Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
280 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 280 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament relief d'appelPierre Mounier et fils c:s:, kooplieden te AmsterdamWeduwe Casper Hendrik graver c:s: kooplieden te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 15 december 1749 door schepenen van Amsterdam gewezen n.a,v. de correctie van het vonnis d.d. 6 mei 1745 door de kamer van assurantie en averijen gewezen i.v.m.opgelopen schade aan goederen vervoerd met het schip "The Expidition"
Mandament relief d'appelDiakenen van de gereformeerd Nederduitse gemeente te Amsterdam als executeurs testementair van Aarnold BerdesiusMr. Adriaen VastrikGeschil over het legaat uit de nalatenschap van Aarnold Berdesius
Mandament relief d'appelClaes Cornelisse Groot, koopman te westzaan, boekhouder van het schip genaamd "Geertrui Galeij"Jan Kuijt, Cornelis Willemse Aak, wonende te Westzaan, medereders van het schip "Geertrui Galeij"Bezwaar tegen het vonnis d.d 23 februari 1747 door schepenen van Westzaan gewezen inzake geschil over rekenong en verantwoording van de gevoerde administratie
Mandament relief d'appelAndries Ramu, wonende te s' HageCatharina WetmarBezwaar tegen het vonnis d.d. 29 maart 1747 door schepenen van s' Hage gewezen inzake eis voor vergoeding van kraamkosten en alimentatie voor vermeend vaderschap
Mandament relief d'appelAron Uriel Cardoso,koopman te AmsterdamDirecteuren van de maatschappij van assurantie discountes en beleningen te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 29 april 1747 door commissarissen van zeezaken te Rotterdam gewezen het verwerpen van het civiel rekest d.d. 28 januari 1747 van de overheid verkregen
Mandament relief d'appelJan Mets, koopman wonende te AmsterdamDirk Westrick Beienhaas, wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 14 juni 1747 door schepenen van Amsterdamgewzen inzake verschil over levering van koffie
Mandament relief d'appelArnoldus Hanzen c:s: qq. wonende te LeidenJohannes GockelsBezwaar tegen de uitspraak d.d. 22 juli 1747 door schepenen van Leiden uitgesproken inzake vverleend nihil m.b.t. overgifte van documenten
Mandament relief d'appelJacobus van der Schaef, koopman te AmsterdamGerrit Braemcamp, koopman te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 17 october 1747 door de schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over over betaling van ondeugelijke geleverde houtwaren
Mandament relief d'appelMargaretha Straatman, wonende te Gouda, gesepareerde echtgenote van Jan BlockLeendert Swanenburgh Evertszn, wonende te Gouda, handelend voor Martinus Lambrechts jr.Bezwaar tegen het vonnnis d.d. 15 november 1747 door schepenen van Gouda gewezen inzake afhandeling van de nalatenschap van Martinus Lambrechts. sr
Mandament relief d'appelJohanna van Battum, weduwe van Jan Duistermars, wonende te AmsterdamBartholomeus de Vos. wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 8 november 1747 door schepenen van Amsterdam, gewezen inzake een vermeende rekening voor geleverde hoeden
Mandament relief d'appelMr. Jacob de Vreij, gehuwd met Philippina Albertina Tepel, weduwe en erfgename van Hieronimus Ernst van BassenGijsbert Heijcoop, gehuwd met Catharina Ernst van BassenBezwaar tegen het vonnis d.d.13 september 1747 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over de afwikkeling van de nalatenschap van Hieronimus Ernst van Bassem
Mandament relief d'appelDirk Boon, burgemeester en raad van MonnickendamMaria van Hoogh, gemachtigde voor haar man Philip GillesBezwaar tegen het vonnis d.d. 20 maart 1748 door schepenen van Amsterdam gewezeze inzake over geschil over transport van loterijobligaties
Mandament relief d'appelLena van Meurs, weduwe van Gerrit Robbe, wonende te HeemstedeCornelis van Ewijk, gehuwd Erumpje van der Sluis, wonende te HeemstedeBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Heemstede d.d. 7 october 1746 gewezen inzake geschil over landhuur en omheining
