Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
359 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 359 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Bartholomeus van Immerseel, wonende op ed KaagDirk Immerseel en de andere kinderen en erfgenamen van Cornelis van ImmerseelRestitutie van voorgeschoten borgtocht09-07-1723
Bartholomeus Walevelt notaris te s'Gravenhage, administrateur over de nagelaten boedel van Cornelia van der Wiel, weduwe van Mr. Johan van der BurghFrancois van Beukel, wonende te LeidenIn gebreke blijven van het betalen huur van een huis en erf gelegen aan de Breestraat te Leiden29-11-1747
Barthulomeus van laar, gehuwd met Trijntje Dirks van der Velde, wonende te ZaandamPieter Vink en Pieter Slagt, gehuwd met Hilegonde Pieters Vind, medeërfgenaman van Dirk Maartense van der Velde, zoon van Maarten van der Velde en Trijntje Pieters Vink, gewoond hebbende en overleden te ZaandamGeschil bij de afwikkeling van de nalatenschap waarbij d.d. 10-02-1732 een onterechte acte van scheiding en deling was opgemaakt20-10-1747
Bartruijd Teunisse Verschoor, weduwe van Pieter Claase Bezemer, herbergierster te GiessendamLeendert van Tettenrode, schout van HardinxveldHet huis van Leendert van Tettenride wordt door een woedende menigte met plundering bedreigd. Hij verzoekt de waardin op zijn rekening, verteringen aan de menigte uit te reiken om de gemoederen wat te sussen, maar weigert nu die te betalen11-11-1749
Bastiaan Doedijns, wonende te GenderenAdrianus Vos, predikant te Doeverin en GenderenNalatigheid in het aflossen van een obligatie22-01-1754
Beenard van Baalen, wonende te Amsterdam, gehuwd met Maria Pelgrom de BijeHendrik Pelgrom de Bije, Willem Duizenddaalders, bij appoinctement d.d 12 september1753 aangesteld als curatoren over de goederen van de suppliantVanwege het onder zich houden van geld en goederen kan de suppliant niet in eigen onderhoud voorzien26-07-1754
Benjamin Texeira, wonende te 's GravenhageJacob Hiskia Machade en de verdere medeérfgenamen, van Antthonia Alvares MachadoVerzoek om terugname van de onder suppliantsbeheer gestelde obligaties, waarover de erven niet tot een gelijk kunnen komen en de kosten dien aangaande te vergoeden02-02-1731
Bregitta Catharina van Schuilenburch, vrouw van Steven Adriaan, Graaf van Welderen, wonende te 's GravenhageAernaut Steenhard en gosewin Willem Hendrik Larcher, Heer van Kenenburg, als boekhouder van de rederijAandeel in 3 x 1/16 deel in drie verschillende schepenen de lading, waarbij de boekhouders van de rederij in gebreke blijven om op tijd afdracht van inkomsten te leveren17-11-1750
Bregteland Baas, wonende te HaarlemCornelis van As, Dirk Heemskerk, wonende te DelftGeschil over de afwikkeling van de nalatenschap van Jan van de Burg, advocaat28-09-1752
Brigitta Brugmans, weduwe van Hercules Morlion, als erfgename van haar overleden zoon Jacobus Morlion. Herzina Verburgh, voor zichzelf en als erfgename van Cathrina de Mugh, samen medeërfganamen voor 3/4 deel van Hendrik van der bel. Beiden wonende te Rotterdam, Hendrik van der Bel was opperkoopman en opperhoofd van 's Compagnies handel op JapanJacoba Wilhelmina van Hoorn, weduwe van Mr. Josua van Belle vrouwe van Noord Waddinxveen, voor 1/4 deel medeérfgename van Hendrik van der BelNa uitkering door de excuteurs testementair de heren Jan van Loon of Cloon en Abraham Banier aan Jacoba Wilhelmina van Hoorn is zij niet genegen om de andere kwarten, die supplianten toekomen uit te keren29-01-1743
