Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
154 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 154 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament penaalCornelis Groeninx, Heer van Ridderkerk en dijkgraaf van Oud en Nieuw RijerwaardDe Hoogdijkheemraden van Oud en Nieuw ReijerwaardHet eenzijdig vaststellen en publiceren van tijd en plaats van visitatie van de Gemenelandse rekening
Mandament penaalAdam Oortmans, wonende te AmsterdamMaria Jacoba des Bordes, echtgenote van de suppliant, doch niet met hem samenwonendPoging om te voorkomen dat justitie op grond van valse verklaringen zonder deze te verifiëren actie onderneemt
Mandament penaalSara, Abigael, Rachel en Gratia Nunes de Mercado, wonende te AmsterdamJosua Israel d'Andradeen en deurwaarder WarmenhuijsenPogingen tot executie, hoewel dit bij sententie van het Hof van Holland d.d 12-04-1726 was verboden
Mandament penaalSimon Maertense van der Schilde, wonende de KaagJan Wierman, baljuw van AlkemadeArrestatie en beschuldiging van diefstal na binnenhalen van hooi van gehuurd land, waarover door de eigenaar al enige jaren geen belasting is betaald
Mandament penaalAdriaan Pooij, wonende te Bennebroek, voorheen te AmsterdamArent Fabricius, Heer van Santhorst, Baljuw van KennemerlandDagvaarding in cas crimineel op aanklacht van ten onrechte een dienstbode van diefstal te hebben beschuldigd
Mandament penaalSusanna Huijgens, weduwe van Philips Doublet, vrouwe van St'AnnalandDe Baljuw / Officier van ZierikzeeOnenigheid over het geven van toestemmingtot de jacht in de Heerlijkheid van St'Annaland
Mandament penaalPetrus Loks, wonende te Haarlem en Lucas Ahujs, wonende te AmsterdamJohanns van der Steen, wonende te Haarlem en Gerard Wijkersloot, wonende te Amsterdam cum sciisOnenigheid over het gerecht ( Raad van Brabant te Brussel of Hof van Holland te Den Haag ) waar beslist mag worden over het provisorechap van het Hokkands College te Leuven
Mandament penaalDingeman van Wijnsou, wonende te Den Haag, gehuwd met Catharina Louise Ditmars, erfgename van Marie Elisabbeth CoppePieter van Hogh, wonende te Den Haag, wedunaar van Maria Elisabeth Coppe, (gehuwd geweest in gemeenschap van goederen)Hertrouwen van echtgenoot van erflaatster en weigering om tevoren aan erfgenamen hun erfdeel van de boedel uit te keren
Mandament penaalHendrik Smith, wonende te AmsterdamAnna Westerhout, wonende te AmsterdamVoorkomen van verhindering om uit te varen naad Curacao naar aanleiding van zogenaamd verbreken van trouwbeloften d.d. 1720, waarover reeds geprocedeerd is
Mandament penaalCornelis van der Cocq, pachter van de inpost op 't gemaal over 't Hoog Quartier van Rijnlant sedert augustus 1736Jacob van Dorp, schout en secretaris te Lisse, als curator van de boedel van Adriaan Johannes Luck, korenmolenaar te Lisse en diens huisvrouw Lucretia de HoijHet als curator willen verkopen van onroerende goederen, die reeds in beslag zijn genomen door de overheid
Mandament penaalLouisa Johanna Junkers, weduwe van Mr. Daniël de Win, wonende te DordrechtHermanus van Hulst en zijn meerderjarige dochterJohanna Elisabeth van Hulst, wonende in den HaagNa mandament van rau actie in niet genoemde zaak, dagvaarding zonder voorgaand arrest
Mandament penaalThomas Ploos van Amstel, koopman te AmsterdamDe weduwe van Jan Lups, als eigenaresse en rederesse van het fluitschip "De Hoop" en de commissarissen van zeezaken van AmsterdamOnenigheid over een bevrachtingskontract en de rekening
Mandament penaalAlbregt Bosch, handelend voor de respective colleges der admiraliteit, wonende te s'GravehageAnna Lambertina van Veck, wonende te s'GravenhageVerbreking van trouwbeloften
Mandament penaalJan Bosch, boekhandelaar te HaarlemJohan Herman Schneider, boekhandelaar te RotterdamTegen verleend octrooi, in druk brengen van het boek "L'Education Phijsique des Enfanca" in de Nederlandse en Fransetaal
Mandament penaalSchoontje Meijer, wonende te AmsterdamCuratoren van de desolate boedelkamenr te AmsterdamBezwaar tegen het ten onrechte, plaatsen van oppassers inhet huis en over de goederen van suppliante