Mandament relief d'appelArent Hop, wonende te AmsterdamJohannes van Eijndhoven, koopman te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 17 mei 1748 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over levering van koffie
Mandament relief d'appelGerrit Verlaan, wijnhandelaar, wonende te AlkmaarHendrick Regter, houtkoper, Trijntje Haring ?, weduwe van Jan RegterBezwaar tegen het vonnis d.d. 29 september 1748 door schepenen van Alkmaar gewezen inzake cas van executie
Mandament relief d'appelBewindvoerders van V.O.C.Minne geerts, kwartiermeester in dienst van de V.O.C.Bezwaar tegen het vonnis d.d. 14 november 1748 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over schadevergoeding door overvaring van een Moluks schip
Mandament relief d'appelJean Louis Descous cums: qq: wonende te AmsterdamOcko Kraaij, schipperBezwaar tegen het vonnis d.d. 29 januari 1749 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over kosten voor vracht averij en ligdagen van vervoerde goederen
Mandament relief d'appelCornelis Geldebosch, wonende in HeerhugowaardCiriacus Aukema, wonende te EnkhuizenBezwaar tegen vonnis d.d. 31 juli 1753 door schepenen van Alkmaar gewezen inzake het voldoen van een somma van 1223.- gulden
Mandament relief d'appelJohannes Quint, linnenwever, wonende te 's Gravenhage, gehuwd met Johanna KluijtCornelis Gerritse GutterBezwaar tegen het vonnis d.d. 12 september 1748 door schepenen van Nieuwer-Amstel gewezen inzake recht van cessie i.v.m. de nalatenschap van Everhardus van der Burgh
Mandament relief d'appelJan Baes, landbouwer te Willeskop, gehuwd met Geertruijd VerrijnHermanus van Horsten, Elisa de Lange, Reijnier Blok, als executeurs testementair over de nalatenschap van Geertruijd van Wieringen grootmoeder van suppliants vrouwBezwaar tegen het vonnis d.d. 4 september 1751 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake afgifte van staat en inventaris met de rekening en verantwoording over bovengenoemde nalatenschap
Mandament relief d'appelMr. Willem Antonij Pieterson, oud burgemeester van 's GravenhageJohan Heinus en Zoon, kooplieden te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 7 november 1753 door schepenen van 's Gravenhage gewezen inzake geschil over een wisselbrief
Mandament relief d'appelMr. Coenraad van Schuilenburg, raad en oud - burgemeester van Haarlem gehuwd met Cornelia Maria Clant Schatter, erfgenamen van Pieter van der Camer, oud - burgemeester van HaarlemMr. Caspar Jacob Ravens, raad en oud - schepen van Haarlem, gehuwd met Maria Jacoba Bakker, weduwe van Mr. Pieter Clant Schatter, dochter van Adriaan Bakker en Anna Catharina van der Camer, zuster van Pieter van der CamerBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Haarlem d.d. 29 maart 1754 gewezen inzake geschil over een lijfrente brief etc met ontkenning van de handtekening van Pieter van der Camer
Mandament relief d'appelHendrik Hocks, wonende te AmsterdamCornelis van SassumBezwaar tegen het vonnis d.d. 30 april door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over het gebruik van overpad
Mandament relief d'appelChristoffel Plumper, wonende te AmsterdamJan van wittingen, Gerrit PiriksBezwaar tegen het vonnis d.d. 20 maart 1754 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil bij gebruik van overpad
Mandament relief d'appelWillem van Haeften, wonende te AlmkerkJacob ten Hage, burgemeester van WoudrichemBezwaar tegen het vonnis d.d. 7 augustus 1754, door schepenen van Woudrichem gewezen inzake geschil over huur van een hofstede met landerijren te Almkerk
Mandament relief d'appelJacobus le Maire, predikant te Oude- WeteringPieter van Kesteren, wonende te EsselijkerwoudeBezwaar tegen het vonnis d.d. 6 januari 1754 door schepenen van Alkemade gewezen inzake vermeende huurschuld, wagenvracht en verkeerd gelag
Mandament relief d'appelChristaan Raap, wonende te AmsterdamJan Vis, gehuwd met jannetje de Jong en meerdere erfgenamen van Jannetje de Jong, hun tanteBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam d.d. 18-06-1750 gewezen inzake het doen van rekening en verantwoording in de nalatenschap van Jannetje de Jong
