Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
163 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 163 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Neel Jollisdr, gehuwd met Harrick Germansz Candiels, wonende te ZwaagdijkAdriaen Claesz Clootschieter, in naam van zijn vrouwBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Hoowoud gewezen d.d. 05-02-1630 inzake diefstal en inbraak
Dirk Bovaert, korenmolenaar, wonende te LeidenAdrianus KuijkhovenBezwaar tegen het vonnis d.d. 21-07-1727 door schepenen van Leiden gewezen inzake kwestie over een custingbrief15-08-1727
Hendrik Oudenhof, wonende te Broek in Waterland, als gewezen generaal gemachtigde en daaruit volgende de belangrijkste crediteur van wijlen Albert Swart gewoond hebbend in Buikslotermeer onder de jurisdictie LandsmeerAdrianus Najer, secretaris te Landsmeer, Hermanus Douwes, wonende te Amsterdam, curatoren in de boedel van Albert SwartBezwaartegen het vonnis d.d. 10 februarie 1781 door schepenen van Landsmeer gewezen inzake geschil over beslag op goederen van de quasi geabandoneerde boedel van Albert Swart
Pieter Brouwer, wonende te AmsterdamAgneta Sara Kemper, wonende te AmsterdamHet onwettig verklaren van trouwbeloften. Bij gewezen vonnis d.d. 10-07-1750 wordt aan beiden opgelegd om brieven en geschenken te restitueren. Suppliant voel zich bezwaard en verzoekt om appel13-10-1750
Pieter Bernard, wonende te AmsterdamAlbert CarelitsBezwaar tegen het vonnis d.dd. 2 april 1790 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over overpad, dit door het plaatsen van een deur, die de doorgang voor de suooliant belemmert29-04-1790
Jochem Salomons en Alex Salomons, als executeur testementair en voogden over de kleinkinderen van David SalomonsAlexander van Emden, gehuwd met Sara Salomons (oudste dochter) Abraham Philips, gehuwd met Sara Salomons (jongste dochter) (beiden heten namelijk "Sara"Geschil over de afwikkeling van de nalatenschap23-04-1750
Jacobus Arnoldus de la Meer, gehuwd met Anna Susanna Plaat, wonende te AmsterdamAnna Susanna PlaatBij vonnis bij schepenen van Amsterdam werd 14-11-1748 het huwelijk ontbonden op beschuldiging van echtbreuk door overspel en hun dochtertje, genaamd Elisabeth, aan de moeder toegewezen. Dit alles ten nadele van suppliant21-11-1748
Henricus van Tetrode, koopman te HaarlemAnthonij Joan de Huijbert van Kruijningen, secretaris van de stad AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 12-1762 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in aflossing van obligatie ad. 1650,00 gulden28-12-1762
Pieter Keijzer (Keyzer), turfschipper, wonende in Den Haag; Hubertus Stryp, koopman in turf, wonende in Den HaagAnthonij Nicolas de Charvillac, gepensioneerde lieutenant, collonel in franse dienst, wonende in Den HaagKontract tussen de partijen over leverentie van brandstoffen met 5 precent van hele leverentie, een som van 27 guldens en 4 stuivers, bezwaar tegen het vonnis van schepenen in dato 6 september 180924-10-1809
Willemina Keetel, gehuwd met Anthonij van Abcouw, wedunaar van Hester van Langeren. wonende te AmsterdamAnthonij van AbcouwBezwaar tegen het vonnis nihil d.d. 27-04-1769 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over de financiële afwikkeling in een echtscheiding05-06-1769
Mr. Pieter Clifford, oud schepen van AmsteredamArend Rutgers, makelaar te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 13 juli 1752 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake ontkenning van ontvangst van vier recepissen01-08-1752
Herman van der Poll, wonende te AmsterdamArend Staphorst, Jean Veel en Zoon, Dibbetz en Schorer, Cornelis Jacob van der Hijn, Valkenier en Cie, Daniël des Ruelles, Ambrosius Telleken, Scheideruit de Vos van Nieuwvliet, Jacob Linden, Ambrosius Pool, Juriaan Bartelse, Johannes en Dirk Huden, Paulus van Driest, Jan, Dirk en Willem van Vollehoven, allen assuradeurs te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 07-06-1771 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over schade aan vervoerde balen of vaten koffie25-06-1771
