Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Gebruik

In deze index zijn de rekesten om mandement aan het Hof van Holland opgenomen. De rekesten bestrijken de periode 1623 tot 1811. De originele rekesten tot mandement bevinden zich in het archief van het Hof van Holland, archiefinventaris 3.03.01.01, in de inventarisnummers 2997-3258.Aan deze index wordt nog steeds gewerkt en een aantal inventaris zijn nog niet of slechts gedeeltelijk ingevoerd. 

Welke gegevens vind ik in deze index?

In deze index zijn de volgende gegevens opgenomen:

  • Datum van het rekest
  • Soort mandement
  • Suppliant
  • Tegenpartij
  • Onderwerp van het geschil
  • Beschikking van het hof op het rekest
  • Bijzonderheden
  • Bronverwijzing

De bronverwijzing geeft aan in welk inventarisnummer en op welk folionummer (bladzijde) het rekest te vinden is.

Hoe kan ik zoeken in deze index?

U kunt in deze index zowel eenvoudig als uitgebreid zoeken. Bij eenvoudig zoeken kunt u een trefwoord invullen in het zoekveld. Dit trefwoord kan de naam van de suppliant of van de tegenpartij zijn. Ook een trefwoord uit het onderwerp van het rekest is mogelijk. Bij eenvoudig zoeken kunt u de periode waarin u zoekt beperken. U krijgt dan alleen zoekresultaten uit de door u opgegeven periode.

Bij uitgebreid zoeken krijgt u meer en specifiekere invoervelden. Zo zijn er specifieke zoekvelden voor de suppliant, de tegenpartij en het onderwerp van het rekest. Ook hier kunt u de periode waarin u wilt zoeken beperken.

Wat doe ik als ik het juiste rekest heb gevonden?

Wanneer u het juiste rekest heeft aangetroffen, klikt u op de treffer. Op de volgende pagina krijgt u een samenvatting van alle gegevens uit dit rekest. Uit de bronvermelding kunt u afleiden in welk inventarisnummer het rekest zich bevindt. Let op: de rekesten tot mandement zijn niet digitaal beschikbaar. U kunt de rekesten alleen raadplegen in de studiezaal van het Nationaal Archief. Wanneer u op de bronverwijzing klikt komt u in de archiefinventaris. Hier kunt u het betreffende stuk reserveren voor uw volgende bezoek. Vergeet u niet het folionummer te noteren. Op dit bladzijdenummer kunt u het rekest terugvinden in het inventarisnummer.

Waarom heb ik het juiste rekest niet gevonden?

Het archief van het Hof van Holland is niet volledig bewaard gebleven. Het is mogelijk dat van het door u gezochte rekest niets meer terug te vinden is.

Het is ook mogelijk dat het gezochte rekest om mandement tussen de civiele rekesten terecht is gekomen. Deze civiele rekesten bevinden zich in de inventarisnummers 4559-4591.

Wanneer u hebt gezocht op de naam van een persoon, probeer dan ook spellingsvarianten. Het kan zijn dat de naam ooit anders werd gespeld of dat er een spelfout is gemaakt.

Aan de index wordt ook nog steeds gewerkt en nog niet alle inventarisnummers zijn hierin opgenomen. De volgende inventarisnummers moeten nog worden gedaan of zjn gedeeltelijk gedaan: 3004, 3098, 3100, 3107, 3112, 3137 t/m 3146 en 3192. 

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in