Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
8847 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 8847 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandement van Rau ActieJudith Cruijk, weduwe van wijlen Mr. Anthonij van Loon, brouwster te Delft.Anna Maria van Loon, privee en als boedelhoudster van Johan Baptista Loijens, die een obligatie passeerde op 1 mei 1681 ten behoeve van Hildegonda van Kempen, weduwe van Gerard van Loon.Anthonij was executeur van het testament (dd 3 julij 1682) van zijn overleden moeder Hillegonda Bruggers van Kempen, weduwe van wijlen Gerard van Loon, uit wiens boedel die obligaties aan Mr. Antonij van Loon zijn toebedeeld, in het totaal 2323 gulden 12 stuivers 08 penningen.
Mandement van Rau ActieJudith Cruijk, weduwe en boedelhoudster van Mr. Antonij van Loon, brouwster te Delft.Maria Rietveld, zeggende te zijn weduwe en erfgenaam van wijlen Jacob van Loon8 mergen en 43 roeden Lands, en de opbrengsten daarvan sinds haar occupatie van dat land, aanbedeeld aan Assueris Hendrik van Spangen, Heer van Mellisant en Johan Nobelaar, Heer van Kerkwerve, Uijtwijck etc. als voogden over de erfgenamen van Adriana Nobelaar, in haar leven Vrouwe van Melisant, en wat zij "verkocht" hebben aan Mr. Antonij van Loon.
Mandement van Rau ActieMaria Lena Wels, weduwe van Cornelis van Veen, te Rotterdam.Pieter Verkerk, schipper in dienst van de bewindhebbers der Oost Indische Compagnie te Rotterdamverbrekening van de trouwbelofte nadat de suppliante zwanger was geworden: Dat voornoemde Pieter Verkerk werde gelast en bevolen met de suppliante te trouwen "in facie ecclesiae" of "coram judice".
Mandement van Rau ActieHelenus Willem van Leijden, als ambachtsheer van Oosterland in den Lande van VoorneAletta Straatman, weduwe van Adriaan HogendijkHet behoren van de polder Nieuw Kleijburg aan de ambachtsheerlijkheid van Oosterland in den Lande van Voorne.
Mandement van Rau ActieWillem Duinisveld te Wateringen, gehuwd met Pleunje van der Maerel, erfgenamen voor 1 kindsdeel van wijlen Leendert van der Maerel, die gehuwd was met wijlen Geertje Ariens van den Bos te Wateringen.Cornelis Vink, wonend onder Wasssenaar, gehuwd met Lijsje van der Maerel; Leendert van der Maerel de Jonge; en Gerrit Touw, die gehuwd is met Marie van der Maerel.Hun vader, Leendert van der Maerel is eerst met Leuntje Leendertse van der Spek gehuwd geweest, en heeft zijn testament gemaakt op 12 mei 1740 voor Notaris Christiaan van Groenesteijn te Rijswijk, en is daarna gehuwd met Geertje Ariens van den Bos. De dochter uit het tweede bed, erfgename ab intestata van Geertje Ariens van den Bos, vraagt haar erfdeel op, bestaande uit allodiale gronden.
Mandement van Rau ActieRachel Belmonte anders genaamd Schoonenberch, wonend in Amsterdam, zuster en enige erfgenaam ab intestato van wijlen haar broer Francisco Schoonenberch, in zijn leven gevolmachtigde van deze staat aan het hof van PortugalDe voogden en executeurs over de minderjarige erfgenamen van Francico Lopez Suasso (Souasso), in zijn leven Baron d'Avernaes, te Den Haagrekening en verantwoording over de remissen en wissels die Schoonenberch aan Suasso heeft toegezonden
Mandement van Rau ActieCornelis Overschie, solliciteur militair te Den HaagFranchois Overschie, koopman te Amsterdam zijn huisvrouwzijn broer, en Jenneke van Roonhuijsen,Rekening en verantwoording van 31.000 gulden aan wissels en 3000 gulden borgtocht, en Kosten
Mandement van Rau ActieJohanna Degenaer (Degenaar), weduwe van Thomas Huijbert Borgeresse tot GorinchemJohan Frederik van Buijnen, Heer van Oud-Heusdeneen som van 144 gulden en 8 stuivers ter zake van geleverde winkelwaren
Mandement van Rau ActieDe Burgemeesters en Regeerders van de stad 's-GravenzandeDe erfgenamen van Jacob Doeszoon Lucq (oud-burgemeester van 's-Gravenzande) en van zijn borg, Pieter Maertens.Het betalen van achterstallige interesten sinds 1676 op een obligatie, die eerst verdwenen was, en daarna weer te voorschijn is gekomen.