Mandament penaalBastiaan Corsten, schipper, wonende te RaamsdonkAdam Somers, wonende te RaamsdonkNa vonnis d.d. 31-07-1754, gevolgd door appel, nu verzoek om penaal i.v.m. nalatigheid in betaling van geleverd hooi
Mandament penaalBaljuw en armenmeesters van MonsterStadsbestuur van VlaardingenDe verantwoordelijkheid voor de weeskinderen van Jacob Brasser en Maertgen Cornelisdochter
Mandament penaalJohannes Isacus Lamotius, wonende te Charlois, Servaes van Schoonstraten, notaris te Den HaagDe schepenen en de secretaris van Charlois in opdracht van Govert GrascampBezwaar tegen de weigering van het gemeentebestuur om mee te werken aan de formele overdracht van een huis te Charlois
Mandament penaalCoenradina Ruijsch, weuwe van Gerard van Rosendael. gewezen koopman te AmsterdamLourens Silvius, medicinue doctor te AmsterdamVerzoek tot instellen van een straatverbod in verband met opdringerig gedrag en voorgeven van huwelijks beloften
Mandament penaalAbraham Ingelsz, de erfgenamen van Abraham gewoond hebbende in Westkerke in ZeelandJacob Gijens, wonende ScherpenisseIn beslagneming van paarden van een borg, ondanks een appel met relief
Mandament penaalWilhelmus Borbeeck, wonende te LeidenJonkheer Bernardus Torck, heer van Aelst en Alexander Livingston, neef van TorckAgressie op klaarlichte dag op de openbareweg
Mandament penaalJoris Fransz van der Hoeve, notaris te Delft, met de procuratie van Hendrick van der Velde, ook wonende te DelftCors van leeuwen, te Nootdorp en Jan Claes DiertenOntgronden en uitbaggeren van negen hectare land in Hoogeveen, (onder Nootdorp)
Mandament penaalDe gecommitteerden van Akersloot, Uitgeest< Lummen en andere Noordhollandse plaatsen en de schout van Aalsmeer, alle gelegen in KennemerlandLodewijk van Alteren, baljuw van KennemerlandNomineren, benoemen en beëdegen van burgemeesters en schepenen in Kennemerland
Mandament penaalWillem Claesz Timmerman, wonende te Zevenhuizen, jan Willemsz, ook wonende aldaarGerecht van ZevenhuizenBoedelschuld van wijlen Hendrick Bruuijnen, gewoond hebbend in Zevenhuizen
Mandament penaalJan Jacobsz Dockum, wonende onder VlaardingenCatharina SchoursOnterechte ten laste legging van een schuld van 600.- gulden executie van een actie
Mandament penaalGovert Hoogenberch, oud-schepen, raad en vroedschap van Gouda, vader en voogd van de onmondige Barnardus HoogenberghMaritje Jans, vrouw van lichte zedenBeschuldiging van verwekken van een kind en dreigement om dit kind naar pretense verwekker te sturen
Mandament penaalOom van Johan van Wijngaerden, heer van WerkendamPompeus de Roovere, ambachtsheer van HarinxveldGeschil over veren over de Merwede tussen Werkendam en Hardinxveld
Mandament penaalJan Leonard de Malet, de weduwe en erfgenamen wonende te AmsterdamDaniel Bosch, echtgenoot van Magdalena Kemp, kleindochter van Jan leonard de MaletOnenigheid over de verdeling van een boedel
Mandament penaalBaron Charles Roeland de Suijs, heer van Mont Quintijn, Vileers ect. Jaques de Suijs, heer van der Stock, gebroedersPierre de Suijs, Heer van Laer en Scelle, wonende in Antwerpen, broer van suppliantenVerkoop van twee erfdelen = 2/3 deel van de ambachtsheerlijkheid Grijsoord, ook genoemd Oude- en Nieuwe Tonge
Mandament penaalJacob Dircksz Houwaert, Jacob Claesz Wip, Jacob Claesz,voogden over de kinderen van Aeltchen Claesdr, bij haar eerste man Dirck Chrijchsman, en haar tweede man Corstiaen JacobszCornelis Cleijwech, wonende te RotterdamGeschil over een schuld van 550,- gulden
Mandament penaalJan Pietersz WarmcostGrietje PietersVerlating, tijdelijke scheiding en bedreiging met opsluiting in een tuchthuis
Mandament penaalAndries de Reeck, secretaris van het hoogheemraadschap van DelflandDe schout van DelftVerbreken van de verzegeling van de nalatenschap van Jonker Baudewijn van Rhooden
Mandament penaalPhilips van Cromstrijen, advocaat voor het Hof van HollandReijnier de Vos, dijkgraaf van de nieuwe bedijkte polder van CromstrijenOnenigheid over de te betalen schatting over mei 1646
Mandament penaalHans Romburg, koopman te AmsterdamMr. Willem Copier, advocaat te AmsterdamStopzetten van executie van goederen, na voldoening van de gestelde betalingsvoorwaarden