Bruijn Hendrikse, schipper wonende te Loosdrecht, gehuwd met Marritje Elbertse van Gouwen, dochter en mede erfgenaam van haar vader Elbert Cornelisse van Gouwen uit zijn tweede huwelijk met Willempje Reijers geborenCornelis Heijblom, hoofd baljuw van Loosdrecht als executeur testementair in de boedel van Gouwen en voogd over Marritje van GouwenNa ontvangst van een gebrekkige copie van de staat en inventaris der goederen wordt nu gevraagd om volledig overzicht van alle bescheiden en uitkering van de tegoeden met interest welke Heijblom in beheer heeft02-01-1748
Burgemeesters en regeerders van WeespDijkgraaf en hoogheemraden van de zeedijk ten Oosten van MuidenGeschil over de aanstelling van Philip Anthonij d'Erberfeld als heemraad. Aangezien hij geen inwoner van Weesp was, was dat tegen de resolutie d.d. 7 mei 167825-06-1753
Caroilus Boers, baljuw te Katwijk, handelend voor François Paul Emile, Graaf van Antremout of Antremout, gehuwd met Isabella Maria van Beijeren van Schagen, Gravin van Warfuze ect. ect. als erfgenamen onder benefici van inventaris van Gravin van Berlo, Vrouwe van WarmondJan Pietersz. SchuilenburgNalatigheid in betaling van huur van huis, bergschuur en 30 morgen, 3 hond, 58 roeden land toebehorend aan de Gravin van Berlo10-01-1731
Cartharina Sas, wonende te 's GravenhageDirk Muller, van Alkmaar, nu wonende te 's Gravenhage en zijn voogden Mr. Daniel Baart en Mr. Dirk Sevenhuijsen, raden en burgemeester van AlkmaarVerbreking van trouwbeloften en eis om het kind, uit deze verhouding geboren te onderhouden11-07-1742
Catarina de Bussij de Rabutijn, weduwe van Baron Josph Adam van Stoltsenberg, brigadier in dienst van de keurvorst van de PaltzHoffman van Someren, luitenant kolonel en kapitein der blauwe gardes in dienst van de genoemde staatVerzoek om restitutie van het nulle consept van koop van de heerlijkheid Poederoijen, bij absentie van haar zuster, vrouwe van Poederoijen, door suppliante getekend, i.v.m. eventuele moeilijkheden na haar dood voor haar erfgenamen27-04-1725
Catharina Brouwer, weduwe van Koos Visser, gewezen raad en Burgemeester van WeespHendrick van Neck, Raad en President Burgemeester te Weesp en zijn vrouw Johanna Brouwer, zuster van suppliant en Mathijs Herwaarder, ook Raad en Burgemeester van Weesp en door regenten van het burger weeshuis aldaar aangesteld om de belangen van Pieter Brouwer te behartigen, broer van supplianteAfgifte van staat en inventaris en uitvoering van de scheiding en deling van de boedel van wijlen Gerrit Brouwer en zijn eerder overleden vrouw Tijmontje Simons09-12-1723
Catharina de Koning, weduwe en boedelhoudster van Daniel Vorster, wonende te LeidenGeertje Tromp, weduwe van Jan d'oude Verbaan, wonende te Koudekerk, Jan Tabre, wonende te Amsterdam, als borgen voor George de Beer, broodbakker te EsselijkerwoudeNalatigheid in het aflossen van een schuld i.v.m. geleverd graan21-10-1754
Catharina de Villeers, weduwe van Willem Engelbert wonende te Middelburg, erfgename van Jacob de Villeers, kamerbewaarder van de Raad en Leenhove van Brabant en het land ven Overmans, haar broerZiragh van Olderzom en Peter Vermeer, procureur van dezelfde Raad, als executeurs testementair van Jacob de villeersWeigering om staat en inventaris te leveren en rekening en verantwoording te doen06-10-1727
Catharina Maria van der Steen, wonende te DordrechtArie Leendert van der LindenNalatigheid in voldoening van huur van 5 morgen land te Bonavontura, 1/8 cavel en de helft 1/4 cavel in 't Hoekse Nieuwland20-07-1736
Catharina van der Driessche, weduwe van Jan van der Velde, wonende te Gent, koopvrouwTheresia Leeuweriks, weduwe van Jan le Pla en meerdere inwoners te RotterdamSuppliante wil zich in Rotterdam vestigen om handel te drijven wat haar door lasterlijke inlichtingen onmogelijk wordt gemaakt. Deze inlichtingen moeten nu onder ede worden bevestigd of ontkend14-09-1735
