Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
359 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 359 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Adriaen Neel Meijnse, wonende te Gouda, man en voogd van Aerjaentgen Harmansdr en Jan Lenertsz, wonende te Zwammerdam, voor hemzelf en zijn broers, allen kinderen van Dirckgen HarmanssdrCornelis en Jacob Reijnierszn Block, wonende te Gouda en Thomas Aestsz Puttershouck, secretaris van SluipwijkAchterstallige aflossing van een hypotheek op 9 morgen land25-08-1623
Magdalena Stockmans, weduwe van Isaac van Voort, koopman te AmsterdamBarent Dircxsz Velthuijsen, principaal en Dirck Barentsz Velthuijsen als borgen en mede principaal, kooplieden te AmsterdamAchterstallige aflossing van een oblgatie17-08-1635
Bartholomeus Dirck Vinck,erfgenaam van Dirck Coenelisz Vinck, wonende te LeidenFloris Maerteinsz, wonende te WarmondAchterstallige aflossing van een obligatie15-05-1623
Magdalena Stockmans, weduwe van Isaac van Voort, koopman te AmsterdamOtto Evertszn, koopmanAchterstallige aflossing van een obligatie17-08-1635
Jan IJsbrantsz van Bijlant, koopman te Delft en borg voor Jan Jacobsz, alias Jonge Cabbelau, wonende te GoederedeDaniel Jansz en Arjen Jacobsz timmerman, voogden over de boedel van de inmiddels overleden Jacob CabbelauAchterstallige aflossingen te betalen rente van een obligatie24-01-1623
Willem Willemsz Gibo,wonende te Oud BeyerlandJan de Jager en Teunis Janskinderen de Jager, wonende te SliedrechtAchterstallige aflossingen te betalen van lopende contracten met de suppliant. Schuld aan de suppliant voor de laatste contractjaar - 280 guldens, 26 guldens in plaats van niet geleverde 200 bossen zwaare walgerse paalen, 539 guldens schuld bij de nieuwe contract15-01-1808
Adriaen Cleijwech, secretaris re Maassluis, administrateur van Neeltgen Jans, voordochter van wijlen Jan Cornelis de Graaff uit zijn huwelijk mmmmet Neeltgen Cornelisdr, weduwe van Cornelis Joriszn te HonselersdijkDierick Cornelis van Thijn en Pauwels Huijbrechssz van der Lelij voogden van de vier kindeen van Jan Cornelisz de Graaff, alsmede de erfgenamen van Joris Dierickzn van Dijck en Claes Maertzn Hooghstraetten, overleden medevoogdenAchterstallige betaling van 36.- guldens uit de nalatenschap van Jan Cornelisz de Graaff17-05-1630
Claes Huijgen Hopcooper, horlogemaker te Gouda voor hem zelf en als vader en voogd voor zijn minderjarige kinderenSchout en het gerecht van Krimpen aan de LekAchterstallige betaling van de door suppliant geleverde torenklok van Krimpen aan de Lek
Jonker Johan Meoles, zoon van Jonkheer Henrij Meoles en Adriana van NaeltwijckJonkheer Jacob de Witte, Heer van NaeltwijckAchterstallige betaling van door Jonkheer de Witte gekochte landerijen16-02-1635
Pieter Adrianus de Haas, wonende te DordrechtAnthonij van Straaten (Straten), wonende te NieuweveenAchterstallige betaling van een som van 689 guldens met de interest aan de suppliant24-10-1810
Leonart Kettings, notaris rentmeester van Jeronimus SchellekensPieter Putmans, koopman te AmsterdamAchterstallige betaling van geleverde goederen29-11-1623
Gerrit Arentsz Olij, wonende te ZevenhuizenWillem Jansz Cranck, wonende te Dirksland en zijn borg Jan JanszAchterstallige betaling van geleverde turf