Mandament relief d'appelAbraham Douglas, raad en intendant der domeinen wonende te HonselersdijkMr. francoir Boogaart, Mr. Willem van der Lelij, curators in de failliete boedel van Mr. Simon BogaartsMoeilijkheden bij het innen van wissels, waarbij bij vonnis d.d. 27-02-1751 door schepenen van Delft, suppliant voelt zich bezwaard
Mandament relief d'appelJan Baaswonende te Willeskop, gehuwd met Geertruijd Verrijn, die als mede erfgename was van haar grootmoeder Geertruijd van Wieringen weduwe van Hendrik VerrijnHermanus van Horsten, Eliza de Lange en reijnier Blok, als excuteurs testementairGeschil in erfenis kwestie
Mandament relief d'appelJan van Rieb, ontvanger van accijnzen te DelftJan Verpoorten, brouwer in de brouwerij 'de Eenhooren"Na dewezen vonnis d.d. 1-5-1751 wat voor suppliant ongunstig verliep nu verzoek om relief d 'appel
Mandament relief d'appelJan Virulij, koopman te RotterdamTheobald Dillon, koopman te RotterdamOnenigheid over tijd van levering en over de kosten van gewezen vonnis d.d. 28-04-1751
Mandament relief d'appelPieter Ariense Vader, zoon en mede erfgenaam van Adriaen Vader, Gerrit Janse Weij en Evert Corneliszoon Meester, voogden over de minderjarige erfgenamen van Adriaan Vader, Mr. Jan Reeland als rentmeestervan CallantsoogJan Harge, oprichter van 's landswerken te Callantsoog, kleinzoon van Adriaan Corneliszoon VaderGeschil over opbrengst van wol en verrekening van huur waarbij na gewezen vonnis d.d. 4-5-1751 aan suplianten eis werd ontzegd vandaar nu verzoek van relief d'appel
Mandament relief d'appelJan Middelman en zoon, kooplieden en assuradeurs te AmsterdamHarmen Toorenburg, koopman te AmsterdamVermeende vordering ad. 2300.- gulden Na gewezen vonnissen d..d. 1-9-1750 en 18-05-1751 nu verzoek om relief d'appel
Mandament relief d'appelCornelis van Linden, burgemeester van MaassluisLeendert van der Kruk de Jonge, landbouwer te WateringenGeschil over afdracht van landverkoop, waarbij d.d.24-06-1751 vonnis was gewezen en suppliant zich bezwaard voelt
Mandament relief d'appelDe representanten van de Prins van Oranje Nassau ect ect.als opperbewindvoerder en Gouverneur Generaal met verdere bewindvoerdersvan de Oostindische Compagnie ter kamere AmsterdamHendrik Haagen Dirkzoon, zeggende gehuwd te zijn met Maria de Vries en Marretje BlokProces gevoerd door Hendrik Haagen Dirkzoon i.v.m. vorderingen van Hendrik de Vries op Roeloff Samson en Pieter van Drielst als scheepslieden varende en overleden in dienst van de Oostindische Compagnie. Hierbij werd door schepenen van Amsterdam d.d. 30-06-1751 vonnis gewezen en eiser in het gelijk gesteld. Heren van de V.O.C. tekenen hiertegen beroep aan
Mandament relief d'appelCarel Novisadi, wonende tte AmsterdamIzaak Barend SalomonsBeroep tegen vonnis door schepenen van Amsterdam d.d 20-07-1751 gewezen
Mandament relief d'appelDe doaconie van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te AmsterdamAmarante Arnoldina Rijnst, weduwe van Joost Crudop en Josua Torenburg, beiden bewoners van de huizen gelegen naast het huis toebehorende aan de Nederduits Gereformeerde GemeenteOnenigheid over het rechtzetten van de voorgevels van de genoemde huizen na verzoek om uitstel
Mandament relief d'appelJan Sleevenboom, wedunaar van Jacoba Seijst, Alida Seijst, weduwe van Adam LuijtinghPieter Geeusen de Zeeuw, als administrateur over de goederen van Jacoba SeijstGeschil inzake het overgeven van goederen en effesten, waarbij door schepenen van Amsterdam d.d 9-9-1751 vonnis was gewezen ten nadele van supplianten
Mandament relief d'appelGijsbert Antwerpen Verbrugge, koopman te AmsterdamAalst de Bruijn,Assurus Beums en Jan van der Vinne, allen wonende te Haarlem, als executeurs testementair van Petronella LangedultNa koop van huis en tuin gelegen aan het zuiderbuitenSparne, aan de noordzijde van de tuinderlaan te Haarlem, genaamd "Buitenrust" wordt met goedvinden van de buren, een lichtraam geplaatst, waarna bovengenoemde personen bezwaar maken. Zij worden ondersteund door burgemeester en regeerders van Haarlem, d.d. 26-6-1751 ten nadele van suppliant
