Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
182 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 182 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van reformatieNicolaas Nosse en Zonen, kassiers, wonende te AmsterdamAbraham van Katesack ?Verzoek om in hogerberoep het vonnis d.d. 22-06-1774 door schepenen van Amsterdam gewezen, inzake nalatigheid in aflossing van een wissel, te herzien
Mandament van reformatieDaniëlMontagne, wonende te LeidenAbrham Montagne, suppliants zoonBezwaar tegen het vonnis d.d. 22-02-1727 door schepene van Leiden gewezen inzake een niet genoemde zaak
Mandament van reformatieAdam van Gorp, wonende te Oud-BeijerlandAdam van Thoorn, wonende te VlaardingenNalatigheid in betaling van de kooppenningen van huis, schuurtje en bakkerij met toebehoren gelegen aan de zuidzijde van de Oostdijk te Oud-Beijerland, waarbij door schepenen van Vlaardingen d.d. 16-04-1742 ten nadele van suppliant vonnis was gewezen
Mandament van reformatieCornelis Lever, koopman te AmsterdamAdolph BrugmanBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 09-05-1775 gewzen inzake het vonnis van commissarissen van injurien-zaken te Amsterdam 28-10-1773
Mandament van reformatieJacob Lameijer, schoolmeester en voorganger te Zegveldvoor zichzelf en zijn kinderen; Pieter broodbakker te Blijswijk Adrianus, hebergier te Utrecht, Anna wonende te Zegveld. Kniera, gehuwd met Teunis Ketel molenaar te Benthuijsen, Maria, wonende te Zegveld en Jan Molenaar te AmsterdamAlida van der Put, gehuwd met zoon Pieter LomeijerVerzoek om opheffing van de opsluiting sinds 3-3-1748 van Pieter Lomeijer en bij request van de baljuw van Bleiswijk uitgevoerd, op verzoek van Alida van der Put en buiten medeweten van de overige familie om reden van zijn onredelijk gedrag
Mandament van reformatieHendrik van Broekhuijsen, wonende te Gorinchem tijdelijk verblijfhoudend in het verbeterhuis "Padna"te RotterdamAlide de Beer, echtgenote van suppliantVerzoek van opheffing van zijn verblijf in "Pnada", waarop bij appoinctement d.d. 17-01-1767 nihil werd verleend, in hoger beroep te herzien
Mandament van reformatieAls 69Als 69Bezwaar tegen het vonnis d.d. 26-03-1725 door de hogge vierschaar van Zuid Holland gewezen inzake mandament van rauw actie
Mandament van reformatieBoije Cornelisz Roodt, wonende te HoornAmbrosius jacobsz, wonende te HoornVonnis door het gerecht van Hoorn gewezen d.d. 26-06-1623 inzake achterstallige huurpenningen
Mandament van reformatieJobst Bertram Öhlman, wonende te Amsterdam en gehuwd met Marianne le TelierAndré Jaques Chicot, man van Sara llle Telier, (zus van Marianne) ook wonende te AmsterdamGeschil bij de afwikkeling van de nalatenschap van Pierre Treuckepain, gehuwd geweest met Maria Ablin, grootouders van Marianne en Sara (vader David le Telier gehuwd met Maria Treuckepain)
Mandament van reformatieWillem l' Epie, wonende te Enkhuizen met zijn vader Alphert l' EpieAnthonie van der HartBezwaar tegen het vonnis d.d. 30-12-1724 door schepenen van Enkhuizen gewezen inzake geschil over voldoening van een zeker contract d.d. 23-08-1723 opgesteld