Mr. Franchois Brandijn, advocaat voor het Hof van Holland en rentmeester van de baljuw van de Duitsche Orde te UtrechtJan Dircxzn van de Hoef in de Duifpolder bij MaaslandAchterstallige betaling van Pacht29-07-1630
Arent Walen, koopman te DordrechtGerart van Weert, sergeant, gelegerd te KlundertAchterstallige betaling van twee obligaties02-05-1630
Jacoba Josina Isabella van Wijhe, douairiëre van Wassenaar, vrouwe van beide Katwijken en het zand, wonende te 's GravenhageG.F.J de Martines, wonende te GoudaAchterstallige betaling van wisselbrieven ter waarde van 20.000 gulden02-06-1775
Johan van Asten, wonende te Den Haag rentmeester van Elisabeth Jacoba Cromhout, weduwe van Jacob Cromhout, Heer van Nieuwekerk, ectPhilip Hillenaar, gehuwd met de weduwe en boedelhoudster van Jan Gerritse van Leeuwen, wonende onder de juristrictie van VoorschotenAchterstallige huur en belastingen21-04-1733
Mr. Francois van Bochoven, raad ordinaire in den Hove van HollandGriettje Peters Fonckert, weduwe van Paulus Ariensez BoerAchterstallige huur van land03-05-1734
De ambachtsheren van Langebakkersoord en DeijffelsbroekPieter Cornelis van Bodegom, als huurder en Tonis Claes van Hulst en Lijsbeth Koole als borgenAchterstallige huur voor een stuk land30-06-1734
Franchoijs Brandijn, advocaat aan het Hof, Geraerd Houcgeest, wonende te DelftJacob Adriaensz Portugael, wonende te CromstrijenAchterstallige landpacht van hoofdland en volgerland gelegen onder groot Cromstrijen, over 1640-1642 ten bedrage van totaal 1000,- gulden + rente tegen de 16e penning30-09-1643
Catharina Alida van der Dussen getrouwd met Mr. Dames van Slingerland oud-raadslid van Dordrecht ectCornelis Arijens van der Giessen, bouwman wonende te StrijenAchterstallige pacht en bijkomemde kosten17-03-1729
Jan Pietersz van Warmont, schipper, wonende te RijnsburgGerrit Dirksz Nachtegael, herbergier te OegstgeestAchterstallige van geleverd bier04-07-1623
Jan Catharina en Anna Margarita van der Linden, koopman geweest in DordrechtJan Jacobse de Vreij, echtgenoot van Jacomijntje van Schuten, weduwe van Claas van ProijenAfbetaling van schuld en renten07-05-1734
Jan van Wijnen, erfgenaam van wijlen Engelina onklaar, zoon uit haar eerste huwelijkPieter van Heemskerk ( zoon van Engelina Onklaar) uit haar tweede huwelijk met wijlen Gerard Heemskerk, kapitein ter Zee en zijn van hem gescheiden vrouw Adriana Henriëtta van MarkenAfbetaling van schulden29-03-1734
Adriaantje van den Velden, weduwe van Abraham Wels, en zes andere erfgenamen van Gillis van Eijck en Aaltje Sanders BosshMr. Hendrick Vockestaert, secretaris van DelftAfhandeling van de respectievelijke erfenissen van Gillis van Eijck en zijn vrouw Aaltje Sanders Bosch29-09-1734
Mr. Johan Gerard Tulling, advocaat aan het Hof van Holland, wonende in Den Haag, erfgenamen van Cornelis Brouwer, gewezen thesaurier en notaris te NaardenNicolaas Leijendekker, wonende te Naarden als borg voor zijn broer Johan Leijendekker, predikant te 's HertogenboschAflossen van een schuld en betaling van een achterstallige rente08-12-1729
Otto de Kat, wonende te DordrechtEgbert Vis, wonende te Delfsehaven en Johannes Wilhelmus Bussing, predikant te Gouda, ten behoeve van Johannes Henricus van den PalmAflossing in restant capitaal van de schepenenschuld en hypotheekbrief, een som van 1500 guldens met de interesten10-09-1810