Catharina van der Heijden, weduwe van Adriaan van Dongen, wonende te RotterdamNicolaes Luijter, weduwnaar, erfgenaam en boedelhouder van Petronella RegenmorterHet onbevoegd van het tot zich nemen van de nalatenschap, zonder overgave van staat en inventaris te leveren, van Maria Elisabeth van der Heijden, suppliantes zuster die samen een testament hadden laten opstellen op de langstlevende30-07-1732
Catharina, eerst weduwe van majoor du Querij en later weduwe van Bettou, enige erfgename van haar zoon Peter du Querij overleden 22-11-1741 te CubaFrancois Trimble, koopman te Rotterdam, als weesmeester en voogd over Peter du QuerijNalatigheid in uitbetaling van de nalatenschap die Peter du Querij toekwam van Jaques Nicolas consul te Lissabon en inzage in de bescheiden die in beheer waren van de weesmeesters vna Rotterdam25-09-1742
Cathrina Immerseel, weduwe van Bartholomeus Bosch, wonende te Leiden voor zich zelfen als executrice van het testament van haar manJan NurserijNalatigheid in betaling van geleverd hout28-01-1745
Cathrina samperman, weduwe van Dirk Koeleman, dochter van Neeltje Dirks van Leeuwen, laatst weduwe van Cornelis Elantse Vat c.s, erven van Lucas Maertense van MeeuwenJan Grinvis, ambachtsheer van Ouddorp en marietje Dirkse van LeeuwenMoeilijkheden bij afwikkeling van de nalatenschap21-05-1728
Cicilia Zelbagh, wonende te Rijnsburg, moeder van en voogd over Jeronimus de Wilhem enige erfgenaam van Mr. Hendrik Davidt de Wilhem, zijn vader, en Nicolaas Sonmans, notaris te Amsterdam en mede voogdConstantinus Cornelis de Wilhem en Sophia en Henrietta WickefoortOnenigheid over de vraag wie de nalatenschap van Mr. Hendrick Davidt de Wilhem mag beheren02-11-1723
Claas Arkestijn, wonende te Pijnacker, echtgenoot van Trijntje Gabriels Brouwers, dochter van wijlen Jannetie Dirks Vegter en Gabriel Brouwer, en Cornelis van der Schouten wonende te Schiedam in opdracht van Maritje Immerseel, ongehuwd, dochter van Maria Dirks Vegter en Cornelis ImmerseelJan Vranke(n) van Noor(d)t, als voogd over de kinderen van Maria Dirks VegterGeschil over de uitbetaling van de nalatenschap van Jozijntie Dirks Vegter overleden 26-07-172026-03-1723
Claes Wite, hospes in de Prins van Oranje te HartogsveldAbraham van Haeij, Raad en Drossard van Gorinchem ect. en Baljuw van Hardinxveld en Anthonij Zuijdam, wonende te Giesen - NieuwkerkOnenigheid over de vergoeding van kosten inwoning voor de ten onrechte gearresteerde en vrijgesproken Zuijdam en zijn bewaker20-12-1726
Clara van Merren, weduwe van Cornelis van Santen te AmsterdamJohannes Suverijn, wonende te SchiedamNalatigheid bij afbetaling van geleverde wijn29-01-1723
Cornelia de Gaag, weduwe van Adrianus van IJperen, wonende te DelftJan Hendrikse Hogeboom, t.b.v. Gerrit VerrijnNalatigheid in betaling van rente over een losrentebrief21-07-1750
Cornelia de Gaeij, weduwe van Adrianus van IJperen, wonende te Delft, Jacob Coornhart, gehuwd met Anna Gaeij, wonende te Rotterdam,Aletta de Gaeij, meerderjarige dochter wonende te DelftGeorge van Hoogewerff, raad en burgemeester van Brielle, allen voogdesse en voogden over Arent de Gaeij minderjarigePieter Schrijvers en zijn vader Johannes Schrijvers die borg had gestaan bij de huur van 24 morgen land te GouderakOnenigheid bij afdracht van huur28-09-1751
Cornelia Ravesteijn, weduwe van Andreas Jongereus, wonende te RotterdamWillem Cras, wonende te Leiden en de weesmeesters van Leiden als zijn voogdenHet niet nakomen van ondeling gesloten trouwbeloften18-03-1732