Mandament penaalJansen, Pauwels, paardekoper, wonende te WognumJan Pietersz, Claes Pietersz, beide wonende binnen wijzend Pieter Cornelis Vriesman, wonende te Hoogkarspel, cum sociisHet doorbreken van een accoord dat voor drie jaar zou gelden, gesloten in eem faillissement, door nieuwe vorderingen aan te voeren en een nieuwe rechtzaak aan te spannen
Mandament penaalRoeloff Reijnertz, schoenmaker te SchermerhornClaes Claesz, vader van Guijertges Claes, wonende te SchermerhornBeschuldiging van het verwekken van een kind
Mandament penaalJan Oom Claesz, Hans van Hielen, Jan Ruijsch, Simon Jansz, cum sociis, kooplieden te Amsterdam en crediteuren van Coenraet Mol, MaasschipperMagdalena Vermaes, bij monde van haar man, Dirck Raij, wonende te Dordrecht en Joost Jacobs, koopman te RotterdamOpheffen van een arrest op een geplunderd schip en de daarin nog achtergebleven goederen om andere schuleisers niet tekort te doen
Mandament penaalFoort Jansz, wonende in ter Vate onder KloetingeAnthonij Cornelisz, wonende in het Zuidambacht van Kloetinge en getrouwd met Josijna Jacobsdr, tevoren weduwe van Pieter Anthonisz, Isack Anthonisz, oom en voogd van de kinderen van Pieter AnthoniszFrederik van de Velde, secretaris van de heerlijkheid KloetingeOnenigheid over de ontvangst en administratie van de opbrengst van een openbare verkoping t.b.v. enige weeskinderen
Mandament penaalPieter Eijmbertsz Verburch, wonende te AlphenFranchoijs van Zijl, drossaard van AlphenOnenigheid over het vergroten van een eendekooi
Mandament penaalCatharina Boelen, vrouw van Nicolaes Padthuijs, gewezen deurwaarder te AmsterdamDirck Claesz Veen, burger te HoornDreiging om wegens assurantie schuldvan de man om diens vrouw in arrerst te nemen
Mandament penaalHenrick de la Haije, wonende in Den HaagCornelis van der Beecke, transport hebbend van Hendricxz Pasquer BollemanGeschil over het restant van een Condemnatie
Mandament penaalIraël en Isaäc Moresie, kooplieden te 's GravenhageIsaäc Schabrak, koopman te AmsterdamGeschil over de afrekening van een obligatie
Mandament penaalAdriaan van Schoonhoven, koopman te RotterdamMr. Paulus Hartogh, advocaat Justus van der Meij, procureur, curatoren, over de persoon en goederen van de suppliantVerzoek om verleende akte van confiniment d.d. 22-03-1770 en de akte van curatele d.d. 31-03-1770 ongedaan te maken
Mandament penaalHenrikus Goekingea, predikant te Oudhuizen en wilnis, gehuwd met Judith Magdalena Luijk, dochter van Reijier Luijk, gewezen schout en secretaris te WaverveenPieter Mossel, Pieter Bucherus Bunel, Jan Noordink, quasi gestelde executeur-testementair over de boedel van Ruijnier Luijk, allen wonende te AmsterdamOnterechte verkoop van goedeen uit de boedel van Reijnier Luijk
Mandament penaalMr. Jan backer c:s:, wonende te Amsterdam, commissarissen van zekere negatiatie t.b.v. enige planters op de Deens-Amerikaanse eilanden St' Croix, St' Thomas en St' Jan, onder directie van Abrham ter BorghAbraham ter Borgh sr. Abraham ter Borgh. JHhet onbevoegd toeeigenen van macht na aftreden als directeur van Abraham ter Borgh den Oude, t.b.v. Abrham ter Borgh jr.
Mandament penaalCornelis Cornelisse te AbbenbroekDe baljuw en leenmannen van AbbenbroekGijzeling wegens het niet betalen van geeiste inleggeld
Mandament penaalNeeltgen Pietersdr, weduwe van Sijmen Block, wonende op WalcherenWouter JasperszGeschil over betaling van de koopsom van een stuk land groot 5 gemeten en 96 roeden, gelegen in Oud-Vlissingen
Mandament penaalAdriaen Pietersz Boer en Willem Pietersz Boer, wonende te Waddinxveen, als borgen voor Adriaen Cornelis Neel MeijnesFrans Willemsz, kleermakerGeschil over de betaling van de lasten, rustende op een huis, dat door Adriaen Cornelisz Neel Meijnsz gekocht is
Mandament penaalThonis en Jan Corneliszn Soos, wonende te SchoonhovenJan Pieterszn, Nijpoort, lakenkoopman te UtrechtBeslaglegging op goederen uit de nalatenschap van hun vader, om hiermee de schulden van hun broer Rochus Corneliszn Soos te voldoen
Mandament penaalWillem de Moij, drossaart van PolsbroekAdriaen Suijtlandt, schout van Zuid-PolsbroekWeigering van Suijtlandt om na beindiging van het huurcontract het door hem bewoonde huis (eigendom van suppliant) te ontruimen en de achterstallige huur te betalen
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in