Catharina van der Haes, weduwe van Cornelis van KempenHendrik Jansz van Cranenburgh, wonende te HaarlemAflossing van een Lustingbrief10-07-1726
Aletta Catarina Bicker, douarëre van wijlen Johan Raije, vrouwe van Breuckelerwaert ect. wonende te AmsterdamMr. Hendrick Pelt, Heer van Piershil raad en oud burgemeester van RotterdamAflossing van een schuld en verrekening van renten06-10-1733
Pieter CoornhartDavid Henriques EspinosaAflossing van een schuld van totaal 740,-gulden 9 stuivers met interest17-10-1675
Pieter le Jole, wonende te Amsterdam als lasthebber van Aletta van Bernagie, weduwe van Elias Tael,van haar minderjarige kind, Reijnier Lampe, mede namens Leendert Tael, als executeurs van het testament van Elias TaelJacob Sonnemans, wonende te RotterdamBbbbetaling van een request van een schuld zijnde 632,- gulden, plus gemaakte kosten, van de executeurs23-10-1675
Francisca Snellings, weduwe van Cornelis de Rotte, door Pieter van de Cruijce gegijseld in de gevangenpoortCornelis Akerboom Doedensz, notaris Pieter Beekman als zakenwaarnemersBenoeming van een andere zaakwaarnemer wegens wanbeleid van de tegenpartij om vorderingen te innen27-04-1675
Reijer Arentsz Boot, koopman te DelftDe echtgenote van Cornelis Willmsz Sandtmen wonende in De Lier, de echtgenote van Pleun Arentsz, wonende te Delft, Greijtgen Claesdr te Vlaardingen, Annetgen Claesdr te s' Gravenzande en Willemtgen Claesdr te 's Gravenzande allen dochters van Claes Willmsz en van de crediteuren van Jan VriesenBetaling door Jan Vriesen aan slechts een aantal schuldeisers waarvan, na protest van de suppliant en de resterende eisers door het Hof terugbetaling is bevolen13-10-1623
Jan van Rijn en Hendrik en Josina Johanna van Alteren, c.s. allen wonende te LeidenCornelis Arentse van den Bos, gehuwd met de weduwe van Sijmon Janse van LeeuwenBetaling van achterstallige huur10-01-1729
Catharina Alida van der Dussen weduwe van Mr. Damas van Slingerlandt, Oud-Raad van Dordrecht ect.Maritie Pieters van der Burgh, weduwe van Joost Leendertse Duijvensteijn, wonende te MonsterBetaling van achterstallige huur03-05-1729
Johanna Alevé, weduwe van Vincent Maartens, wonende te Egmond-BinnenSchepenen van Bergen, schepenen van Schoorl en CampBetaling van alimentatie voor het kind van Cornelis Hooglandsz en Anne Joris, respectievelijk gewoond hebbend te Bergen en Schoorl, dat verzorgd werd door suppliante29-09-1780
Lijsbet van Kaan, weduwe van Jacob Palinck, wonende te RotterdamPieter van Loon, Wonende te RijnsburgBetaling van borgtocht voor een obligatie afgegeven door Jan van der Spuij, opprzeilmaker bij de Oost Indische Compagnie16-11-1734
Frederik Wolpherz Doornik, ontvanger der ordinaire verpondingen der stad Leiden en wonende aldaarWillem Jacobus Sennepart, schout en secretaris te LisseBetaling van de overeen gekomen jaarlijkse aflossing en rente over 2300.- gulden18-11-1776
De weduwe , kinderen en erfgenamen van Jan Govertsz, gewezen schipper van Rotterdam op AmsterdamCornelis Bosch, waard in het Swijnshooft te RotterdamBetaling van dokterskosten en smartengeld, totaal 800.- gulden, wegens overlijden na manslag05-01-1643
Hendrik Vos , gesurrogeerde administrerende voogd over Cornelia Willems van DostCatharina Charlois, weduwe van Laurens Cavelaar, die de voogd is geweest over de voornoemde Cornelia Willems van DostBetaling van een bedrag van 102.- gulden 15 stuivers en 4 penningen en 199:19:14 obligaties met interesten door de voornoemde Catharina Charlois05-02-1721