Mandement van Rau ActieDe burgemeesteren en de regeerders van 's-GravenzandeDe erfgenamen van Jacob Doeszoon Lucq (burgemeester van 'sGravenzande en die van Pieter Maertens als borgHet bnetalen van de achterstallige interesten @ 4, 5, 6,25 % 'sjaars sinds 1676
Mandement van Rau ActieJohan Meursman, koopman in RotterdamMaria van Helburgh, weduwe van wijlen Martin Crookeen wisselbrief van 800 gulden
Mandement van Rau ActieJacob Lughte (Lugte), marschipper van Rotterdam op 't Sas van GentDe weduwe van wijlen Abraham Lughte, toendertijd ook schipper, wonen te Dordrecht, met als Borgen: ( de weduwe van wijlen) Teunis Lughte te Dordrecht, Cornelis van der Aa, en Abraham Hutten te Rotterdam.Terugbetaling van een lening van 600 gulden @ 5 % 'sjaars dd 8 augustus 1714 voor notaris Mr. Francois Waerts
Mandement van Rau ActieMaria Hooglands, weduwe van wijlen Jan Ariense Kloosterwegh, zowel voor zichzelf alsook als geinstitueerde erfgename van haar overleden man, wonende in Brielle.Mr. Eduard Gallas, raad, vroedschap en oud-burgemeester van Brielle.De betaling van het restant van een obligatie van 599 caroligulden @ 4 % 'sjaars dd 18-11-1895; bedragende 466 gulden met interest sinds 18-11-1714, met kosten
mandement van Rau ActieWillem van Wilgen en Arie van Wilgen, wonend te HeukelumHet gerecht van HeukelumSpecificatie en rekening van alle geld en zilverwerk, dat in of bij het huis van Hendrik Sar gevonden is in (27) October 1772. Hendrik Sar heeft veel geld en zilverwerk bij supplianten gestolen, en ook hun huis in 1772 in brand gestoken. En hun deel van de buit in de Put verstoken hadden. Supplianten missen nog veel geld en zilverwerk, ondanks het feit dat zij een deel hebben teruggekregen van de schepenen.
Mandement van Rau ActieGerard Beekman, procureur voor de Hof, en Anthonij van Cats, apothecaris alhier in Den Haag, als executeurs van het testament van, en voogden over de minderjarige erfgenamen van wijlen Elisabeth Monsoij, in haar leven weduwe van wijlen Ludolph CockDirck Cock en Mr. Jacob Gillis, gehuwd met Maria Cock. (Dirk Kock en Maria Kock)terugbetaling lening, die Dirk en Maria Cock zouden moeten terugbetalen aan (de erven) van Ludolph Cock
Mandement van Rau ActieMoses Abrabanel, koopman te Amsterdam als vader en voogd over zijn minderjarige zoon Isacq Hisquia Abrabanel, die onlangs in los (slecht) gezelschap is geraakt.Jan Demorain en Pedro of Pieter de CarriceSpeelschulden van zijn zoon Isacq Hisquia Abrabanel, totaal ruim 11.000 gulden. Aan Jan Demorain: ca 7500 gulden en aan Pedro of Pieter Carrice ca 4000 gulden
Mandement van Rau ActieJacobus de Laverij te Den Haag, als last en procuratie hebbende van Francoijs van Halewijn, Heer van WervenMaria van Helburg, weduwe van wijlen Crook, wonend in den Ambachte van VoorburgFrancoijs van Halewijn wil zijn geld terug, dat hij eerder (15-02-1717) als hypotheek verstrekte aan tegenpartij, of hij wil het goed, waarop de hypotheek gevestigd is laten executeren.
mandement van Rau ActieMr. IJman Cau, rekenmeester van Zeeland, voor hemzelf en zijn meerderjarige broers en zusters, en nog Anna Constantia Sterthenius, weduwe can wijlen Mr. IJman Cau, in zijn leven Raad in dit hof, en ook nog Mr. IJman Cau, als gesurrogeerd voogd over zijn minderjarige broers en zusters, allen verwekt door Mr. IJman Cau, Raadsheer, en zijn huisvrouw Anna Constantia Sterthenius.Mr. Johan Roeland CauHet doen van Rekening en Verantwoording en betaling van de Reliqua aan Mr. IJman Cau cum sociis, van een aandeel in de VOC ter waarde van 1000 ponden Vlaams (6000 gulden), volgens het testament dd 1 augustus 1708 van wijlen Johan Cau, heer van Domburg, en bewindhebber der VOC ter kamer Zeeland.