Jacob Meijnderse Dolders, als man en voogd van Jannetje Claas de Willige, wonende te VlaardingenArie Dekker en Pietertje van dam, wonende te VlaardingenNa gewezen vonnis d.d. 18-04-1746 werd door schepenen van Vlaardingen ten nadele van suppliante beslist beslist in het proces van injurien04-05-1746
Antonij de Laurette, koopman, wonende te RotterdamBarend Dirk Middendorp, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 18 november 1772 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake onbetaalde geleverde goederen aan Wlliam Koks, zwager van Middendorp, tot een bedrag van 3632 : 14 : 8 gulden24-03-1773
Bonaventure de Leijne, wonende te MiddelburgCarel Hoentjes, wonende te MiddelburgNa gewezen vonnis d.d. 10-07-1749 in een niet genoemde zaakvoelt supliant zich bezwaard21-10-1749
Jan Abraham Meeler, wonende te Amsterdam, mede namens, Jan Godfried Meeler, Theodorus de Man, cristina Bick,zijn moeder, weduwe van Jan Hendrik MeelerCatharina Dorothea Bregard,koopman, gebruikmakend van een jaarmarktkraam te Leiden, eigendom van Fredrik RaderBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Leiden gewezen d.d. 10-01-1778 inzake beslag op de kraam van raden en de goedeen van de tegenpartij om een schuld van Raden te verhalen06-02-1778
Hendrik Vrijling, wonende te HaarleCatharina Bouwmans, gesepareerde echtgenote van de suppliantBezwaar tegen het vonnis d.d. 21-05-1768 door schepenen van Haarlem gewezen inzake geschil over naleving van akte van scheiding d.d. 12-03-1767, opgesteld13-06-1768
N.M.Goetzee, wonende te AbkoudeChristiaan Eeg, als kapitein van het schip De Jacob en Albertus, bodem te SurinameBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d. 8-02-1810 inzake betaling van een som van 12.000 guldens met de interest - restitutie van gedeponeerde som. Onenigheid over drie wisselbrieven betreft deze som02-03-1810
Maarten Valk.wonende te West Zaandam waarnemende de houtzagerij en negotie voor Herman Bichop, wonende te RotterdamChristiaan Frederik Schreuder, kastenmaker, wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 11 juli 1788 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in betaling voor geleverde houtwaren05-08-1788
De overlieden van het koek-beschuit en pasteibakkersgilde te Amsterdam,Christoffel Hendrik CrulBezwaar tegen het vonnis d.d. 5december 1752 gewezen door schepenen van Amsterdam, inzake het afgeven van een leerbrief het geen verplicht was bij indiensttreding02-01-1753
Salomon en David Levij, kooplieden te AmsterdamClifford en Zonen, Mr Jan van de Poll, Jacques Teijssel, sequesters om de boedel van Clifford en Zonen tot liquiditeit te brengenBezwaar tegen het vonnis d.d. 17 november 1784 gewezen inzake geschil over de afhandeling van wisselbrieven ter waarde van 29750,00 Gulden13-12-1784
Dijkgraaf en Heemraden van de BijlmermeerCommissaren van de zandpaden tussen Amsterdam en WeespBezwaar tegen het vonnis d.d. 6 januari 1781 door schepenen van Diemen gewezen inzake onbevoegd kappen en vervoeren van bomen (wilgen)?, staande op grond van supplianten25-01-1781
Jan Harmen Bras smid wonende te ZwammerdamCornelis Brand, substituut schout en secretaris van ZwammerdamBezwaar tegen het vonnis d.d 8 januari 1748 door schepenen van Zwammerdam gewezen inzake injuriem25-01-1748
Cornelis Cornelisz Honing(h), wonende te ZaandijkCornelis Haan, gehuwd met Maartje Claasz Muusse, wonende te BreukelenBezwaar tegn vonnis d.d. 22-08-1771 door schepenen van Westzaan gewezen inzake gehouden pleidooi zonder verdediging i.v.m. absentie door ziekte van suppliantr advocaat08-09-1771
Nicolaas van Diest, secretaris en penningmeester van Nieuw VosmaarCornelis van Borne, die een koopmamschap was aangegaan met Adriaan Marijnisse, schutter van Nieuw VosmaerBezwaar tegen de vonnissen d.d. 12-en 19-03-1728 gewezen door schepenen van Tholen inzake het aandeel in de koopmanschap dat de suppliant als penningmeester en niet als privé voor Marijnisse op zich had genomen, waardoor moeilijheden onstaan26-03-1728
