Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
3 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 3 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament in cas relief d'appelIsaac Nathans, wonende te Leiden en Pieter Cornelis Duivesteyn, wonende te WateringenJan Loopuit, wonende te SchiedamBezwaar tegen het vonnis door schepenen in Den Haag inzake obligatie met een som van 40.450 guldens uit de boedel van wijlen Mr. Cornelis van der Does.Onenigheid tussen de supplianten en tegenpartij
Mandament in cas relief d'appelWilhem Willink en Jan Willink, kooplieden, wonende te AmsterdamCharbon en Zoon; Sebastiaan van Noeten Jansz; C.S. Sander (Coert Simon Sander); weduwe van P. van Staden; Ar. Franciscus Henricus Moorrees; Wilhelmus (Wilhelminus) Buddingh; I.M.Simons en David Berck; G. Bramer; I. Boelen en J. Boelen junior; Pieter Engelen; Hendrik Elser; Barend Glasius - speciale gemachtigde van Cornelis Jan Meyer - oud raad te Utrecht, in huwelijk met Wilhelmina Elisabeth Catharina van Staden en haar zuster Johanna van Staden, de enige erfgenamen van wijlen hun moeder Anna Groeneman, weduwe van Pieter van Staden; mitsgaders en de rato caverende voor Aldert Jan Glasius in huwelijk met Johanna van Staden.Bezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam in dato 16-09-1808 inzake een koopcontract van goederen - 548 balen koffie, het niet nakomen van deze contract veroorzaakte schade aan de supplianten
Mandament in cas relief d'appelArnoldus Lieshout, wonende onder de heerlijkheid Zevender, schipper van Cabauw vice versa (heen en terug)De raad van de stad SchoonhovenBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Schoonhoven inzake arrestatie van de suppliants schip en goederen, liggende bij de waag binnen de stad Schoonhoven
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in