Mandament van reformatieRibca Penso Alvares, weduwe van wijlen Abraham Penso Felix, nagelaten dochter van Jan Alvares Passa Rinjo, en Sara Alvares Vega, wonende te AmsterdamAntonij de Silva y Castro, getrouwd met Sara Alvares Vega, nagelaten dochter van Gasper Alvares VegaEr is een proces geweest en met het vonnis d.d. 04-12-1711 voor Schepenen van Amsterdam is suppliant het niet eens
Mandament van reformatieHendrik Lodewijk Meijer, koopman te AmsterdamArent van Staphorst, Hendrik Tack, Christiaan van Osseij, Herman van de Poll, assuradeurs te AmsterdamVverzoek om in hoger beroep het vonnis d.d. 5 december 1780 door schepenen van Amsterdam gewezen, inzake schade aan 3 kisten Oost Indisch linnen geleden, te herzien
Mandament van reformatieMaria Lammertse, weduwe van Teunis Romein, wonende te Nieuwenhoorn eerder weduwe van Hendrik KoppelmanArij Langestraat, wonende te NieuwenhoornVerzoek om in hoger beroep het vonnis d.d. 06-01-1784 door schepenen van Nieuwehoorn gewezen inzake nalatigheid in aflossing van een oblgatie te herzien
Mandament van reformatieMr. Joan Jacob Mauritius, resident te HamburgAris Bel en Claas Rol als voogden Joannes Mauritius, suppliants zoon , enige universele erfgenaam van zijn grootvader Joannes Mauritius overleden september 1718Bezwaar tegen de beschikking d.d. 13-05-1726 door schepenen van Purmerend uitgesproken inzake geldige aftrek van de 100e en 200e penning, waarover de voogden waren bericht maar waarvan de suppliant onkundig was gebleven
Mandament van reformatieGillis Udemans, Schout te St. Arentskerk op het eiland van Goes, als beschadigde burge voor meester Livinius van Doorn, gewoond hebbende te Goes; Matheus Oije en Pieter Pipping, als administraterend en toeziend voogd over de wezen van wijlen Jacobus Oije, ook te GoesArnoldus Cools, getrouwd met Adriana van Reijnen, en enige andere crediteuren van Livinius voornoemdEr is een proces geweest en bij het vonnis op 03-12-1714 voor Burgemeesteren en Schepenen van Goes is tegenpartij veroordeeld tot het betalen van 845 ponden met rente van 4% per jaar van de verkochte zoutkeet en een huis te Goes aan suppliant en aan Thomas van Winckel 34 pond, 2 schellingen en 9 groten en aan Cornelis Verbrugge 14 pond, 4 schell en 1 grote. Suppliant is het hier niet mee eens
Mandament van reformatieJohannes van Heering, koopman te LeidenArnoldus Hanse en Josue l'Ange, als executeur testementair van Emmerik WaarsteenNaltigheid in betaling van geleverde naar Curacao verzonden goederen op naam van Waarsteen verstuurd maar behorend aan suppliant. De koopsom was door de executuers22-07-1740 ontvangen, maar vonnis d.d. 22-07-1745 door schepenen van Leiden uitgesproken viel ten nadle van suppliant uit
Mandament van reformatieJan Zaijer, koopman binnen DordrechtArnoldus van der Sande, wonende te Seventer, en de andere kinderen en erfgenamen van Arnoldus van der Sande den Ouden, overleden te DordrechtBezwaar tegen vonnis van de Camenr Judicieel te Dordrecht d.d. 15-04-1723 inzake afwijzing van Request Civile betreffende onenigheid over een kwitantie
Mandament van reformatieNicolaas Oursel, koopman te RotterdamAssuradeurs met namen: Joan Orij en Zoon, Pedro Rogiers, Jan van der Hoop, Isaacq van Alphen, Josaca Veleton JeuneNa vergaan van schip verzekerde, zijn goederen niet geborgen. Na voorafgaand proces voelt suppliant zich benadeeld
