Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: gevangenis

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
16 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 16 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
mandament om ontslag van haar zoon uit de gevangenisHendrick van Beeck en Magtelt van Coesvelt, wonende in Den HaagCornelis van Beek, de zoon van suppliantSupplianten mochten hun zoon uit de gevangenis op het Buitenhof halen, maar later bleek dat het niet doorging. Nu willen ze dat hun zoon wordt vrijgelaten op voorwaarde hem buiten het gebied van het Hof van Holland te houden, naar Oost Indië.
Mandament om procureur acceptant te te stellen met de clausule van edictSijmon Leendertsz Pors, wonende te Charlois en Jan Harperszoon, wonende te KatendrechtPieter Ernst van Abcoude Vermaerde, verblijvend in het sticht van Utrecht, gehuwd met de wedue van wijlen Johan Dhimorsa, baljuw en ruwaard van Putten, gedaagden en erfgenamen van de baljuwBetaling van detentie geld, verteerkosten en dokters en proceskosten wegens tenonrechte gevangenhouden op de voorpoort en in de gevangenis van Geervliet
Mandament van anticipatieJouke t'Jaarts, schipper van het gekaapte schip "de Wijnbergh"Barent de HarderVersnelde behandeling van een hoger beroep aangetekend door de tegenpartij omdat de suppliant in afwachting van behandeling in de gevangenis verblijft
Mandament van appel met de clausule van inhibitieJohannes Bartholomeus Ferdinandus van Goch, chirurgijn ter zee en gewoond hebbende in Amsterdam, thans in de gevangenis van Amsterdam opgeslotenMr. Willem Gerrit Salomonsz, hoofdofficier van Amsterdam, ambthalve optredendBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 16-01-1776, waarbij suppliant ter dood was veroordeeld
Mandament van arrest en rauw actieJohn Eijles, schildknaap en opziener generaal van de gevangenissen van zijnen Majesteit de koning van Groot Brittannie, genaamd "de Fleet te Londen en zich nu bevindende alhierJean Francoís Crosa, directeur van de Italianse Opera en spelende te LondenSchuld ad 5280.- gulden gemaakt door Jean Francoïs Crosa, na diens ontsnapping uit de gevangenis nu ten laste gelegd aan John Eijles
Mandament van authorisatie, poenaal en rau actiePieter de Buijter, als vader en assisterende zijn dochter Henderica de Ruijter, wonende te DordrechtMeester Quirijn de Jonge, Baljuw te ZierikzeeTegenpartij heeft Henderica voornoemd in de gevangenis gezet omdat ze verhaal is komen halen bij Nicolaas Anthonij Caauw (Caau), geboren in Zierikzee, nadat hij haar zwanger had gemaakt en trouwbeloften had gedaan die niet zijn nagekomen. Suppliant verzoekt haar vrij te laten en te vergoeden de kosten die al zijn gemaakt en die van het proces
Mandement Crimineel met de clausule van Edicte ad valvas CuriaeDe procureur generaal over Holland, Zeeland en VrieslandMachiel Roberti, als knecht gewoond hebbend in Den Haag, thans gevangen in de gevangenpoort.De aangifte van twee personen, ter zake van de enorme en afgrijselijke Misdaad van Sodomie, zich in de gevangenis bevindende, is opgegeeven als met deselve over en weder gepleegt hebbenden Sodomistische vuiligheden. Hij is daarna gevlucht en niet meer aangehouden. Hetwelk zijnde zaken van zeer kwade en dangereuse gevolgen, verwekkende Gods rechtvaardigen Toorn over het Lieve Vaderland, enwelke mitsdien in een Land van Justitie niet kunnen geleden, maar anderen te Exempel op het rigoureuste behoren gestraft te worden.
mandement crimineel met de clausule van edicte ad valvas curiaeDe procureur generaal over Holland, Zeeland en Vriesland.Dirk Wansing, gewoond hebbende in Den Haag.Door twee personen in de gevangenis is aangegeven dat Dirk Wansing sodomie met hen gepleegd had. Hij is gevlucht en niet meer gevangen genomen.