Mandement van Rau ActieAnthonia Annocque, weduwe van wijlen Arent Pijl, wonend alhier in Den Haag, enige zuster en arfgename ab intestato van Mr. Cornelis Annocque, in zijn leven advokaat voor dit Hof.Margareta Thierens, weduwe van wijlen Johan van den Boschrestant van 2200 gulden, groot: 570 gulden, met interest en kosten
Mandement van Rau ActieSoetje Moses, weduwe van wijlen Hartog ReesAbraham Jonas te Amsterdam; Hendrik van Barnevelt te NoordeloosAbraham Jonas 8000 gulden dd 30-12-1773; Hendrik van Barnevelt 10.000 gulden dd 20-09-1773, plus rente en kosten
Mandement van Rau ActieAbraham Gerard Muller, notaris en klerk van de Griffie van dit Hof qq, met procuratie van Jan Muller junior, gehuwd met Johanna Geertruij Franken, en met procuratie van Helena van Ingen, moeder van Johanna Geertruij FrankenWillem Righout te Leiden en Willem van Ingen te AmsterdamDe uitbetaling van een Legaat van 1000 gulden, nagelaten door Theodora van Ingen, weduwe wijlen Abrahamus van Swanenburg in zijn leven predikant te Rijsoort
Mandement van Rau Actie1) Jan Musculus te Amsterdam, gehuwd met 2) Lena Cruijder; 3) Anna Kleuvers, weduweb van wijlen Jacobus Cruijder. 4) Pieter Cruijder. 5) Leonard Holierhoek, gehuwd met 6) Josina Cruijder. 7) Jan de Haas, gehuwd met 8) Margaretha Cruijder. 9) Abraham Scheers met procuratie voor Pieter Scheers, gehuwd met Alida Cruijder. 10) Alida Cruijder, weduwe Gerrit van Duijn. 11) Catharina Cruijder, weduwe Hendrik van Waijenburg te Amsterdam. 12) Samuel Raquin, gehuwd met 13) Anna Maria Kleijn. 14) Jan Smit, gehuwd met 15) Hester Kleijn, 16) Wouterus Arnoldus Leeuwendaal, gehuwd met 17) Sara KleijnPieter Hottentot Claus, Medicinae Doctor, weduwnaar van wijlen Christina Johanna Cruiijder, en die een minderjarig kind hebben: Alida ClausHet testament van Izaak van Vleuten, dd 09-04-1765, dat benoemde tot erfgenamen de kinderen van zijn overleden broer van halve bedde: het testament had benoemd tot executeurs: Jan Albrecht; Izaak Cruijder; Balthazar Deuffer.