Cornelia van Tilborg, weduwe van Petrus Pus, predikant te GiessenCornelis van Brandwijk Jansz, Cornelis van der Hoeven, Cornelis van Brandwijk Cornelisz, als excuteurs testementair van Johanna van Brandwijk haar nevendie medeerfgename voor 1/6 deel was van Nicolaas Brandwijk haar broerWeigering van uitkering van 1/6 deel van de nalatenschap van Nicolaas Brandwijk wat testementair was bepaald om na de dood van Johanna van Brandwijk toe te delen aan suppliante zijnde haar nicht31-10-1742
Cornelis Brandt, wonende te Zwammerda, handelend voor Anthonij Hendrik GemmichJan van Baeren, wonende te BodegravenNalatigheid in aflossen van een hypotheekbrief25-10-1754
Cornelis de Lange, armmeester te CabauwCatharina Tijkmaker, weduwe van Jodocus van Wijngaarden, heer, baljuw, schout en secretaris en gaarmeester van Cabauw en Jan Gijsen Lelistein, gewezen armmeester van CabauwHet onder zich houden van de finacien van het armbestuur en bij het in dienst treden van de suppliant weigering die aan hem over te dragen wat ook aan diens voorganger nooit was gebeurd16-06-1747
Cornelis Dircksz Raephorst wonende te Esselickerwoude en Willem van der Sluijs, mr. timmerman, wonende te Amsterdam, als voogden over Jeronimus, Arij, Jannetje en Trijntje Florisz van der Sluijs, kinderen van Jeronimusz van der Sluijs en Meijnsje Hendriksz de Bruijn, dochter van Hendrik Ariensz de Bruijn, medeérfgenaam van Jacob Ariensz de Bruijn en Grietje Claes, echteliedenGerrit Janse van Wouw, gehuwd met Geertje Willems die eerder gehuwd was geweest met Arij Cornelisse de BruijnGrietje Claes heeft na de dood van haar man huis met toebehoren en goed veenland gedonateerd aan Arij Cornelisse de Bruijn, Geertje Willems en Gerrit Janse van Wouw bewonen dit huis nog steeds met beheer over het land, en zij weigeren dit te verlaten, waardoor genoemde kinderen, die testementair recht op 1/4 deel hebben , daartoe niet kunnen geraken19-02-1732
Cornelis Hout, gehuwd met Adriana Elisabeth de Wit, Everadus Dudock gehuwd met Anna Martha de Wit. Samuel Verhulst, als voogd over Ludolf Simon de Wit, allen erfgenamen van Susanna van Kinkhuisen, weduwe van Mr. Simon van Halewijn, overleden te SurinameArent Hartjens, koopman te AmsterdamUit de goederen van de overleden Susanna van Kinkhuisen verkoopt Arent Hartjens als commissionair diverse partijen koffiebonen maar draagt de opbrengst daarvan niet af23-03-1741
Cornelis Jacobse van Veen, landbouwer te KalslagenSchout en schepenen van Nieuwveen en UiterbuurtGeschil bij verkoop van huis i.v.m. de opbrengst waarvan de genoemde schepenen eisen dat deze op de secretarie moet blijven waarmee suppliant geen genoegen neemt02-05-1749
Cornelis Jacobus van Rijp, wonende te DelfshavenDe erven van Johannes van Rijp, notaris te Rotterdam, Maria Vogel weduwe en boedelhoudster van Abraham Muntendam, arts te Rotterdam. Johan van Rijp en Abraham Muntendam waren de testementaire voogden over de suppliant en Johan van Rijp Corneliszn. vader van de suppliantNalatigheid in het beheer der voogden en de vader waardoor suppliant schade lijdt t.w.v. 11.000.- gulden15-03-1731
Cornelis Kruijning, wonende te wateringen, gehuwd met Jannetje Bruijnwijk,dochter van Simon Arentze Bruijnwijk, koopman in granen te SchipluidenAbraham Houwert, Abraham Doorne van Swieten en Frank van der Swet als voogden over Pieter HouwertNalatigheid in het aflossen van een obligatie26-09-1747
Cornelis Maat, korenmolenaar wonende te DalemAnthonij van Dongen,. . . . . van Dongen, broers van Alida Lucia van Dongen, weduwe van Jan Bax, wonende te HeusdenNalatigheid in het voldoen van een schuld23-10-1754