Elias Gaon en Zoon, kooplieden te AmsterdamCornelis van den Broek ReijnierszoonBezwaar tegen het vonnis van 30 november 1730, van de schepenen van Amsterdam m.b.t. de leverantie van 4000 pond cacao27-12-1730
Jacob Brugman c: s: , solliciteur militair en notaris te 's Gravenhage, als executeur-testementair over de boedel van Mr. Gerard van Eversdijk, schepen te 's GravenhageCornelis Voegen, apotheker wonende te 's Gravenhage, Cornelis le Maitre, koopman wonende te 's Gravenhage, Paulus Markom, koopman te Amsterdam, Cornelis Voegen Gerritsen koopman te Leiden crediteuren in de boedel van Mr. Gerard EversdijkBezwaar tegen het vonnis nihil d.d. 23-12-1757 door schepenen van 's Gravenhage gewezen inzake het op onware gronden aanstellen van een curator nl. Pieter van Bekesteijn03-02-1758
Willem Groenendaal, Jan Nierman Dirksz, wonende te AmsterdamCrristoffel Brummel, wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 19-11-1760 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over het plaatsen van een deur en raam tussen de erven van de woningen16-12-1760
Johannes Schüller, koopman wonende te RousdorffDaniël Schleijermacker, wonende te ArnhemBezwaar tegen vonnis d.d.5 juli 1752 door de schepenen van Gouda gewezen inzake geschil over een wisselbrief13-07-1752
Willem Cannenburg Gzn.qq. wonende te ZierikzeeDaniel Velsberg, schipper op het schip genaamd " de Juffrouw Helena"Bezwaar tegen het vonnis 24 oktober 1785 door schepenen van Zierikzee gewezen inzake door malversatie onstaan over de opbrengst van gekochte en verkochte goederen naar Curacau en Martinicque vv.14-11-1785
Joseph Cohen 'd Azevedo, wonende te Amsterdam als voogd en administrateur over de nagelaten goederenvan Daniel Cohen 'd AzevedoDavid Cohen ;d Azevedo, zoon en mede erfgenaam voor een vierde deelOnenigheid over de verkoop van de boedel22-09-1750
Adriaan Michiel Jansz van Eersel, wonende te s'GravenmoerDingema Bakkeren, wonende te s'GravenmoerBezwaar tegn het informele vonnis d.d. 29-03-1753 door schepenen van s'Gravenmoer gewezen inzake defloratie, vergoeding van kraamkosten en alimentatie met de abusieve bijvoeging dat in geval van gebreke blijven, hij kerkelijk naar plaatselijke gewoonte, met haar moet trouwen13-04-1753
Jan Schreuder, wonende te AmsterdamDirk Bosman en Pieter BusTegenwerking bij het houden van een herberg door verbod op het kolven op het erf van gehuurd pand29-10-1727
Jacobua Blankenburg, wonende te AmsterdamDirk TaatBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Gorinchem gewezen d.d. 25-0401778 waarin geen rekening is gehouden met de definitief met crediteuren getroffen regeling na faillisement voor de Amsterdamse kamer van desolete boedels04-05-1778
Marcelis van Drunen, wonende te Wijk bij Veen, nabij Heusden, weduwnaar van Catharina van der GaeghDirk van der Schijff,koopman te Rotterdam, enige erfgenaam van Catharina van der GaeghBezwaar tegen hhet vonnis d.d. 30-04-1774 door schepenen van Rotterdam gewezen, inzake geschil over de verdeling, na schifting, scheiding en deling, van de nalatenschap24-05-1774
Jan Hendrik Mosch, makelaar te Amsterdam, benevens de makelaars: Hendrik Fopser en Bernardus Jacobus Ramers in de Nes in de Brakke grond te Amsterdam. Een publieke veiling hadde gehouden van een partij vers beschadigde bladen tabak. Alles werdt verkocht "voet stoots zo goed en kwaad"Door makelaar Leuning gekocht zijn de kavelingen nr.2 en nr.13 voor zijn meester Pieter Kooman, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam inzake gekochte tabak en betalen een som van 358 guldens 1stuiver en 8 penningen met interesten - aan de suppliant05-09-1809
Johannes van Mijle en Adriana van der Ketel, weduwe en boedelhoudster van Anthonie van der Linden beiden wonende te 's Gravenhage, als borgen voor Jan Dorsten en Cornelia van der Keetel, echteliedenElisbeth van Spijk, wonende te 's GravehageBorgen waren alleen aansprakelijk voor het kapitaal van 1400.-gulden dat Elisabeth van Spijk á 3% p.j aan jan van Dorsten en Cornelia van der Keetel had geleend en niet voor de rente. Door schepenen van 's Gravenhage werden d.d.15-11-1746 na de dood van van Dorsten en insolventie van Cornelis van der Keetel toch aangesproken om kapitaal en rente af te lossen13-12-1746