Mandement van Rau ActieJohannes Maselkamp, gewezen onderkoopman en gewezen Secretaris van Politie en Cassier, in dienst van de geoctroyeerde Nederlandse Oost Indische Compagnie te Nagatpatman op de kust van Coromandel, thans Schout en Secretaris der vrije heerlijkheid KoudekerkDe Bewindhebberen van de Generale Geoctroyeerde Nederlandse Oost Indische Compagnieeen som van 15.313 Pagoden en 40 Casjes uitmakende 73.502 gulden 10 stuivers en ten tweede een som van 3.598 Pagoden, 5 Fanums en 1 Casje, bedragende 17.271 gulden, 8 stuivers en eindelijk een som van 641 Pagoden, 14 Fanums 70 Casjes renderende 3.080 gulden, 3 stuivers en 8 Penningen met de rente van dien@ 6 % 's-jaars. (sinds 1765, toen door Tamerus Canter Visscher, Fiscaal op de Coromandelkust Criminele Procedures tegen de suppliant geëntameerd zijn geweest)
Mandement van Rau ActieAnna Margaretha van den Kerkhoven, weduwe van zaliger Martinus Abraham de Bourghelles de la Vaquerie, wonend te Drunen, Meijerije van 's_HertogenboschNotaris J. Klinkhamer te AmsterdamDe huwelijkse voorwaarden (26-08-1753 Den Haag, Notaris Willem Hoijer), waarmee de suppliante getrouwd is met M.A. de Bourghelles hielden in dat haar man niet de door haar aangebrachte obligatien mocht verkopen, tenzij..... De tegenpartij heeft eraan meegewerkt, dat ze wel verkocht werden, ondanks het feit dat hij gemakkelijk achter de huwelijkse voorwaarden kon komen, aan Mr. Gabriel Bourcourd. Zij eischt haar geld terug
Mandement van Rau ActieWouter Schiffer (Scheffer), wonend in Empel, kwartier van Maasland, van de Meijerij van Den Bosch, gehuwd met Geertruida van den Biesheuvel, een dochter van Margaretha Sprong (Sprongh), een kind van Boudewijn Sprong en Geertruij den Ouden.Dirk Sprong als oom, Martinus den Ouden als oudoom, gestelde voogden over de boedel van Geertruij den Ouden. Dirk Sprong is overleden en zijn boedel wordt geadministreerd door Cornelis Rijping en Cornelis van VeenHet testament van Boudewijn Sprongh (Sprong) en zijn huisvrouw Geertruij den Ouden dd 12-02-1730 voor Schout en Schepenen van de Heerlijkheid en Dorp Engelen. Geertruij de Ouden is voor de tweede keer gehuwd geweest met Wijnand Murray, meerderjarig jongeman. (Verdag Antenuptiaal dd 26-04-1737, te Den Bosch, notaris Willem de Roef). Geertruij overlijdt op 28-08-1763. De supplianten maken aanspraak op een deel van de boedel, en vereisen Rekening en Verantwoording van de nalatenschap van Geertruij den Ouden
Mandement van Rau ActieAnna Margaretha van den Kerkhoven, weduwe van wijlen Martinus Abraham de Bourghelles, wonende te Drunen, Meijerij van Den Bosch, met vier minderjarige kinderen door haar man aan haar verwekt, met name: Wijnand Johannes de Bourghelles; Jacobus Abrahamde Bourghelles; Maria Elisabeth de Bourghelles: en Judina Anna de Bourghelles.Mr. Gabriel Bourcourd, advocaat voor dit Hof.Twee obligaties, waarvan in de Huwelijkse Voorwaarden (dd 26 Augustus 1753 voor notaris Willem Hoijer te Den Haag) was overeengekomen, dat zij niet vervreemd mochten worden, tenzij.... De ene 1800 ponden en de andere 500 ponden @ 40 groten per pond
Mandement van Rau ActieAnna Margaretha van den Kerkhoven, weduwe van wijlen Martinus Abraham de Bourghelles, wonende te Drunen, Meijerij van Den Bosch, met vier minderjarige kinderen door haar man aan haar verwekt, met name: Wijnand Johannes de Bourghelles; Jacobus Abrahamde Bourghelles; Maria Elisabeth de Bourghelles: en Judina Anna de Bourghelles.Willem Lodewijk, Graaf van Nassau, Heer van Bergen, wonende te BergenTwee obligaties, waarvan in de Huwelijkse Voorwaarden (dd 26 Augustus 1753 voor notaris Willem Hoijer te Den Haag) was overeengekomen, dat zij niet vervreemd mochten worden, tenzij....de ene 1000 ponden, de andere 2000 ponden @ 40 groten per pond
mandement van Rau ActieDavid Hordijk, mitsgaders Adolph Hordijk enWillem Hordijk te Dordrecht als executeurs van het testament van Hendrik Hordijk te Dordrecht en voogden over de minderjarige kinderen.Reinier (Rijnier) van Maurik, tegenwoordig burgemeester en regerend schepen, neef van Hendrik Hordijk, koopman te Dordrecht.Het testament van Hendrik Hordijk dd 13-08-1759, voor notaris Sibertus van der Bank te Dordrecht. betreffende een lening aan tegenpartij, dd 19-04-1764, groot 84 guldens en ook 1000 goldens met een interest van 3,5 %
Mandement van Rau ActieJacobus van Weers (van Wees), meester broodbakker te Den HaagAdolph Verlouw broodbakker te Den Haag, en zijn neef Hendrik Verlouw te Delft, als borg.Te kennen of ontkennen de handtekening onder een onderhandse akte dd 15 mei 1776
Mandement van Rau ActieMr. Elias Luzac, advocaat wonende te Leiden en Jan Adam Charbon, koopman wonend in Amsterdam namens de erfgenamen van Mr Pieter Luzac, opperkoopman in dienst van de VOC, gezaghebber van Java's Noord-Oosthoek, en opperhoofd te Soerabaija, hun broeder en zwagerJohanna Dutrij van Haaften, de weduwe en erfgename van wijlen Mr. Willem Joachim de Laver, wonend in Bommel en voogdesse over haar minderjarige dochters1500 Rijksdaalders (@ 48 stuivers per stuk) met de interessen van dien @ 4 % sedert 16 september 1770.