Mandament van reformatiePieter van de Poll, afslager te Amsterdam. Secretarissen van AmsterdamBalthazar Duffez, Pieter Creatjez, Jacob van Haamstede, Johannes Albregts, executeurs-testementair in de boedel van Isaac van VleutenVerzoek om in hoger beroep hhet vonnis d.d. 14-01-1773 door schepenen vvan Amsterdam gewezen, inzake een betwisting van het recht van de 20e penning te herzien
Mandament van reformatieJan Lucas van der Dussen, wonende te amsterdamBaron Adam Adriaan van der Duijn, houtvester van Holland en West FrieslandBezwaar tegen vermeende onvoldoende ingeleverde documemten i.v.m. de resolutie d.d. 18 september 1752 betreffende jachtrecht
Mandament van reformatieCornelis Jacobse Groenewegen, wonende te SchiebroekBeatrix Ariens Cruijning, wonende te HillegersbergBezwaar tegen het vonnis d.d. 10-09-1727 door schepenen van Stolwijk gewezen inzake betaling van kraamkosten en alimentatie van een kind, waarvan suppliant beweert niet de vader te zijn
Mandament van reformatieJolle Jollies, Johannes Rietveld qq, curatoren over de insolvente boedel van Leonard Meijer en Deliana Blesius echteliedenBewind hebbers van de Oost Indische Companie ter kamer AmsterdamVerzoek om in hoger beroep het vonnis d.d. 17-11-1774 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake gecorrigeerd vonnis d.d. 17-12-1772 door commissarissen van de desolate boedelkamer gewezen, te herzien
Mandament van reformatieChristoffel Lublingh, importmeester van turf te AmsterdamBezoekers van de herberg. "'t Huis te Vroeg"Bezwaar tegen vonnis d.d. 07-07-1740 door schepenen van Amsterdam gewezen, inzake het zonder reden lastg vallen door genoemde bezoekers van de suppliant, de deurwaarder en drie dienaars van de justitie van Kennermerland die enige zakelijke besprekingen voerden
Mandament van reformatieWillem Swaan, wonende te Medemblik, gehuwd met Anna Houttuin, enige dochter van Mr. Cornelis Houttuijn, secretaris van Medemblik en van Annetje FlorisCarel Heijnsius van Willigen, raad te Medemblik, Barend van der Beek, koopman te Amsterdam als gewezen voogden over Anna HouttuijnNalatigheid in overgave van documenten, waarbij ten nadele van suppliant d.d. 24-08-1745 door schepenen van Medemblik vonnis was gewezen
Mandament van reformatieGerrit Bosschaert, wonende te AmsterdamCatharina BloemenVerzoek om het vonnis d.d. 27 april 1747 door schepenen van Amsterdam gewezen, inzake scheiding van tafel en bed, in hoger beroep te herzien
Mandament van reformatieAdriana Johanna Houtman gehuwd met Cornelis van Ceters, koopman te RotterdamCatharina van Eede, weduwe van Pieter Molijn, wonende te DelftBezwaar tegen vonnis van schepenen van Delft d.d. 21-12-1725 in een niet genoemde zaak
Mandament van reformatieSamuel Sorij, huurkoetsier wonende te Rotterdam, gehuwd met Wihelmina van LambertinghChristiaen van Vliet, wonende in't Ambacht van Kralingen, gehuwd met Johanna van HasendonckBezwaar tegen vonnis van schepenen en Mannen van Schieland van 31-03-1733 inzake erkenning en afbetaling van schuldenn
Mandament van reformatieJan en Cornelis Smal, wonende te Haarlem, zonen van Dirk Smal en Maria de la ChambreChristoffel Bosheijden, echtgenoot van Maria de le Chambre, en stadsbode van Haarlem en Gerard Brussels, wonende te HaarlemBezwaar tegen vonnis van schepenen van Haarlem d.d. 27-08-1726 inzake een erfenis kwestie
