Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
3 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 3 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Jan Arendsz Rietdijk, landman, wonende onder de dorpen van Oostvoorne, departement Maasland, schuldig aan Klaas Langendoen Leendertsz een som van 2.200 guldens - restant kooppeningen van één huis, erf, schuur, berg, wagenhuis en keet, staande en gelegen onder de ambacht van Oostvoorne op de Hevering met omtrent 5 à 6 gemeten heveringsgrondJacob Roest, wonende onder Rokkanje en Leendert J. Rietdijk, wonende onder Klein - OosterlandBezwaar tegen het vonnis van de schepenen inzake een kustingbrief door Klaas Langendoen Leendertsz verkocht aan Jacob Roest02-10-1809
N.M.Goetzee, wonende te AbkoudeChristiaan Eeg, als kapitein van het schip De Jacob en Albertus, bodem te SurinameBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d. 8-02-1810 inzake betaling van een som van 12.000 guldens met de interest - restitutie van gedeponeerde som. Onenigheid over drie wisselbrieven betreft deze som02-03-1810
Pieter Keijzer (Keyzer), turfschipper, wonende in Den Haag; Hubertus Stryp, koopman in turf, wonende in Den HaagAnthonij Nicolas de Charvillac, gepensioneerde lieutenant, collonel in franse dienst, wonende in Den HaagKontract tussen de partijen over leverentie van brandstoffen met 5 precent van hele leverentie, een som van 27 guldens en 4 stuivers, bezwaar tegen het vonnis van schepenen in dato 6 september 180924-10-1809
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in