oud-Beijerland waarin deze zit sinds november 171617-03-1717
Aecht Reylofs te Bovenkarspel, geassisteerd door haar voogd Cornelis WijdenesDoctoren, vroedvrouw en Griet Willems in de Halve Maen te BovenkarspelSuppliante verzoekt het hof de tegenpartij op te roepen als getuigen van de voortijdige geboorte (en overlijden) van haar dochter, na serieuze dreigementen van de officier van Grootebroek met gevangenis, fikse boetes en huisuitzetting17-02-1656
Andries Arckelens, meester-kleermaker, burger en schutter te Den HaagLuitenant kolonel SidneyAchterstallige betaling voor geleverde goederen; Sidney is thans in het land na drie jaar verblijf in Engeland en zal vermoedelijk binnenkort weer vertrekken03-11-1653
De Procureur Generaal over HollandM: Bernard Johan Pielat van Bulderen, hoofd officier te Schiedam; David Meyer junior, schout te Schiedam en zijn dienarenDe hoofd officier M: Bernard Johan Pielat van Bulderen, te Schiedam, heeft zich schuldig gemaakt aan een zeer grove nalatigheid in het nemen van behoorlijke gerechtelijke informatien omtrent zaken, verduistering de waarheid, wreede en misdadige foltering en mishandeling van gevangene door welke hunne onschuld tot schuld gebracht zijn06-03-1806
De procureur generaal over Holland, Zeeland en VrieslandMachiel Roberti, als knecht gewoond hebbend in Den Haag, thans gevangen in de gevangenpoort.De aangifte van twee personen, ter zake van de enorme en afgrijselijke Misdaad van Sodomie, zich in de gevangenis bevindende, is opgegeeven als met deselve over en weder gepleegt hebbenden Sodomistische vuiligheden. Hij is daarna gevlucht en niet meer aangehouden. Hetwelk zijnde zaken van zeer kwade en dangereuse gevolgen, verwekkende Gods rechtvaardigen Toorn over het Lieve Vaderland, enwelke mitsdien in een Land van Justitie niet kunnen geleden, maar anderen te Exempel op het rigoureuste behoren gestraft te worden.26-09-1776
De procureur generaal over Holland, Zeeland en Vriesland.Dirk Wansing, gewoond hebbende in Den Haag.Door twee personen in de gevangenis is aangegeven dat Dirk Wansing sodomie met hen gepleegd had. Hij is gevlucht en niet meer gevangen genomen.26-09-1776
Jan de Bruin (Bruijn), wonend te RotterdamHeijman en Calman Heilbron (Heijlbron)Een oplichtingsgeschiedenis, waarin de suppliant een lot in de Generaliteits Loterije neemt op instgatie van de Jood Jacob Barents (Barends) thans in de gevangenis in Rotterdam. Met behulp van Abraham Krix, ook gevangen in Rotterdam, koopt hij de prijs van 22.000 gulden, middels een obligatie van 2000 gulden. De obligatie raakt in handen van de Tegenpartij, die deze op de suppliant willen verhalen.01-02-1776
Johannes Bartholomeus Ferdinandus van Goch, chirurgijn ter zee en gewoond hebbende in Amsterdam, thans in de gevangenis van Amsterdam opgeslotenMr. Willem Gerrit Salomonsz, hoofdofficier van Amsterdam, ambthalve optredendBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 16-01-1776, waarbij suppliant ter dood was veroordeeld07-02-1776
Johannes Theodorus Timmerman en zijn vrouw Johanna Laurentia Huygens, wonende in Den Haag, executeuren van het testament van Johanna Catharina Bangeman, moeder van de suppliante, eerst gesepareerde huisvrouw en laatstelijk weduwe van wijlen Johan Abraham van der Voort, oud gouwerneur en directeur van Amboina, oud schepen en raad in 's Hertogenbosch. Huisgelijke onenigheiden - acte van separatie van bed, tafel, bijwoning en goederen- de scheiding en verdeling was niet tot stand gebrachtHartog Simon, joodse koopman in Den Bosch. Geldlening- 5.400 guldens aan Johanna Catharina Bangaman, met belofte terug te betalen na de scheiding van haar manBezwaar tegen het vonnis van schepenen in Den Bosch inzake arrest van de suppliante - 15 maanden gevangenis door schuld van haar moeder, nu wijlen Johanna Catharina Bangeman, een som van 5.400 guldens met interesten, 5% jaarlijks ten behoeve van Hartog Simon. Nagelaten boedel tot liquitatie te brengen. Procedures tussen erfgenamen van haar man. Schadevergoeding aan de suppliante voor arrest.24-12-1805
John Eijles, schildknaap en opziener generaal van de gevangenissen van zijnen Majesteit de koning van Groot Brittannie, genaamd "de Fleet te Londen en zich nu bevindende alhierJean Francoís Crosa, directeur van de Italianse Opera en spelende te LondenSchuld ad 5280.- gulden gemaakt door Jean Francoïs Crosa, na diens ontsnapping uit de gevangenis nu ten laste gelegd aan John Eijles23-09-1750
Jouke t'Jaarts, schipper van het gekaapte schip "de Wijnbergh"Barent de HarderVersnelde behandeling van een hoger beroep aangetekend door de tegenpartij omdat de suppliant in afwachting van behandeling in de gevangenis verblijft26-10-1675
Sijmon Leendertsz Pors, wonende te Charlois en Jan Harperszoon, wonende te KatendrechtPieter Ernst van Abcoude Vermaerde, verblijvend in het sticht van Utrecht, gehuwd met de wedue van wijlen Johan Dhimorsa, baljuw en ruwaard van Putten, gedaagden en erfgenamen van de baljuwBetaling van detentie geld, verteerkosten en dokters en proceskosten wegens tenonrechte gevangenhouden op de voorpoort en in de gevangenis van Geervliet28-09-1643
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in