Cornelis Schouten , burgemeester van WeespHeijndrick van der Poort, secretaris van de gemeente WeespNagaan of de mogelijke van de vroedschap van Weesp om een aftredende burgemeester nier tot thesaurier te benoemen, genomen is opgetekend in het resolutieboek01-02-1723
Cornelis van Aersen, Heer van VosholIsabella van Nispen, weduwe van Jacob van Bleijdesteijn en haar moeder Cornelia van Stoopenburgh, weduwe van Hendrick Bleijdestijn als haar borgTerugbetaling van een restant van een jaarlijkse recognitie en een halfjaar huur van de visserij op de Rijn, tezamen ruim 282,- gulden03-11-1723
Cornelis van Aerssen, heer van Hogerseijde, ontvanger generaal van HollandCornelis van der Vaert, Teunis van de Velde, tuinlieden in NaaldwijkHet nakomen van de huurovereenkomst inzake twee percelen land of terugbetaling van de door desuppliant gemaakte kosten20-04-1723
Cornelis van Bavel, koopman te Dordrecht, en zijn huisvrouw Maria van Bavel, dochter en mede ergename van Hendrica van der HeijdenJan Fredrik Boegh, wedunaar van Cathrina van Bavel, evevneens dochter en mede erggename van der HeijdenNiet afbetalen van schulden03-04-1733
Cornelis van der Geer, Jacob Okhuijzen, Gehuwd met Beatrix van der Geer, beiden wonende te Moordrecht. Willem ven der Geer, Baljuw van Middelharnis, Maria van der Geer, wonende te Moordrecht, Kinderen van Nicolaas van der Geer en Neeltje Boon, Gerard Hauthoff, koopman te Rotterdam, als voogd over Elisabeth Smits, dochter van Jan Smits tevens executeur testementair en ook wonende te Moordrecht, allen enige en universele erfgenamen van Mr. Jacobus Vermaat overleden 22-11-1750 te 's GravenhageMr. Josua van Heel, wonende te Rotterdam, als vader en voogd over zijn dochter Maria Cornelia van Heel, welks moeder Cornelia van der Geer ook een dochter was van Nicolaas van der Geer en Neeltje BoonVermeende uitsluiting bij de afwikkeling van het testament, van Maria Cornelia van Heel12-02-1751
Cornelis van Eghmont, wonende te Kuddelstaart c.s allen erfgenamen van Claesje Cornelisse de Bruijn, weduwe van Cornelis Frederiksz van VlietFrederik Cornelisz van Vliet, wonende te Weipoort en Arij Dirkszoon van der Horst, wonende te Aarlanderveen als voogden over de minderjarige erfgenamen van Claesje Cornelisse de BruijnVerzoek om staat en inventaris en behoorlijke administratie der boedel waartoe voogden in gebreke blijven10-02-1727
Cornelis van Swieten, landbouwer te wateringenHendrik Vockestaart, secretaris te DelftTegenwerking door Vockestaart, die beweert de tienden te mogen heffen, welke hij bij de aanbieding weigert. Hierdoor onstaat grote schade aangezien het gedorste gewas op het land moet blijven liggen waardoor geen ander zaad kan worden ingezaaid30-11-1746
Cornelis Vuurens, makelaar te Gouda als executeur testementair van Wijntje Huijgen de Boer, gewoond hebbende te GoudaElisabeth van Bredenhoff, vrouwe van Oosthuijsen, weduwe van Johan Ockerse, heer van Schonevalle wonende te HaarlemNalatigheid bij aflossing van een obligatie
David Kleiman, wonende te Amsterdam, schipperBewindvoerders van de Oostindische Compagnie ter kamer AmsterdamNalatigheid in verantwoording van goederen en betaling van verdiend salaris04-03-1728
David valk van Blanken, notaris in den Haag, vertegenwoordiger van Abraham Douglas de Jonge en diens minderjarige dochterJan David van Mansdale en Wijbrand ten Poortingen, executeurs ect. inzake het testament van Abraham Douglas de Oude en Pierre Balqueri en Jean Fléon executeurs inzake het testament van Constantijn Johan Pieraard, Heer van Heenvliet, benevens Samuel Hogeboom Rachel Luijcken curatoren over Mr. Jan Abel DouglasProblemen bij de verdeling van een ingewikkelde erfenis27-02-1738
123...8
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in