Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
12 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 12 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Margaretha Jongemaets, weduwe van Johan hoogtwout, gewezen burgemeester van HoornDe erfgenamen van Barbara Claas, weduwe van Pieter Jansz Blauw (Blau)Verzoek tot beslaglegging op de boedel van Pieter Jans Blauw en Barbara Claas, i.v.m. nog niet ontvangen rekening en verantwoording van de inkomsten en uitgaven van de thesaurie die door Blauw als commies werd beheerd02-05-1730
Samuel Rijswijk qq, wonende te Amsterdam, Mr. Daniël Balguerie qq, wonende te AmsterdamErfgenamen van Adriaan Gillissen , erfgenamen van Ambrosius Zubli, Abraham Wijs, David Willem Carel Hattinge executeur testementair over de nalatenschap van Johanna Rijswijk weduwe en boedelhoudster van Hendrik Jan van Rijswijk, en toeziende voogden over de minderjarige dochters genaamd; Johanna en EleonoraBeslag op goederen uit de nalatenschap levering van staat en inventaris, rekening en verantwoording van de administratie gevraagd21-12-1764
Jan PauwGeenVerzoek om levering van willig decreet bij de verkoop van een huis en erf, gelegen in de laatste Hoogstraat aan de Zuidzijde van de Antoniusbreestraat te Amsterdam05-07-1753
Catarina de Bussij de Rabutijn, weduwe van Baron Josph Adam van Stoltsenberg, brigadier in dienst van de keurvorst van de PaltzHoffman van Someren, luitenant kolonel en kapitein der blauwe gardes in dienst van de genoemde staatVerzoek om restitutie van het nulle consept van koop van de heerlijkheid Poederoijen, bij absentie van haar zuster, vrouwe van Poederoijen, door suppliante getekend, i.v.m. eventuele moeilijkheden na haar dood voor haar erfgenamen27-04-1725
Wigbold Johan Theodoor, baron van der Does, heer van NoordwijkJacob Jan de Blok van Kuffeler, heer van HorstVerzoek om mandament van tuigen i.v.m. mandament van injurien in een heir verder niet genoemde zaak16-02-1756
Jacob Daniël Thuret, koopman te HaarlemJacob Schut, timmerman, wonende te HaarlemBezwaar tegen het vonnis d.d. 14-03-1769 door schepenen van Haarlem gewezen inzake geschil over rekeningen en arbeid en materialen m.b.t. aangenomen timmerwerk11-04-1769
Anna Overgauw c: s:, weduwe van Mr. Jan Hendrik IJzembaarJacobus van der Veen, beurtschipper, wonende te s'GravenhageNa mandament van rau actie in een hier verder niet genoemde zaak, nu verzoek om commissie op commissarissen01-09-1766
Adriana de Rauw, weduwe van Arnoldus Henricus Westerhoff, enige geinstitueerde erfgename van Maria de Bois, wonende te 's GravenhageJan Adolf Houtecamp, gehuwd met Helena van Hees, wonende te RotterdamBinnen zes weken bewijs leveren om recht te hebben op een deel der nalatenschap van Maria de Bois13-02-1758
Ribca Feixeira, weduwe van Benjamin Feixeira, wonende te s'GravenhageJohan Thomas Delpierre, klerk van de Furnierkamenr van t"HofVerzoek om mandament van tuigen m.b.t. een mandament van rau actie in een hier verder niet genoemde zaak05-07-1753
Willem Hendrikse op Dorp of Opdorp, wonende te KopenhagenJohannes Boogaard, wonende te Oegstgeest en Johan Fredrik Heijder, hovenier te Amstelveen als zijn borgNalatigheid in aflossing van Hypotheek12-07-1735
Jean Daniël Thuret, wonende te WeespJohannes van Wena, predikant van de Gereformeerde Gemeente te WeespBezwaar tegen het vonnis d.d. 30-10-1753 door schepenen van Weesp gewezen inzake ongefundeerde dagvaarding09-10-7153
Adrianus van der Burg, notaris en procureur te Alkmaar, curator over de gecedeerde boedel en goederen van Abraham de Bruijn, wijnkoper op TexelSchepenen van Texel en schout van TexelTegenwerking door schepenen bij verkoop van huis ef pakhuis te Oude Schild op Texel ten behoeve van de crediteuren16-02-1764
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in