Mandament van reformatieJacob Jans van Elspeet, meelmolenaar te HoogkarspelClaas Luijtjes en Jan Hoorns, als voogden over het dochtertje van Cornelis Abbekerk en Trijntje Huijsman, en Pieter BoumanBezwaar tegen vonnis van schepenen van Grootebroek d.d. 27-04-1733 inzake aflossing van een custingbrief, vervoer van koren en verlenen van overpad
Mandament van reformatieLoth Fiot, bierhandelaar te BerkelClaas Rietgeld, wonende te DelfgauwVerzoek om het vonnis d.d. 05-07-1762 in hoger beroep te herzien inzake kwasi toegebracht letsel aan verhuurd land
Mandament van reformatiePieter Rijdenius, koopman te AmsterdamClaes Cornelis Swaen, schipper van het schip genaamd "de Anthonij en Maria"Verzoek om in hoger beroep het vonnis door schepenen van Amsterdam d.d. 30-11-1753 gewezen te herzien inzake kosten, beraamd op 200,- gulden, m.b.t. het te laat lossen ven het schip, na een eerder vonnis d.d. 28-11-1752 door commissarissen van zeezaken gewezen
Mandament van reformatieJacob Klijburgh, wonende te ArnhemCornelia Schippers, weduwe van Jacob Klijtburgh, zijn moederBezwaar tegn het vonnis d.d. 15-07-1727 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een erfeniskwestie
Mandament van reformatieHendrik Tiel cum: Suise, bemaning van het schip genaamd, " de Vralendelijke Societeit"Cornelis Berkhout, boekhouder van het schip genaamd, " de Vralendelijke SociteitVvverzoek om in hoger beroep het vonnis d.d. 13-10-1774 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake mnalatigheid in betaling van gages en maandgelden, te herzien
Mandament van reformatieJan Jansze van den Berge, laatst wonende onder Nieuwerkerk op Duijvelandt in Zeeland samen met drie anderen pachter van de visserij in de vier Bannen van de eilanden van DuijvelandtCornelis de Jonge, baljuw van de vier BannenBezwaar tegen vonnis van schepenen van Nieuwerkerk d.d. 16-03-1734 inzake vissen met een hoepnet
Mandament van reformatieMr. Cornelis Wittrt, Heer van Valkenburg, ectCornelis Hogendam, voormalig bouwknecht van de suppliantBezwaar tegen vonnis van schout en schepenen van Nieuw Beijerland d.d. 26-06-1726 in een niet genoemde zaak
Mandament van reformatieAndreas Steven ter Hoeven en Gerrit Verkerk als executeur testementair en voogden over de miderjarige en legatarissen van Dirk Verkerk, die de enige erfgenaam was van zijn overleden zoon Alberty VerkerkCornelis Noltes, als voogd en administrateur over de minderjarige erfgenamen van Jan Bronsman Evert en Anthonij Bronsman eigenaars van een huis en erf gelegen aan de Zuidzijde van de DiemersbrugGeschil i.v.m dreigende verkoop van het genoemde huis waarop een hypotheek rust en waarover 16-09-1750 al vonnis was gewezen waarbij supplianten zich bezwaard voelden
Mandament van reformatiePieter Huijbregschse Pieroom, wonende te Kruiningen in Zeeland, balans-en waagmeesterCornelis Smallegange, Schout te KruiningenSuppliant vind dat hij ten onrechte is veroordeeld bij het vonnis op 01-06-1715 voor Schepenen van Kruiningen tot het betalen van een boete van 15 gulden voor het bedienen van de publieke waag met te lichte gewichten.Hij wil een nieuw proces.