Mandement van Rau ActieJan Verstolk, oud-schepen en koopman te Rotterdam als last en procuratie hebbende van Gijsbert van Roijen, oud-burgemeester en koopman te MaasdijkJacob Roest, gehuwd met Adriana van der Kade en Nicolaas Daniel de Hoest, heer van Holij te Maassluis, gehuwd met Johanna van der Kade, erfgenamen van Jacobus van der Kade.openstaande rekeningen ca 41.823 gulden 7 stuivers, 8 penningen
Mandement van Rau ActieMr. Wouter Hendrik Nellesteijn, oud-geëligeerde Raad ter vergadering van de Edelmogende Heren Staten 's Lands van Utrecht, namens zijn vrouw Everarda Hillegonda de Beer, enige erfgename ab intestato van wijlen Aemilia Catharina van Os, in haar leven te Haarlem, een dochter en medeërfgename van wijlen Wilbrord van Os, die een zoon was en medeërfgenaam van Jan van Os den Jonge.Jacob van Ghezel, gehuwd met Petronella Calkoen; Mr Nicolaas Faas, gehuwd met Anna Maria Calkoen; Dirk Bakker, gehuwd met Agneta Antonia Calkoen; Zacharias Alewijn gehuwd met Suzanna Agneta Calkoen, allen kinderen van wijlen Antonia Huijghens in huwelijk verwekt door wijlen Nicolaes Calkoen te Amsterdam; Anna Maria Clara Huijghens, weduwe van Hendrik ter Smitten; Willem theodorus Huijghens, kapitein ter zee in dienst van dit Land;Mr. Joost Huijghens, raad in de vroedschap en schepen te Haarlem;enige kinderen van Hendrik Huijghens en suzanna de Wijs, welke Suzanna de Wijs de enige dochter was vanCatharina van Os, in haar leven huisvrouw van Jan de Wijs, en die een dochter wasvan Jan van Os den Jonge; Esaias Baalde te Amsterdam; Magdalena H. Baalde te Leiden, weduwe van nn Reijtsma; Maria C. Baalde te Amsterdam, weduwe van Jan Nicolaas van Eijs; Hendrik Baalde te Amsterdam; de enige kinderen van Johannes Baalde en Susanna Clement, die een dochter was van Esaias Clement en Maria van Os.het testament van Jan van Os de oude dd. 20 augustus 1657 voor notaris Justus van der Ven te Amsterdam; Het derde part in twee huizen van Wilbort van Os
Mandement van Rau ActieMoses de David Henriques de Castro, als last en procuratie hebbende van David d'AbrahamLevij, gehuwd met Sara Machado en van Elisah Pereira Davidszoon, gehuwd met Hana Machado, welke Sara en Hana Machadoerfgenamen onder beneficie van Inventaris van wijlen Jacob Hikkia Machado en door de Weesmeesteren van Amsterdam aangestelde voogd en beheerder der grootvaderlijke en overgrootvaderlijke goederen van zijn minderjarige zoon David van Moses Henriques de Castro, enigste zoon van des suppliants huisvrouw, wijlen Abigael Machadoandere erfgenamende Erfenis van Jacob Hiskia Machado uit de boedel van de grootvaderlijke en overgrootvaderlijke boedel van wijlen Moses alias Anthonio Alvares Machado. testament dd 5 augustus 1696 boedelscheiding op 18 junij 1763
Mandement van Rau ActieWillem Blaauw en Thimotheus van Roijen, kooplieden te Amsterdam, als executeurs van het testament van wijlen Arnoldus van Sprang, in zijn leven makelaar te Amsterdam, en voogden over zijn minderjarige gesubstitueerde erfgenamen en legatarissen en aldus het recht waarnemende van de vijf minderjarige nagelaten kinderen van Elisabeth Kreek aan haar in huwelijk verwekt doer Mattheus Deckers; Grietje van Sprang, weduwe Jan Beerman; Marike van Sprang, weduwe Hendrik Borstelman;Susanna van Drongelen, weduwe Jan Christoffel de Haas; Frans van Sprang; Gerrit Engelbert; Willem Campert gehuwd met Bertha Engelbert; Gerrit Hermelink gehuwd met Anna Hagen; Dirk Gijben van Sprang, voor zichzelf en als gemachtigde van Adriaan van Sittert en Jannetje Gijben van Sprang, echtelieden; Martinus Gijben van Sprang; en Maria Gijben van Sprang, meerderjarig ongehuwde dochter; Jan Vos en Nicolaas van Sonnebeek als procuratie hebbende van zijn zoon Carel van Sonnebeek. Allen, behalve Jan Vos, wonende te Amsterdam en allen gesubstitueerde erfgenamen van Arnoldus van SprangBalthus Embricqs en Douwe Goethard te Amsterdam als executeurs van het testament van Rebecca Kat (overleden op 18 Januari 1768)Het mutueel testament van Arnoldus van Sprang en zijn huisvrouw Rebecca Kat dd 31 maart 1754 voor notaris Abraham Coijmans en de huwelijkse voorwaarden dd 7 april 1752v voor notaris Philippus Roos te Amsterdam