Hermanus van Seppenwolde, koopman te AmsterdamEngelina Johanna van Olen, weduwe van Hendrik Kuhn. wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam d.d. 15-09-1775 gewezen waarbij suppliant werd veroordeeld tot betaling van 5211,- gulden met rente en kosten, uithoofde van een obligatie22-09-1775
Jacques Daufez, firmanaam Jacques Daufez en Cie, koopman te RotterdamErfganaam en represetanten van Thomas Roche, koopman te Rotterdam, Jurianus van Meekeren, Johannes Nozeman, klerken van de secretarie te Rotterdam als administrateurs in de vacerende boedel van Thomas RocheBezwaar tegen het vonnis d.d. 10 september 1788 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake onenigheid bij aflossing van een wisselbrief02-12-1788
Jan Brouwer Volkertszoon, koopman te Hoorn voor Jan Bark, schipper te MiddelieErfgenamen van Pieter Dirks, timmerman op het schip "Juffrouw Catharina Agatha"Geschil over betaling van loon, waarbij ten onrechte door schepenen door schepene van Edam d.d. 03-09-1748 vonnis was gewezen. Dit mocht allen geschieden voor commissarissen van zeezaken te Amsterdam27-09-1748
Abraham Gabriëls, koopman te AmsterdamEstienne Garrison en Zonen,Kooplieden te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 22 mei 1754 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een hier niet genoemde zaak, na een d.d. 22 mei 1753 op de rol gebracht vonnis en een ongefundeerd civiel request d.d. 8 juni 175311-06-1754
Philippus Pot, notaris te AmsterdamFedde Donker, wonende te AmsterdamVermeende betaling van kooppenningen van huizenin de Onkelboersteeg en de Teggelstraat gedeeltelijk onder obligatie afgerekend. Bij vonnis door schepenen van Amsterdam d.d. 12-10-1745 gewezen viel de uitslag ten nadele van suppliant uit02-11-1745
Anthonij Feijt, gevangene in het tuchthuis te 's GravenhageFrederik Hendrik van Wassenaar, baljuw te 'sGravehage R.O.Bezwaar tegen het vonnis d.d. 20-11-1769 dooe schepenen van 's Gravenhage gewezen inzake criminele executie13-12-1769
Pieter Oostenrijk, bakker in zoeterwoudeGeenBezwaar tegn vonnis van Welgeboren mannen van Rijnland d.d. niet vermeld, inzake manslag op Cornelis Jansse Schrier, mr. smid te Zoeterwoude27-08-1726
Wouter Lampertsz Coppert, notaris en procureur binnen Gouda, gehuwd met Anna Dircksdr Steenwijck, dochter vanGeenIntrekken van eerder afgewezen verzoek om een huis te mogen kopen uit de toekomstige erfenis van de kinderen12-02-1644
Anna Manckor, wonende te SchoonhovenGerrit Hazonder, wijnkoper, wonende te SchoonhovenBezwaar tegen het vonnis d.d. 02-05-1771 door schepenen van Schoonhoven gewezen inzake gescil over kosten voor defloratie, kraam en alimentatie voor een op 18 05-1770 geboren zoon19-06-1771
Mr. Willem Houting, burgemeester van MonnickendamGerrit Hendriks, wonende in MonnickendamBezwaar tegen het vonnis d.d. 8 juli 1752 door schepenen van Monnickendam gewezen inzake restitutie van de kooppenningen m.b.t. de koop van 4 koeien die allemaal aan een besmettelijke ziekte zijn gestorven26-07-1752
Jan Botman, wonende te EnkhuizenGerrit Kort, gewezen compagnon van BotmanVerzoek om gijseling van de suppliant na vonnis d.d. 31-12-1726 door schepenen van Enkhuizen gewezen en bekrachtigd i.v.m. opheffing van het compagnonschap27-05-1727
Claes Claeszn, schout van Genderen, uit hoofde van zijn ambt en voor de collecteur van de gemeenlandse ongeldenGodschalck van LuijckBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Heusden gewezen d.d. 07-02-1635 inzake de beslaglegging door de suppliant op het koren van G van Luijck01-03-1635
Claes Dircksz met de duimen, wonende te VelsenGuijrtgen Gerritsdr, wonende te HaarlemBezwaar tegen het vonnis door het Gerecht van Haarlem gewezen d.d.16-04-1630 inzake geschil over de eigendomsrechten van zekere landerijen08-05-1630
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in