Mandament van reformatieSamuel Joseph Cohen, koopman wonende te 's GravenhageCornelis TuijnenburgVerzoek om in hoger beroep het vonnis d.d. 28-06-1758 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake beslaglegging en in rekening brengen van niet verkochte koopwaar, te herzien
Mandament van reformatiePieter Jansz Gorter, wonende te GraftCornelis van Assum, wonende te de RijpNalatigheid in het betalen van landhuur van 2 stukken land gelegen te Graft één op de westsloot en het andere bij de meelmolen. Gewezen vonnis d.d. 1-6-1747 viel ten nadele van soppliant
Mandament van reformatieCornelis Brand, wonende te ZwammerdamCornelis van der Vin, wonende te GoudaGeschil in geldzaken, waarbij Cornelis Brand bij vonnis d.d. 9-12-1750 door schepenen van Gouda zich ten onrechte veroordeeld voelt
Mandament van reformatieTheodore Francois de Meij, Raad in de Vroedschap, Burgemeester en laatst hoofdofficier van de stad RotterdamCornelis Verlinden, makelaar in tabakBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam d.d. 31,03-1729 inzake het sluiten van een compagnonschap als tabaksmakelaars, hetgeen was verboden bij ordnnanties van 25 april 1682 en van 10 juni 1719
Mandament van reformatieAbraham van Kolm, broer van Catharina van KolmCornelis Visser, Abraham Costerus, gesurogeerde executeurs-testementair over de boedel van Catharina van der Kolm, weduwe van Willem van der SteeghVerzoek om in hoger beroep het vonnis d.d. 06-09-1764 door schepenen van Amsterdam gewezen, inzake nalatigheid in de verantwoording van 1912: 3: 8 gulden te herzien
Mandament van reformatieJohan Gerard Ruland, wonende te Amsterdam, als gemachtigde van Johan Clots en Johan George Schaller, kooplieden te FrankfortCornelis Winter, gesurrogeerde executeur van het testament van Daniel Goes, in zijn leven koopman te AmsterdamEr is een proces geweest voor Schepenen van Amsterdam over de restitutie van een wisselbrief van 400 rijksdaalders uit Hanau door Hendrik van de Walle en Isaaq van de Walle, kooplieden te Amsterdam te betalen aan Carel Flammerdingh. Bij het vonnis op 12-07-1712 is de suppliant zijn eis ontzegd.
Mandament van reformatieJan Jansz Elmenhorst, wonende te AmsterdamDangerard, P. J. B. wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 29-01-1776 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake betaling van wisselbrieven
Mandament van reformatieJan Visser en Compagnie, kooplieden te AmsterdamDaniël Hoevenaar, koopman te Amsterdam, compagnon van "het Comtoir van Negotie"te LissabonBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam inzake een geschil over betaling van een partij kousen
Mandament van reformatieAgatha van Rijnevelt, gehuwd met Daniel Slightingh, wonende te AmsterdamDaniel SligtinghBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 09-12-1738 inzake de finaciele afwikkeling van een echtscheiding
Mandament van reformatieCaspar Christoffel SchreuderDavid Le Cene, voogd over Jan Hendrick PijlBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 17-05-1726 in niet genoemde zaak
Mandament van reformatieJan Graefman Abrahamsz, wonende te AmsterdamDavid Rutgers, gehuwd met Marija de NeuvilleHet huwelijk tussen Jan Graefman en Marija Rutgers was gesloten onder huwelijkse voorwaarden met inbreng van beide Partijen. Na overlijden in 1740 van Marija en in december 1742 van hun dochtertje en na vonnis d.d. 21-11-1742 door schepenen van Amsterdam gewezenten nadele van suppliantnu diens verzoek om mandament van reformatie
Mandament van reformatieBewindvoerders van de Oostindische Compagnie te AmsterdamDavid van Heijst, wonende te AmsterdamLevering van mindere kwaliteit pek dan in contract was bedongen. Bij gewezen vonnis door schepenen van Amsterdam d.d. 18-10-1747 viel de uitspraak ten nadele van supplianten uit
Mandament van reformatieMarijtje Bol te HoornDe crediteuren van haar moeder Lijsbeth van der meer, gesepareerde huisvrouw van Jacobus van HasseltBezwaar tegen de uitspraak door schepenen van Hoorn gewezen d.d. 24-10-1738 inzake een geschil om preferentie
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in