Mandement van Rau ActieDe procureur generaal over Holland, Zeeland en West-VrieslandDe Deken en de Hoofdluijden van het vissersgilde te Woudrichem: IJsbrand de Jode, Adriaan van der Hagt, de jonge Casper Kraes, en Willem MosselmanTeruggave van de ten onrechte gearresteerde netten, en de waarde van de in beslag genomen vis aan Arij Goudriaen, te Hardinxveld, pachter van de visserij in Werkendam, die is aangegeven door Jacob de Haas, visser te Hardinxveld
Mandement van Rau ActiePieter van Reede (Rheede) van Oudshoorn tot Nederhorst, ambachtsheer van Ouds-hoorn en GnephoekGeerlof Vervooren; Jan Honkoop; Jan Cornelisz Rijnsburger; en Matthijs de Witt.Het recht om de benoemingen in de Ambachtsfuncties volledig te kunnen uitoefenen.
Mandement van Rau ActieMaria van de Burgh, weduwe wijlen Willem van Echten, alhier in Den Haag.Hendrik van der Zalm (van der Salm), Raad in de vroedschap, oud-Burgemeester en Schepen der stad Brielle.746,14,- gulden (746,10,- gulden) vanwege geleverde Linnens
Mandement van Rau ActieAlbregt Nicolaas baron van Aarssen Beijeren, Ambachtsheer van de dorpen en de lande van VosholIzaac van Schinne, Baljuw, alsmede de nieuwe en oude Welgeboren mannen van VosholDe exercitie van de middelbare en lage jurisdictie binnen de dorpen en lande van Voshol en de aanstelling van een Schout of Regent te accepteren en over de permissie om viool te spelen in de herbergen en kramen in te richten op de kermis te Voshol
Mandement van Rau ActieJohan van Heumen, koopman te Rotterdam en executeur van het testament van wijlen Aleydis (Aleydes) van VeenMargareta Clessius, weduwe van wijlen Mr. Cornelis Ringh te LeidenRestant schuld en rente, ontstaan uit een lening van 300 gulden dd 17 november 1701 op een interest van 4% 's jaars, waarvan 200 gulden is afgelost in juni 1711 met de interest van dien sedert mei 1707
Mandement van Rau ActieClementia Hoogwater, weduwe en boedelhoudster van wijlen Huijbert de Vlugt, zoon van Josina Rijer, weduwe van wijlen Jan de Vlugt, te SchoonhovenJosina Rijer, weduwe van wijlen Jan de Vlugt.Josina Rijer heeft destijds, in 1694, aan haar zoon bij zijn huwelijk 2000 gulden toegezegd. Het betalen van die 2000 gulden
Mandement van Rau ActieArij Leendertse wonend te GiessenPlontie Jans Burgh, weduwe van wijlen Arij Dirckse VinckTerugbetaling van een lening dd 01-02-1715: 400 gulden tegen 3% rente
Mandement van Rau ActiePeter Vosdingh, te Den HaagWillem Dame van Hensbergende somma van 210 gulden en kosten
Mandement van Rau ActieMr. Nicolaas de Gijselaar, gehuwd met Agata van Schagen, haar moeder (Winterlooij) is overleden op 31-10-1690.Anna Maria Emilia van Schagen, en Mr. Samuel van Schagen.Cornelis van der Heijden, notaris en rentmeester te Delft , testamentaire voogden over Clara Geertruit van SchagenDe kosten en educatie van de voorkinderen van Cornelis Schagen, die in 1691 hertrouwde, en die nu zijn opgevoed bij hun grootmoeder Agata Westerwolt, weduwe van wijlen Nicolaas van Winterlooij, zonder dat de vader enige bijdrage heeft geleverd
Mandement van Rau ActiePiet de Keulenaar, wonend in OudenboschMr. Anthonij Ossenwaarde, namens het college van Dijkgraaf, Gezworenen en Directeuren van de Watering en polder Borsele, gelegen op het eiland Zuid Beveland2383 pond, 12 schellingen 8 groten Vlaamsch met interest 4% voor leverantie Rijzen en Palen in de jaren 1767, 1768, en 1769.
