Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Verklarende woordenlijst

 

 

BegripBetekenis
ApostilleKanttekening die de besckking op het rekest weergeeft
AppélVorm van hoger beroep waarbij de tenuitvoerlegging van het eerdere vonnis wordt opgeschort
AppelantDegene die appél instelt
Auctor rixaeDegene die de vechtpartij begon
CautieBorgstelling/Borgtocht 
Clausule van reliëf Middel om zich te beschermen tegen procedureel verzuim 
Clausule van edicteMiddel om onbekenden te dagen 
Clausule van inhibitie Middel om de tenuitvoerlegging van het vonnis van de vorige instantie op te schorten 
Edict Openbare afkondiging 
Exploit Uitbrengen van een dagvaarding 
GeïntimeerdeVerweerder in hoger beroep 
Interinement Bekrachtiging/Goedkeuring 
Mandement Bevelschrift om te dagvaarden 
Mandement van appélBevelschrift om iemand te dagen in appél
Mandement (in cas) van arrest Bevelschrift met verzoek om beslag te leggen op goederen of personen 
Mandement (in cas) van debitis Bevelschrift waarmee een schuldeiser schuldenaren dagvaardt 
Mandement (in cas) van rau actie Bevelschrift om iemand te dagen in eerste aanleg, over een kwestie die niet eerder voor de rechter is gebracht 
Mandement van cessie Bevelschrift om schuldeisers te dagvaarden, om afstand te doen van alle goederen ten bate van de schuldeisers 
Mandement van evocatie

Bevelschrift waarbij wordt evrzocht om een rechtzaak aan een bevoegde rechtbank te onttrekken en over te brengen naar het Hof van Holland 

Mandement van relief Bevelschrift waarbij iemand verzoekt om te worden hersteld in een vroegere toestand of te worden ontheven van een bepaalde uitspraak 
MinuutEerste ontwerp of klad van een akte/Origineel van een brief of akte
OpposantDegene die is gedaagd of oppositie voert
ProcuratieVolmacht/Mandaat waarmee een procureur of advocaat namens zijn cliëntr in rechte optreedt
Rau actieProces in eerste aanleg
RekestVerzoekschrift
ReliefOntheffing
ResolutieBesluit
SententieVonnis
SuppliantIemand die met een rekest om recht verzoekt

 Meer betekenissen van termen en begrippen uit het archief van het Hof van Holland vindt u in: M.-Ch. Le Bailly, Procesgids Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (Hilversum 2008).

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in