Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
11 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 11 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament om de arrementen van enige processen aan te nemenPieter van der Poll, advocaat bij het Hof van Holland en curator over de boedel van Jacob HooftGeenVerzoek tot instemming met de overname van een aantal lopende processen betrekking hebbende op de boedel, in verband met vertrek van de behandelende advocaat
Appointement in de marge om interdictie penaalNicolaas Vogel, burger te Rotterdam, gegijzelde en requirant van reaudifiOlivier Couwijn, inpetrant en gerequireerdeProblemen met verrekening van geldsommen en executies betreffende de brouwerij van den Hollandse Tuijn
Verzoek om comparitieMr. Antonius Copal, oud-schepen van VlissingenMr. Simon van der Meyden, generaal van de Munt der Verenigde Nederlanden, gehuwd met Josina van der Willigen, de weduwe van Jacob HeinsiusVerzoek om partijen voor de commissaris van het hof te laten verschijnen wegens vermeende verschuldigde huishuur aan Josina van der Willigen en haar dreigement de suppliant te laten arresteren
Mandament van inmissie in de possessieMarcus van der Hoeve, en andee voogden over de enige onmondige zoon van Hans Bouwrens van der Hoeve, in de nalatenschap van zijn vaderDe voogden over onmondige zoon van Hans Bouwrens van der Hoeve in de nalatenschap van zijn grootvader Jacobus zassonBetaling van levens onderhoud en schooling van het onmondige kind uit de nalatenschap van zijn grootvader, zolang de boedel van de ouders niet is beredderd
Mandament reductie en penaalLouijs Morijn, koopman te AmsterdamFrançois GujardGelijktijdige behandeling van mandamenten van reductie en penaal
Verzoek om brrieven van attache voor sententie van het chatelet van Parijs d.d. 05-04-1643Judith le Drain of Draij, met procuratie van haar echtgenoot, Piere Vignneux, koopman te Parijs, maar wonende in Den HaagAelbert Heindricksz, franse kramer, wonende in Den HaagBeslaglegging op goederen in Holland t.b.v. een borgstelling van 20.000,- gulden in Parijs
Mandament penaal met de clausule van interdictieJaques van Ebelen, goudsmit en Anthonij Leenmans, beide wonende in Den Haag en optredend als borgen van jan Pieterszoon Silversmit, ( of zilversmit van beroep?)Jacomina ValxsExecutie op een willige condemnatie bij een borgtocht van 500.- gulden
Appoinctement in de marge met de clausule van inhibitieJan Corneliszn LangerakCornelis van Arensberge, deurwaarder bij het Hof van HollandGeschil wegens procedurefouten over deurwaarders kosten en verhaal op de goederen van suppliant
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitieGovert en Martijn Sonnemans, Dirck Raeijen, Reijnier Strick, kooplieden te Dordrecht en respectieve en eigenaars van 7 van de 12 zoutpannen " De Nieuwe Soutkeet" , gelegen aan de zuidkant van ZwijndrechhtJaen van Meeuwen en Jacob Trip, ook kooplieden te Dordrecht en respectieve eigenaars van de andere 5 zoutpannenGeschil over het uitbreiden van het aantal zoutpannen en het gebruik of eventueel vergroten van de haven, die berekend was op 12 pannen
Mandament in cas relief d'appelCambier en Dankerts (of Danckers?), kooplieden te Amsterdam - eisersWillem Vaasen, wonende te Rotterdam - gedaagdeVerhalen van een schuld van 4.932 guldens en 5 stuivers wegens op de 22 september 1806 verkochte en geleverde 25 matjes en 5 vaten coffie extraat (extract?) aan Willem Vaasen, die bij plechtige eed heeft verklaard, dat hij deze goederen heeft nooit gekocht of aan anderen gegeven
Mandament verzoek om appoinctementAlexander de Bock, koopman re AmsterdamHans Rethan en Adam Rethan, beiden wonende te AmsterdamCassatie en reniënciatie van een mandament in cas van reductie met de clausule van relief in een zakelijke afspraak die zal dienen op 06-07-1643
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in