Mandement van Rau ActieGeerloff Vervooren, Jan van Honcoop, Cornelis Rijnsburger en Matthijs de Wit, wonend onder Oudshoorn en Gnephoek, voor henzelf en namens andere ingezetenen van Oudshoorn en Gnepshoek1) Pieter van Rheede van Oudshoorn tot Nederhorst als Ambachtsheer van de heerlijkheid Oudshoorn en Gnephoek. 2) Thomas Buchardus de Bok als secretaris van de heerlijkheid Oudshoorn en GnephoekHet verkrijgen door de supplianten tegen redelijke kosten van inzage in of copieën of afschriften die de rechten van de ambachtsheerlijkheid beschrijven
Mandement van Rau ActieSusanna Margaretha Blaau, weduwe en boedelhoudster van wijlen Mr. Gerard Vallentis, in zijn leven susbsstituut griffier van den Hoge Rade in Holland.Johanna UijlenberghDe huur, vanaf 1 mei 1715 van een huis en erf gelegen aan de Warmoesstraat, over de Wijde Kerkstraat te Amsterdam. De tegenpartij bewoonde het huis al vanaf 1712 en heeft nog geen huur betaald. De suppliant verzoekt het Hof om de tegenpaartij te bevelen om de achterstallige huur te betalen.
Mandement van Rau ActiePieter de Joncourt, bedienaar des Goddelijken woorts van de Franse gemeente alhier in den HaagDirk Helt, secretaris van Naaldwijkeen bedrag van 2500 gulden met interest en kosten
Mandement van Rau ActieRachel Mocata Nunes, weduwe van wijlen Anthonis Gabriel Nunes, en Isacq, Jacob, Ribca Mocata Nunes, meerderjarige kinderen van Anthonis Gabriel Nunes, mitsgaders Isacq, Jacob, en Ribca Mocata Nunes, en Isaacq Isidro, allen voogden over de twee minderjarige kinderen van Anthonis Gabriel Nunes, allen medeerfgenamen van wijlen David en Esther Athias.Joseph Nunes Marchena, nomine uxoris4000 gulden te laste van de boedel van Esther Atthias
Mandement van Rau ActieAnna Turnhout, erfgename van wijlen Johan van Hardevelt, in zijn leven kamerbewaarder van de Edel Mogende Heren Staten van UtrechtAbraham de Bruijne, thans kiesheer en Weesmeester der stad Middelburgh, een broer van Catharina de Bruijne, die getrouwd was met Frederick Gelskerkeeen obligatie van 599 gulden en 10 stuivers en een van 400 gulden@ 5 % 'sjaars, die Catharina de Bruijne sinds 15-02-1701 niet betaald heeft + kosten
Mandement van Rau ActieDe Armmeester en Diaconen van Oudshoorn en GnephoekDe Armmeesters en Diaconen van Alphen a/d RijnEen geschil over de kosten van onderhoud van het armlastige gezin van Jacob Jansz Ram en Maria Sijmons Vermij met hun 6 kinderen, dat van Oudshoorn is verhuist naar Esselijckerwoude, volgens de supplianten komt de tegenpartij de contracten die in 1698 zijn gemaakt tussen de ambachten Alphen, Oudshoorn en Gnephoek niet na.
1...157158159...177
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in