Mandament relief d'appelGeertruijd van der Schelling, gesepareerdevrouw van Aart Stiermans, wonende te RotterdamBurgemeester en wethoudres van RotterdamOnenigheid over het metselen van een muur, waarbij proces werd gevoerd d.d. 7-8-1751 en 24-0-1751 dat voor de suppliante nadelig verliep
Mandament relief d'appelJohannes Ignatius Facker en pieter van Meurs, beiden wonende te s'Gravenhage als curatoren in de boedel van wijlen Florentinus Facker, benoemd door het gerecht van de heerlijkheid AlkemadeSecretaris van AlkemadeWeigering van verzoek om copie van notulen in hun geding tegen Gijsbert van der Schot, wonende te Warmond als gewezen mede executeur in de boedel van wijlen Johannes van der Meij
Mandament relief d'appelJan de Haes, wonende te 's Gravenhage gehuwd met Agatha van WageningenAmsel AronsGeschil over wisselbrief, waarbij d.d. 23-11-1751 vonnis was gewezen met zeer ongunstige uitslag
Mandament relief d'appelGerrit Kraij, oud commissaris van Hoorn, gehuwd met Jannetje Alderts Groot, Cornelis Santbrink, gehuwd met Annetje Alderts Groot, wonende te HoornFrans Janse , koopman wonende even buiten HoornVerkoop van een huis genaamd "Gaargoets Boomgaard" met 28 morgen ,229 roeden land, gelegen aan de Hoornseweg, voor de helft gekomen uit de nalatenschap van Alderts Groot. Het vonnis gewezen 3-3-1749 was voor supplianten zeer nadelig
Mandament relief d'appelJacob Gerritse, landbouwer wonende te MuidenHaye Holtrop, tolgaarder aan de Vinkenberg te DiemenGeschil over het niet tijdig weghalen van hooi van Holtrop, tijdelijk opgeslagen in de hooiberg van Gerritse waarbij d.d. 16-1-1749. door schepenen van Amsterdam vonnis was gewezen en wel ten nadele van suppliant
Mandament relief d'appelDe weduwe Incoer en zoon, kooplieden en grossiers in boter, wonende te s'GravenhageDeken en hoofdlieden van het boterkruiersgildeOnenigheid over betaling van bezorgingsprijs van aan huis geleverde boter ( oneerlijke concurentie)
Mandament relief d'appelJan de Mol Anthoniszoon, wonende te Amsterdamvoor Jacoba du Bucquoij, weduwe van Jacobus van Jacobus Broekman, erfgenamen van Agtha Petronella du Burcqoij, weduwe van Bernhard van de Mark, baljuw schout en secretaris van WarmondHendrik van Liet, wonende te Amsterdam, erfgenaam van zijn gewezen vrouw Elisabeth de GrootAan supliant en Pieter Seijs, wonende te Warmond, als executeur testementair van Agatha Petronella Burcqoij was d.d. 9-06-1749 door schepenen van Warmond in hun nadeel vonnis gewezen. Aan Johan Bernhard van der Mark was preferentie verleend in de boedel. Later werd die opgeeist door Hendrik van der Liet vandaar dit verzoek
Mandament relief d'appelGerrit Huizenbeek, wonende te AmsterdamAdriaan Kleijn, veerschipper tussen Naarden en Amsterdam, Fran;cois Heshuijzen, inlader van een partij brandhout in het veerschipBij gewezen vonnis d.d. 25-03-1749 werd de supliant aangezegd alle kosten en interesten gerezen bij een arrest te vergoeden, waarvan de zaak niet wordt genoemd.Dit is ten nadele van supliant
Mandament relief d'appelBarthomeus van den Bent, scheepstimmerman wonende te WoubruggeHet gerecht van EsselijkerwoudeVerzoek van opheffing van de benoeming als curator n.l de gerechtsbode van Esselijkerwoude, genaamd Cornelis Schrevelius Theodoruszoon, over de goederen van de suplianrt daar deze weigert de opbrengst daarvan af te dragen dit zeer ten nadele van supliant
Mandament relief d'appelMathijs Rietveld, wonende te AmsteredamReijnier Waning, wonende te AmsterdamVerzoek om anulering van een vonnis d.d. 30-11-1747 door schepenen van Amsterdam, gewezen inzake een eerder vonnis d.d. 12-11-1745, waarbij suppliant was veroordeeld voor belediging
Mandament relief d'appelDirk westrig, wonende te AmnsterdamJan Mesz Cassien, wonende te AmsterdamNalatigheid in levering van vooruit beteaalde koffie waardoor suppliant nu niet in staat is de koffie door te verkopen en in moeilijkheden is geraakt, waarbij door schepen van Amsterdam d.d. 14-06-1747 vonnis was gewezen ten nadele van suppliant
vorige
12...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in