Mandement penaalDirck Smith en Daniel Froymonte, beiden burgers en kooplieden te LeidenDe baljuw van Zuid-HollandHet door de tegenpartij beloofde geld en kosten terugeisen en na de stellling van een voldoende borg profijtelijk te herstellen van de onrechtmatigheden hem in de gevangenis van Dordrecht aangedaan
Mandement Penaal en Rau-Actie, omme authorisatie de factoFrancis (Francois) Verlegh, wonende te BezooienGosuinus van Heyst, baljuw van Baardwijk, lande van Heusden, wonende te Waalwijk, buiten jurisdictie van de Hove, en andere benevens van de gerechte van BaardwijkBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Baardwijk inzake mishandeling van Johanna van der Sanden, weduwe Anthony van Gessen, wonende te Baardwijk, door Jan van der Flaas. De verkeerde gedaagde, de suppliant is in gevangenis gesteld en gehouden buiten acces. De tegenpartij en benevens van de gerechte van Baardwijk werden gelast en bevolen de aangedane mishandeling van de suppliant te repareren en vergoeden alle kosten, schaden en interessen
Mandement Poenaal en van Rau ActieJan de Bruin (Bruijn), wonend te RotterdamHeijman en Calman Heilbron (Heijlbron)Een oplichtingsgeschiedenis, waarin de suppliant een lot in de Generaliteits Loterije neemt op instgatie van de Jood Jacob Barents (Barends) thans in de gevangenis in Rotterdam. Met behulp van Abraham Krix, ook gevangen in Rotterdam, koopt hij de prijs van 22.000 gulden, middels een obligatie van 2000 gulden. De obligatie raakt in handen van de Tegenpartij, die deze op de suppliant willen verhalen.
Mandement van Arrest en Rau-Actie met de clausule van EdicteJohannes Theodorus Timmerman en zijn vrouw Johanna Laurentia Huygens, wonende in Den Haag, executeuren van het testament van Johanna Catharina Bangeman, moeder van de suppliante, eerst gesepareerde huisvrouw en laatstelijk weduwe van wijlen Johan Abraham van der Voort, oud gouwerneur en directeur van Amboina, oud schepen en raad in 's Hertogenbosch. Huisgelijke onenigheiden - acte van separatie van bed, tafel, bijwoning en goederen- de scheiding en verdeling was niet tot stand gebrachtHartog Simon, joodse koopman in Den Bosch. Geldlening- 5.400 guldens aan Johanna Catharina Bangaman, met belofte terug te betalen na de scheiding van haar manBezwaar tegen het vonnis van schepenen in Den Bosch inzake arrest van de suppliante - 15 maanden gevangenis door schuld van haar moeder, nu wijlen Johanna Catharina Bangeman, een som van 5.400 guldens met interesten, 5% jaarlijks ten behoeve van Hartog Simon. Nagelaten boedel tot liquitatie te brengen. Procedures tussen erfgenamen van haar man. Schadevergoeding aan de suppliante voor arrest.
Mandement van arrest op persoonAndries Arckelens, meester-kleermaker, burger en schutter te Den HaagLuitenant kolonel SidneyAchterstallige betaling voor geleverde goederen; Sidney is thans in het land na drie jaar verblijf in Engeland en zal vermoedelijk binnenkort weer vertrekken
Mandement van dagvaarding in persoon des noods met Edicte ad valvas curiae - CrimineelDe Procureur Generaal over HollandM: Bernard Johan Pielat van Bulderen, hoofd officier te Schiedam; David Meyer junior, schout te Schiedam en zijn dienarenDe hoofd officier M: Bernard Johan Pielat van Bulderen, te Schiedam, heeft zich schuldig gemaakt aan een zeer grove nalatigheid in het nemen van behoorlijke gerechtelijke informatien omtrent zaken, verduistering de waarheid, wreede en misdadige foltering en mishandeling van gevangene door welke hunne onschuld tot schuld gebracht zijn
Poenaal, met Authorisatie en Rau Actie1). Cornelis Cornelisze van Neuren, meesterknecht van 2). Hugo Boon van Engeland, wonend op het eiland den Beer voor Oud-Beijerland.Askanius van Zijpesteijn, Baljuw, en Schout en Schepenen van Oud-Beijerland op verzoek van Mr. Cornelis Boon van Engeland, broer van Hugo Boon van Engelandee authorisatie aan de deurwaarder om suppliant 1 vrij te laten uit de gevangenis van Oud-Beijerland waarin deze zit sinds november 1716
Verzoek om appointement in margineAecht Reylofs te Bovenkarspel, geassisteerd door haar voogd Cornelis WijdenesDoctoren, vroedvrouw en Griet Willems in de Halve Maen te BovenkarspelSuppliante verzoekt het hof de tegenpartij op te roepen als getuigen van de voortijdige geboorte (en overlijden) van haar dochter, na serieuze dreigementen van de officier van Grootebroek met gevangenis, fikse boetes en huisuitzetting
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in