Barbara Adriaens, weduwe van Theunis Leendert HaasbroekErfgenamen van juffrouw Coreukie Lucq, weduwe van Griffier Le Saige, speciaal Willem Le Saige en Anthonie Bijrop, wonende te Leiden, als borgBetaling van een huurschuld van 175,- gulden met de gerechts kosten29-05-1648
Maerte Franse, wonende te Loosduinen in HaagambachtDe erfgenamen van Jacob Willemsz Bon, gewoond hebbend in Loosduinen in HaagambachtBetaling van een schuld van 350.- gulden met obligatie van d.d. d.d. 10-06-1634 met rente en na aftrek van reeds betaalde sommen12-02-1650
Jacob Gerritszde Groot, schout te CalshagenDe erfgenamen van Gerrit Andriezn. van OudewaterBetaling van een schuld volgens custingbrief uit 1651, waarvoor enig onroerend goed is verbonden15-10-1675
George Le vasseur, Markies van Thouarts, kolonel in dienst van de Verenigde Nederlanden, namens zijn echtgenote, Anna van Cuijck van Mierop, mede erfgename van Emmerentia Banninghs, weduwe van butgermeester Broekhoven te LeidenDe erfgenamen van Arent Willeboortsz van OmmedijkBetaling van het erfdeel uit de nalatenschap van Emmerentia Banninghs, bestaande uit een hijpotheek van 5000 gulden plus achterstallige rente12-11-1675
Hendrick Grouweels, zwaardveger in Den HaagAdvocaat de Sillo ten behoeve van zijn broer Reijnier de SilloBetaling voor een geleverd rapier en een paar sporen08-02-1641
Dirk Soetens en de voogden over Cornelia Soetens, minderjarigen dochter van Abraham Soetens, gewezen borstel koopman te RotterdamLeendert Filipse Qualm, wonende in de omgeving van't Wout buiten DelftBetaling voor geleverde borstels30-09-1729
Nicolaes de Gijselaer, te Amsterdam voogd over de kinderen van wijlen Jacob Bruiningh in leven secretaris van AmsterdamBurgemeesters en commadant van OudewaterBewoning door commandant van Oudewater, van het huis toebehorende aan de vooddij kinderen zonder toestemming van hun voogd17-04-1675
Hendrik van Voorde c:s;Schout en ambachtsbewaarders van Nieuwkoop en VoordenBezwaar tegen onbehoorlijk hogeposten aan morgen en molengeld, verdiend salaris, vacantien verschotten, reis en teerkost, waarvan de supplianten geen afschriften ontvangen02-07-1762
Balthasar Fremont, wonende te Rotterdam, wedunaar van Cornelia van VoorstDe kerkeraad van de diaconie armen der Nederduitse gereformeerde kerk te Rotterdam en haar administrateursBezwaar tegn vonnis van 't Hof van Holland d.d. 27-04-1733 inzake nakomen van een testementaire beschikking09-07-1733
Regenten vabn het Krankzinnigenhuis te AmsterdamBinke LambrechtsBinke Lambrechts, meent recht te hebben op de revenuen van Zuid-Waddinxveen, gekocht door Jacoba Borst, weduwe van Nicolaas de Ruijter. Bij onderhandse dispossitie d..d. 24 januari 1769 was bepacht dat bij haar overlijden deze zouden vervallen aan het Krankzinnigehuis te Amsterdam, waarvan zij regentes was geweest23-02-1790
Jannitje Fanjaerts, weduwe van Johannes Sas, wonende te Gouda, ook handelend voor Catharina Daniels van DolegemJannitje Balbian, weduwe van Leendert Sijmonsz van der Meer, gehuwd met Obadja,.., wonende te HaerlenDe incasso van een schuldbrief18-05-1675
vorige
12...8
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in